1. Vzory
 2. Student
Autor Anna MuckermanAnna Muckerman

Příklad motivačního dopisu Student

Použijte tento Student vzor motivačního dopisu pro úplnost uchazečského procesu a získejte svou práci snů - bez frustrací, bez omylů. Tento vzor motivačního dopisu je speciálně navržen na Student funkce v roce 2024. Profitujte z našich vzorových vět a profesionálního rozvržení a napište si během několika minut dokonalý motivační dopis ke stažení.
4.1
Průměrné hodnocení
23 lidí už ho ohodnotilo
Příklad motivačního dopisu Student
Upravit tento motivační dopis

Nadešel čas sepsat váš první motivační dopis v životě? Možná jste si mysleli, že životopis a motivační dopis píší jen lidé, kteří již ukončili studium a hledají stálé zaměstnání. Existuje však řada důvodů, proč často potřebují motivační dopis také studenti. Ať se jedná o účast v programu, zajímavou brigádu, atraktivní stáž nebo vaše první pracovní místo, výborně napsaný motivační dopis vám může pomoct vyniknout nad konkurencí a sdělit váš příběh přesvědčivě a se zaujetím. Náš průvodce vám ukáže, jak napsat motivační dopis studenta.

Vzor motivačního dopisu student

Příklad

Vážený pane inženýre Havlíčku,


jako studentka posledního ročníku architektury na ČVÚT bych se ráda ucházela pozici architekta juniora ve Vaší společnosti. Ačkoli studium teprve dokončuji, mám již praxi ze stáží v několika významných ateliérech a do Vašeho týmu ráda přispěju svou důkladností a zodpovědným plněním zadaných úkolů.


Vaše studio má neobyčejně široký záběr, od návrhů obytných komplexů po nábytkový design. V rámci studia, zejména během svého ročního studijního pobytu v Hamburku, jsem měla možnost:

 • osvojit si práci s 3D BIM softwarem,
 • seznámit se s přístupem k návrhům ve třech různých ateliérech,
 • prohloubit vedle perfektní znalosti angličtiny také svou znalost němčiny.

Záběr vašeho studia sahá od architektury, přes urbanismus, interiér až po design. Z této rozmanitosti bych se ráda poučila a inspirovala. Sama vím, že zkušenost s různými tématy přispívá ke kvalitě práce a že kombinace dovedností vede k dokonalosti designu, což jsem si mohla ověřit, když se náš tým umístil na 2. místě v soutěži ČVÚT Hala roku.


Bylo by mi ctí stát se součástí Vašeho týmu a dát svou učenlivost a elán do služeb dalších architektonických met Vašeho studia. Další podrobnosti o svém zájmu a motivaci Vám ráda sdělím u pohovoru.


S pozdravem,


Hana Nejedlá

Zkopírováno!

Struktura motivačního dopisu student

Struktura motivačních dopisů je obvykle stejná nebo podobná, bez ohledu na profesi nebo pozici. Motivační dopisy by měly obsahovat následující klíčové součásti:

 • Záhlaví: zde uvedete své kontaktní informace a vzhled záhlaví designově sladíte se životopisem.
 • Oslovení: v motivačním dopise studenta by oslovení mělo být uctivé a nestrojené. Pokuste se být adresní a oslovit konkrétní osobu. Zaměstnavatelé a organizace spolupracující se studenty často ve výzvě pro uchazeče uvádějí jméno kontaktní osoby. Někdy to může být i zkouška, jejímž prostřednictvím potenciální zaměstnavatel zjišťuje, kteří studenti si zadání pozorně přečetli a uvedli tuto osobu ve svém dopise.
 • Úvod: to je zahajovací věta či odstavec, v němž se krátce představíte a ukážete své nadšení a zájem o stáž, brigádu či konkrétní pracovní pozici.
 • Hlavní část: je jádrem vašeho motivačního dopisu. Vysvětlete, proč se na danou pozici hodíte a jaké vlastnosti a úspěchy to dokazují.
 • Závěr: Zde proveďte stručné shrnutí své motivace a nezapomeňte na výzvu k akci.
 • Podpis: motivační dopis studenta zakončete zdvořilým pozdravem a uvedením celého jména.

Nezapomeňte, že každá část motivačního dopisu je nedílnou součástí celku, jehož cílem je získat stáž, brigádu nebo pracovní pozici, po které toužíte. Podrobné zamyšlení nad podobou a účelem motivačního dopisu naleznete v našem článku Jak naspat motivační dopis.

