1. Blog
 2. Životopisy
 3. Klíčová slova v životopisu
Autor Anna MuckermanAnna Muckerman

Klíčová slova v životopisu

11 min. čtení
Klíčová slova v životopisu
Grafická část:Liza Gagarina
Klíčová slova v životopisu nejsou jen módní slůvka, jakými oplývají internetové blogy personalistů. Na dnešním konkurenčním trhu práce hrají klíčová slova v životopisu rozhodující úlohu z hlediska toho, zda vaše žádost přejde přes automatické „strážné“, tedy elektronické systémy pro podporu náborového procesu, a dostane se tudíž do rukou živého personalisty pověřeného přijímáním nových zaměstnanců.

V následujících kapitolách rozebereme vše, co potřebujete vědět o těchto ošemetných, ale mimořádně důležitých klíčových slovech z pracovních nabídek, a to například:

 • Definici klíčového slova v životopisu
 • Kde hledat klíčová slova pro životopis
 • Do které části životopisu je nejvhodnější klíčová slova z pracovních nabídek umístit
 • Vzory nejlepších klíčových slov pro CV z různých oborů.

Co jsou klíčová slova v životopisu?

Klíčová slova v životopisu jsou určitá specifická slova a fráze, po nichž při hledání nejvhodnějších uchazečů pátrají jak automatické programy, tak personalisté. V systémech pro podávání žádostí o zaměstnání online účinkují programy pro podporu náborového procesu (Applicant Tracking Systems, ATS) jako nárazníky mezi vaší žádostí o zaměstnání a personalistou.

Ve společnostech, kde na personální oddělení přicházejí tisíce životopisů, je to jediný způsob, jak tento proces zefektivnit a vyfiltrovat uchazeče považované za nevhodné. Klíčová slova v životopisu se mohou týkat oboru nebo pracovní pozice a často označují určité dovednosti a zkušenosti. Můžete si také přečíst náš blog o trendových slovech pro CV. 

Co jsou klíčová slova z hlediska žádosti o zaměstnání?

Vzhledem k velké konkurenci, která v současnosti na trhu pracovních nabídek panuje, jsou klíčová slova pro ATS (systémy pro podporu náborového procesu) důležitým aspektem, který byl měl uchazeč o zaměstnání zvážit. Jediná pracovní nabídka může přilákat více než 200 uchazečů a personalisté ve snaze startovní pole rychle zredukovat používají právě ATS. Algoritmy používané ATS jsou integrovány do mnoha běžně používaných online portálů pro podávání žádostí o zaměstnání, jakými jsou například Greenhouse, Taleo a iCISM. 

ATS pátrá v životopisech po klíčových slovech, porovnává výsledky jednotlivých uchazečů a filtruje ty, kteří se neumístili dost vysoko. Personalista pak už vyhodnotí jen zlomek podaných životopisů a šetří tak společnosti čas a peníze.

Optimalizace životopisu pro ATS: jak napsat dokonalé CV
Související článek
Optimalizace životopisu pro ATS: jak napsat dokonalé CV

Nejlepší kontrola životopisu z hlediska vhodnosti pro ATS – Přečtěte si celého našeho průvodce a vyzrajte na elektronické systémy pro podporu náborového procesu s naším nástrojem pro psaní životopisu, který je kompatibilní s ATS

Po jakých slovech zaměstnavatelé v životopisech pátrají?

Zaměstnavatelé hledají v životopisech klíčová slova označující dovednosti, která signalizují ideálního uchazeče o danou pozici. Klíčová slova z popisu pracovní pozice jim umožňují na volné pozice rychle a efektivně přijímat ty správné lidi. Uvádění klíčových slov a frází v životopisu je pro vás jednou z nejlepších věcí, jak přejít přes ATS, ale nezapomínejte, že v konečném důsledku usilujete o to, aby si váš životopis přečetl živý člověk. Důležité je klíčová slova v životopisu rozmístit přirozeně a rovnoměrně, aby neměla nepříznivý vliv na čtivost textu.

Kde najdu klíčová slova do životopisu?

Pokud jde o hledání klíčových slov do životopisu, na prvním místě musíte čerpat z popisu pracovní pozice. Tento text je bránou k poznání potřeb a priorit dané společnosti. Opakuje se některé slovo často? Patrně to bude klíčové slovo pro CV. Totéž platí o jakékoli dovednosti, která je uvedena tučným písmem nebo jinak zdůrazněna.

