1. Blog
 2. Životopisy
 3. Měkké dovednosti do životopisu
Autor Anna MuckermanAnna Muckerman

Měkké dovednosti do životopisu

17 min. čtení
Měkké dovednosti do životopisu
Grafická část:Katya Simacheva
Měkké dovednosti patří k nejdůležitějším vlastnostem, které vás mohou odlišit od ostatních uchazečů a získat vám novou práci. Uvedete-li tyto konkrétní schopnosti v životopisu, dáte najevo, že rozumíte firemní kultuře dané společnosti a hned od prvního dne byste do ní skvěle zapadli.

Co tedy přesně jsou měkké dovednosti a jak je v životopisu uvádět? V tomto blogu najdete vše, co o nich potřebujete vědět, například:

 • Rozdíl mezi tvrdými a měkkými dovednostmi
 • Ve kterých částech životopisu je nejvhodnější měkké dovednosti uvádět
 • Nejdůležitější měkké dovednosti, které zaměstnavatelé hledají

Co jsou měkké dovednosti?

Měkké dovednosti jsou osobní vlastnosti, které mají vliv na to, jak se chováte a jaké výkony podáváte v zaměstnání. Nejběžnějšími příklady měkkých dovedností jsou komunikační dovednosti, řízení času, smysl pro detail, vůdčí schopnosti a pracovní morálka. Měkkými dovednostmi uchazeč na rozdíl od dovedností, jimž se učí v zaměstnání, zpravidla již disponuje. Zaměstnavatelé věnují měkkým dovednostem velkou pozornost, neboť mohou být rozhodujícím faktorem při rozhodování mezi dvěma uchazeči, kteří mají podobné vzdělání nebo zkušenosti.

Tip od experta

Tvrdé versus měkké dovednosti – jaký je mezi nimi rozdíl?

Měkké dovednosti jsou často považovány za protiklad tvrdých dovedností. Zatímco měkké dovednosti vypovídají o vaší schopnosti spolupracovat s druhými lidmi a zvládat pracovní zátěž, tvrdé dovednosti jsou mnohem spíše dovednostmi technické povahy. Do kategorie tvrdých dovedností patří schopnost ovládat počítačové programy, nástroje a postupy v konkrétních odvětvích. Musíte-li pro určitou práci mít speciální vzdělání či výcvik nebo určitý hmotný nástroj, téměř jistě bude tato práce vyžadovat tvrdé dovednosti.

Tvrdé dovednosti  Měkké dovednosti
Vyžadují odborné znalosti Vlastnosti, které jste vždy měli nebo jste je získali sociální zkušeností
Jejich zvládnutí může vyžadovat roky praxe nebo vzdělání Obtížně se vštěpují lidem, kteří je nemají
Často vyžadují určitý hmotný nástroj nebo počítačový program Často jsou mezi uváděnými silnými stránkami, odpovídáte-li na otázku „Jaké jsou vaše přednosti a nedostatky?“

V technických oborech nemohou měkké dovednosti nahradit nezbytné tvrdé dovednosti. Například grafického designéra, který nezná Photoshop, patrně nepřijmou do zaměstnání pouze pro jeho pozitivní přístup. Avšak v konkurenci několika uchazečů, kteří disponují stejnými technickými znalostmi, může životopis se správnými měkkými dovednostmi uchazeči snadno získat vytoužené místo.

Mezi měkké dovednosti v životopisu mohou patřit:

 • Vůdčí schopnosti
 • Řízení týmu
 • Emoční inteligence
 • Empatie
 • Přístup k pacientům (u medicínských profesí)
 • Budování vztahů se zákazníky
 • Komunikativnost
 • Zaujetí

Jaké měkké dovednosti uvádět v životopisu?

Nejdůležitější pravidla týkající se uvádění měkkých dovedností v životopisu jsou: správnost a relevantnost. Z toho vyplývá, že měkké dovednosti, které uvádíte, by měly odrážet vaše pracovní zkušenosti či úspěchy a musí být relevantní z hlediska pracovní pozice, o kterou se ucházíte.

