1. Vzory životopisů
 2. Učitelka
Autor Ivan ShovkopliasIvan Shovkoplias

Vzor životopisu Učitelka

Příklad prověřeného životopisu, který vám získá vaši příští práci v roce 2024. Tento příklad životopisu Učitelka můžete upravit a vytvořit si vlastní životopis za pár minut. Stačí vyplnit podrobnosti, nový životopis si pak stáhnout a začít rozesílat přihlášky ještě dnes!
4.6
Průměrné hodnocení
47 lidí už ho ohodnotilo
Vzor životopisu Učitelka
Upravit tento životopis

Říká se, že být učitelem není jen povolání, ale i poslání. Učitelé základních i středních škol formují žáky a studenty nejen pedagogicky, ale i lidsky. Ačkoli se školství neustále potýká s podfinancováním a nízkou společenskou prestiží, učitelé plní své poslání s oddaností a odhodláním. Mezi jednotlivými školami samozřejmě existují obrovské rozdíly. Chcete-li se se jako učitel dostat na některou z těch lepších, budete potřebovat životopis, jímž vyniknete a přesvědčíte. 

Jak toho dosáhnout? Srozumitelností, precizností a čistým designem! Náš průvodce vám pomůže napsat životopis učitele, který:

 • se vyhne nejčastějším chybám,
 • se zaměří na nejdůležitější dovednosti,
 • vás předvede jako motivujícího a schopného učitele,
 • optimálně využije vaše pracovní zkušenosti.

Naše vzory životopisů a průvodce psaním jsou spolehlivým zdrojem pro profesionály ve všech oborech a fázích kariéry.

Jak napsat životopis učitele

Při psaní slohových úloh je velmi důležitá osnova. Tu by měl mít i životopis učitele. Toto jsou části, které nesmíte vynechat:

 • Záhlaví 
 • Shrnutí čili profil
 • Profesní zkušenosti neboli předchozí zaměstnání
 • (Odborné) dovednosti
 • Vzdělání 

Životopis učitele by měl dokládat schopnost uchazeče efektivně plánovat výuku a tvořit její náplň na základě vzdělávacích osnov a potřeb žáků. Učitelé by měli umět přizpůsobit náplň výuky různým vzdělávacím potřebám. Musí mít velmi dobré komunikační dovednosti, které jim umožňují komunikovat s žáky, kolegy a rodiči. Životopis učitele by také měl zdůrazňovat schopnost uchazeče vytvořit a udržovat pozitivní prostředí ve třídě. 

V životopise učitele proto:

 • Zdůrazněte spíše svou empatii a komunikativnost.
 • Přizpůsobte svůj životopis každé konkrétní škole. Školy se liší velikostí, ale i pedagogickým přístupem. Ve škole montessoriovského ražení po vás budou chtít jiné schopnosti než na klasické ZŠ.
 • Zvolte profesionální šablonu životopisu, která bude střízlivě a jasně prezentovat vaši pedagogickou praxi a dovednosti.
 • Váš životopis by vás měl prezentovat jako svědomitého učitele se vstřícným přístupem k dětem.

Výběr správného formátu životopisu učitele

Pro většinu uchazečů o pozici učitele je nejlepší zvolit obrácený chronologický formát životopisu. Tato struktura se totiž soustředí na část týkající se pracovní historie, kde budete moct uvést svá předchozí zaměstnání počínaje tím nejnovějším. Je to formát vůbec nejběžnější a nejoblíbenější. Proto se ho držte, pokud nemáte vážný důvod se od něj odchylovat

Funkční struktura se více zaměřuje na konkrétní dovednosti a úspěchy. Je obzvláště užitečná, pokud jako učitel teprve začínáte a nemáte za sebou dlouhý seznam zkušeností.

Uveďte své kontaktní informace

V záhlaví životopisu učitele nesmí chybět informace obsahující vaše jméno, povolání, e-mailovou adresu a telefon tak, aby byly po ruce, bude-li vás potencionální zaměstnavatel chtít kontaktovat. 

Není úplně nutné sem dávat datum narození (váš věk stejně půjde odhadnout z oddílu vzdělání či předchozí zaměstnání) a klidně vynechte i osobní údaje, jako je rodinný stav či počet dětí.

