1. Vzory
  2. Zastupující učitel
Autor Anna MuckermanAnna Muckerman

Příklad motivačního dopisu Zastupující učitel

Použijte tento Zastupující učitel vzor motivačního dopisu pro úplnost uchazečského procesu a získejte svou práci snů - bez frustrací, bez omylů. Tento vzor motivačního dopisu je speciálně navržen na Zastupující učitel funkce v roce 2024. Profitujte z našich vzorových vět a profesionálního rozvržení a napište si během několika minut dokonalý motivační dopis ke stažení.
5.0
Průměrné hodnocení
70 lidí už ho ohodnotilo
Příklad motivačního dopisu Zastupující učitel
Upravit tento motivační dopis

Nejlepší formát motivačního dopisu zastupujícího učitele

Výhodou motivačního dopisu je to, že je flexibilní, což ale neznamená, že zcela postrádá jakoukoli strukturu. V této kapitole si rozdělíme osvědčenou strukturu motivačního dopisu do jednoduchých kroků. Zde jsou hlavní složky textu:

  • Záhlaví motivačního dopisu
  • Oslovení/pozdrav
  • Úvod
  • Prostřední (hlavní) část dopisu
  • Závěrečný odstavec (závěr a výzva k akci)

Záhlaví motivačního dopisu

Záhlaví vašeho motivačního dopisu plní dvě důležité funkce. Především umožňuje personalistovi rychle identifikovat váš dokument a najít vaše celé jméno a kontaktní údaje pro případ, že se s vámi bude chtít domluvit na pohovoru. Ve velkých školách, kde se o přijímání nových zaměstnanců stará celý tým lidí, máte díky jasně vymezenému záhlaví větší šanci, že se vaše žádost o zaměstnání nestane jedním z mnoha anonymních dokumentů. 

Druhým účelem záhlaví je vytvořit atraktivní formátování, díky němuž váš text vynikne. Vzhledem k tomu, že školství je poměrně formální obor, bude důležité zachovat profesionální vzhled, ale u některých pracovních pozic můžete chtít vyjádřit také kreativitu nebo přátelskou povahu. Šablony životopisů a motivačních dopisů vám pomohou dosáhnout vyváženého poměru žádoucích parametrů, aniž by vás to stálo příliš mnoho času a energie.

Cíl tohoto oddílu: označit dokument vaším jménem a kontaktními údaji a vytvořit atraktivní formátování, které bude profesionální a poutavé.

Oslovení v motivačním dopise

Oslovení je krátký oddíl motivačního dopisu, který může mít zásadní význam. Naštěstí je tato část docela jednoduchá. Udáváte zde zdvořilý a uctivý tón pro zbytek textu. U pozic v oblasti vzdělávání je téměř ve všech případech nejvhodnějším oslovením „Vážená paní“ nebo „Vážený pane“ následované příjmením ředitele školy nebo personalisty. S tímto oslovením se proto setkáte i v našem vzoru motivačního dopisu.

Cíl tohoto oddílu: oslovit příjemce jménem a navodit tak zdvořilý a přátelský tón dopisu.

Vzor oslovení v motivačním dopise k úpravám podle potřeby

Vážený pane Strnade,

Zkopírováno!

Úvod motivačního dopisu

Silný první odstavec patří k největším výhodám, které svému motivačnímu dopisu můžete zajistit. Personalisté třídí desítky žádostí o zaměstnání, energická a jedinečná úvodní věta proto má velký význam. Dopis můžete také zahájit zajímavým faktem, relevantní statistikou nebo příkladem svých zkušeností – jen nezapomeňte použít vhodný, profesionální tón.

Cíl tohoto oddílu: dodat svému motivačnímu dopisu energii, upoutat pozornost čtenáře zajímavým faktem nebo příkladem a přejít rovnou k hlavní části.

Vzor úvodu motivačního dopisu k úpravám podle potřeby

mám za sebou 24 let praxe jako středoškolská učitelka anglického jazyka, v uplynulých 7 letech jsem působila na pozici zastupující učitelky na školách, které potřebovaly zajistit dočasnou náhradu během mateřské dovolené nebo nemoci. Nyní bych chtěla své služby nabídnout také vaší agentuře.

Zkopírováno!

Prostřední (hlavní) část motivačního dopisu

Hlavní část motivačního dopisu tvoří největší část celého dokumentu a je to místo, kde se můžete konečně uvést hlavní důvody pro to, aby vás přijali na tuto pozici. Aby se vám psalo snadněji, zkuste hlavní část rozdělit na dva dílčí oddíly.

V prvním můžete použít metodu STAR, která umožňuje popsat situaci, požadovaný úkol, kroky, které jste podnikli, a pozitivní výsledek, jehož jste dosáhli (STAR – Situation, Task, Action, Result). Vždy vybírejte příklady, v nichž figurují scénáře, které se s největší pravděpodobností mohou vyskytnout i na pozici, o kterou se ucházíte. Tuto metodu využívá i níže uvedený vzorový odstavec motivačního dopisu.

Ve druhé dílčí části se můžete opět zaměřit na své nejvýznamnější dovednosti a uvést příklady toho, v čem budete na novém působišti jako učitel nebo učitelka přínosem pro své okolí.

