1. Blog
 2. Životopisy
 3. Měkké dovednosti do životopisu
Autor Anna MuckermanAnna Muckerman

Měkké dovednosti do životopisu

8 min. čtení
Měkké dovednosti do životopisu
Grafická část:Katya Simacheva
Měkké dovednosti patří k nejdůležitějším vlastnostem, které vás mohou odlišit od ostatních uchazečů a získat vám novou práci. Uvedete-li tyto konkrétní schopnosti v životopisu, dáte najevo, že rozumíte firemní kultuře dané společnosti a hned od prvního dne byste do ní skvěle zapadli.

Co tedy přesně jsou měkké dovednosti a jak je v životopisu uvádět? V tomto blogu najdete vše, co o nich potřebujete vědět, například:

 • Rozdíl mezi tvrdými a měkkými dovednostmi
 • Ve kterých částech životopisu je nejvhodnější měkké dovednosti uvádět
 • Nejdůležitější měkké dovednosti, které zaměstnavatelé hledají

Co jsou měkké dovednosti?

Měkké dovednosti jsou osobní vlastnosti, které mají vliv na to, jak se chováte a jaké výkony podáváte v zaměstnání. Nejběžnějšími příklady měkkých dovedností jsou komunikační dovednosti, řízení času, smysl pro detail, vůdčí schopnosti a pracovní morálka. Měkkými dovednostmi uchazeč na rozdíl od dovedností, jimž se učí v zaměstnání, zpravidla již disponuje. Zaměstnavatelé věnují měkkým dovednostem velkou pozornost, neboť mohou být rozhodujícím faktorem při rozhodování mezi dvěma uchazeči, kteří mají podobné vzdělání nebo zkušenosti.

Tip od experta

Tvrdé versus měkké dovednosti – jaký je mezi nimi rozdíl?

Měkké dovednosti jsou často považovány za protiklad tvrdých dovedností. Zatímco měkké dovednosti vypovídají o vaší schopnosti spolupracovat s druhými lidmi a zvládat pracovní zátěž, tvrdé dovednosti jsou mnohem spíše dovednostmi technické povahy. Do kategorie tvrdých dovedností patří schopnost ovládat počítačové programy, nástroje a postupy v konkrétních odvětvích. Musíte-li pro určitou práci mít speciální vzdělání či výcvik nebo určitý hmotný nástroj, téměř jistě bude tato práce vyžadovat tvrdé dovednosti.

Tvrdé dovednosti  Měkké dovednosti
Vyžadují odborné znalosti Vlastnosti, které jste vždy měli nebo jste je získali sociální zkušeností
Jejich zvládnutí může vyžadovat roky praxe nebo vzdělání Obtížně se vštěpují lidem, kteří je nemají
Často vyžadují určitý hmotný nástroj nebo počítačový program Často jsou mezi uváděnými silnými stránkami, odpovídáte-li na otázku „Jaké jsou vaše přednosti a nedostatky?“

V technických oborech nemohou měkké dovednosti nahradit nezbytné tvrdé dovednosti. Například grafického designéra, který nezná Photoshop, patrně nepřijmou do zaměstnání pouze pro jeho pozitivní přístup. Avšak v konkurenci několika uchazečů, kteří disponují stejnými technickými znalostmi, může životopis se správnými měkkými dovednostmi uchazeči snadno získat vytoužené místo.

Mezi měkké dovednosti v životopisu mohou patřit:

 • Vůdčí schopnosti
 • Řízení týmu
 • Emoční inteligence
 • Empatie
 • Přístup k pacientům (u medicínských profesí)
 • Budování vztahů se zákazníky
 • Včasná komunikace
 • Zaujetí

Jaké měkké dovednosti bych měl/a uvádět ve svém životopisu?

Nejdůležitější pravidla týkající se uvádění měkkých dovedností v životopisu jsou: správnost a relevantnost. Z toho vyplývá, že měkké dovednosti, které uvádíte, by měly odrážet vaše pracovní zkušenosti či úspěchy a musí být relevantní z hlediska pracovní pozice, o kterou se ucházíte.

Odpověď na otázku, jaké měkké dovednosti byste měli v životopisu uvést, do značné míry závisí na dvou faktorech: vašich skutečných kvalitách a popisu pracovní pozice. Můžete si samozřejmě na internetu najít seznamy měkkých dovedností vhodných do životopisu, ale pokud neodpovídají vašim skutečným zkušenostem nebo hodnotám dané společnosti, nijak si tím neposloužíte.

Vaše kvality: Začněte tím, že sepíšete základní seznam měkkých dovedností, jimiž disponujete a jež byste rádi předvedli ve svém příštím zaměstnání. Mělo by se především jednat o vaše skutečné měkké dovednosti a tyto dovednosti by měly být doloženy na příkladech.

