1. Vzory
 2. Stáž
Autor Ivan ShovkopliasIvan Shovkoplias

Příklad motivačního dopisu Stáž

Použijte tento Stáž vzor motivačního dopisu pro úplnost uchazečského procesu a získejte svou práci snů - bez frustrací, bez omylů. Tento vzor motivačního dopisu je speciálně navržen na Stáž funkce v roce 2024. Profitujte z našich vzorových vět a profesionálního rozvržení a napište si během několika minut dokonalý motivační dopis ke stažení.
4.2
Průměrné hodnocení
55 lidí už ho ohodnotilo
Příklad motivačního dopisu Stáž
Upravit tento motivační dopis

Motivační dopis může být dokonalým přesvědčovacím prostředkem k získání stáže. V některých případech je účinnější než zatím tenký životopis absolventů. Ať už jste právě ukončili studium na vysoké škole, složili maturitu nebo prostě přecházíte z jednoho profesního oboru do druhého, stáže jsou skvělým způsobem, jak se prosadit. 

Stáže se obvykle týkají žádaných zaměstnavatelů, exkluzivních oborů nebo těžko naučitelných profesí. Konkurence může být tvrdá, ale to by vás nemělo zastavit a cvapp.cz má arzenál nástrojů a znalostí, které vám pomohou.

Vzor motivačního dopisu na stáž

Příklad

Vážená paní magistro Jančíková,

jako studentka posledního ročníku mediálních studií na Metropolitní univerzitě bych ráda získala praxi ve Vaší společnosti. Ačkoli zatím nemám v oboru zkušenosti mohu Váš tým obohatit svou odvážnou kreativitou a mladistvou perspektivou.

Od stážistů mimo jiné očekáváte, že budou analyzovat mediální výstupy, spravovat mediální kampaně klientů a psát přesvědčivé tiskové zprávy. Potřebujete lidi, kteří mají pronikavé analytické myšlení, vynalézavý přístup umožňující větší společenský dopad a poutavý jazykový projev. 
Těmto požadavkům plně odpovídají mé zkušenosti, které jsem získala během uplynulých dvou let studia:

 • Redigovala jsem univerzitní týdeník.
 • Během předchozí stáže v PR odd. vydavatelství ADR jsem napsala 12 článků.
 • Absolvovala jsem kurz Veřejné mínění a média zaměřený na problematiku výzkumů veřejného mínění v oblasti médií.

Již dlouho usiluji o možnost pracovat v mediální branži a práce ve společnosti MediaTop by mi poskytla příležitost učit se od těch nejlepších v oboru PR. Skutečnost, že studuji mediální studia a kreativní psaní, v mém případě není jen akademická záležitost – psaní je moje vášeň. Chci, aby moje texty měly dopad v reálném světě. Stáž ve společnosti MediaTop by pro mne byla ideální příležitostí, jak toho dosáhnout.

Věřím, že s ohledem na výše uvedené mohu být pro Váš program stáží přínosem. Další podrobnosti o svém zájmu a motivaci Vám ráda sdělím u pohovoru.
S pozdravem,
Monika Roubíčková

Zkopírováno!

Struktura motivačního dopisu na stáž

Struktura motivačních dopisů je obvykle stejná nebo podobná pro každou stáž, bez ohledu na profesi nebo pozici. Motivační dopisy by měly obsahovat následující klíčové součásti:

 • Záhlaví: zde uvedete své kontaktní informace a vzhled záhlaví designově sladíte se životopisem.
 • Oslovení: v motivačním dopise na stáž by oslovení mělo být uctivé a nestrojené. Nezapomeňte, že stáž je juniorská pozice. Úroveň formálnosti je dána charakterem organizace, do které se hlásíte. Pokud se vám podaří zjistit konkrétní jméno osoby, kterou máte oslovit, bude to skvělé.
 • Úvod: to je zahajovací věta či odstavec, v němž se krátce představíte a ukážete své nadšení a zájem o možnost stáže.
 • Hlavní část: je jádrem vašeho motivačního dopisu. Vysvětlete, proč se na danou pozici stážisty hodíte a jaké vlastnosti a úspěchy to dokazují.
 • Závěr: Zde proveďte stručné shrnutí své motivace a nezapomeňte na výzvu k akci.
 • Podpis: motivační dopis na stáž zakončete zdvořilým pozdravem a uvedením celého jména.

Nezapomeňte, že každá část motivačního dopisu je nedílnou součástí celku, jehož cílem je získat stáž, po které toužíte. Podrobné zamyšlení nad podobou a účelem motivačního dopisu naleznete v našem článku Jak naspat motivační dopis.

Snažte se nepřekračovat rozsah jedné stránky. Nepoužívejte pouhý výčet svých dovedností (ty už jste ostatně mohli uvést v životopise), ale pokuste se vyprávět příběh, jímž zaujmete a navážete kontakt se čtenářem.

