1. Blog
  2. Životopisy
  3. Optimalizace životopisu pro ATS: jak napsat dokonalé CV
Autor Karl KahlerKarl Kahler

Optimalizace životopisu pro ATS: jak napsat dokonalé CV

10 min. čtení
Optimalizace životopisu pro ATS: jak napsat dokonalé CV
Nejlepší kontrola životopisu z hlediska vhodnosti pro ATS – Přečtěte si celého našeho průvodce a vyzrajte na elektronické systémy pro podporu náborového procesu s naším nástrojem pro psaní životopisu, který je kompatibilní s ATS

Možná jste se s akronymem ATS dosud nikdy nesetkali. Musíte s ním ale počítat, pokud máte napsat životopis, který obstojí v hodnocení prováděném elektronickými systémy pro podporu náborového procesu (ATS), jimiž většina zaměstnavatelů filtruje životopisy. Jedná se o počítačový program, který zaměstnavatelům šetří čas a starosti tím, že prohledává životopisy a pátrá po klíčových slovech popisujících způsobilost, jíž by měli disponovat uchazeči o nabízenou pracovní pozici.

Tyto systémy prohledávají obsah životopisů a hledají vybraná klíčová slova a poté životopisy řadí podle toho, kolik odpovídajících klíčových slov obsahují. Životopisy s nejhorším skóre jsou obvykle vyřazeny, aniž by je vůbec četl živý člověk, zatímco ty s nejvyšším hodnocením se v hromádce žádostí uchazečů ocitnou nahoře a personalista je čte jako první.

Například časopis hledá „vedoucího grafické úpravy s pětiletou zkušeností, který může doložit, že má předpoklady pro ilustraci a design, a dokáže na velmi vysoké úrovni pracovat s programy Photoshop, Adobe Illustrator a InDesign“. Všechna slova uvedená zde tučným písmem zaměstnavatel nejspíš vloží do elektronického systému pro podporu náborového procesu (ATS), aby je v životopisech vyhledával.

Je možné, že všemi těmito vlastnostmi oplýváte vrchovatou měrou a jste tak ideálním uchazečem o danou pozici. Představme si však, že váš popis bude znít „grafický designer s prokazatelnou zkušeností s vytvářením vynikající vektorové grafiky a rozvržením grafických prvků s využitím nejmodernějšího grafického softwaru“. Software pro podporu náborového procesu patrně dá vašemu životopisu nízké hodnocení, neboť vůbec nerozpozná, jestli splňujete některé z požadovaných předpokladů!

Popsali jste svoje profesní zkušenosti slovy, která systém možná nerozpozná, protože nebyla obsažena v popisu pracovní pozice, počínaje již jejím označením (vedoucí grafické úpravy versus grafický designer). Může to vést k tomu, že se ve skupině uchazečů umístíte na nejnižších příčkách nebo budete rovnou vyřazeni, jestliže jsou požadavky na danou pozici zvlášť úzce vymezené.

Odhaduje se, že ATS z těchto důvodů automaticky vyřadí 75 % všech životopisů, aniž by je vůbec viděl živý člověk. Je proto naprosto zásadní, aby uchazeči o zaměstnání věděli, jak ATS programy fungují a jak optimalizovat životopis, aby prošel jejich hodnocením. Zde je 5 tipů pro optimalizaci životopisu pro ATS, které vám pomohou „obelstít robota“.

Důkladně studujte nabídky pracovních pozic a všude, kde je to možné, používejte k popisu svých profesních předpokladů výrazy použité v těchto nabídkách

Rybář s návnadou, o kterou ryby nejeví zájem, nikdy nic neuloví. A uchazeč o zaměstnání, který nevěnuje pozornost tomu, o co jeví zájem zaměstnavatel, nikdy nezíská práci. Je naprosto zásadní si důkladně prostudovat každou nabídku pracovní pozice a přesně zjistit, co zaměstnavatel hledá. V životopise byste samozřejmě nikdy neměli lhát o svých profesních předpokladech. Kdykoli však disponujete dovednostmi uvedenými v popisu pracovní pozice, musíte je ve svém životopise zdůraznit. Tímto způsobem vytvoříte životopis kompatibilní s ATS.