Odpověď na otázku, jaké měkké dovednosti byste měli v životopisu uvést, do značné míry závisí na dvou faktorech: vašich skutečných kvalitách a popisu pracovní pozice. Můžete si samozřejmě na internetu najít seznamy měkkých dovedností vhodných do životopisu, ale pokud neodpovídají vašim skutečným zkušenostem nebo hodnotám dané společnosti, nijak si tím neposloužíte.

Vaše kvality: Začněte tím, že sepíšete základní seznam měkkých dovedností, jimiž disponujete a jež byste rádi předvedli ve svém příštím zaměstnání. Mělo by se především jednat o vaše skutečné měkké dovednosti a tyto dovednosti by měly být doloženy na příkladech.

Popis pracovní pozice: Jakmile budete spokojeni se schopnostmi, které jste uvedli, podívejte se ještě jednou na popis pracovní pozice a zaměřte se na to, čeho si váš potenciální zaměstnavatel nejvíce cení. Hledejte podobnosti mezi vaším seznamem a měkkými dovednostmi uvedenými v popisu pracovní pozice. Udělejte si průzkum týkající se dané společnosti a zjistěte více o tom, jakou vyznává kulturu. Zamyslete se nad oborem jako takovým a nad tím, jak do tohoto obrázku zapadá váš budoucí zaměstnavatel. Tato zjištění vám pomohou zúžit základní seznam na 5 hlavních měkkých dovedností, které byste měli v životopisu uvést.

Sedm nejlepších měkkých dovedností do životopisu s příklady

Stále trochu tápete v tom, které měkké dovednosti jsou pro váš životopis nejlepší? Zde je seznam sedmi nejlepších měkkých dovedností do životopisu s příklady, které si můžete upravit podle vlastních potřeb a zkušeností: schopnost spolupráce, přizpůsobivost, vynalézavost, pozitivní přístup, pracovní morálka, ochota učit se, kritické myšlení.

Níže si je podrobně rozebereme a ke každé z nich uvedeme některé související měkké dovednosti.

1. Schopnost spolupráce

Schopnost spolupráce je skvělý souhrnný termín pro několik schopností dohromady. Tato měkká dovednost předpokládá, že aktivně nasloucháte svým kolegům v týmu a spolupracujete s nimi na dosažení společného cíle. Znamená to také, že se někdy ujmete vedení, ale umíte se také řídit pokyny, když je to potřeba. Zde je několik dalších měkkých dovedností do životopisu souvisejících se spoluprací:

 • Zručnost v mezilidských vztazích
 • Týmová spolupráce
 • Vedení lidí
 • Empatie
 • Řešení konfliktů
 • Veřejné vystupování
 • Tolerance
 • Komunikace
 • Budování důvěry
 • Aktivní naslouchání
 • Schopnost poskytnout zpětnou vazbu
Příklad

"Pracoval jsem s rozsáhlým projektovým týmem v pěti funkčních skupinách, abychom splnili 18-měsíční kritickou lhůtu. Dokončili jsme projekt o 3 měsíce dříve, než jsme si předsevzali, a překonali jsme naše prodejní cíle za první čtvrtletí o 43 %."

Zkopírováno!

2. Přizpůsobivost

Jestli nás roky 2020 a 2021 něčemu naučily, pak tomu, že situace se může změnit takřka z hodiny na hodinu. Umět se přizpůsobit a být flexibilní, když se objeví nové výzvy, je jednou z nejdůležitějších vlastností, které zaměstnavatelé hledají. Tím víc to platí, když se ucházíte o pracovní pozice ve službách, jako je barista nebo prodavač, kde se rozvrh může měnit každý týden. Zde je seznam měkkých dovedností v životopise, které souvisejí s přizpůsobivostí:

 • Flexibilita
 • Schopnost řídit se pokyny
 • Schopnost zlepšovat se na základě zpětné vazby
 • Zvládání stresu
 • Schopnost samostatné práce
 • Učenlivost
Příklad

"Po fúzi se charakter mé funkce změnil o 80 %. Pracoval jsem s jinými lidmi na úplně jiných projektech, ale velmi rád jsem si osvojil nové dovednosti a do roka jsem byl povýšen."

