1. Blog
 2. Životopisy
 3. Jak psát v životopisu o pracovních zkušenostech
Autor Rolf BaxRolf Bax

Jak psát v životopisu o pracovních zkušenostech

15 min. čtení
Jak psát v životopisu o pracovních zkušenostech
Zjistěte vše o tom, jak v životopisu psát o svých pracovních zkušenostech. Existují formáty, které náboroví manažeři upřednostňují, a my víme, které to jsou!

Vše o tom, jak psát v životopisu o svých pracovních zkušenostech [plus ukázky]

Popis pracovních zkušeností je oddíl životopisu, který patří k nejdůležitějším a je často nejobtížnější dosáhnout v něm uspokojivého výsledku.

Pracovní zkušenosti v životopisu představují popis dřívějších zaměstnání a zkušeností, který vám zvyšuje vaši prestiž v žádosti nebo při pohovoru. Všechny další informace a oddíly životopisu od zálib po představení uchazeče jsou doplňkem k seznamu relevantních pracovních zkušeností za uplynulých 10 až 15 let.

Z tohoto návodu se dozvíte vše, co potřebujete vědět o uvádění pracovních zkušeností v životopisu, zejména:

 • Proč je oddíl věnovaný pracovním zkušenostem důležitý
 • Co uvádět (a neuvádět) v oddíle životopisu věnovaném pracovním zkušenostem
 • Nejvhodnější formát pro popis vaší dosavadní kariéry
 • Příklady pracovních zkušeností v životopisu pro různé obory
 • Praktické tipy pro pracovní zkušenosti v životopisu

Proč jsou pracovní zkušenosti ve vašem životopisu tak důležité?

Než přikročíme ke všem aspektům psaní o pracovních zkušenostech v životopisu, řekneme si, proč jsou důležité. Náborový manažer nebo zaměstnavatel čte životopis, aby si odpověděl na jednu otázku:

Má tento člověk pracovní zkušenosti, které mu umožní vykonávat danou práci?

Oddíl životopisu zaměřený na pracovní zkušenosti je základem, díky němuž buď získáte, nebo ztratíte přístup k pohovoru nebo další fázi výběrového řízení. Je to oddíl, v němž uvádíte svoji kariéru za uplynulých 10 až 15 let, aby se zaměstnavatel dozvěděl, že buď máte, nebo nemáte nezbytné zkušenosti. Oddíl věnovaný pracovním zkušenostem zvyšuje prestiž vaší žádosti o zaměstnání a měl by být v souladu se všemi dalšími částmi vašich materiálů tvořících žádost o zaměstnání (ostatní oddíly životopisu, motivační dopis, portfolio atd.).

Pracovní zkušenosti ve vašem životopisu: co uvést

Rozhodnutí o tom, které dřívější pracovní pozice uvést ve vašem životopisu, by mělo vycházet z vaší dosavadní kariéry a druhu práce, o kterou se ucházíte. Obecně platí, že je vhodné postupovat v obráceném chronologickém pořadí počínaje nejnovější pracovní pozicí na prvním řádku a uvádět kariéru za období uplynulých 10 až 15 let.

Pokud je vaše kariéra nesoustavná, nepropadejte panice. Časté střídání zaměstnání je dnes běžnější a přijatelnější než v minulosti, zejména u mladších pracovníků. Kratší stáže a vedlejší projekty je vhodné uvést, pokud se tyto zkušenosti přímo týkají pracovní pozice nebo jste při nich získali dovednosti, které se pro ni budou hodit. Buďte připraveni odpovídat na otázky týkající se vašich kariérních rozhodnutí, buďte sebevědomí, pokud jde o vaši kariérní dráhu, a upřímní ohledně rozsahu, v němž se chcete v nové práci angažovat. Nyní, když víte, o kterých pozicích budete psát, se zaměříme na jednotlivé odrážky. Každá z nich by měla uvádět:

 • Fakta týkající se výsledků: Náborový manažer již zná základní fakta. Tyto odrážky by se měly soustředit na to, jak jste zvládli danou pozici, jak jste byli vynalézaví.
 • Dějová slovesa: Akční slovesa příjemce zaujmou. Vyjednal! Prosadil! Proměnil! Při jejich použití se také vyhnete záludnostem přídavných jmen.
 • Informace kvantitativní povahy: Čísla náborového manažera upoutají. Jsou konkrétní a hmatatelná: zvýšili jste klientovi čtenost o 300 % nebo jste spravovali 200 položek v tiché aukci.
 • Vzdělání získané během zaměstnání: Upozorněte na dovednosti a osvědčení získané během zaměstnání. Ukazuje to na iniciativu a schopnosti, které jsou jinak přehlíženy. Ocenění a vyznamenání: pokud jste v práci byli oceněni za skvělé výkony, pochlubte se tím. Právě tady se to hodí.

