1. Blog
 2. Životopisy
 3. Formáty životopisu
Autor Paul DruryPaul Drury

Formáty životopisu

9 min. čtení
Formáty životopisu
Existují tři běžné formáty životopisů, z nichž lze vybírat: chronologický, funkční a hybridní. Zde se dozvíte, jak vybrat ten, který je pro vás vhodný.

Formáty životopisu ve 3 přehledných ukázkách

Skutečností je, že existuje spousta zdrojů týkajících se formátu životopisu, k nimž se můžete obrátit při sestavování žádosti o zaměstnání.  Potíž je v tom, jaký druh životopisu vytvořit a jakou šablonu k tomu použít. Umíte-li si odpovědět na tyto otázky, nejenže si tak usnadníte úkol, ale budete mít jistotu, že váš životopis nejlépe odpovídá vašemu profilu a druhu práce, kterou chcete vykonávat.

Tento návod vám poskytne jednoduché pokyny, jak si vybrat správný formát životopisu ze tří nejběžnějších druhů:

 • Chronologický životopis
 • Funkční životopis
 • Hybridní životopis

Naleznete zde také:

 • Ukázky jednotlivých formátů životopisu
 • Informace o obsahu jednotlivých formátů

Výběr správného formátu životopisu

Výběr formátu životopisu vychází z několika faktorů. Jsou jimi množství a druh vašich pracovních zkušeností, souhrn vašich dovedností, zda pokračujete ve stávající kariéře nebo přecházíte na novou, a především druh práce, o kterou se ucházíte.

Začněme chronologickým životopisem, který také nazýváme životopisem v obráceném chronologickém pořadí. Tento formát zdůrazňuje vaše pracovní zkušenosti a dobu, po kterou jste se věnovali své kariéře nebo oboru, ve kterém pracujete. Tento životopis je nejlepší pro lidi, jejichž pracovní zkušenosti nejvíce odpovídají požadavkům na danou pracovní pozici.

Dalším formátem životopisu je funkční životopis. Tento formát zdůrazňuje vaše dovednosti a schopnosti a uvádí, jak se týkají dané práce. Vaše dovednosti jsou často shodné s těmi, které popisuje nabídka pracovní pozice. Tento druh životopisu je nejlepší pro lidi, kteří pracují v technických profesích nebo profesích vyžadujících určitou sadu dovedností nebo kteří přecházejí na novou kariéru. Funkční životopis také bývá nazýván životopisem založeným na dovednostech.

Nakonec je zde formát zvaný hybridní životopis. Tento styl kombinuje chronologický a funkční životopis.  Podrobně uvádí vaše dovednosti a schopnosti a zdůrazňuje vaše pracovní zkušenosti. Je nejvhodnější pro lidi pracující v technických profesích a pro ty, jejichž pracovní zkušenosti jsou pro potenciálního zaměstnavatele důležité.

Obsah vašeho životopisu

Základní obsah nebo informace, které uvedete ve svém životopisu, budou stejné bez ohledu na zvolený formát. Lišit se bude detailnost informací uváděných v jednotlivých oddílech a jejich uspořádání.

Kontaktní údaje

Životopis vždy bez ohledu na druh začíná vašimi kontaktními údaji. Zaměstnavatel tak získává možnost se s vámi spojit a pozvat vás na pohovor, což je cíl vašeho životopisu. Vaše kontaktní údaje by měly obsahovat:

 • Jméno
 • Telefonní číslo
 • E-mailovou adresu
 • URL vašeho profilu na síti LinkedIn

Každá z těchto položek by měla být uvedena v horní části každé stránky životopisu, aby zaměstnavatel věděl, koho se předkládané informace týkají. Vaše jméno by mělo být napsáno o něco málo větším písmem než vaše kontaktní údaje. Vaše e-mailová adresa a URL vašeho profilu na síti LinkedIn může obsahovat odkazy, na které zaměstnavatel může kliknout. Všechno, čím zaměstnavateli celý proces usnadníte, vám může přinést pozvání na pohovor.

Shrnutí profesních předpokladů

Další na řadě ve vašem životopisu bez ohledu na jeho formát je stručný přehled vašeho profesního profilu. Zaměstnavatel se na jeho základě začíná o vás něco dozvídat a je veden k tomu, aby si přečetl i zbývající část životopisu. Měl by být totéž jako vaše rychlé představení nebo vaše odpověď na nechvalně známou výzvu „Řekněte mi něco o sobě, která zazní během pohovoru. Měl by shrnovat vaše dovednosti, zkušenosti a schopnost přispět k cílům zaměstnavatele ve dvou až třech větách.

Dovednosti

Tento další oddíl může mít různý obsah podle toho, který formát životopisu zvolíte. Bude uvádět jak „tvrdé dovednosti“, které se přímo týkají pracovní pozice, o kterou se ucházíte, tak „měkké dovednosti“, tedy charakterové rysy. Tato kategorie demonstruje vaši schopnost úspěšně se zapojit do práce u daného zaměstnavatele. Uvádí věci jako jsou komunikace, týmová práce, smysl pro detail a další.

V případě životopisu v obráceném chronologickém pořadí budou oddíl věnovaný dovednostem tvořit odrážky se 6, 8 nebo 9 dovednostmi týkajícími se práce, o kterou se ucházíte, ve dvou nebo třech sloupcích.

Jestliže použijete funkční nebo hybridní formát životopisu, je oddíl vyhrazený pro dovednosti nejdůležitější a bude obsahovat mnohem více podrobností. Jednotlivé dovednosti budou zařazeny do podobných kategorií a budou mnohem podrobněji popsány. Mohou zde být uvedeny příklady výsledků, jichž jste díky příslušným dovednostem dosáhli.