Zkopírováno!

3. Vynalézavost

Vynalézavost souvisí s přizpůsobivostí, je to vaše schopnost maximálně využít to, co máte, a najít kreativní řešení, když se objeví nové problémy. Mnoho inovativních společností hledá uchazeče, kteří nejsou jen rutinními pracovníky, ale dokáží v obtížných situacích uplatňovat nové přístupy. Zde je několik příkladů měkkých dovedností do životopisu souvisejících s vynalézavostí:

 • Schopnost pracovat pod tlakem
 • Kreativní myšlení
 • Řešení problémů
 • Inovativní řešení
 • Organizovanost
 • Identifikace problémů
 • Řízení rizik
 • Kritické myšlení
 • Stanovení priorit
Příklad

"Vytvořil jsem nový systém nástupu zaměstnanců call centra, díky němuž bylo v prvním měsíci o 30 % méně chyb a po roce se udržení zaměstnanců zlepšilo o 25 %."

Zkopírováno!

4. Pozitivní přístup

I když je to prastará měkká dovednost, pozitivní přístup zůstává stále stejně důležitý. Když ukážete, že se s vámi příjemně spolupracuje, uděláte skvělý první dojem. Zde je seznam měkkých dovedností do životopisu souvisejících s pozitivním přístupem:

 • Přístupnost
 • Přátelské vystupování
 • Přívětivý přístup
 • Trpělivost
 • Schopnost motivovat
 • Inspirativnost
 • Konstruktivní komunikace
 • Laskavost
 • Všímavost
Příklad

"Věřím, že ke každému problému je třeba přistupovat pozitivně – když začínáte řešit potíže s tím, že to nejde, daleko nedospějete.”

Zkopírováno!

5. Pracovní morálka

V některých odvětvích je schopnost přijít brzy a zůstat dlouho do noci prakticky podmínkou. Pracovní morálka je především o vašem pracovním nasazení a úsilí, které vynakládáte, abyste firmě přinesli výsledky. Pokud potřebujete prokázat svůj zájem, mohou být příklady měkkých dovedností do životopisu související s pracovní morálkou tou nejlepší volbou:

 • Motivovanost
 • Fyzická nebo psychická odolnost
 • Efektivní výkon v prostředí, kde je třeba dodržovat termíny
 • Pozitivní pracovní morálka
 • Odhodlanost
 • Soustředěnost
 • Zodpovědnost
 • Iniciativnost
 • Učenlivost
 • Disciplína
 • Spolehlivost
Příklad

"Týden jsem pracoval až do 22 hodin večer, abych zajistil bezproblémový průběh zavádění softwaru, a byl jsem pro globální uživatele po celou dobu školení nepřetržitě k dispozici. Během čtyř týdnů jsme dosáhli 96% pokrytí."

Zkopírováno!

6. Učenlivost

Pro studenty, stážisty a uchazeče o první zaměstnání je ochota učit se novým věcem jednou z nejdůležitějších měkkých dovedností, kterou mohou uvést ve svém životopise. Pravděpodobně budete čelit dalším uchazečům se stejným vzděláním nebo tvrdými dovednostmi, takže schopnost prokázat své odhodlání rozvíjet se v oboru je klíčová. Zde je seznam měkkých dovedností souvisejících s ochotou učit se:

 • Aktivní naslouchání
 • Schopnost řídit se pokyny
 • Schopnost zlepšovat se na základě zpětné vazby
 • Sebevědomí
 • Profesionalita
 • Ochota zkoušet nové věci
 • Zvídavost
 • Schopnost sebereflexe
 • Schopnost samostatného učení
Příklad

"Nikdy předtím jsem nevedl sezení o osobním rozvoji, natož abych psal školicí materiály, takže jsem úzce spolupracoval se vzdělávacím oddělením firmy, abych si rozšířil vědomosti a zajistil, že obsah bude odpovídat účelu."