Tip od experta

Potřebujete inspiraci? Podívejte se na vzory motivačních dopisů z příbuzných oborů:

Úvod motivačního dopisu na stáž

Jedná se o nejdůležitější část dopisu, neboť obsahuje vaši úvodní větu. Musíte vykročit správnou nohou. Vyvarujte se, pokud možno, nevýraznosti (na druhou stranu ale nepřehánějte). Jako uchazeč o stáž chcete v úvodu vyjádřit úctu, energičnost a pracovní kázeň a etiku.

Cíl tohoto oddílu je zaujmout, držet se tématu, představit se v jedné působivé, přátelské, avšak profesionální větě. Dobrou taktikou je uvést jeden či dva své nejpůsobivější a relevantní úspěchy, faktické výsledky, kvality či dovednosti, jimiž disponujete.

Dělat

Vážená paní magistro Jančíková,

jako studentka posledního ročníku mediálních studií na Metropolitní univerzitě bych ráda získala praxi ve Vaší společnosti. Ačkoli zatím nemám v oboru zkušenosti mohu Váš tým obohatit svou odvážnou kreativitou a mladistvou perspektivou.

Nedělat

Dobrý den,

v rámci studia bych měl získat praxi v médiích. Proto bych k vám rád nastoupil na stáž.

Nesnažte se vysvětlit, že praxi potřebujete, místo toho ukažte, čím byste firmě či organizaci mohli prospět.

Hlavní část motivačního dopisu

Jedná se o hlavní odstavce textu vašeho dopisu. Využijte je k tomu, abyste zde posílili a rozvinuli sdělení uvedené v úvodu. Vysvětlete, proč se na danou práci hodíte a jaké kvality a úspěchy svědčí o vaší produktivitě. Vylíčením tvrdých a měkkých dovedností poukážete na konkrétní nástroje, jimiž jako potenciální stážista disponujete.

První odstavec hlavní části: vhodnost na pozici (dovednost a zkušenosti)

Začněte prezentací svých tvrdých i měkkých dovedností. Ačkoli zkušeností asi moc nemáte, přece jen jste jistě už nějaké posbírali, například na brigádách, v dobrovolnické práci či přímo v terénu během studia. Do tohoto odstavce můžete zahrnout:

 • Dosažené vzdělání, případně, pokud dosud studujete, relevantní předměty, které se vám na stáži mohou hodit.
 • Měkké dovednosti, které nějak souvisejí se stáží, o niž se ucházíte. Zamyslete se, co je pro danou pozici důležité, zdali např. dochvilnost a pečlivost, nebo naopak kreativita a flexibilita.
 • Tvrdé dovednosti, jimiž disponujete. Ačkoli ještě nemáte praxi, jistě už ovládáte například určité počítačové programy, máte znalosti v oboru, hovoříte cizími jazyky atd. Tvrdé dovednosti by opět měli konvenovat s organizací či firmu, kde stáž hledáte.
 • Klidně můžete zmínit i volnočasové aktivity, pokud mají nějaký vztah k dané stáži.
Tip od experta

Zjistěte si informace o náborovém manažerovi na jeho profilu na síti LinkedIn nebo na webových stránkách organizace. Můžete tak odhalit společné zájmy nebo profesní shody, na které můžete nenápadně odkázat, čímž se váš motivační dopis stane osobnějším a působivějším a pomůže i v dalších oblastech náborového procesu.

Příklad

„Od stážistů mimo jiné očekáváte, že budou analyzovat mediální výstupy, spravovat mediální kampaně klientů a psát přesvědčivé tiskové zprávy. Potřebujete lidi, kteří mají pronikavé analytické myšlení, vynalézavý přístup umožňující větší společenský dopad a poutavý jazykový projev.

Těmto požadavkům plně odpovídají mé zkušenosti, které jsem získala během uplynulých dvou let studia:

 • Editovala jsem univerzitní týdeník.
 • Během předchozí stáže v PR oddělení vydavatelství ADR jsem napsala 12 článků.
 • Absolvovala jsem kurz Veřejné mínění a média zaměřený na problematiku výzkumů veřejného mínění v oblasti médií.“
Zkopírováno!

Druhý odstavec hlavní části: soulad s organizací

Druhý odstavec věnujte své motivaci, proč hledáte stáž právě v dané firmě či organizaci a proč do ní zapadáte. Prostudujte si důkladně firemní kulturu. Zakomponujte její specifika do svého motivačního dopisu. Prokážete tím nejen svůj upřímný zájem, ale také soulad s hodnotami firmy či instituce.

Tento odstavec by měl obsahovat zejména důvody, proč jste si vybrali právě tu nebo onu firmu, jakým směrem se chcete profesně rozvíjet, ale i co od stáže očekáváte a co naopak můžete firmě nabídnout vy.