Kontaktní informace uvádějte v tomto pořadí:

 • Titul, jméno a příjmení 
 • Profese (specializace)
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo
 • Lokalita (obec, případně okres)

Váš životopis uchazeče o práci učitele by měl působit profesionálně a měl by vybízet k přečtení. Výrazné záhlaví s vaším jménem, povoláním a kontaktními údaji je nejlepší zárukou, že vaše žádost nezapadne mezi ostatními. Určitě se také vyplatí, když si dáte trochu práce a vytvoříte vizuálně atraktivní dvojici dokumentů – motivační dopis a životopis v jednotné podobě.

Použijte profil

Profil v životopise učitele je nejlepší příležitostí, jak vlastními slovy vysvětlit, proč jste ideálním kandidátem. Ve 2-3 větách zdůrazněte své pedagogické dovednosti a přidanou hodnotu tím, že se zaměříte na konkrétní úspěchy a schopnosti.

Profil by vás měl charakterizovat jako učitele, ale i jako člověka se zřetelem na to, že budete pracovat s dětmi, komunikovat s rodiči a fungovat v kolektivu s ostatními kolegy. 

Inspiraci pro své shrnutí najdete v příbuzných vzorech životopisů z oblasti školství, například v životopisu vysokoškolského pedagoga nebo učitelky v MŠ.

Další nápady naleznete v naší šabloně životopisu učitele, která obsahuje relevantní informace pro začínající i zkušené pedagogy.

Adaptable CV summary/profile entry level

„Přátelská a svědomitá absolventka bohemistiky na UPOL a nadstavbového pedagogického minima pro učitele ZŠ. Jsem otevřená novým přístupům ve vzdělávání, stěžejní je pro mě respekt k dětem a jejich potřebám. Mám velký zájem se dále rozvíjet a vzdělávat pod vedením zkušených kolegů.“

Zkopírováno!
Adaptable CV summary/profile mid-level

Zkušený a obětavý pedagog s aprobací pro první i druhý stupeň ZŠ. K dětem mám motivující a laskavý přístup. Ovládám metody respektující komunikace, schopnost aktivního naslouchání, popisnou zpětnou vazbu a efektivní řešení konfliktů. Používám moderní a interaktivní výukové metody a technologie, které podporují aktivní zapojení žáků do výuky a rozvíjí jejich kritické myšlení a tvořivost.

Zkopírováno!
Adaptable CV summary/profile senior level

„Zkušený a stále nadšený učitel 1. a 2. stupně základní školy. Mám praxi ze státních i soukromých základních škol, kde jsem vždy projevoval pozitivní vztah k dětem, spolehlivost a cílevědomost. Rád přicházím s novými nápady a neváhám je realizovat.“

Zkopírováno!

Zmiňte své profesní zkušenosti učitele

Vylíčení pracovní historie učitele nezabere příliš času. Nejedná se však o pouhý výčet vašich pracovních povinností. Tento oddíl by měl zdůraznit vaše schopnosti.

Uspořádejte si životopis tak, aby na prvním místě bylo vaše současné nebo poslední zaměstnání a aby se nevracel o více než 10 až 15 let zpět. Buďte konkrétní, když své úkoly popisujete v odrážkách. 

Nebojte se předvést své znalosti v oboru s trochou žargonu, ale ujistěte se, že definice jsou obecně srozumitelné, aby vaše sdělení zůstalo jasné.

Můžete uvést například:

 • Plánoval, připravoval a realizoval jsem výuku všech předmětů dle školního vzdělávacího programu s důrazem na individuální přístup k žákům.
 • Aktivně jsem podporoval dvojjazyčné vzdělávání ve vyučovacím procesu, včetně rozvoje jazykových dovedností žáků ve vybraném cizím jazyce.
 • Používal jsem moderní a interaktivní výukové metody a technologie, které podporují aktivní zapojení žáků do výuky a rozvíjí jejich kritické myšlení a tvořivost.
 • Doprovázel jsem žáky na pravidelné exkurze, vzdělávací výlety a další mimoškolní aktivity, které rozšiřují vědomosti a zkušenosti žáků a posilují týmového ducha.
 • Udržoval jsem pravidelnou komunikaci s rodiči o pokrocích, potřebách a úspěších jejich dětí.
Přizpůsobitelný vzor profesních zkušeností:

