1. Vzory
 2. Učitel
Autor Anna MuckermanAnna Muckerman

Příklad motivačního dopisu Učitel

Použijte tento Učitel vzor motivačního dopisu pro úplnost uchazečského procesu a získejte svou práci snů - bez frustrací, bez omylů. Tento vzor motivačního dopisu je speciálně navržen na Učitel funkce v roce 2024. Profitujte z našich vzorových vět a profesionálního rozvržení a napište si během několika minut dokonalý motivační dopis ke stažení.
4.3
Průměrné hodnocení
72 lidí už ho ohodnotilo
Příklad motivačního dopisu Učitel
Upravit tento motivační dopis

Jako učitel trávíte nesčetné hodiny tím, že připravujete své studenty k úspěšnému zvládnutí školy a světa, do něhož mají vstoupit po jejím ukončení. Vaše nadšení pro vzdělávání znamená, že jste zapáleni pro svoji třídu a snažíte se kvalitně připravovat na výuku. Ředitelé v celé zemi i všude na světě hledají uchazeče s pedagogickými zkušenostmi, kteří budou motivovat studenty a zvládnou i nedisciplinovanou třídu. Jak je zaujmete? Životopis o vás v rámci náboru poskytuje jen omezené množství informací. Proto platí, že k získání své příští práce ve školství nezbytně potřebujete dobře zpracovaný motivační dopis, který upoutá pozornost. Tento návod s ukázkou námi vytvořeného profesionálního motivačního dopisu vám:

 • Objasní účel a teoretické poznatky spojené s vytvářením přesvědčivého dopisu uchazeče
 • Sdělí vše podstatné o tom, co by v dobrém motivačním dopise nemělo chybět
 • Poskytne osvědčené psychologické tipy a triky, které můžete ve svém dopise použít
 • Ukáže, proč je důležité kvalitní formátování motivačního dopisu

Struktura motivačního dopisu učitele a ukázky textů

Pokud jde o strukturu sdělení a představení vaší osoby, většina motivačních dopisů se drží stejných základních principů. Personalista nebo ředitel bude očekávat tyto části:

 • Záhlaví motivačního dopisu
 • Oslovení
 • Úvod
 • Hlavní část dopisu
 • Závěr
 • Podpis.

Pojďme se nyní podívat, jak tyto jednotlivé oddíly sestavit.

Záhlaví motivačního dopisu

Mohlo by se zdát, že záhlaví motivačního dopisu je formalita, bez které se obejdete, ve skutečnosti však má důležitý cíl z hlediska funkce i estetického dojmu. Jednoduše řečeno, záhlaví uvádí na výrazném místě jméno uchazeče a jeho kontaktní údaje, aby se k nim personalista mohl kdykoli vrátit. Dopis může také putovat personálním oddělením a je proto důležité, aby každý, komu se dostane do ruky, mohl snadno zjistit jeho autora a způsob, jak se s ním spojit. Záhlaví motivačního dopisu také přináší trochu oživení, neboť díky němu zůstává v horní části dokumentu dostatek volné bílé plochy. Pokud toho chcete hodně sdělit v hlavní části motivačního dopisu, je vhodné koncipovat záhlaví co nejstručněji. V každém případě je rozumné v záhlaví uvést jen nezbytné informace, zejména pokud podáváte žádost o zaměstnání online.

V minulosti byla běžnou součástí údajů uchazeče v motivačním dopise poštovní adresa. Dnes můžete uvést své jméno, telefonní číslo a e-mailovou adresu spolu s datem a jménem personalisty (pokud je znáte) a dále název a adresu společnosti. Pokud chcete záhlaví výrazně zestručnit, můžete se rozhodnout uvést pouze své jméno a kontaktní údaje. Cíl tohoto oddílu: uvést, jaký dokument předkládáte, umístit své jméno a kontaktní údaje na výrazném místě, kde budou personalistovi vždy k dispozici, a vytvořit vizuálně zajímavé formátování.

