1. Vzory životopisů
 2. Pedagog
Autor Susan ShorSusan Shor

Vzor životopisu Pedagog

Příklad prověřeného životopisu, který vám získá vaši příští práci v roce 2024. Tento příklad životopisu Pedagog můžete upravit a vytvořit si vlastní životopis za pár minut. Stačí vyplnit podrobnosti, nový životopis si pak stáhnout a začít rozesílat přihlášky ještě dnes!
4.3
Průměrné hodnocení
59 lidí už ho ohodnotilo
Vzor životopisu Pedagog
Upravit tento životopis

Jak napsat životopis pedagoga

Při plánování vyučovací hodiny nejprve zvažujete, co do ní zařadit. U životopisu uchazeče o pozici pedagoga postupujte stejně. Vaše CV musí obsahovat:

 • Záhlaví životopisu
 • Souhrn životopisu (neboli profil či představení uchazeče)
 • Oddíl věnovaný dosavadní kariéře
 • Oddíl věnovaný dovednostem
 • Oddíl vzdělání

Chcete-li připravit skvělou vyučovací hodinu, musíte brát v úvahu, koho budete učit. Skvělý životopis uchazeče o pedagogickou pozici zase bere v úvahu školu, ve které chcete pracovat. Zaměřte své sdělení na publikum, jemuž je určeno. Zjistěte si fakta o škole, demografické údaje o studentech a vyučujících a filozofii výuky, kterou škola uplatňuje.

Výběr nejvhodnějšího formátu životopisu uchazeče o pedagogickou pozici 

Jako pedagog víte, jak je důležitá důslednost. Personalistům vyhovuje, když mohou potřebné informace najít bez námahy. To znamená, že se budete držet osvědčeného formátu, tedy obráceného chronologického řazení. Tato struktura se soustředí na vaši dosavadní kariéru, která by měla být řazena od nejnovějšího zaměstnání po nejstarší. Vzhledem k tomu, že pedagogové na každé nové pozici postupují v kariéře a získávají nové dovednosti, je pro tuto oblast nejvhodnější obrácená chronologická struktura.

Do hry zde opět vstupují programy pro výběr uchazečů ATS. Prochází-li takový program váš životopis, hledá informace podle určitých vzorců. Aby se údaje ve vašem dokumentu přenesly do personálního systému společnosti, použijte obrácené chronologické pořadí, což je formát, na jehož procházení jsou ATS naprogramované.

Ačkoli existují i jiné formáty, měli byste je používat pouze ve zvláštních případech. Nedávní absolventi nebo ti, kteří chtějí změnit povolání, se mohou podívat na námi navrhované chronologické nebo hybridní formáty životopisů.

Vzor souhrnu životopisu: to podstatné

Každý dobrý učitel začíná svou hodinu tím nejpodstatnějším neboli tím, co chce, aby si žáci osvojili. Tím hlavním ve vašem životopisu pedagoga je oddíl nazvaný Souhrn. Zamyslete se nad svým hlavním sdělením (cíleným na konkrétní pracovní pozici) a pak na třech až čtyřech řádcích toto sdělení předejte.

Je to jediné místo v životopise, kde můžete přidat trochu osobitosti; dbejte proto, aby váš text vypovídal o vašem pedagogickém stylu. V první větě obecně popište svoji kariéru. Následně uveďte již podrobněji, co nejlepšího můžete jako pedagog při výuce nabídnout. Máte-li dost prostoru, dejte najevo svoje nadšení pro vyučovaný předmět nebo vysvětlete, proč jste se stali pedagogem nebo pedagožkou.

Vzor souhrnu životopisu najdete níže.

Vzor souhrnu životopisu

Zkušený a obětavý pedagog s odbornými znalostmi v oblasti vytváření vzdělávacích osnov pro žáky od předškolního věku po první stupeň základního vzdělání Účinné pedagogické vedení prostřednictvím poutavých učebních plánů a promyšlené pedagogické práce.

Zkopírováno!

Vzor dosavadní kariéry: vaše dobrá známka

V části životopisu týkající se dosavadní kariéry sdělujete personalistům, co jste již ve své kariéře dokázali. Podstatné je zde slovo „dokázali“. Nejedná se o výčet vašich pracovních povinností, ale o zhodnocení vašich úspěchů.

Je skvělé, že jste učili matematiku sedmáky, ale můžete být konkrétnější? Zlepšili jste například průměrné známkové hodnocení třídy? Podařilo se vám zaujmout žáka, který dříve neměl matematiku rád? Vypracovali jste vzorovou výukovou jednotku, kterou začali používat i ostatní učitelé? Tento druh kariérních úspěchů vám poslouží k tomu, abyste svoji dosavadní kariéru odlišili od nabídky ostatních uchazečů.

Vzhledem k tomu, že měření pokroků ve vzdělávání se často spoléhá na čísla a statistiky, nezapomeňte v oddíle určeném pro dosavadní kariéru takové údaje uvést, abyste ukázali, čeho jste na jednotlivých pozicích dosáhli.

Níže najdete vzor oddílu dosavadní kariéry k úpravám podle potřeby.

Vzor dosavadní kariéry v životopise

Třídní učitel žáků 3. ročníku v ZŠ Tomáše Bati, Zlín
Srpen 2015 — červen 2020

 • Diferencovaná výuka zaměřená na rozvíjení silných stránek každého žáka ve třídě s dětmi ze znevýhodněných skupin.
 • Vedení všech žáků k samostatnosti a radosti z učení.
 • Účinné vyhodnocování potřeb a pokroků žáků v průběhu školního roku.
 • Podpora spolupráce s rodiči a školní komunitou.
 • Promyšlené plánování vzdělávacího procesu s cílem plnit stanovené cíle.
 • Úsilí o vytváření a udržování pozitivního vzdělávacího prostředí.
 • Pomoc žákům s hledáním pozitivního sebehodnocení.