Popis pracovní pozice: Jakmile budete spokojeni se schopnostmi, které jste uvedli, podívejte se ještě jednou na popis pracovní pozice a zaměřte se na to, čeho si váš potenciální zaměstnavatel nejvíce cení. Hledejte podobnosti mezi vaším seznamem a měkkými dovednostmi uvedenými v popisu pracovní pozice. Udělejte si průzkum týkající se dané společnosti a zjistěte více o tom, jakou vyznává kulturu. Zamyslete se nad oborem jako takovým a nad tím, jak do tohoto obrázku zapadá váš budoucí zaměstnavatel. Tato zjištění vám pomohou zúžit základní seznam na 5 hlavních měkkých dovedností, které byste měli v životopisu uvést.

Do které části CV měkké dovednosti umístit?

Logika možná velí zamířit rovnou do oddílu CV věnovaného dovednostem, ale měkké dovednosti ve skutečnosti musíte rozprostřít napříč životopisem a různými způsoby je začlenit do téměř všech oddílů. Uvedete je tedy v souhrnu, dosavadní kariéře a (samozřejmě) v seznamu dovedností.

Do které části CV umístit měkké dovednosti

V následujícím textu rozebereme, jak uvést měkké dovednosti ve třech různých oddílech životopisu:

Souhrn

V oddílu Souhrn, nazývaném také profil nebo představení uchazeče, budou vaše dovednosti patrně mít podobu přídavných jmen popisujících vaši osobnost. Zásadním cílem souhrnu je upoutat pozornost personalisty, musíte proto uvádět pouze ty nejrelevantnější měkké dovednosti – takové, o kterých víte, že danou společnost zajímají.

Vzor dovedností pro oddíl souhrnu v CV: Velmi organizovaná a vstřícná osobní asistentka s více než 7 lety zkušeností s plánováním pracovního programu významných osobností televizních reality show.

Dosavadní kariéra

Nejdůležitější vlastností oddílu věnovaného dosavadní kariéře je skutečnost, že vám umožňuje podpořit měkké dovednosti pomocí čísel a faktů. Prakticky každý může napsat, že oplývá skvělými komunikačními dovednostmi, ale jak to dokáže? Oddíl věnovaný dosavadní kariéře je místem, kde můžete personalistovi ukázat, že vaše měkké dovednosti přinesou jeho společnosti zisk.

Vzor dovedností pro oddíl dosavadní kariéry v CV: Standardně komunikace s více než 30 pacienty denně v rámci soukromé lékařské praxe, spolehlivé a včasné odesílání výsledků vyšetření.

Oddíl věnovaný dovednostem

Ačkoli se tento oddíl, který tvoří seznam s odrážkami, hodí spíše pro technické dovednosti, bylo by chybou zde měkké dovednosti zcela vynechat. Oddíl věnovaný dovednostem je skvělým místem pro konkrétnější měkké dovednosti, o nichž jste se nemohli více rozepsat v oddílu věnovaném dosavadní kariéře – jedná se např. o veřejné vystupování, vyjednávací schopnosti nebo metodické vedení kolegů. Tyto schopnosti mohou být uvedeny v pouhém výčtu, zatímco u schopností, jako jsou kreativita nebo komunikační dovednosti, je často vhodné podat vysvětlení.

Vzor měkkých dovedností pro životopis: rétorické schopnosti, ochota učit se, sestavování žádostí o grant, rozhodování sporů, vedení týmu, rozhodování.

Napište životopis během 15 minut
Napište životopis během 15 minut
Použijte profesionální a vyzkoušené šablony životopisů, které splňují všechna „pravidla“, která zaměstnavatelé očekávají.
Napsat životopis
Napište životopis během 15 minut
Napište životopis během 15 minut
Použijte profesionální a vyzkoušené šablony životopisů, které splňují všechna „pravidla“, která zaměstnavatelé očekávají.
Napsat životopis
Sdílet článek
Čtěte dále
Životopisy9 min. čtení
10 vůdčích schopností do vašeho životopisu + vzory
10 vůdčích schopností do vašeho životopisu + vzory
Životopisy12 min. čtení
Analýza dovedností: co lidé uvedli ve svých životopisech
Analýza dovedností: co lidé uvedli ve svých životopisech
Životopisy11 min. čtení
Ucházení se o zaměstnání se zdravotním postižením - jak na to?
Ucházení se o zaměstnání se zdravotním postižením - jak na to?
Životopisy10 min. čtení
Optimalizace životopisu pro ATS: jak napsat dokonalé CV
Optimalizace životopisu pro ATS: jak napsat dokonalé CV
Procházet vše
Tato webová stránka používá soubory cookie ke zlepšení uživatelské zkušenosti a provádění analýz a marketingu. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi podmínkami Zásady používání souborů cookie and Zásady ochrany osobních údajů.
Souhlasím s používáním cookies