Třídní učitel žáků 3. ročníku v ZŠ Tomáše Bati, Zlín
Srpen 2015 - Červen 2020

 • Diferencovaná výuka zaměřená na rozvíjení silných stránek každého žáka ve třídě s dětmi ze znevýhodněných skupin.
 • Vedení všech žáků k samostatnosti a radosti z učení.
 • Účinné vyhodnocování potřeb a pokroků žáků v průběhu školního roku.
 • Podpora spolupráce s rodiči a školní komunitou.
 • Promyšlené plánování vzdělávacího procesu s cílem plnit stanovené cíle.
 • Úsilí o vytváření a udržování pozitivního vzdělávacího prostředí.


Pedagog v Soukromá základní škola Čtyřlístek, Zlín
Září 2012 - Červen 2015

 • Vytváření vstřícného a podnětného prostředí ve třídě vhodného pro získávání dovedností, hru a osobnostní rozvoj žáků.
 • Pravidelná komunikace s rodiči, příbuznými a ostatními pedagogy s cílem vytvářet pozitivní a kooperativní prostředí.
 • Úzká spolupráce s ostatními pedagogy a vedením školy při plnění cílů v oblasti přijímání dětí a jejich zapojování do činnosti.
 • Uplatňování pedagogických metod umožňujících vycházet vstříc jedinečným potřebám každého dítěte.
Zkopírováno!

Jak napsat životopis učitele bez praxe

Pokud jste čerstvý absolvent nebo stále studujete, oddíl profesních zkušeností buď úplně vynechte, nebo v něm vyjmenujte případné stáže nebo související zkušenosti. V některých případech může i pracovní zkušenost v naprosto nesouvisejícím oboru pomoci prokázat vaši spolehlivost, samostatnost, pozitivní vztah k dětem. O mladé učitele je veliký zájem a celá řada škol ráda přivítá i mladé čerstvé absolventy s chutí do učitelské práce a s láskou a respektem k dětem.

Přidejte klíčové dovednosti, které z vás dělají skvělého učitele

Zajímá vás dění v oboru, dále na sobě pracujete? Jste otevření inovacím a chcete školství zlepšovat? Dává vám smysl učit v souvislostech a berete žáky jako své partnery? Ovládáte metody respektující komunikace, například schopnost aktivního naslouchání, popisnou zpětnou vazbu či efektivní řešení konfliktů? Jste inspirativní a kreativní osobnost s otevřenou myslí a týmovým duchem? O tom všem je třeba se zmínit.

Nezapomínejte ani na své schopnosti v oblasti mezilidských vztahů při jednání s rodiči a kolegy, na schopnost týmové spolupráce a na empatické cítění. V části věnované dovednostem se můžete pochlubit tím, v čem jste dobří.

Odborné neboli tvrdé dovednosti uveďte přímo v tomto oddíle. Těchto několik bodů slouží také jako poutavý designový prvek, proto ho využijte a zdůrazněte své nejlepší schopnosti.

Nepodceňujte měkké dovednosti, tedy vlastnosti nezbytné pro fungování na pracovišti, jako je kolegialita, týmová práce, vlídné vystupování.

Mezi tvrdými dovednostmi budou jistě:

 • aprobace pro 1. nebo 2. stupeň základního školství
 • vedení přesných záznamů a dokumentace
 • identifikace individuálních potřeb a schopností žáků

V měkkých dovednostech můžete zmínit:

 • spolehlivost
 • svědomitost
 • komunikativnost
 • empatie
 • kreativita

Uveďte vzdělání a další osvědčení

Jako učitelé musíte splňovat kvalifikační požadavky uvedené v zákoně č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. To znamená, že jste absolvovali buď některý z oborů pedagogické fakulty, nebo jste studovali obor samostatně v bakalářském nebo magisterském programu a dodělali si tzv. pedagogické minimum, které vás kvalifikuje k práci učitele. Pokud jste získali jiná odborná osvědčení, uveďte je také.