Pracovní zkušenosti v životopisu: čeho se vyvarovat

Vždy předpokládejte, že váš příjemce, v našem případě náborový manažer, nepotřebuje nic vysvětlovat. V životopisu je také příliš málo místa na to, abyste odbíhali od tématu. Ušetřete trochu místa tím, že neuvedete:

 • Co organizace dělá: váš životopis je o vás. Náborový manažer nepotřebuje informace o společnosti.
 • Základní požadavky na vaši pozici: tato informace vyplývá z názvu vaší pracovní pozice a bude jasně patrná z odrážek zaměřených na výsledky.
 • Nadbytečná slova: Šetřete místem a nepište vše v první osobě.
 • Vše nepodstatné: Pokud jste v některé pracovní pozici vykonávali nevýznamné úkoly, které k nové práci nemají žádný vztah, vynechte je. Každá odrážka a každé slovo ve vašem životopisu zabírají drahocenné místo a musí proto působit ve váš prospěch.

Jaký je nejúčinnější formát pro pracovní zkušenosti v životopisu?

Na základní úrovni jsou obvykle pracovní zkušenosti strukturovány takto:

 • Název pracovní pozice, název společnosti, místo výkonu práce
 • Měsíc a rok zahájení a ukončení pracovní činnosti
 • Tři až šest odrážek stručně shrnujících vše, čeho jste ve firmě dosáhli

Pracovní zkušenosti v životopisu by také měly obsahovat:

 • Jasné a stručné odrážky, které dokládají pozitivní výsledky vaší práce
 • Akční slovesa
 • Jednoznačná čísla a fakta
 • Kariérní růst mezi jednotlivými pracovními pozicemi
 • Konkrétní klíčová slova z popisu pracovní pozice

Ukázky popisu pracovních zkušeností v životopisu

Dále uvádíme několik ukázek popisu pracovních zkušeností v životopisu, z nichž jsou patrné rozdíly mezi prvním konceptem a konečnou verzí.

Ukázka č. 1: Pracovní zkušenosti v životopisu pro učitele. Řekněme, že se ucházíte o práci učitele přírodních věd na druhém stupni populární soukromé školy. Popis nové pracovní pozice zdůrazňuje význam dalšího rozvoje mimo samotnou výuku. Zaměstnavatel uvádí, že hledá učitele, kteří chtějí při práci dále růst a věnovat se profesnímu rozvoji.

První koncept:

 • Vyučoval jsem přírodní vědy ve čtvrtém ročníku
 • Poskytoval jsem studentům poradenství mimo vyučovací hodiny
 • Navštívil jsem konferenci o sociálně-emočním učení

Konečná podoba:

 • Vypracoval a realizoval studijní plán s důrazem na aktivitu studentů ve třech modulech předmětu Věda o Zemi
 • Poskytoval poradenství 20 studentům ročně, včetně sledování studijních pokroků a individuálního přístupu ke slabým a silným stránkám
 • Na základě pozvání účast na každoroční konferenci Celostátní asociace soukromých škol na téma formování moderního přístupu k sociálně-emočnímu učení

Ukázka č. 2: Pracovní zkušenosti v životopisu pro manažera obsahového marketingu. Manažeři obsahového marketingu vykonávají velmi širokou škálu činností. Náborový manažer bude mít obecnou představu o tom, co jste dělali, není tedy třeba začínat od úplného začátku, ale dobře zde poslouží několik konkrétních odrážek uvádějících vámi dosažené výsledky.