Zkopírováno!

7. Kritické myšlení

Konkurence je tvrdá, a proto firmy hledají uchazeče s chytrými nápady, jak dělat věci lépe a jinak. Pokud si zaměstnavatel cení chytrého přístupu, jsou měkké dovednosti související s kritickým myšlením nutností. Podívejte se na tyto příklady měkkých dovedností do životopisu:

 • Efektivita
 • Strategické plánování
 • Umělecké vlohy
 • Kritické postřehy
 • Řízení pracovních postupů
 • Provádění změn
 • Interpretace dat
 • Analýza problémů
 • Posouzení rizik
 • Testování hypotéz
 • Systematické myšlení
 • Chápání souvislostí
Příklad

"Vytvořil jsem zcela nový proces objednávání, který umožnil dohled interních a externích zúčastněných stran a snížil nesrovnalosti v objednávkách o 32 %."

Zkopírováno!
Tip od experta

Můžete do životopisu uvádět měkké dovednosti? Ano, po přečtení tohoto blogu možná nebudete věřit, že by si to někdo mohl myslet, ale existuje teorie, která tvrdí, že životopis by měl být faktografický a technický dokument, bez behaviorálních prvků. To je naprostý nesmysl. Naše chování v práci má přímý vliv na naši produktivitu, takže měkké dovednosti jsou nedílnou součástí každého správného životopisu.

Druhy měkkých dovedností

O měkkých dovednostech je možné uvažovat různými způsoby. Mohou se vyskytovat v různých skupinách.

1. Přenositelné dovednosti

Přenositelné dovednosti mohou být měkké nebo tvrdé, ale právě měkké přenositelné dovednosti zaměstnavatele skutečně zajímají. Tvrdé dovednosti se dají naučit, ale měkké dovednosti, které jste si osvojili u předchozího zaměstnavatele, jsou připraveny k použití po nástupu do nové společnosti. Špatné návyky se těžko odbourávají, ale dobré návyky se okamžitě promítnou do vašeho nového týmu.

2. Manažerské dovednosti

Místo toho, abyste o měkkých dovednostech přemýšleli jednotlivě, zvažte, které typy měkkých dovedností by vám pomohly v manažerské situaci. Pokud se vás náborový manažer ptá na to, jak řídíte lidi kolem sebe, vyberte několik příkladů vašich měkkých dovedností, které prokazují vaši zdatnost.

3. Požadované dovednosti

Je užitečné jít na každý pohovor s představou, které měkké dovednosti budou u konkrétního zaměstnavatele nejvíce ceněny. Zamyslete se nad jejich kulturou a typem práce, kterou budete vykonávat. Které dovednosti budou vaši konkurenti postrádat? Jaké příběhy budete vyprávět, abyste tyto dovednosti demonstrovali?

Do které části životopisu měkké dovednosti umístit?

Logika možná velí zamířit rovnou do oddílu životopisu věnovaného dovednostem, ale měkké dovednosti ve skutečnosti musíte rozprostřít napříč životopisem a různými způsoby je začlenit do téměř všech oddílů. Uvedete je tedy v souhrnu, dosavadní kariéře a (samozřejmě) v seznamu dovedností.

V následujícím textu rozebereme, jak uvést měkké dovednosti ve třech různých oddílech životopisu:

Souhrn

V oddílu Souhrn, nazývaném také profil nebo představení uchazeče, budou vaše dovednosti patrně mít podobu přídavných jmen popisujících vaši osobnost. Zásadním cílem souhrnu je upoutat pozornost personalisty, musíte proto uvádět pouze ty nejrelevantnější měkké dovednosti – takové, o kterých víte, že danou společnost zajímají.

Vzor dovedností pro oddíl souhrnu: Velmi organizovaná a vstřícná osobní asistentka s více než 7 lety zkušeností s plánováním pracovního programu významných osobností televizních reality show.