Přizpůsobitelný vzor vzdělání:

Magisterský titul, Univerzita Tomáše Bati, Zlín
Září 2007 - Květen 2012

 • Ústav pedagogických věd Fakulty humanitních studií, obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy 


maturita, Gymnázium a jazyková škola, Zlín
Září 2003 - Červen 2007

 • obor: gymnázium ŠVP „Škola s dobrým výhledem“
Zkopírováno!

Zvolte správné rozvržení a design životopisu učitele

Kromě struktury je při výběru optimálního formátování životopisu učitele důležitý také design a rozvržení. Jak již bylo zmíněno, vytvářejí profesionální celkový dojem, usnadňují čtení, zdůrazňují klíčové informace a zajišťují jednotný vzhled. 

Také vás odliší od ostatních uchazečů a prokáží vaši erudici. V online světě hraje roli i koherentní design, protože váš životopis by měl být v konečném důsledku dobře prezentován na různých platformách a zařízeních.

Ze životopisu učitele by měla vyzařovat upravenost a disciplína. Barvu (pokud vůbec) použijte pouze v záhlaví. Jinak zachovejte střízlivý, jednoduchý vzhled. 

Pro vaši profesi bude vhodná jedna z našich profesionálních šablon. Naše knihovna odborně navržených šablon vám pomůže nejen začít skvělým designem, zbaví vás také starostí s formátováním.

Vzor životopisu učitele 

 • Životopis učitele musí mít čisté, úhledné a elegantní rozložení a vzhled. 
 • Měl by zdůrazňovat pozitivní vztah k dětem a otevřenost novým vzdělávacím postupům.
 • Týmová spolupráce a perfektní komunikační schopnosti jsou přinejmenším stejně důležité jako odborné znalosti.
 • Podívejte se na náš přizpůsobitelný vzor životopisu učitele, kde najdete další nápady na vytvoření skvělého životopisu.
Napište životopis během 15 minut
Napište životopis během 15 minut
Použijte profesionální a vyzkoušené šablony životopisů, které splňují všechna „pravidla“, která zaměstnavatelé očekávají.
Napsat životopis

Originální šablony životopisů

Přesvědčte zaměstnavatele a náboráře jednou z našich 25+ elegantních, profesionálně navržených šablon životopisu.
4.5 z 5
založeno na 430 recenzích o Trustpilot
Použít tuto šablonuStockholm resume template
Stockholm
8.900.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuNew York resume template
New York
4.100.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuVienna resume template
Vienna
2.300.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSydney resume template
Sydney
1.900.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuLondýn resume template
Londýn
3.900.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuDublin resume template
Dublin
4.100.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMoskva resume template
Moskva
750.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuAmsterdam resume template
Amsterdam
1.800.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMadrid resume template
Madrid
1.600.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSantiago resume template
Santiago
1.300.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSingapur resume template
Singapur
740.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuOslo resume template
Oslo
600.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuKapské Město resume template
Kapské Město
60.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuPaříž resume template
Paříž
570.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBerlín resume template
Berlín
1.500.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŽeneva resume template
Ženeva
35.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuVancouver resume template
Vancouver
520.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuTokio resume template
Tokio
360.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMilán resume template
Milán
940.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuLisabon resume template
Lisabon
240.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBarcelona resume template
Barcelona
500.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuKodaň resume template
Kodaň
100.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuChicago resume template
Chicago
160.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuRio resume template
Rio
210.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŘím resume template
Řím
210.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBoston resume template
Boston
120.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuRirekisho resume template
Rirekisho
60.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuShokumukeirekisho resume template
Shokumukeirekisho
4.400 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuAthens resume template
Athens
140.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBrussels resume template
Brussels
82.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuPrague resume template
Prague
28.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŠanghaj resume template
Šanghaj
50.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuToronto resume template
Toronto
2.100.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Tato webová stránka používá soubory cookie ke zlepšení uživatelské zkušenosti a provádění analýz a marketingu. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi podmínkami Zásady používání souborů cookie and Zásady ochrany osobních údajů.
Souhlasím s používáním cookies