Oslovení v motivačním dopise

Oslovení bude patrně tvořit méně než pět slov, musí však být zvoleno správně. Oslovení, které je příliš formální nebo naopak příliš ležérní, vzbudí v personalistovi nebo řediteli rozpaky hned poté, co se pustí do čtení vašeho dopisu. První věc, kterou je při výběru oslovení třeba zvážit, je vaše profese. Školství je v porovnání například se startupovou technologickou společností nebo lokální kavárnou poměrně formálním odvětvím. V tomto případě představuje nejbezpečnější a patrně i nejlepší oslovení formulace „Vážený pane.../Vážená paní...“. Důležité je v oslovení použít „pane/paní“, po němž následuje příjmení. Pokud má ředitel školy vyšší akademický titul, je vhodné jej použít; dozvíte se jej z internetových stránek školy nebo na síti LinkedIn. Cíl tohoto oddílu: zvolit profesionální oslovení a nastolit tak správný tón. Pokud znáte jméno ředitele, na kterého se obracíte, uveďte je, abyste si s danou osobou vytvořili vzájemnou vazbu.

Na koho se obracet?

Lidé rádi slyší své jméno. Platí to v každém vztahu, osobním i obchodním. Tradiční pokyn pro psaní motivačního dopisu proto říká, že je vhodné zjistit jméno personalisty a adresovat dopis přímo jemu. Je to dobrá rada, neboť tím ukážete, že jste se připravovali a zjistili si vše potřebné o dané společnosti. Jak tomu ale bude u uchazeče o pozici učitele? V některých zemích provádí nábor tým personalistů ve výběrové komisi, která poté předá nejlepší životopisy ředitelům, aby je dále posuzovali. V menších zařízeních vyhodnocují uchazeče přímo ředitelé. Odpověď na tuto otázku vám může přinést zdvořilý telefonát. Pokud vysvětlíte, že jste uchazečem o zaměstnání a chcete svůj dopis adresovat správné osobě, pracovníci sekretariátu vám patrně budou schopni sdělit, zda se o přijímání zaměstnanců rozhoduje na vyšší správní úrovni nebo na úrovni školy.

Pokud zjistíte, že váš dopis bude číst tým personalistů, můžete zvolit obecnější oslovení typu: „Oblastní výběrová komise pro pedagogické pozice v...“, po němž bude následovat oslovení „Vážení“. Pokud víte, že dopis nakonec skončí na stole ředitele školy, můžete uvést také jeho jméno: „Oblastní výběrová komise pro pedagogické pozice v..., pan František Černý.“ Následovat bude opět oslovení „Vážení“. Obecně platí, že je vhodné se vyvarovat chladně a neosobně znějícího „Všem dotčeným osobám“. Kolektivní oslovení je v těchto situacích mnohem vhodnější.

Úvod motivačního dopisu

Úvod představuje upoutávku k vašemu dopisu a je ideálním místem, kde můžete personalistu nebo ředitele nalákat k dalšímu čtení. Věty typu „Obracím se na Vás, abych vyjádřil/a zájem o místo učitele fyziky na střední škole v...“ působí poněkud strnule a nemoderně. Trocha rozptýlení v podobě osobnějšího líčení vašich pedagogických úspěchů dodá textu na osobitosti a zdůrazní vaše schopnosti hned na začátku textu. Je pouze třeba dbát na to, aby byl příběh stručný a nevyčerpal příjemce ještě před čtením hlavní části dopisu. Cíl tohoto oddílu: jednou nebo dvěma svižnými a poutavými větami představit vaši osobnost a zkušenosti.

Hlavní část motivačního dopisu 

Jestliže jste úvod dopisu zvládli přesně podle svých představ, lze očekávat, že dál už to půjde poměrně snadno. Předností úvodu založeného na osobním líčení je skutečnost, že jste si nahráli na smeč před hlavní částí textu, kde můžete přirozeně navázat a rozepsat se o svých dovednostech a dosažených úspěších. Zanedlouho byste se měli zmínit o pozici, kterou chcete vykonávat, a o tom, proč se považujete za ideálního uchazeče, včetně dosavadních úspěchů, které jasně svědčí o vašich dovednostech. Metoda „situace, úkol, akce, pozitivní výsledek“ (STAR/CAR) vám může pomoci uspořádat text tak, aby poskytoval představu o vašich pedagogických úspěších. Také tento oddíl by měl svědčit o vašich měkkých dovednostech, zaujetí a osobnosti a můžete zde poukázat i na tvrdé dovednosti spočívající v uplatňování novátorských postupů ve výuce, díky nimž vynikáte nad svými kolegy. Cíl tohoto oddílu: popsat vykonané úkoly, úspěchy a osobní strategie a s jejich pomocí vysvětlit, proč jste tím správným uchazečem o tuto pozici.