První koncept:

 • Řídím tým nezávislých copywriterů ve velké pražské marketingové agentuře a zajišťuji, aby svoji práci odevzdávali včas
 • Mluvil jsem s klienty a zjišťoval, co jejich značce nejlépe poslouží
 • Všechny texty jsem před zveřejněním kontroloval

Konečná podoba:

 • Dohlížel na tým 25 nezávislých autorů, zajišťoval efektivní proces od vzniku po zveřejnění obsahu
 • Radil klientům s krátkodobou a dlouhodobou strategií při vytváření obsahu a vysvětlování jedinečné komunikace jejich značky
 • Editovaný a zkontrolovaný text obsahově konzistentní ve všech kanálech

Ukázka č. 3: Pracovní zkušenosti v životopisu pro číšníka. Stravovací služby fungují v rychlém tempu. Jestliže zkrátíte na polovinu čas, který musí manažer věnovat čtení informací o vás, máte větší šanci získat práci, o kterou usilujete. Vložte do své nabídky klíčová slova typu „zkušenost s prací v originálním koktejlovém baru“ nebo „stylová restaurace“. Jistěže se můžete, a také budete, učit za pochodu, ale restaurace mají velmi málo času na to, aby vás učily základům. Pokud jde o váš profesní profil, buďte sebejistí a konkrétní.

První koncept:

 • Byl jsem číšníkem v rušné restauraci v centru Prahy
 • Většinou jsem pracoval na nočních a víkendových směnách v baru
 • Zaškolil jsem několik členů personálu

Konečná podoba:

 • Čtyřletá zkušenost s podáváním obědů a večeří ve francouzské restauraci v centru Prahy oceněné michelinskou hvězdou
 • Zastával pozici hlavního barmana v nejrušnějších víkendových a večerních časech se specializací na míchání stylových koktejlů
 • Řídil a zefektivňoval metody školení pro nové číšníky

Ukázka č. 4: Pracovní zkušenosti v životopisu pro asistentku ředitele. Má-li člověk s přehledem řídit náročný pracovní rozvrh a životní styl vytíženého ředitele, je velmi důležitá jeho osobnost. Z vašeho životopisu by měla čišet vyrovnanost a sebejistota, které se očekávají od asistentky ředitele. Ještě než se pustíte do práce, musíte předvídat, co váš šéf potřebuje.

První koncept:

 • Připravovala jsem plány služebních cest pro tým nejvyššího vedení
 • Zpracovávala jsem rozpočty kanceláře a spravovala výdaje
 • Školila jsem ostatní asistentky a poskytovala součinnost při náboru

Konečná podoba:

 • Kompletně organizovala domácí a zahraniční služební cesty pěti členů top managementu
 • Snížila náklady spojené s řízením výdajů o 35 % a vytvořila zdokonalený systém sledování výdajů ve všech oblastech provozu kanceláře
 • Přijala, zaškolila a vedla tým pěti asistentek týmu včetně sezónního týmu prodejců-stážistů

Ukázka č. 5: Pracovní zkušenosti v životopisu pro obchodního zástupce. Jste-li obchodní zástupce, vaším největším aktivem budou prokazatelná fakta a čísla. Zjišťovaly se ve vaší minulé práci hodnoty vašeho osobního růstu nebo růstu obchodního týmu? Najděte tato čísla a zapracujte je do oddílu věnovaného pracovním zkušenostem. Následně vysvětlete metody, které jste při práci uplatnili, abyste dosáhli uváděného výsledku.

První koncept:

 • Nárůst obratu každý měsíc
 • Získal jsem několik nových klientů
 • Změnil jsem způsob, jakým hovoříme o našem produktu

Konečná podoba:

 • Dosáhl exponenciálního růstu měsíčního obratu, v rámci oddělení nárůst o 150 % již za 6 měsíců
 • Zpracoval průzkum dosud nevyužitého potenciálu v našem oboru, oslovil a získal 10 nových klíčových klientů
 • Změnil způsob komunikace značky a komunikačního scénáře obchodního zástupce pro efektivní a cílenou péči o zákazníka

Praktické tipy pro uvádění pracovních zkušeností v životopisu

Z hlediska gramatiky

Píšete ve větách? Frázích? Prohlášeních? Na tomto místě přinášíme základní gramatická pravidla pro psaní odrážek shrnujících vaše pracovní zkušenosti.

 • Pište je ve frázích, často začínejte akčním slovesem. Není nutné psát vše v první osobě – je jasné, že se jedná o vás.
 • Čas: Pokud stále pracujete v pracovní pozici, kterou popisujete, používejte přítomný čas. U dřívějších pozic nebo dokončených projektů volte minulý čas.
 • Nebojte se rozvinout terminologii, obzvláště pokud jde o synonyma výrazů „vedl, řídil a školil“, ale držte se slov, která byste sami použili. Zvládnete to, i když nejste přeborníky na psaní textů.