Přečtěte si popis pracovní pozice několikrát, abyste si byli jisti, že jste nepřehlédli žádné důležité předpoklady, které jsou často zdrojem klíčových slov pro ATS. Dalším vynikajícím zdrojem akčních slov, která můžete zakomponovat do oddílu životopisu věnovaného vašim zkušenostem a ukázat tak, že jste si plně osvojili dovednosti nezbytné pro danou pozici, je oddíl inzerátu věnovaný pracovním úkolům nového zaměstnance.

Jak používat klíčová slova?

Jakmile budete znát nejdůležitější klíčová slova a fráze pro životopis, můžete je začít umísťovat do samotného textu životopisu. Nikdy násilně nevkládejte klíčová slova na místa, kam logicky nepatří, a neuvádějte je, pokud neodpovídají vašim skutečným zkušenostem. Některými triky s klíčovými slovy v CV možná ošálíte ATS, ale i malá lež nejspíše povede k tomu, že personalista váš životopis přesune rovnou do ikonky s odpadkovým košem.

Jak tedy optimalizovat životopis z hlediska klíčových slov?

Uvádějte ve všech oddílech svého životopisu klíčová slova určená pro automatické prohledávače životopisů, zvláštní pozornost pak věnujte oddílu souhrnu a oddílu věnovanému dovednostem. Požaduje-li například popis pracovní pozice „minimálně 3 roky zkušeností v oblasti grafického designu“, máte skvělá vlajková slova, která snadno zakomponujete do svého souhrnu (pokud ovšem příslušnými zkušenostmi s grafickým designem skutečně disponujete).

H2 Formátování klíčových slov pro dané povolání

Klíčová slova nestačí jen zahrnout do životopisu, nýbrž je musíte také naformátovat tak, aby je ATS snadno našly. Následuje několik tipů týkajících se formátování klíčových slov pro prohledávače životopisů:

 1. Použijte běžný font: ATS mohou mít potíže s rozpoznáváním neobvyklých fontů nebo fontů napodobujících psané písmo a vaše klíčová slova v takovém případě zůstanou nepovšimnuta. K nejčastěji používaným fontům v životopisu patří Georgia, Helvetica a Arial, což jsou styly, které snadno přečte automatický systém ATS i lidské oko.
 2. Dejte si záležet na sazbě textu: váš životopis by měl mít logické řazení, měl by začínat souhrnem a pokračovat vzděláním a dosavadní kariérou. Rozptýlíte-li jednotlivé informace chaoticky po celé stránce, ATS nebudou vědět, kde mají hledat. S uspořádáním textu vám může pomoci šablona životopisu.
 3. Označte správně oddíly: ačkoli vás mohou lákat kreativně pojaté názvy záhlaví oddílů, prohledávače životopisů patrně nepoznají, že „profesní dráha“ je ve skutečnosti oddíl „dosavadní kariéra“. Používejte názvy, které od vás roboti i lidé očekávají.
 4. Uložte svůj životopis do souboru správného typu: většina systémů pro online žádosti o zaměstnání vám přesně řekne, pro jaké typy souborů jsou jejich prohledávače životopisů optimalizovány. Pokud portál požaduje soubor PDF nebo DOCX (dva nejčastější typy souborů), rozhodně životopis uložte v jednom z nich a dříve, než jej nahrajete do systému, celý text zkontrolujte z hlediska formátování.

H2 Vhodná klíčová slova do životopisu

Vhodná klíčová slova do životopisu jsou dána vaším oborem, zaměstnavatelem a pracovní pozicí. Měli byste proto prostřednictvím konkrétních klíčových slov uzpůsobit životopis konkrétní žádosti o zaměstnání. Velmi vám pomůže, když si jako východisko vytvoříte obecný životopis, do něhož pak už jen rychle nasázíte klíčová slova z popisu pracovní pozice a odevzdáte jej potenciálnímu zaměstnavateli.

Dělat
 • rozmístit klíčová slova do životopisu přirozeně
 • použít přesné znění slova nebo fráze z popisu pracovní pozice
 • před odevzdáním si po sobě životopis přečíst a provést kontrolu pravopisu
Nedělat
 • Co nedělat
 • neopakovat klíčová slova nepřirozeně často
 • nezařazovat klíčová slova „neviditelným“ bílým textem s cílem vylepšit své výsledky u ATS
 • neuvádět klíčová slova, která neodpovídají vašim reálným zkušenostem

Seznam klíčových slov do životopisu

Níže uvádíme pětice nejlepších klíčových slov do životopisu uchazeče o zaměstnání (podávaného online) pro více než dvacet oborů:

