1. Blog
 2. Životopisy
 3. Europass CV: Některá pozitiva a řada negativ evropského životopisu
Autor Karl KahlerKarl Kahler

Europass CV: Některá pozitiva a řada negativ evropského životopisu

13 min. čtení
Europass CV: Některá pozitiva a řada negativ evropského životopisu
S Europassem se zařadíte do kilometrové fronty uchazečů, kterých si nikdo nevšimne. Nedovolte, aby se to stalo! Přesvědčte se o pozitivech a negativech psaní životopisu s formulářem Europass CV

Pojem Europass může znamenat dvě různé věci – evropskou jízdenku na vlak nebo systém pro vytvoření životopisu/CV, hledáte-li práci v některé evropské zemi. V obou případech se točí hodně koleček, protože se jedná o dost komplikovanou věc. Buďte ale bez obav, jsme zde proto, abychom vám to usnadnili a v následujícím textu představili některá pozitiva a negativa systému Europass CV. 

Systém Europass CV je dobře míněná iniciativa, jejímž cílem je standardizovat administrativní náročnost hledání zaměstnání v Evropě. Jedná se o online systém pro bezplatné vytvoření elektronického dokumentu, který obsahuje vaše kontaktní údaje, pracovní zkušenosti, vzdělání a další údaje uchazeče o zaměstnání.

Jinými slovy, je to online nástroj pro vytvoření dokumentu, který nazýváme curriculum vitae (CV). Bohužel ne moc dobrý. CV od Europassu sklízí často posměch za svoji vnější podobu, zastaralost a neúčinnost. Říká se, že je to „životopis z výprodeje“, a bohužel je na tom hodně pravdy.

Je to pokus rozbujelé a mnohojazyčné evropské byrokracie standardizovat jednostránkový dokument, který by měl říkat vše o pracovních dovednostech určité osoby. Teoreticky by tento bezplatný dokument vytvářený online měl komukoli na světě nabízet stejnou příležitost ucházet se o jakoukoli práci v Evropě. Na něco takového však rozhodně nestačí.

Je to stejné, jako kdyby se celá Asie, Afrika nebo Latinská Amerika rozhodla přijmout jedno univerzální řešení pro miliony jedinců, kteří na těchto rozlehlých kontinentech hledají zaměstnání. Je to hezký nápad, který ale nefunguje.

Evropa je rozmanitý kontinent s tržní ekonomikou, z čehož vyplývá, že životopisy jsou účinnější, pokud se řídí standardy kvality na trhu práce a nikoli byrokratickou unifikací. K tomu je nutné přičíst skutečnost, že trh práce reaguje rychle na změny, kdežto státní úředníci nikoli.

O co usiluje Europass CV

Evropa je nepříliš rozlehlý, ale rozmanitý světadíl, který vyvinul velké a chvályhodné úsilí o sjednocení svých různorodých částí tím, že odstranil zbytečné hranice. EU v roce 1999 dosáhla pozoruhodného cíle, když zrušila národní měny ve prospěch všeobecně přijímaného eura. Zkuste udělat něco takového na jakémkoli jiném kontinentu!

Evropa se stala společenstvím národů s různými jazyky, kulturami a zvyky a mezi členskými státy EU nadále neexistují hraniční kontroly ani většina dalších překážek. Proč tedy nevytvořit standardizovaný systém pro Italy, kteří hledají práci v Německu, nebo pro Švýcary ucházející se o zaměstnání ve Španělsku? Právě to je myšlenka Europassu – sjednotit postup pro občany EU, kteří hledají práci v zahraničí.

Evropský parlament přijal v roce 2004 návrh Evropské komise na „jednotný rámec pro průhlednost kvalifikací a znalostí“, tedy Europass. Od té doby bylo online vytvořeno více než 100 milionů CV.