 

Pedagog v Soukromé předškolní zařízení Čtyřlístek, Zlín
Září 2012 — červen 2015

 • Vytváření vstřícného a podnětného prostředí ve třídě vhodného pro získávání dovedností, hru a osobnostní rozvoj žáků.
 • Pravidelná komunikace s rodiči, příbuznými a ostatními pedagogy s cílem vytvářet pozitivní a kooperativní prostředí.
 • Úzká spolupráce s ostatními pedagogy a vedením školy při plnění cílů v oblasti přijímání dětí a jejich zapojování do činnosti předškolního zařízení.
 • Uplatňování pedagogických metod umožňujících vycházet vstříc jedinečným potřebám každého dítěte.
Zkopírováno!

Vzor dovedností v CV: ohodnoťte se

Při vytváření části životopisu věnované dovednostem můžete brát v potaz komunikaci, spolupráci a empatii, ale v pedagogické práci se také stále více prosazují moderní technologie. Váš seznam by měl v každém případě obsahovat počítačové dovednosti (zejména ty, které jsou přímo uvedeny v popisu pracovní pozice).

Klíčem k oddílu dovedností je předložit mix vašich akademických a technických znalostí a vlastností, díky kterým si vás oblíbí rodiče i žáci nebo studenti. Jedná se o důležitý oddíl, neboť personalistům umožňuje rychle zjistit, zda disponujete vlastnostmi, které hledají, ale také jim sdělit, co z vás podle vašeho názoru dělá skvělého pedagoga.

Níže najdete vzor oddílu životopisu vyhrazeného pro dovednosti.

Vzor oddílu určeného pro dovednosti
 • Vytváření osnov a výuka
 • Týmová spolupráce s ostatními pedagogy
 • Agenda třídního učitele
 • Multitasking
 • Efektivní time management
 • Vysoká úroveň komunikace
Zkopírováno!

Vzor oddílu vzdělání v životopise: vaše akademická průprava

Pedagogové si logicky cení vzdělání, proto tuto část přesuňte nad část věnovanou dovednostem (nebo dokonce nad oddíl věnovaný dosavadní kariéře, pokud stojíte na samotném začátku své učitelské dráhy). Uveďte všechny své tituly a průměrný prospěch, pokud je ovšem lepší než jen dobrý. Uvědomte si, že některé školy mohou požadovat předložení studijních výsledků, takže uvedení průměrného prospěchu v tomto oddíle určitě stojí za zvážení.

Pokud jste se zúčastnili seminářů nebo školení, které rozšířily vaše odborné znalosti, uveďte je.

Níže najdete vzor oddílu životopisu věnovaného vzdělání, který vám ukáže, jak tuto část správně uspořádat.

Vzor vzdělání v životopise

Magisterský titul, Bakalářské a magisterské studium, Univerzita Tomáše Bati, Zlín
Září 2007 — Květen 2012

 • Ústav pedagogických věd Fakulty humanitních studií, obor Sociální pedagogika
Zkopírováno!
Napište životopis během 15 minut
Napište životopis během 15 minut
Použijte profesionální a vyzkoušené šablony životopisů, které splňují všechna „pravidla“, která zaměstnavatelé očekávají.
Napsat životopis

Originální šablony životopisů

Přesvědčte zaměstnavatele a náboráře jednou z našich 25+ elegantních, profesionálně navržených šablon životopisu.
4.5 z 5
založeno na 423 recenzích o Trustpilot
Použít tuto šablonuStockholm resume template
Stockholm
8.700.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuNew York resume template
New York
4.000.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuVienna resume template
Vienna
2.200.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSydney resume template
Sydney
1.900.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuLondýn resume template
Londýn
3.700.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuDublin resume template
Dublin
3.900.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMoskva resume template
Moskva
740.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuAmsterdam resume template
Amsterdam
1.700.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMadrid resume template
Madrid
1.500.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSantiago resume template
Santiago
1.300.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSingapur resume template
Singapur
720.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuOslo resume template
Oslo
580.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuKapské Město resume template
Kapské Město
57.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuPaříž resume template
Paříž
550.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBerlín resume template
Berlín
1.500.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŽeneva resume template
Ženeva
34.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuVancouver resume template
Vancouver
510.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuTokio resume template
Tokio
350.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMilán resume template
Milán
930.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuLisabon resume template
Lisabon
230.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBarcelona resume template
Barcelona
490.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuKodaň resume template
Kodaň
100.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuChicago resume template
Chicago
150.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuRio resume template
Rio
200.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŘím resume template
Řím
200.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBoston resume template
Boston
120.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuRirekisho resume template
Rirekisho
52.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuShokumukeirekisho resume template
Shokumukeirekisho
3.400 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuAthens resume template
Athens
110.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBrussels resume template
Brussels
70.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuPrague resume template
Prague
19.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŠanghaj resume template
Šanghaj
32.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuToronto resume template
Toronto
2.000.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Tato webová stránka používá soubory cookie ke zlepšení uživatelské zkušenosti a provádění analýz a marketingu. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi podmínkami Zásady používání souborů cookie and Zásady ochrany osobních údajů.
Souhlasím s používáním cookies