Všímejte si jazyka použitého v konkrétního nabídce pracovní pozice a volte stejné formulace ve svém životopise. Některé programy používané pro ATS rozpoznají synonyma, zkratky či akronymy, ale raději na to nespoléhejte. Pokud například zaměstnavatel hledá zkušenosti s optimalizací pro vyhledávače, nesázejte na to, že ATS bude znát zkratku SEO. V takovém případě je lepší uvést jak celý výraz, tak jeho zkrácenou podobu: „optimalizace pro vyhledávače (SEO)“.

V některých případech můžete při hledání zaměstnání narazit na zaměstnavatele, který vás zaujme, ale nepředkládá konkrétní popis pracovní pozice, na němž byste mohli stavět. Pokud je tomu tak, pusťte se do pátrání a projděte si jeho internetové stránky nebo jiné relevantní zdroje. Abyste zjistili často používaná slova na určité internetové stránce, můžete si celý text vykopírovat a vložit jej do „wordcloudového generátoru“, jakým je například nástroj WordClouds nebo Wordle. Dejte si tu práci. Nestřílejte naslepo.

Optimalizace životopisu pro ATS

Optimalizace životopisu se podobá SEO v tom smyslu, že se také zaměřuje na použití klíčových slov a frází, po nichž budou pátrat vyhledávače. Pokud to však přeženete, vymstí se vám to. Při optimalizaci pro vyhledávače někdy pisatel přehltí text klíčovými slovy ve snaze přimět vyhledávače, aby mu zajistily více návštěv. To je však považováno za formu spamu a v důsledku způsobí víc škody než užitku. Vyhledávače pak snižují hodnocení vašeho obsahu, což je pravý opak toho, čeho jste chtěli dosáhnout.

Přehnané množství klíčových slov ve větách způsobuje, že text působí nepřirozeně. Mějte na paměti, že i když se vám podaří „obelstít robota“, následně si váš životopis přečte živý člověk, který skutečně rozhoduje o vašem přijetí. Jakmile vyberete vhodná klíčová slova, uvážlivě je vložte do životopisu, ideálně do různých oddílů. Některé se můžou hodit do odrážek v oddíle věnovaném dosavadní kariéře, jiné lze umístit do oddílu pro dovednosti, další zase nejlépe splní svoji funkci ve vašem profilu. 

Klíčová slova používejte tak, aby lidskému uchu zněly přirozeně. Nijak neuškodí, když je zopakujete, pokud to bude na místě, ale neopakujte je stále znovu a znovu.

Uzpůsobujte životopis jednotlivým žádostem o zaměstnání

Váš životopis byl neměl být „tesaný do kamene“. Musí se jednat o dynamický dokument podléhající proměnám, který lze upravit pro každého jednotlivého zaměstnavatele. Za starých časů byl životopis list papíru, který se posílal e-mailem. Vaši rodiče museli jít do kopírovacího centra a vytisknout si tam 50 výtisků na kvalitním papíru. To byl jejich univerzální životopis, který posílali všem zaměstnavatelům. Už dávno to neplatí. Životopis je editovatelný dokument, který byste měli vyhotovit jednotlivě pro každého potenciálního zaměstnavatele. Vždy musíte mířit na konkrétní cíl.

Použijte profesionální šablonu životopisu optimalizovanou pro ATS

Existuje řada úskalí spojených s grafickou podobou textu a formátováním včetně typů souborů, fontů, stylů odrážek a grafických prvků, které programy používané pro ATS nedokážou přečíst. Některé tyto programy mají potíže se čtením patkových písem (serif), která používají malé ozdobné značky, například dvě maličké vodorovné čárky v dolní části velkého písmene A. Bezpatkové fonty tyto značky nepoužívají a programy používané pro ATS je obecně přečtou snadněji. Dávejte přednost bezpatkovým typům písma, k nimž se řadí například Calibri nebo Arial.

ATS mohou také zmást neobvyklé odrážky – malé typografické symboly uvozující položky na seznamu. Držte se odrážek v podobě plného nebo ohraničeného bílého kolečka nebo čtverečku, kdežto se sofistikovanějšími variantami buďte obezřetní. Programy používané pro ATS také neumějí číst grafiku. Možná jste ze svého jména udělali vydařené logo, které chcete umístit do horní části stránky se svým životopisem, jenže pokud je to soubor typu .jpeg, .png nebo .tif, znamená to, že text nebude strojově čitelný. Text byste v životopise nikdy neměli konvertovat do obrázkového souboru.