Celé portfolio tvoří pět dokumentů Europassu, které slouží jako vaše digitální dokumenty:

 • Šablona Europass CV poskytuje standardizovaný formát pro podávání CV/životopisů k žádosti o zaměstnání.
 • Europass Dodatek k diplomu poskytuje informace o vašem vzdělání, dosaženém akademickém titulu a instituci, která vám tento titul udělila.
 • Europass Dodatek k osvědčení poskytuje informace o odborném vzdělání, které jste absolvovali, a o získaných osvědčeních.
 • Jazykový pas Europass, který poskytuje informace o vašich jazykových dovednostech, byl v průběhu existence systému začleněn do profilu Europass a slouží jako oddíl vašeho CV.
 • Europass mobilita je dokument, který poskytuje informace o dovednostech, jichž jste nabyli v rámci cestování, studia nebo práce v zahraničí.

Zdá se vám, že je to příliš mnoho informací? Máte pravdu. Většina zaměstnavatelů upřednostňuje životopis/CV na JEDNÉ straně textu. Personalisté chtějí efektivitu a stručnost, nikoli úmorný seznam byrokratických požadavků.

Výhody Europassu

Největší výhodou Europassu je patrně skutečnost, že jej získáte zdarma. Poskytuje formát CV, který je nejběžnější ve většině evropských zemí. Můžete vytvářet, ukládat a sdílet CV ve 29 jazycích. Europass vám také může pomoci s napsáním motivačního dopisu.

Nemusíte být z Evropy, abyste využili systém Europass k sepsání CV nebo životopisu. Ačkoli je určen pro použití v Evropě, můžete jej použít i jinde. Někteří evropští zaměstnavatelé jsou na tento formát zvyklí a mohou jej dokonce upřednostňovat. V žádném případě však není nezbytným předpokladem k tomu, abyste se mohli ucházet o práci v některé evropské zemi, a dokonce řadu zaměstnavatelů odradí.

Jediným reálným scénářem, kdy Europass může být výhodou, je situace, v níž uchazeč nemá čas nebo prostředky na to, aby investoval do kvalitního životopisu. A kdy personalistu kvalita životopisu nezajímá.

Chcete se v takové situaci ocitnout? Patrně ne. Kromě toho podobné pracovní pozice dnes již téměř neexistují. Dobrý životopis přiměje personalistu, aby vám jako uchazeči věnoval pozornost, kdežto špatný životopis může zásadně zhoršit vaše kariérní vyhlídky.

Nevýhody Europassu

Budete-li na internetu pátrat po informacích o Europassu, narazíte na takovéto nadpisy:

 • „Proč byste se měli Europassu vyhýbat jako moru“
 • „Europass CV vám zhatí šanci na získání práce“
 • „Proč Europass uškodí vaší kariéře“
 • „Proč nemám rád Europass CV“
 • „Proč byste neměli používat Europass CV“

Pojďme zjistit, co za tím je.

Europass CV je vyhlášené svým neatraktivním vzhledem.

Zející prázdné mezery zabírající drahocenné místo pro informace. Podivné logo na ještě větší ploše. Nadměrné mezery mezi odrážkami a textem. Text v bloku, kvůli kterému se mezi slovy objevují podivně vyhlížející mezery. Stránka, kde je téměř všechno umístěno vlevo, kdežto pravá část zůstává prázdná. Nevzhledné fonty a jiné typografické chyby.

Doufáme, že nám tvůrci odpustí, když (na základě desítek let profesionálních zkušeností) řekneme, že toto CV vypadá naprosto příšerně. Možná to zní jako příliš tvrdý odsudek, ale je to tak. Zadejte si do obrázků v Googlu „Europass CV“ a sami uvidíte, co máme na mysli. Europass CV je vizuálně zcela neatraktivní dokument, který v zaměstnavateli vyvolá negativní pocit, ještě než se pustí do čtení.