Formáty životopisu: dosavadní kariéra

Podobně jako oddíl věnovaný dovednostem má i oddíl pro dosavadní kariéru nebo pracovní zkušenosti různou podobu podle zvoleného formátu životopisu. U všech tří formátů uvedete následující základní informace:

 • Název pracovní pozice
 • Název společnosti
 • Místo výkonu práce
 • Doba trvání zaměstnání

Informace jsou uvedeny v obráceném chronologickém pořadí počínaje poslední pracovní pozicí a jdou dále do minulosti. Měli byste se omezit na období posledních 10 let. Údaje z dřívější doby buď již nejsou pro současné pracovní pozice relevantní, nebo jsou dané zkušenosti již popsány u novějších pozic.

V případě funkčního životopisu jsou to jediné informace, které poskytujete. U tohoto formátu se zaměřujete na dovednosti, které jste již podrobně popsali.

Pokud používáte formát životopisu v chronologickém pořadí, jedná se o nejdůležitější oddíl a bude zpracován velmi podrobně. Kromě základních informací uvedete i následující údaje:

 • Stručný popis vašich hlavních povinností a čím jste byli dřívějšímu zaměstnavateli užiteční, to vše v jedné až dvou větách
 • Seznam  v odrážkách uvádějící 3 až 5 hlavních dosažených výsledků, přínos k dosažení cílů společnosti nebo povinnosti, které jste vykonávali a které odpovídají popisu pracovní pozice, o kterou se ucházíte

V hybridním formátu budete uvádět základní informace a stručný popis vašich povinností (1 až 2 věty nebo odrážky).

Vzdělání

Tento oddíl je u všech tří formátů životopisu stejný. Podrobně uvádí vaše formální a neformální vzdělání podstatné z hlediska práce, o kterou se ucházíte. Formální vzdělání se uvádí v obráceném chronologickém pořadí počínaje posledním nebo nejvyšším dosaženým vzděláním. Uvádíte následující informace:

 • Titul, hlavní studijní program a případné druhé studijní programy
 • Škola nebo instituce
 • Činnosti včetně vykonávaných funkcí, organizace, klíčové projekty nebo publikace

Pokud máte neformální vzdělání a toto vzdělání je podstatné z hlediska zaměstnání, které jste vykonávali nebo o které se ucházíte, uveďte je. Popis by měl uvádět:

 • Označení dosaženého stupně vzdělání nebo osvědčení
 • Vzdělávací instituci nebo vydávající orgán
 • Dobu trvání vzdělání

Tyto údaje uvádějte pouze tehdy, pokud zvyšují vaši způsobilost pro danou pozici.

Volitelné oddíly životopisu

Jakmile dokončíte oddíl životopisu věnovaný vzdělání, jste hotovi. Můžete se však rozhodnout uvést některé další informace, avšak pouze pokud vám pomohou vysvětlit, proč se hodíte na danou pozici.

Mějte na paměti, že zaměstnavatel vás přijme pouze v případě, že díky vám:

 • Vydělá peníze
 • Ušetří peníze
 • Ušetří čas
 • Vyřeší svůj problém

Vše, co uvedete ve svém životopisu, by mělo hovořit pro jeden z těchto cílů. V opačném případě tyto informace neuvádějte.

Volitelnými informacemi, které můžete uvést ve svém životopisu bez ohledu na jeho formát, jsou:

 • Osvědčení, ceny nebo uznání
 • Oborové nebo obchodní organizace, jejichž jste členem a které jsou relevantní pro danou pozici
 • Dobrovolnická činnost
 • Patenty nebo publikace
 • Cizí jazyky, jimiž plynně hovoříte

Jak tyto informace budete formátovat, je na vás, ale mělo by se jednat o formát konzistentní s ostatními částmi životopisu. Nejsnazší je použít stejný formát jako v oddíle věnovaném vzdělání.

Formáty životopisu: souhrn

Lidé jsou většinou dobří v tom, čím se živí, ale neumějí to písemně prezentovat. Naštěstí je k dispozici řada zdrojů, které vám pomohou s formátováním a psaním životopisu. Rozhodující je zvolit si správný formát životopisu pro vaši konkrétní situaci a poté jej naplnit vhodným, správně napsaným obsahem.

Tento článek vám poskytl informace potřebné k tomu, abyste zvolili správný formát životopisu, a návod, co uvést a jak vše uspořádat. Pusťte se do toho!

Napište životopis během 15 minut
Napište životopis během 15 minut
Použijte profesionální a vyzkoušené šablony životopisů, které splňují všechna „pravidla“, která zaměstnavatelé očekávají.
Napsat životopis
Sdílet článek
Čtěte dále
Životopisy10 min. čtení
Osobní analýza: to je to, co lidé uvádějí ve svém životopise
Osobní analýza: to je to, co lidé uvádějí ve svém životopise
Pracovní pohovor11 min. čtení
Klíčový průvodce pohovorem
Klíčový průvodce pohovorem
Životopisy11 min. čtení
Ucházení se o zaměstnání se zdravotním postižením - jak na to?
Ucházení se o zaměstnání se zdravotním postižením - jak na to?
Životopisy13 min. čtení
Co jsou organizační schopnosti
Co jsou organizační schopnosti
Procházet vše
Tato webová stránka používá soubory cookie ke zlepšení uživatelské zkušenosti a provádění analýz a marketingu. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi podmínkami Zásady používání souborů cookie and Zásady ochrany osobních údajů.
Souhlasím s používáním cookies