Profesionální šablony životopisů vám pomohou životopis uspořádat. Měl by obsahovat a) záhlaví s vašimi kontaktními údaji, b) profil nebo souhrn, c) shrnutí dosavadní kariéry, d) vzdělání a e) dovednosti. Mimochodem v případě, že máte nutkání přejmenovat oddíl „Dovednosti“ na „Unikátní schopnosti“, nedělejte to. ATS potřebují vědět, který oddíl vašeho životopisu čtou, a spoléhají na výše uvedenou jednoduchou terminologii.

Kamenem úrazu konečně může být i typ souboru, ve kterém se rozhodnete své mistrovské dílo uložit. Obvykle se upřednostňuje soubor PDF, ovšem některé programy elektronických systémů pro podporu náborového procesu PDF nepřečtou a preferují dokumenty vytvořené ve Wordu. Než dokument nahrajete, ujistěte se, že jste zvolili správný typ souboru. Jestliže zaměstnavatel výslovně požaduje dokument ve Wordu, musíte mu bezpodmínečně poslat soubor ve formátu .doc nebo docx. Jinak zůstaňte u formátu PDF. Nejlepší způsob, jak se vyhnout všem těmto nástrahám, je použít profesionální, v praxi vyzkoušenou šablonu od služby Cvapp.cz. Všechny problémy jsme za vás vyřešili předem – na vás je pouze vyplnit své údaje.

Nástroje ATS pro kontrolu životopisu – co si zapamatovat

  • Nebuďte příliš vynalézaví. Nepoužívejte neobvyklé typy písma, extravagantní grafiku ani jiné efektní prvky.
  • Nezkoušejte nově definovat, co by měl životopis obsahovat. Držte se osvědčeného formátu s logickou hierarchií.
  • Snažte se do textu nevkládat zbytečně mnoho informací. Nikdo nechce číst životopis zaplněný od kraje ke kraji textem. Nechejte na stránce i prázdná místa bez textu.
  • Nepleťte si klíčová slova s módními výrazy. Vyhýbejte se klišé z životopisů typu „týmový hráč“ a „iniciativní pracovník“.
  • Nezapomeňte připojit jednostránkový motivační dopis. Chybějící motivační dopis je jedním z hlavních důvodů  pro vyřazení životopisu.
  • Pište správně česky. Z průzkumů personalistů vyplývá, že nejčastějším důvodem pro vyřazení životopisu jsou překlepy a pravopisné a gramatické chyby.
  • Nezapomínejte, že konečným arbitrem vašeho životopisu bude živý člověk. Vytvořte životopis, který bude vypadat dobře na pohled a bude dobře napsaný a zapamatovatelný.

Cvapp.cz je předním poskytovatelem profesionálních šablon ověřených v praxi pro všechna povolání. Zveřejňujeme podrobné a bezplatné průvodce psaním životopisu pro všechna myslitelná povolání. A náš nástroj pro psaní životopisu umožňuje každému vytvořit si profesionální životopis od začátku do konce v překvapivě krátkém čase.

Nejdříve si projděte naše profesionální šablony, zvolte si tu, která vám bude vyhovovat, a začněte do ní vkládat vlastní údaje. Ta obtížnější část – tedy psaní životopisu – vás teprve čeká, my ale nabízíme také osvědčenou strukturu a návrhy vhodných formulací. Přestaňte tápat a zvolte si přednastavený formát, který se osvědčil v praxi.

 

Napište životopis během 15 minut
Napište životopis během 15 minut
Použijte profesionální a vyzkoušené šablony životopisů, které splňují všechna „pravidla“, která zaměstnavatelé očekávají.
Napsat životopis
Sdílet článek
Čtěte dále
Motivační dopis22 min. čtení
Jak odpovědět na otázku „Kde se vidíte za pět let“?
Jak odpovědět na otázku „Kde se vidíte za pět let“?
Životopisy8 min. čtení
Jak napsat životopis, když vám chybí jakékoli zkušenosti
Jak napsat životopis, když vám chybí jakékoli zkušenosti
Pracovní pohovor11 min. čtení
Klíčový průvodce pohovorem
Klíčový průvodce pohovorem
Kariérní prostředky10 min. čtení
Jak se ucházet o zaměstnání, pokud máte dyslexii
Jak se ucházet o zaměstnání, pokud máte dyslexii
Procházet vše
Tato webová stránka používá soubory cookie ke zlepšení uživatelské zkušenosti a provádění analýz a marketingu. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi podmínkami Zásady používání souborů cookie and Zásady ochrany osobních údajů.
Souhlasím s používáním cookies