Moderní svět je založen na vizuálních vjemech a není možné předstírat, že vzhled nehraje roli. Naopak je důležitý. Máme rádi aplikace s příjemným rozhraním. Internetové stránky s elegantním menu. Telefony s moderními křivkami a barvami... a zaměstnavatelé mají rádi dobře vypadající životopisy.

Online nástroj Europass pro psaní CV: otřesné rozhraní 

Zkusili jsme si na Europassu vytvořit CV a byla to mimořádně frustrující zkušenost. Nejprve si musíte vytvořit profil s kontaktními údaji, pracovními zkušenostmi, vzděláním, znalostmi jazyků... a SPOUSTOU zbytečných kategorií, které naštěstí můžete přeskočit. Kdybyste vyplnili vše, co se nabízí, patrně by vaše CV mělo nakonec deset stran.

Jakmile je profil hotov, ocitnete se ve slepé uličce. Není tu žádné tlačítko „Další“ nebo „Stáhnout CV“, takže se je vydáte hledat. Strávili jsme půl hodiny zkoumáním, co dělat dál, a málem jsme to vzdali.

Nabízí se proto otázka: stojí to za váš čas? Nebo za stres a nervy, které jsou s tím spojené?

Nakonec jsme zjistili, že musíte kliknout na tlačítko „Já“, pod nímž se skrývá rozbalovací menu, které vám ale nijak nepomůže. Čistě náhodou jsme přišli na to, že na tlačítko „Já“ musíme kliknout DVAKRÁT, aby se objevila možnost „Vytvořit CV“. Zdá se nám, že ten, kdo navrhl toto rozhraní, by měl uvažovat o tom, jak zachází s uživateli.

Na další straně je nutné nepřehlédnout pokyn, že musíte zvolit části profilu, které chcete zahrnout do CV, jinak si stáhnete dokument, který obsahuje jedinou položku – vaše jméno! Proč někdo vytvořil možnost stáhnout si „CV“, které obsahuje pouze vaše jméno?

Uplynula téměř hodina a životopis dosud nikde. Pouze prázdný dokument. Netřeba říkat, že v této fázi jsme již byli hodně znechucení a říkali jsme si, jestli registrace u Europassu byla dobrý nápad.

Stránky plné chyb

Na třech místech stránky změnily námi zadané datum. Datum narození 13. června se změnilo na 12. června a když jsme trvali na 13. červnu, změnilo se na 11. června!

Datum zahájení studia na vysoké škole v roce 1986 bylo změněno na rok 1985, a ačkoli jsme se snažili chybu opravit, změna se nechtěla projevit. Zahájení pracovního poměru z roku 1989 se změnilo na rok 1988 a i tuto chybu stránky odmítaly napravit.

Stránky po vás také z nějakého důvodu chtějí, abyste měli své „motto“. Pokud je ale zadáte, v CV se vůbec neobjeví, takže se můžeme jen dohadovat, k čemu je dobré.

Úpravy metodou pokus-omyl

Chcete-li, aby se rozsah životopisu/CV vešel do jedné stránky, což je velmi doporučováno, budete na tom muset zapracovat. Lépe řečeno budete muset stránky přinutit, aby to dokázaly.

Stránky poskytují jakýsi náhled, ze kterého ale není patrné stránkování. Musíte si tedy několikrát stáhnout dvoustránkový životopis a po každém takovém stažení odstranit výběr některých položek, jež jste chtěli zařadit, a teprve poté získáte konečný produkt, který se vejde na jednu stránku.

Kvůli zbytečným prázdným místům, která tvoří nedílnou součást CV, jsme nakonec museli odstranit poštovní adresu, odkaz na internetové stránky, odkaz na LinkedIn, znalost jazyků a minulé zaměstnání. Všechny tyto informace by se přitom na stránku vešly, kdyby byla navržena inteligentně.