Snažte se nepřekračovat rozsah jedné stránky. Nepoužívejte pouhý výčet svých dovedností (ty už jste ostatně mohli uvést v životopise), ale pokuste se vyprávět příběh, jímž zaujmete a navážete kontakt se čtenářem.

Tip od experta

Potřebujete inspiraci? Podívejte se na vzory motivačních dopisů z příbuzných oborů:

Úvod motivačního dopisu student

Úvod představuje upoutávku k vašemu dopisu. Úvodní odstavec vám umožňuje přitáhnout pozornost příjemce zajímavým líčením, smělým tvrzením nebo energickou první větou. Společnosti a organizace často rády spolupracují se studenty, protože bývají kreativní a mají neotřelé nápady. Snažte se příjemce neuspat nevýraznými úvodními frázemi. Lepší je v úvodu naznačit své nejlepší schopnosti a navnadit tak příjemce, aby pokračoval ve čtení. Cíl tohoto oddílu: vytvořit smělý a poutavý první odstavec, díky němuž bude chtít příjemce pokračovat ve čtení.

Dělat

Vážený pane inženýre Havlíčku,

jako studentka posledního ročníku architektury na ČVÚT bych se ráda ucházela pozici architekta juniora ve Vaší společnosti. Ačkoli studium teprve dokončuji, mám již praxi ze stáží v několika významných ateliérech a do Vašeho týmu ráda přispěju svou důkladností a zodpovědným plněním zadaných úkolů.

Nedělat

Dobrý den,

obracím se na Vás, abych vyjádřil zájem o nabízené pracovní místo.

Nesnažte se vysvětlit, že místo potřebujete, raději ukažte, čím byste firmě či organizaci mohli prospět.

Hlavní část motivačního dopisu student

Jedná se o hlavní odstavce textu vašeho dopisu. Využijte je k tomu, abyste zde posílili a rozvinuli sdělení uvedené v úvodu. Vysvětlete, proč se na danou práci hodíte a jaké kvality nabízíte. Vylíčením tvrdých a měkkých dovedností poukážete na konkrétní schopnosti, jimiž jako potenciální budoucí zaměstnanec disponujete.

První odstavec hlavní části: vhodnost na pozici (dovednost a zkušenosti)

Začněte prezentací svých tvrdých i měkkých dovedností. Ačkoli jako student zkušeností asi moc nemáte, přece jen jste jistě už nějaké posbírali, například na brigádách, v dobrovolnické práci či přímo v terénu během studia. Do tohoto odstavce můžete zahrnout:

 • Dosažené vzdělání, případně, pokud dosud studujete, relevantní předměty, které se vám mohou hodit.
 • Měkké dovednosti, které nějak souvisejí s pozicí, o niž se ucházíte. Zamyslete se, co je pro danou pozici důležité, zdali např. dochvilnost a pečlivost, nebo naopak kreativita a flexibilita.
 • Tvrdé dovednosti, jimiž disponujete. Ačkoli ještě nemáte praxi, jistě už ovládáte například určité počítačové programy, máte znalosti v oboru, hovoříte cizími jazyky atd. Tvrdé dovednosti by opět měli konvenovat s organizací či firmou, kde stáž hledáte.
 • Klidně můžete zmínit i volnočasové aktivity, pokud mají nějaký vztah k dané stáži.
Tip od experta

Zjistěte si informace o náborovém manažerovi na jeho profilu na síti LinkedIn nebo na webových stránkách organizace. Můžete tak odhalit společné zájmy nebo profesní shody, na které můžete nenápadně odkázat, čímž se váš motivační dopis stane osobnějším a působivějším a pomůže i v dalších oblastech náborového procesu.

Příklad

„Vaše studio má neobyčejně široký záběr, od návrhů obytných komplexů po nábytkový design. V rámci studia, zejména během svého ročního studijního pobytu v Hamburku, jsem měla možnost:

 • osvojit si práci s 3D BIM softwarem,
 • seznámit se s přístupem k návrhům ve třech různých ateliérech,
 • prohloubit vedle perfektní znalosti angličtiny také svou znalost němčiny.“
Zkopírováno!

Druhý odstavec hlavní části: soulad s organizací

Druhý odstavec věnujte své motivaci, proč hledáte místo právě v dané firmě či organizaci a proč do ní zapadáte. Prostudujte si důkladně firemní kulturu. Zakomponujte její specifika do svého motivačního dopisu. Prokážete tím nejen svůj upřímný zájem, ale také soulad s hodnotami firmy či instituce.

Tento odstavec by měl obsahovat zejména důvody, proč jste si vybrali právě tu nebo onu firmu, jakým směrem se chcete profesně rozvíjet, ale i co od stáže očekáváte a co naopak můžete firmě nabídnout vy.