Příklad

„Již dlouho usiluji o možnost pracovat v mediální branži a práce ve společnosti MediaTop by mi poskytla příležitost učit se od těch nejlepších v oboru PR. Skutečnost, že studuji mediální studia a kreativní psaní, v mém případě není jen akademická záležitost – psaní je moje vášeň. Chci, aby moje texty měly dopad v reálném světě. Stáž ve společnosti MediaTop by pro mne byla ideální příležitostí, jak toho dosáhnout.“

„Můj energický přístup by dobře zapadl do dynamického prostředí Vaší společnosti. Vstřícnost k lidem přináší oboustranně výhodné vztahy, je klíčem k úspěchu. Díky svému pečlivému přístupu k psaní dokážu najít ta správná slova pro Vaše klienty a jejich publikum.“

Zkopírováno!

Výzva k akci a závěr

Závěr by mohl pro řadu lidí představovat ošidnou část motivačního dopisu. Týká se to i těch, kdo zvládli na jedničku úvod a hlavní část textu. Umění spočívá v tom, že budete působit odhodlaně, nikoli však příliš arogantně a rázně. Nechcete být příliš suverénní, ale ani nerozhodní. Ukažte, že máte velký zájem o pohovor a že si chcete popovídat o tom, jak můžete být firmě užiteční, ale nebuďte při tom příliš troufalí.

Cíl tohoto oddílu: zpracovat účinnou výzvu k akci (sdělit, že máte velký zájem přijít na pohovor a být firmě užiteční), zakončit dopis nadšeným, ale uctivým tónem. Nevznášejte příliš troufalé požadavky!

Příklad

Věřím, že s ohledem na výše uvedené mohu být pro Váš program stáží přínosem. Další podrobnosti o svém zájmu a motivaci Vám ráda sdělím u pohovoru.

S pozdravem,

Monika Roubíčková

Zkopírováno!

Klíčové myšlenky

 • Motivační dopis je posledním „přesvědčovacím prostředkem“, kterým můžete ovlivnit osoby s rozhodovací pravomocí při přijímání do zaměstnání. Je nesmírně důležitý a nesmírně užitečný i v případě, že stáž nevyžaduje motivační dopis.
 • Držte se struktury motivačního dopisu a zapamatujte si cíle jednotlivých částí.
 • Vyjadřujte se správným tónem a zjistěte si, co zaměstnavatelé od stážisty čekají.
 • Vyhněte se obecným textům a nástrahám formátování textového editoru. Používejte atraktivní šablonyz našeho editoru, abyste upoutali pozornost.
Napište motivační dopis během několika minut
Napište motivační dopis během několika minut
Upozorněte na sebe a získejte si rychleji práci s naší sbírkou bezplatných šablon motivačních dopisů, které jsou odborně navrženy tak, abyste dosáhli na perfektní pozice.
Napsat motivační dopis

Profesionálně navržené šablony zdarma

S více než 10 miliony životopisů a motivačních dopisů je Cvapp.cz vedoucí on-line editor kariéry, který zajistí, abyste skončili na straně přijatých uchazečů.
4.5 z 5
založeno na 430 recenzích o Trustpilot
Použít tuto šablonuStockholm cover_letter template
Stockholm
1.400.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuNew York cover_letter template
New York
440.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuVienna cover_letter template
Vienna
120.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSydney cover_letter template
Sydney
160.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuLondýn cover_letter template
Londýn
290.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuDublin cover_letter template
Dublin
250.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMoskva cover_letter template
Moskva
63.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuAmsterdam cover_letter template
Amsterdam
160.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMadrid cover_letter template
Madrid
150.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSantiago cover_letter template
Santiago
140.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSingapur cover_letter template
Singapur
53.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuOslo cover_letter template
Oslo
57.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuKapské Město cover_letter template
Kapské Město
7.900 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuPaříž cover_letter template
Paříž
36.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBerlín cover_letter template
Berlín
94.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŽeneva cover_letter template
Ženeva
3.400 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuVancouver cover_letter template
Vancouver
46.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuTokio cover_letter template
Tokio
62.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMilán cover_letter template
Milán
51.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuLisabon cover_letter template
Lisabon
30.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBarcelona cover_letter template
Barcelona
29.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuKodaň cover_letter template
Kodaň
23.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuChicago cover_letter template
Chicago
20.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuRio cover_letter template
Rio
29.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŘím cover_letter template
Řím
5.700 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBoston cover_letter template
Boston
18.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuToronto cover_letter template
Toronto
110.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Tato webová stránka používá soubory cookie ke zlepšení uživatelské zkušenosti a provádění analýz a marketingu. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi podmínkami Zásady používání souborů cookie and Zásady ochrany osobních údajů.
Souhlasím s používáním cookies