Spousty nevyužitého místa

Do očí bijící plýtvání místem v šablonách CV není ničím jiným než nezvládnutou prací grafického návrháře. V jedné šabloně byly všechny informace zarovnané vlevo, čímž přišla nazmar spousta místa na každém řádku, neboť pravá strana zůstala celá prázdná. Například pro každý z následujících údajů byl k dispozici celý jeden řádek: 1. jméno, 2. národnost, 3. telefonní číslo, 4. datum narození, 5. pohlaví, 6. e-mailová adresa, 7. internetové stránky a 8. poštovní adresa. Všechny tyto údaje byly zarovnány vlevo a mezi nimi byly velkorysé mezery. Jen tohle zabralo čtvrtinu stránky!

Takovéto šablony/formáty životopisů vyvolají ve většině personalistů záchvat paniky.

Jak vytvořit skvělé evropské CV

Skutečnost je taková, že když zaměstnavatel uvidí na stole Europass CV, dá před ním přednost profesionálně vytvořenému a úhledněji vyhlížejícímu CV. Europass tedy může způsobit více škody než užitku. Proto najdete na internetu tolik článků s nadpisy typu „Proč Europass zhorší vaše kariérní vyhlídky“.

Téměř cokoli je lepší než Europass. Využijte profesionální službu pro psaní životopisů, za kterou zaplatíte, ale budou to dobře vynaložené prostředky. Poskytne vám více typů šablon, intuitivnější nástroje a snazší úpravy. A co je nejdůležitější, získáte mnohem lepší výsledný produkt.

Jestliže si umíte poradit s rozvržením dokumentu, udělejte to sami. Inspiraci můžete čerpat z mnoha šablon dostupných na internetu. Zapněte laptop, otevřete Microsoft Word a pusťte se do toho. Stěží to bude horší než Europass.

Několik závěrů

Lze říci, že Europass CV je nepodařený systém, s nímž si každý může bezplatně napsat CV nebo životopis. Je to však uživatelsky komplikovaný systém, šablony jsou špatně navrženy a finální produkt je tak neatraktivní, že mnohé zaměstnavatele odradí.

Můžete Europass využít, pokud nemáte žádnou jinou možnost, ale zařadíte se mezi miliony dalších uchazečů o zaměstnání, kteří posílají neatraktivní CV vytvořená s minimální snahou. A co je ještě horší, s Europassem se ocitnete v kilometrové frontě uchazečů, kterých si nikdo nevšimne. Nedopusťte, aby se vám to stalo z tak triviálních důvodů, jimž se lze vyhnout.

Nejlepší, co můžete udělat, je využít profesionální službu pro psaní životopisu/CV, která poskytuje vysoce kvalitní produkt, nebo usednout k počítači a vytvořit si vlastní dokument.

Napište životopis během 15 minut
Napište životopis během 15 minut
Použijte profesionální a vyzkoušené šablony životopisů, které splňují všechna „pravidla“, která zaměstnavatelé očekávají.
Napsat životopis
Napište životopis během 15 minut
Napište životopis během 15 minut
Použijte profesionální a vyzkoušené šablony životopisů, které splňují všechna „pravidla“, která zaměstnavatelé očekávají.
Napsat životopis
Sdílet článek
Čtěte dále
Životopisy4 min. čtení
Kdy do životopisu vložit fotografii
Kdy do životopisu vložit fotografii
Životopisy8 min. čtení
Jak napsat životopis, když vám chybí jakékoli zkušenosti
Jak napsat životopis, když vám chybí jakékoli zkušenosti
Životopisy7 min. čtení
Představení uchazeče v životopisu
Představení uchazeče v životopisu
Životopisy9 min. čtení
Silné stránky v životopisech
Silné stránky v životopisech
Procházet vše
Tato webová stránka používá soubory cookie ke zlepšení uživatelské zkušenosti a provádění analýz a marketingu. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi podmínkami Zásady používání souborů cookie and Zásady ochrany osobních údajů.
Souhlasím s používáním cookies