Cíl tohoto oddílu: předložit s využitím metody STAR konkrétní příklady svých dovedností a zkušenosti, informovat o tom, v čem bude spočívat váš přínos.

Vzor hlavní části motivačního dopisu k úpravám podle potřeby

Jako zastupující učitelka mám bohaté zkušenosti s nejrůznějšími formami jazykové výuky na 16 školách v rámci celého kraje, vyučovala jsem žáky středních škol i odborných učilišť. Pro kvalitu středoškolské výuky jazyků je velmi důležité důsledně dodržovat vzdělávací plán, snažila jsem se proto vždy prohlubovat znalosti studentů v souladu s osnovami a nikoli improvizovanou výukou. Musí-li třídu převzít nový vyučující, nejlepším přístupem je kombinovat nové učivo s opakováním dříve probrané látky.

Být zastupujícím učitelem při výuce jazyka je náročné, protože se musíte rychle zorientovat v jazykové kompetenci studentů – je třeba studentům porozumět a poznat, jaký přístup bude z hlediska jejich jazykového rozvoje nejvhodnější. Mám klidnou a nenucenou povahu, která přispívá k pohodové atmosféře ve třídě, a moje nadšení pro jazyk je zárukou, že výuka nikdy nebude nudná. Odlišný přístup nového pedagoga může v některých případech znamenat nový impuls.

V rámci své univerzální role také doučuji studenty, kteří mají potíže s gramatikou. Vypracovala jsem speciální postup založený na mluvené řeči, který usnadňuje pochopení obtížnějších gramatických jevů, a díky zkušenostem s velmi rozmanitými typy studentů jsem dokázala vytvořit velmi účinný systém výuky.

Během své praxe jsem také asistovala ve školních sportovních a plaveckých oddílech a koordinovala školní akce. Učitelé se podílejí na aktivitách školy i mimo vyučování a já jsem v tomto ohledu velmi aktivní.

Zkopírováno!

Jak ukončit motivační dopis zastupujícího učitele

Jste u cíle! Nyní, když jste vylíčili své dovednosti a zkušenosti, je čas dopis ve zdvořilém duchu ukončit a vyzvat personalistu nebo ředitele školy, aby vás kontaktoval. Nejlepším způsobem, jak toho dosáhnout, je učinit výzvu k akci. Jedná se o větu, která pozitivně vyjadřuje váš zájem o danou pozici a vyzývá personalistu, aby se s vámi spojil. Pokud chcete, můžete zde opět uvést své telefonní číslo nebo e-mail.

Teď už zbývá jen vybrat vhodné rozloučení. Můžete napsat „Děkuji za Váš čas“, „S pozdravem“ nebo „Srdečně zdravím“.

Cíl tohoto oddílu: vytvořit účinnou výzvu k akci, která personalistu přiměje k tomu, aby vás kontaktoval, a zdvořile se rozloučit.

Vzor závěru a rozloučení v motivačním dopise k úpravám podle potřeby

Ráda bych se s Vámi setkala během pohovoru a přesvědčila Vás, že mohu nabídnout účinné a smysluplné metody výuky. Při výuce jazyka se každá vyučovací hodina počítá.

S pozdravem

Iva Stárková

Zkopírováno!
Napište motivační dopis během několika minut
Napište motivační dopis během několika minut
Upozorněte na sebe a získejte si rychleji práci s naší sbírkou bezplatných šablon motivačních dopisů, které jsou odborně navrženy tak, abyste dosáhli na perfektní pozice.
Napsat motivační dopis

Profesionálně navržené šablony zdarma

S více než 10 miliony životopisů a motivačních dopisů je Cvapp.cz vedoucí on-line editor kariéry, který zajistí, abyste skončili na straně přijatých uchazečů.
4.5 z 5
založeno na 429 recenzích o Trustpilot
Použít tuto šablonuStockholm cover_letter template
Stockholm
1.400.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuNew York cover_letter template
New York
440.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuVienna cover_letter template
Vienna
120.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSydney cover_letter template
Sydney
160.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuLondýn cover_letter template
Londýn
280.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuDublin cover_letter template
Dublin
240.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMoskva cover_letter template
Moskva
62.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuAmsterdam cover_letter template
Amsterdam
150.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMadrid cover_letter template
Madrid
150.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSantiago cover_letter template
Santiago
140.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSingapur cover_letter template
Singapur
52.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuOslo cover_letter template
Oslo
56.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuKapské Město cover_letter template
Kapské Město
7.700 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuPaříž cover_letter template
Paříž
35.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBerlín cover_letter template
Berlín
92.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŽeneva cover_letter template
Ženeva
3.300 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuVancouver cover_letter template
Vancouver
45.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuTokio cover_letter template
Tokio
61.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMilán cover_letter template
Milán
51.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuLisabon cover_letter template
Lisabon
29.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBarcelona cover_letter template
Barcelona
29.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuKodaň cover_letter template
Kodaň
22.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuChicago cover_letter template
Chicago
19.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuRio cover_letter template
Rio
29.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŘím cover_letter template
Řím
5.500 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBoston cover_letter template
Boston
17.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuToronto cover_letter template
Toronto
100.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Tato webová stránka používá soubory cookie ke zlepšení uživatelské zkušenosti a provádění analýz a marketingu. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi podmínkami Zásady používání souborů cookie and Zásady ochrany osobních údajů.
Souhlasím s používáním cookies