1. Blog
 2. Životopisy
 3. Technické dovednosti pro životopis (průvodce se vzory a tipy)
Autor Paul DruryPaul Drury

Technické dovednosti pro životopis (průvodce se vzory a tipy)

15 min. čtení
Technické dovednosti pro životopis (průvodce se vzory a tipy)
Grafická část:Lizabeth Zaft
Povolání v jednotlivých technických oborech (věda, technika, inženýrství, matematika) vyžadují velmi různorodé technické dovednosti a zkušenosti z oboru.

Co jsou technické dovednosti?

Technické dovednosti uváděné v životopise jsou užší a konkrétnější kategorií než obecně „ tvrdé dovednosti“. Technické dovednosti jsou dovednosti, při nichž se uplatňují složité nástroje (software i hardware) a exaktní metodiky a systémy a využívají se v odvětvích, která vyžadují řadu let odborné přípravy. Často jsou spojeny s obory ze skupiny technických oborů, hardwarovými nástroji nebo počítačovými programy.

V tomto blogu hovoříme o tom, jak můžete ukázat, že technickými dovednostmi disponujete:

 • Jak uvedu technické dovednosti v životopisu?
 • Seznam technických dovedností podle oborů
 • Příklady technických dovedností podle nástrojů a pracovních činností
 • Pokročilé tipy pro technické dovednosti v CV

Technické dovednosti pro životopis – jak je uvádět

Oddíl věnovaný dovednostem byste rozhodně měli zaplnit těmi nejunikátnějšími dovednostmi, jimiž disponujete (a nezapomeňte ani na ty jednoduché, které vám pomohou přejít přes ATS).

Životopis zástupce technické profese bude plný odborných výrazů označujících tyto dovednosti, existují však i jiné způsoby, jak popsat vaši odbornou způsobilost a šíři technických dovedností. Vedle dovedností uvádějte také informace o tom, jak jste je uplatnili v praxi.

1. Uveďte dovednosti v oddíle věnovaném pracovním zkušenostem

Úroveň své technické odbornosti můžete v seznamu dovedností vyjádřit graficky nebo prostřednictvím symbolů, ale nic nehovoří tak jednoznačně jako informace o tom, jak jste svými dovednostmi byli užiteční předchozím zaměstnavatelům. Nejvhodnějším místem pro uvedení vašich nejpůsobivějších technických dovedností v životopise je proto oddíl věnovaný pracovním zkušenostem.

Snažte se vybírat dovednosti, které nejvíce odpovídají pracovní pozici, o niž se ucházíte. Pokud vaše největší kariérní úspěchy nejsou pro příslušnou pozici relevantní, velmi důkladně zvažte, zda je vůbec uvádět.

2. Nejunikátnější technické dovednosti uveďte v souhrnu

Zatímco u programátora, obchodního analytika nebo datového vědce se očekává určitá kvalifikace, která se odvíjí od počtu let získaných zkušeností a předchozích pracovních pozic, úspěch při hledání zaměstnání v technických oborech bude záviset na schopnosti uchazeče zdůraznit jedinečnost a výlučnost souboru technických dovedností, jimiž disponuje.

Nejvhodnější částí životopisu pro zdůraznění vašich technických schopností je oddíl věnovaný souhrnu a nic nefunguje lépe než jednoduchý seznam. Uveďte konkrétně, co umíte. Pokud se uváděnými technickými dovednostmi odlišujete od ostatních uchazečů, získáte ideální východisko, jak odpovídat na konkrétní otázky při pohovoru. 

3. Najděte graficky nejpůsobivější způsob, jak popsat své dovednosti, který nezabere příliš mnoho místa

V technickém životopisu je o místo vždy nouze, protože vámi uváděných informací je velké množství a nejspíše uspěje takový formát životopisu, který vám umožní představit vaše technické dovednosti přesně a graficky přehledně.

Seznam technických dovedností pro životopis

Následuje seznam technických dovedností pro životopis podle profesí a oborů. Pokud vám více vyhovuje seznam založený na nástrojích a náplni práce, najdete jej v následujícím oddíle.