Závěr a podpis motivačního dopisu

K nejobtížnějším úkolům při psaní motivačního dopisu může patřit jeho závěr. Řekli jste ve všech ohledech to, co jste říct chtěli, a nyní potřebujete příjemce již jen důrazně přimět k tomu, aby vám zavolal. Naštěstí existuje profesionální způsob, jak to udělat. Pozvánkou k tomu, aby se vám personalista ozval, je výzva k akci. Rovnováhu mezi přátelským rozloučením a důraznou výzvou lze nastolit například touto formulací: „Těším se, že se dozvím více o vyučujících a studentech Vaší školy. V případě jakýchkoli dotazů mne můžete kontaktovat na e-mailové adrese... nebo na telefonním čísle...” Na závěr se hodí fráze typu S pozdravem nebo Srdečně zdravím. Cíl tohoto oddílu: přátelským a nevtíravým způsobem vyzvat zaměstnavatele, aby vás kontaktoval, zdvořile se rozloučit a zanechat v příjemci příznivý dojem z pozitivní a profesionální komunikace.

Formát motivačního dopisu učitele a obvyklé chyby

Následuje několik tipů, jak se vyhnout obvyklým chybám při psaní motivačního dopisu:

Nudný dopis. Jako pedagog máte za úkol vdechnout své třídě energii a život. Mdlý a zaměnitelný dopis vyvolá v řediteli přesně opačný dojem. Dopis uchazeče, který je plný dynamiky a nadšení, vám zajistí mnohem větší šanci na získání pracovního místa.

Důvěrné informace. Je sice důležité, abyste prokázali svoji efektivitu v roli učitele, rozhodně při tom však musíte vynechat důvěrné informace o svých studentech a jejich rodinách. Přestože personalista nebude mít o dané situaci konkrétní informace, zamyslel by se nad tím, jestli vám lze svěřit osobní údaje vašich nových studentů.

Příliš mnoho osobních informací. Hledáte-li zaměstnání, je vaše osobnost důležitá. Je proto důležité vystupovat jako reálný člověk z masa a kostí. Na cestě k tomuto cíli je však třeba se vyvarovat toho, abyste o sobě řekli víc, než je zdrávo. Rodinný život, záliby a víkendové aktivity je obvykle vhodné v motivačním dopise vynechat, netýkají-li se bezprostředně vaší pedagogické práce nebo pozice, o kterou se ucházíte.

Záležitosti tónu, pravopisu a gramatiky. Možná jste nadšení učitelé, ale přímočaré a úderné věty prospějí vaší věci víc než pedagogický žargon. Stejně tak pravopisné a gramatické chyby vyvolají v personalistovi nepříznivý dojem, zvlášť když se jedná o pozici učitele.

Jak zapůsobit formátem

Formátování je pravděpodobně stejně důležité jako samotný obsah dopisu uchazeče o zaměstnání. Každý, kdo bude váš dopis číst, si nejprve všimne vzhledu a dojmu, fontu a barevného schématu, a teprve poté přejde k samotnému obsahu. Je proto důležité držet se osvědčených standardů pro životopis, jimiž jsou bezpatková písma typu Helvetika či Georgia a velikost od 10 do 12 bodů. Můžete také zvážit, zda sladit formátování záhlaví s formátováním životopisu. Je to vynikající způsob, jak zapůsobit konzistentním, profesionálním dojmem ve všech materiálech žádosti o zaměstnání. Pokud nejste profesionální grafik, může to být poněkud obtížné, ale naštěstí je tu naše sbírka šablon, z níž si můžete několika kliknutími stáhnout stylový dokument podle svých potřeb.