Pracovní historie

Nejdůležitější vlastností oddílu věnovaného dosavadní kariéře je skutečnost, že vám umožňuje podpořit měkké dovednosti pomocí čísel a faktů. Prakticky každý může napsat, že oplývá skvělými komunikačními dovednostmi, ale jak to dokáže? Oddíl věnovaný dosavadní kariéře je místem, kde můžete personalistovi ukázat, že vaše měkké dovednosti přinesou jeho společnosti zisk.

Vzor dovedností pro oddíl dosavadní kariéry: Standardně komunikace s více než 30 pacienty denně v rámci soukromé lékařské praxe, spolehlivé a včasné odesílání výsledků vyšetření.

Dovednosti

Ačkoli se tento oddíl, který tvoří seznam s odrážkami, hodí spíše pro technické dovednosti, bylo by chybou zde měkké dovednosti zcela vynechat. Oddíl věnovaný dovednostem je skvělým místem pro konkrétnější měkké dovednosti, o nichž jste se nemohli více rozepsat v oddílu věnovaném dosavadní kariéře – jedná se např. o veřejné vystupování, vyjednávací schopnosti nebo metodické vedení kolegů. Tyto schopnosti mohou být uvedeny v pouhém výčtu, zatímco u schopností, jako jsou kreativita nebo komunikační dovednosti, je často vhodné podat vysvětlení.

Vzor měkkých dovedností: rétorické schopnosti, učenlivost, komunikativnost, rozhodnost, vedení týmu.

Klíčové myšlenky

Technické dovednosti pro výkon práce nic neznamenají, pokud máte špatné "lidské" dovednosti. Měkké dovednosti se nedají naučit ve škole. Je třeba je trénovat, pozorovat a zdokonalovat – obvykle po dobu několika let.

Uvedení měkkých dovedností v životopise je chytrý způsob, jak povzbudit chuť náborového manažera setkat se s vámi na pohovoru. Vaše tvrdé dovednosti jsou srozumitelné (a často na stejné úrovni jako u mnoha jiných uchazečů), takže vyniknout můžete právě svými měkkými dovednostmi.

 • Přečtěte si popis pracovní pozice a zjistěte, které měkké dovednosti vám v dané funkci pomohou.
 • Popište své úspěchy tak, aby vaše měkké dovednosti vynikly.
 • Vyzdvihněte dovednosti, kterým se ostatní jen tak nevyrovnají.
 • Nezapomeňte si na pohovor připravit příběhy, na nichž měkké dovednosti demonstrujete.

Řiďte se radami uvedenými v tomto blogu a pozvánky na pohovor se budou jen hrnout.

Napište životopis během 15 minut
Napište životopis během 15 minut
Použijte profesionální a vyzkoušené šablony životopisů, které splňují všechna „pravidla“, která zaměstnavatelé očekávají.
Napsat životopis
Napište životopis během 15 minut
Napište životopis během 15 minut
Použijte profesionální a vyzkoušené šablony životopisů, které splňují všechna „pravidla“, která zaměstnavatelé očekávají.
Napsat životopis
Sdílet článek
Čtěte dále
Životopisy13 min. čtení
Europass CV: Některá pozitiva a řada negativ evropského životopisu
Europass CV: Některá pozitiva a řada negativ evropského životopisu
Životopisy9 min. čtení
10 vůdčích schopností do vašeho životopisu + vzory
10 vůdčích schopností do vašeho životopisu + vzory
Motivační dopis5 min. čtení
Co je prezentační dopis a jak jej napsat?
Co je prezentační dopis a jak jej napsat?
Kariérní prostředky9 min. čtení
Jak napsat jednoduché oznámení o ukončení pracovního poměru
Jak napsat jednoduché oznámení o ukončení pracovního poměru
Procházet vše
Tato webová stránka používá soubory cookie ke zlepšení uživatelské zkušenosti a provádění analýz a marketingu. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi podmínkami Zásady používání souborů cookie and Zásady ochrany osobních údajů.
Souhlasím s používáním cookies