Technické dovednosti do životopisu z oblasti informatiky

 • Softwarové a hardwarové dovednosti (podle nabízené pracovní pozice)
 • Programovací jazyky (viz podrobnosti v následujícím oddíle)
 • Matematika
 • Matematická analýza
 • Lineární algebra
 • Statistika
 • Systémy automatizace

Marketingové technické dovednosti

 • SEO/SEM/SEA
 • Programově zobrazované reklamy
 • Google Analytics
 • Nástroje pro platformy sociálních médií (nástroje Facebook Ads, Content Studio atd.)
 • Nástroje správy obsahu
 • Nástroje pro wireframe
 • Nástroje CRM
 • Průzkumy médií a diskusní skupiny (focus groups)
Digital marketing manager technické dovednosti životopisu příklad
Digital marketing manager technické dovednosti životopisu příklad

Technické dovednosti pro finance a účetnictví

 • Provádění auditů
 • QuickBooks od společnosti Intuit
 • Všeobecně uznávané účetní principy GAAP
 • SAP
 • Systémy ERP
 • Sage 50 pro účetnictví
 • Daňový software
 • Microsoft Excel
 • Finanční výkazy

Technické dovednosti pro techniky (elektrotechnici, stavební inženýři atd.)

 • Software CAD
 • 3D modelování
 • 3D design
 • Systémový design
 • Blueprinty
 • Testování softwaru (QA)
 • MathWorks MATLAB
 • Visual Basic

Technické dovednosti pro softwarové inženýry

 • Vytváření zdrojových kódů (více podrobností o programovacích jazycích najdete v následujícím oddíle)
 • Testování produktů
 • Testování kódů
 • Datové struktury a algoritmy
 • Správa zdrojového kódu
 • Vývojové prostředí
 • Operační systémy
 • Šifrování

Technické dovednosti z oblasti datové vědy

 • Algoritmy
 • Data velkého objemu
 • Výpočty
 • Datová analytika
 • Vytěžování dat
 • Navrhování databází
 • Správa databází
 • Modelování
 • Analýza potřeb
 • Kvantitativní výzkum
 • Kvantitativní výkazy
 • Statistická analýza
Datový analytik technické dovednosti životopisu příklad
Datový analytik technické dovednosti životopisu příklad

Příklady technických dovedností (podle nástrojů a pracovních činností)

 • Podnikové informační systémy: zpracování plateb, automatizované fakturační systémy, řízení vztahů se zákazníky (CRM jako např. Oracle Netsuite nebo Salesforce), plány kontinuity činností, plánování podnikových zdrojů (ERP jako SAP, Oracle).
 • Příklady technických dovedností v oblasti výpočetní techniky: MS Office, Google Drive, excelové tabulky, e-mail, PowerPoint, databáze, sociální média, web, podnikové systémy.
 • Vzory technických dovedností spojených s tabulkami: Excel, Google Sheets, OpenOffice, srovnávací analýzy, kontingenční tabulky, makra, odkaz na databázi, funkce Svyhledat.
 • Dovednosti v oblasti programování a programovací jazyky: C#, SQL, Java, C++, HTML, JavaScript, XML, C, Perl, Python, PHP, Objective-C, AJAX, ASP.NET, Ruby, Swift, Go, Ruby, HTML, síťová architektura, poskytování řešení
 • Nástroje pro obchodní analýzu: Amazon Web Services AWS software, Microsoft Access, Oracle JDBC, Transact-SQL, Eclipse IDE, Apache Groovy, Oracle Solaris, UNIX, C#, Data analytics, modelování, nástroje a aplikace business intelligence

Jaké mohou být technické kompetence?

Technické kompetence jsou totéž co technické dovednosti. Slovo kompetence se v oblasti pracovních nabídek používá často, má proto smysl se zamyslet nad tím, co vlastně znamená.

Vychází z latinského „competens“ („náležitý“) a označuje dovednost, kterou jsme si osvojili a procvičili ji natolik, že se nám stala druhou přirozeností. Ať stavíte databázi, píšete zdrojový kód nebo analyzujete data, úspěch vám přinesou vaše technické dovednosti v těchto konkrétních oblastech.

Z hlediska pohovoru a životopisu je nutné personalistu seznámit s tím, jak jste příslušné technické kompetence získali. Uveďte je v životopisu v co nejranější fázi své kariéry a ukažte, že s tím, jak technické kompetence rozvíjíte, dosahujete stále působivějších výsledků.