Co si zapamatovat

 • Váš životopis bude účinnější, bude-li jej doprovázet motivační dopis. Společně tyto dva dokumenty poskytují ucelený obrázek vaší osoby jako uchazeče o zaměstnání.
 • Personalista očekává, že váš motivační dopis bude mít určitou strukturu. Seznámíte-li se s těmito pravidly a budete-li se jimi řídit, upoutáte zaměstnavatele a zapůsobíte na něj.
 • Skvělý způsob, jak doložit své dovednosti, zejména ve stále se měnící profesi, jakou je pedagogika, je vylíčit situace, se kterými jste se setkali a poradili si s nimi.
 • Osobní líčení a popis situací, které sám zná, vašeho potenciálního nového ředitele jistě přesvědčí, že do jeho školy skvěle zapadnete.
 • Klíčovou složkou účinného motivačního dopisu je formátování. Šablona vám může ušetřit čas a umožní vám snadno sladit formátování dopisu uchazeče a životopisu.

Ušetřete si čas a námahu a vytvořte dokonalý motivační dopis se službou resume.io. Již žádné tápání, dejte se do toho a brzy budete stát před třídou!

Tři, dva, jedna, TEĎ! Nyní si kromě rychle vytvořeného ideálního životopisu můžete také během pár minut sestavit dokonalý průvodní text v podobě motivačního dopisu. Zvolte si jednu z našich profesionálně vytvořených šablon motivačního dopisu a posuňte během chvilky svoji žádost o zaměstnání na vyšší úroveň. Nabízíme nyní 18 inovativních a neotřelých šablon motivačního dopisu, které byly pečlivě sestaveny tak, aby doprovázely a doplňovaly váš životopis. Vytvořit úspěšný a ucelený životopis s motivačním dopisem dosud nikdy nebylo tak snadné jako nyní!

Napište motivační dopis během několika minut
Napište motivační dopis během několika minut
Upozorněte na sebe a získejte si rychleji práci s naší sbírkou bezplatných šablon motivačních dopisů, které jsou odborně navrženy tak, abyste dosáhli na perfektní pozice.
Napsat motivační dopis

Profesionálně navržené šablony zdarma

S více než 10 miliony životopisů a motivačních dopisů je Cvapp.cz vedoucí on-line editor kariéry, který zajistí, abyste skončili na straně přijatých uchazečů.
4.5 z 5
založeno na 423 recenzích o Trustpilot
Použít tuto šablonuStockholm cover_letter template
Stockholm
1.400.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuNew York cover_letter template
New York
430.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuVienna cover_letter template
Vienna
110.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSydney cover_letter template
Sydney
150.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuLondýn cover_letter template
Londýn
270.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuDublin cover_letter template
Dublin
240.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMoskva cover_letter template
Moskva
60.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuAmsterdam cover_letter template
Amsterdam
150.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMadrid cover_letter template
Madrid
140.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSantiago cover_letter template
Santiago
130.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSingapur cover_letter template
Singapur
50.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuOslo cover_letter template
Oslo
54.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuKapské Město cover_letter template
Kapské Město
7.500 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuPaříž cover_letter template
Paříž
34.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBerlín cover_letter template
Berlín
90.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŽeneva cover_letter template
Ženeva
3.200 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuVancouver cover_letter template
Vancouver
44.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuTokio cover_letter template
Tokio
60.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMilán cover_letter template
Milán
50.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuLisabon cover_letter template
Lisabon
28.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBarcelona cover_letter template
Barcelona
28.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuKodaň cover_letter template
Kodaň
22.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuChicago cover_letter template
Chicago
19.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuRio cover_letter template
Rio
28.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŘím cover_letter template
Řím
5.400 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBoston cover_letter template
Boston
17.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuToronto cover_letter template
Toronto
100.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Tato webová stránka používá soubory cookie ke zlepšení uživatelské zkušenosti a provádění analýz a marketingu. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi podmínkami Zásady používání souborů cookie and Zásady ochrany osobních údajů.
Souhlasím s používáním cookies