Zdravotnictví:  case management, péče o chronicky nemocné, kontinuita péče, správa grantů, preventivní medicína
Strojírenství: 3D modeling, vývojový cyklus, naceňování projektů, kvalitativní analýza, dodržování předpisů (compliance)
Účetnictví a finance:  účtování nákladů, cost/benefit analýza, finanční plánování, provozní rozpočty, řízení rizik
Marketing: analytika, řízení značky, konkurenční analýza, uvádění na trh, obchodní marketing
Státní služby: kampaň, terénní práce, rozvoj politik, vztahy s veřejností, strategické plánování
Administrativa: správa rozpočtu, důvěrnost, oznamování regulačnímu orgánu, rozvoj pracovníků, plánování a prioritizace pracovních činností
Školství:  praktické vzdělávání, holistický přístup, individuální vzdělávání, kariérní poradenství, rozvoj programů
Ubytování a stravování:  příprava pokrmů, hygiena potravin, prodejní místo, služby zákazníkům, výběr dodavatelů
Informační technologie:  umělá inteligence, obnova dat, strojové učení, správa sítí, konfigurace systémů
Lidské zdroje: řízení změn, elektronické vyhledávání informací o uchazečích (applicant screening), rovné příležitosti, vyjednávání, výkonnostní bonusy
Prodej: udržení zákazníka, přímý prodej, plánování motivačních odměn, pozice na trhu, prognózy obratu
Doprava: služební cesty, správa vybavení, plánování tras, bezpečnost, zajištění přepravních dokladů
Doprava a logistika: Dodavatelský řetězec, činnosti expedice, pronájem řidičů, dispečink, nebezpečné materiály
Nemovitosti: nabídková řízení, preventivní údržba, rozvoj projektů, správa majetku, rozvoj lokality
Sociální práce:  chování, compliance, psaní grantů, postižení, krize
Obchod a řízení:  obchodní rozvoj, finanční řízení, dlouhodobé plánování, rozvoj trhu, standardy výkonnosti
Stavebnictví:  stavební zákon, obchodní rozvoj, dodržování ekologických předpisů, stavbyvedoucí, obytné budovy
Beauty & Wellness:  osvědčení, kosmetické služby, trendy, vedení salónu, masáže
Sport a fitness  výživa, spokojenost klientů, individualizovaná, celostní, výsledky
Další: Adobe, provize, portfolio, stáž, web design
Právo: správní právo, titul JUDr., advokacie, právní analýza, mediace
Maloobchod: account management, srovnávací kritéria (benchmarks), udržení zákazníků, inventarizace, prevence ztrát
Bezpečnostní služby a ostraha: ochrana majetku, bezpečnost podniku, skryté operace, prevence kriminality, krizová komunikace
Výroba: řízení distribuce, správa vozového parku, zdraví a bezpečnost, analýza vytíženosti, optimalizace pracovních činností
Údržba a opravy: elektrické systémy, vytápění, větrání a klimatizace, mechanické součásti, řešení problémů, elektroinstalace

Mějte na paměti, že chcete-li být pozváni na pohovor, musíte přejít přes elektronický systém pro podporu náborového procesu a zároveň udělat dobrý dojem na personalistu, který vás přijímá do zaměstnání. Musíte použít důležitá klíčová slova, ale text životopisu musí nadále působit přirozeně. S informacemi, které jste získali v tomto průvodci, by tento úkol měl být mnohem snazší. Mnoho štěstí, přejeme vám úspěšné hledání nového zaměstnání!

Napište životopis během 15 minut
Napište životopis během 15 minut
Použijte profesionální a vyzkoušené šablony životopisů, které splňují všechna „pravidla“, která zaměstnavatelé očekávají.
Napsat životopis
Sdílet článek
Čtěte dále
Životopisy9 min. čtení
Jak v životopisu uvést mimořádné dovednosti
Jak v životopisu uvést mimořádné dovednosti
Motivační dopis27 min. čtení
Který font se nejvíce hodí pro životopis nebo motivační dopis?
Který font se nejvíce hodí pro životopis nebo motivační dopis?
Životopisy9 min. čtení
Silné stránky v životopisech
Silné stránky v životopisech
Motivační dopis16 min. čtení
Jak ukončit motivační dopis (nejlepší příklady závěrečného odstavce)
Jak ukončit motivační dopis (nejlepší příklady závěrečného odstavce)
Procházet vše
Tato webová stránka používá soubory cookie ke zlepšení uživatelské zkušenosti a provádění analýz a marketingu. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi podmínkami Zásady používání souborů cookie and Zásady ochrany osobních údajů.
Souhlasím s používáním cookies