Uzpůsobení pracovních zkušeností v životopisu jednotlivým žádostem o zaměstnání

Nesnažte se tentýž životopis aplikovat hromadně na všechny pracovní pozice nabízené na internetu, ale raději věnujte čas tomu, abyste uzpůsobili svůj životopis jednotlivým žádostem o zaměstnání. Kromě skutečnosti, že 36 % náborových manažerů odloží životopisy, které nejsou uzpůsobeny dané pozici, uzpůsobený životopis a žádost také:

 • Ukazují náborovému manažerovi, že jste žádosti věnovali svůj čas a jím vypsaná pozice není jedním z 50 míst, na která jste svůj životopis rozeslali
 • Projdou automatickým filtrováním klíčových slov, které větší společnosti někdy používají, aby automaticky prověřily uchazeče ve svém elektronickém informačním systému pro podporu náborového procesu (Applicant Tracking System, ATS)
 • Vylaďte své různorodé zkušenosti tak, abyste prezentovali ty nejrelevantnější z hlediska dané pracovní pozice. Pokud jste například v minulosti pracovali na pozici, v níž jste vykonávali celou řadu různých úkolů, poskytuje vám tato strategie možnost, neucházíte-li se ovšem opět o podobně univerzální pozici, zaměřit pracovní zkušenosti na ty oblasti, které jsou pro novou pozici nejvíce relevantní

Možná se vám zdá zbytečně namáhavé dělat tohle všechno pokaždé znovu, když připravujete žádost o zaměstnání. Obecně by však mělo platit, že čím víc času věnujete uzpůsobení životopisu, tím méně žádostí budete muset podat, než najdete zaměstnání.

Pracovní zkušenosti v souhrnu životopisu

Rekapitulace:

 • Zaměřte se na výsledky, jichž jste dosáhli díky svým pracovním zkušenostem v minulosti
 • Uvádějte v životopisu pouze pracovní zkušenosti, které jsou relevantní z hlediska pracovní pozice, o niž usilujete
 • Vynikněte používáním silných dějových sloves
 • Buďte konkrétní: používejte čísla, fakta, údaje
 • Pište v minulém čase, pokud v daném zaměstnání již nejste, a v přítomném, pokud práci stále vykonáváte
 • Vynechávejte přebytečná výplňová slova a přídavná jména
 • Upravte odrážky shrnující pracovní zkušenosti tak, aby odpovídaly popisu dané pracovní pozice

Pracovní zkušenosti v životopisu pomáhají zaměstnavatelům zjistit během maximálně 10 vteřin, jestli máte pro danou práci předpoklady. Měly by do značné míry znít podobně jako popis nabízené pracovní pozice. Jestliže pracovní zkušenosti ve vašem životopisu nezní podobně jako popis nabízené pracovní pozice nebo nevyhovují zde uvedeným pravidlům, buďte připraveni zapojit kreativitu, abyste na sebe zaměstnavatele upozornili.

Napište životopis během 15 minut
Napište životopis během 15 minut
Použijte profesionální a vyzkoušené šablony životopisů, které splňují všechna „pravidla“, která zaměstnavatelé očekávají.
Napsat životopis
Sdílet článek
Čtěte dále
Životopisy6 min. čtení
Komunikační dovednosti: jak je předvést v životopise
Komunikační dovednosti: jak je předvést v životopise
Pracovní pohovor10 min. čtení
Jak odpovídat na otázky při pohovoru pomocí metody STAR
Jak odpovídat na otázky při pohovoru pomocí metody STAR
Kariérní prostředky23 min. čtení
Vysokoškolský titul nejbohatších lidí ve všech zemích světa
Vysokoškolský titul nejbohatších lidí ve všech zemích světa
Motivační dopis27 min. čtení
Který font se nejvíce hodí pro životopis nebo motivační dopis?
Který font se nejvíce hodí pro životopis nebo motivační dopis?
Procházet vše
Tato webová stránka používá soubory cookie ke zlepšení uživatelské zkušenosti a provádění analýz a marketingu. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi podmínkami Zásady používání souborů cookie and Zásady ochrany osobních údajů.
Souhlasím s používáním cookies