Technické dovednosti v CV – pokročilé tipy

Převážnou většinu technických dovedností tvoří činnosti, které vykonáváte kontinuálně. Abyste představili své technické dovednosti v CV, můžete udělat několik kroků navíc, které sice vyžadují určité úsilí, ale rozhodně stojí za to a mohou vám poskytnout výraznou výhodu oproti ostatním uchazečům, kteří posílají životopis s technickými dovednostmi.

Bude-li zřejmé, že umíte zdokonalovat nabyté dovednosti a můžete prokázat profesní rozvoj během dosavadní kariéry, potenciální zaměstnavatel si může být jist, že chcete soustavně růst. Váš růst bude znamenat jeho rozvoj.

Své technické dovednosti v CV můžete představit a vylepšit různými způsoby:

1. Absolvujte kurzy nebo získejte osvědčení o technických dovednostech uváděných v CV

Existuje řada internetových i tradičních kurzů nejrůznějších úrovní pro všechny myslitelné technické dovednosti. Jedná se o provázaný trh. Jakmile se do toho dáte a začnete si osvojovat určitou dovednost, vždy bude existovat kurz pro následující úroveň.

2. Online nebo distanční individuální studijní programy

Distanční studium se v posledních letech velmi rozšířilo a zaměstnavatelé na ně dnes již nepohlížejí jako na druhořadou variantu. Dosud nikdy nebylo tak snadné získat technickou kvalifikaci od předních poskytovatelů vzdělání. Proč byste se do toho nepustili? Následně můžete absolvovaný program uvést jako zdroj svých technických dovedností v CV.

3. Individuální mentoring

Uvedete-li, že jste určité technické dovednosti v CV získali od někoho, kdo vám osobně radil, dáváte tím najevo, že usilujete o vlastní rozvoj a jste schopni navázat lidský vztah, kterého nejsou technicky orientovaní uchazeči vždy schopni. Přejímání technických zkušeností od ostatních přináší novou perspektivu.

4. Vzdělávání v oboru

Zaměstnavatelé téměř vždy poskytují celou řadu možností vzdělávání, jež lze navštěvovat vedle výkonu samotného povolání. Uveďte takové vzdělání v životopisu a dejte najevo, že jste ochotni udělat něco navíc pro rozšíření svých technických dovedností.

Co si zapamatovat

Uchazečům nečiní uvádění technických dovedností v životopisu potíže, protože je lze kvantifikovat a zasadit do kontextu mnohem snadněji než obtížněji definovatelné měkké dovednosti.

Pracujete-li v některém ryze technickém oboru, měly by tyto technické dovednosti tvořit základ vašeho kariérního příběhu. Jsou motorem vašeho kariérního růstu a měly by vaší žádosti o zaměstnání dominovat.

Pár slov navíc týkajících se jedinečného mixu vašich technických dovedností může rozhodnout o vašem úspěchu. Podívejte se na naše šablony životopisů, použijte náš online nástroj na vytváření životopisů a získejte práci svých snů.

Napište životopis během 15 minut
Napište životopis během 15 minut
Použijte profesionální a vyzkoušené šablony životopisů, které splňují všechna „pravidla“, která zaměstnavatelé očekávají.
Napsat životopis
Sdílet článek
Čtěte dále
Pracovní pohovor6 min. čtení
Více než 60 behaviorálních otázek u pohovoru – tipy a příklady
Více než 60 behaviorálních otázek u pohovoru – tipy a příklady
Životopisy6 min. čtení
Jak nahrát životopis na LinkedIn (3 způsoby)
Jak nahrát životopis na LinkedIn (3 způsoby)
Životopisy4 min. čtení
Kdy do životopisu fotografii
Kdy do životopisu přiožit fotografii
Životopisy6 min. čtení
Průzkum: Toto jsou celosvětově ta největší klišé v životopisech
Průzkum: Toto jsou celosvětově ta největší klišé v životopisech
Procházet vše
Tato webová stránka používá soubory cookie ke zlepšení uživatelské zkušenosti a provádění analýz a marketingu. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi podmínkami Zásady používání souborů cookie and Zásady ochrany osobních údajů.
Souhlasím s používáním cookies