Příklad

„Záběr vašeho studia sahá od architektury, přes urbanismus, interiér až po design. Z této rozmanitosti bych se ráda poučila a inspirovala. Sama vím, že zkušenost s různými tématy přispívá ke kvalitě práce a že kombinace dovedností vede k dokonalosti designu, což jsem si mohla ověřit, když se náš tým umístil na 2. místě v soutěži ČVÚT Hala roku.“

Zkopírováno!

Výzva k akci a závěr

Závěr by mohl pro řadu lidí představovat ošidnou část motivačního dopisu. Týká se to i těch, kdo zvládli na jedničku úvod a hlavní část textu. Umění spočívá v tom, že budete působit odhodlaně, nikoli však příliš arogantně a rázně. Nechcete být příliš suverénní, ale ani nerozhodní. Ukažte, že máte velký zájem o pohovor a že si chcete popovídat o tom, jak můžete být firmě užiteční, ale nebuďte při tom příliš troufalí.

Cíl tohoto oddílu: zpracovat účinnou výzvu k akci (sdělit, že máte velký zájem přijít na pohovor a být firmě užiteční), zakončit dopis nadšeným, ale uctivým tónem. Nevznášejte příliš troufalé požadavky!

Příklad

„Bylo by mi ctí stát se součástí Vašeho týmu a dát svou učenlivost a elán do služeb dalších architektonických met Vašeho studia. Další podrobnosti o svém zájmu a motivaci Vám ráda sdělím u pohovoru.

S pozdravem,

Hana Nejedlá“

Zkopírováno!

Klíčové myšlenky

 • Motivační dopis je posledním „přesvědčovacím prostředkem“, kterým můžete ovlivnit osoby s rozhodovací pravomocí při přijímání do zaměstnání. Je nesmírně důležitý a velmi užitečný i v případě, že zaměstnavatel motivační dopis nevyžaduje.
 • Držte se struktury motivačního dopisu a zapamatujte si cíle jednotlivých částí.
 • Vyjadřujte se správným tónem a zjistěte si, co zaměstnavatelé od uchazečů čekají.
 • Vyhněte se obecným textům a nástrahám formátování textového editoru. Používejte atraktivní šablonyz našeho editoru, abyste upoutali pozornost.
Napište motivační dopis během několika minut
Napište motivační dopis během několika minut
Upozorněte na sebe a získejte si rychleji práci s naší sbírkou bezplatných šablon motivačních dopisů, které jsou odborně navrženy tak, abyste dosáhli na perfektní pozice.
Napsat motivační dopis

Profesionálně navržené šablony zdarma

S více než 10 miliony životopisů a motivačních dopisů je Cvapp.cz vedoucí on-line editor kariéry, který zajistí, abyste skončili na straně přijatých uchazečů.
4.5 z 5
založeno na 430 recenzích o Trustpilot
Použít tuto šablonuStockholm cover_letter template
Stockholm
1.400.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuNew York cover_letter template
New York
440.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuVienna cover_letter template
Vienna
120.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSydney cover_letter template
Sydney
160.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuLondýn cover_letter template
Londýn
290.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuDublin cover_letter template
Dublin
250.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMoskva cover_letter template
Moskva
63.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuAmsterdam cover_letter template
Amsterdam
160.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMadrid cover_letter template
Madrid
150.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSantiago cover_letter template
Santiago
140.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSingapur cover_letter template
Singapur
53.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuOslo cover_letter template
Oslo
57.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuKapské Město cover_letter template
Kapské Město
7.900 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuPaříž cover_letter template
Paříž
36.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBerlín cover_letter template
Berlín
94.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŽeneva cover_letter template
Ženeva
3.400 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuVancouver cover_letter template
Vancouver
46.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuTokio cover_letter template
Tokio
62.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMilán cover_letter template
Milán
51.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuLisabon cover_letter template
Lisabon
30.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBarcelona cover_letter template
Barcelona
29.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuKodaň cover_letter template
Kodaň
23.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuChicago cover_letter template
Chicago
20.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuRio cover_letter template
Rio
29.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŘím cover_letter template
Řím
5.700 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBoston cover_letter template
Boston
18.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuToronto cover_letter template
Toronto
110.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Tato webová stránka používá soubory cookie ke zlepšení uživatelské zkušenosti a provádění analýz a marketingu. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi podmínkami Zásady používání souborů cookie and Zásady ochrany osobních údajů.
Souhlasím s používáním cookies