1. Blog
 2. Motivační dopis
 3. Jak uvést ocenění v životopise (včetně příkladů)
Autor Paul DruryPaul Drury

Jak uvést ocenění v životopise (včetně příkladů)

11 min. čtení
Jak uvést ocenění v životopise (včetně příkladů)
Získání ocenění v práci nebo během studia není jen pouhé příjemné poplácání po zádech, relevantní ocenění může zapůsobit i na potenciálního zaměstnavatele. V našem blogu se dočtete, proč máte ocenění uvádět v životopise, kde se o nich zmínit a která ocenění je vhodné zahrnout

Uznání je důležitým nástrojem při řízení lidí, takže když personalista posuzuje profesní zásluhy, ocení objektivitu externích ocenění. Vaše úspěchy mohou hovořit samy za sebe, ale pokud se vám dostane ocenění za to, že jste překročili rámec svých povinností, stojí za to zahrnout to do vašeho životopisu.

Mnoho úspěšných zaměstnanců nasbírá během své kariéry řadu ocenění. Je třeba pečlivě zvážit, která z nich stojí za uvedení.

Při rozhodování o jejich uvedení bereme v úvahu následující skutečnosti:

 • Proč uvádět ocenění v životopise
 • Která ocenění je dobré zahrnout
 • Kde ocenění uvést a jak ho popsat
 • Jak o ocenění napsat, aby maximálně zapůsobilo

Hledání zaměstnání je doba, kdy by se ocenění za vzdělání, práci a obor mohla skutečně hodit. A vy jste si mysleli, že jsou jen na okrasu...

Tip od experta

Ocenění nejsou totéž co úspěchy

Úspěchy jsou to, čeho jste v dané funkci dosáhli, zatímco ocenění je uznání, které jste obdrželi od ostatních za to, že jste odvedli výjimečnou práci a dokázali něco neobvyklého. Ať už se ocenění týká vzdělání, práce nebo oboru, je to třešnička na dortu vašich úspěchů.

Proč uvádět ocenění v životopise

Uchazeči o zaměstnání tráví většinu času hledáním práce a mluví o sobě. Uvedení ocenění ukazuje na jejich hodnotu v očích ostatních a dodává účinek všem jejich dalším tvrzením.

Ocenění svědčí o tom, že se snažíte odlišit a usilujete o špičkový výkon. Zahrnutí nejvýznamnějších ocenění do vašeho životopisu se nebude považovat za vychloubání – jsou prostě známkou vašeho odhodlání.

Životopis bez ocenění nebo výrazných úspěchů je známkou kariéry, v níž je průměrnost přijatelná a výzvy se obcházejí. Ukažte, že si úspěchu ceníte.

Tip od experta

Pro ocenění nepotřebujete zvláštní oddíl.

Pokud nejste přeborníkem ve svém oboru, není pravděpodobné, že byste měli dlouhý seznam významných ocenění. Samostatná část životopisu věnovaná oceněním je vzácná – obvykle se uvádějí spolu se vzděláním a pracovními zkušenostmi.
 

Jak uvádět v životopisu vzdělání
Související článek
Jak uvádět v životopisu vzdělání

Seznamte se s nejlepšími postupy při uvádění vzdělání v životopisu – plus tipy pro zvláštní okolnosti.

Která ocenění je dobré zahrnout?

I když by životopis měl být primárně o dovednostech a úspěších, které vám umožní uspět v další pracovní pozici, může být dobré zahrnout několik ocenění. Uveďte max. 3-4 a pečlivě je vybírejte podle toho, jak jsou důležitá a aktuální.

Studijní ocenění

 • Akademické ceny a prémie
 • Čestná uznání a medaile
 • Stipendia nebo granty
 • Vedoucí funkce ve studentských organizacích
 • Vysoký studijní průměr
Přizpůsobitelný vzor studijního ocenění v životopise
 • Cena rektorky UK (2019) pro nejlepší absolventy.
 • Ocenění pro studentky ošetřovatelství na mezinárodní soutěži MedGames za rok 2022.
 • Můj projekt Zvyšování čtenářské gramotnosti byl podpořen Nadačním fondem UP.
 • V roce 2018 jsem obdržel cenu APA Katedry aplikovaných pohybových aktivit za mimořádnou práci v oblasti sociální péče a sportu osob s mentálním postižením
Zkopírováno!

Pracovní ocenění

 • Osvědčení a certifikace
 • Zaměstnanec roku
 • Uznání související s klíčovými ukazateli výkonnosti
 • Ocenění nejlepších pracovníků
 • Ocenění za inovace
Přizpůsobitelný vzor pracovních ocenění v životopise
 • Byl jsem 3 x vybrán jako pracovník roku z více než 3000 zaměstnanců.
 • Překonal jsem čtvrtletní plán o rekordních 157 % a obdržel jsem mimořádnou odměnu.
 • Absolvoval jsem účetnickou rekvalifikaci s vyznamenáním.
Zkopírováno!
Jak napsat životopis
Související článek
Jak napsat životopis

Veškeré tipy, nástroje, šablony a ukázky, které potřebujete k tomu, abyste si osvojili psaní životopisu

Profesní ocenění

 • Profesionál roku
 • Ceny oborové asociace
 • Odborné soutěže
Přizpůsobitelný vzor profesních ocenění v životopise
 • V roce 2020 jsem se stal Kadeřníkem roku v soutěži Schwarzkopf Professional v kategorii pánský komerční účes.
 • Vítězství v soutěži Profesionál BOZP 2018 pořádané Výzkumným ústavem bezpečnosti práce.
 • V roce 2022 mi výkonná rada APRA udělila cenu PR osobnost roku.
Zkopírováno!
Jak uvádět v životopisu vzdělání
Související článek
Jak uvádět v životopisu vzdělání

Seznamte se s nejlepšími postupy při uvádění vzdělání v životopisu – plus tipy pro zvláštní okolnosti.

Další ocenění

 • Ceny za občanskou statečnost
 • Ceny za charitativní nebo dobrovolnou práci
 • Ocenění v umění a kultuře
 • Sportovní ocenění
Přizpůsobitelný vzor dalších ocenění v životopise
 • Cena Františka Kriegla udělená Nadací Charta 77 za občanskou statečnost 2022.
 • Cena Charity za nelehkou a obětavou práci charitních pracovníků a dobrovolníků
Zkopírováno!
Tip od experta

Co způsobí zahrnutí nepodstatných ocenění? 

Každý personalista si chce přečíst životopis a mít pocit, že je psán pro něj. Zahrnutí ocenění, které nesouvisí s danou pozicí, může sice udělat dojem, ale daleko spíš vyvolá pocit, že na každou pozici posíláte stejný obecný životopis. Zvažte, co si o jednotlivých oceněních bude myslet budoucí šéf.

Kde v životopise ocenění uvést

Celý váš životopis by měl být protkán úspěchy, takže máte několik možností, kam svá ocenění zařadit:

Vzdělání

Oddíl vzdělání v životopise je samozřejmě vhodný pouze pro studijní ocenění, ale dál platí pravidlo – zahrňte pouze ta podstatná.

Není nutné uvádět studijní průměr nebo akademické údaje, jako je název závěrečné práce, takže dobře promyslete, kolik místa chcete použít. Stipendia a vedoucí funkce se často uvádějí.

Pracovní historie

Nedávné pracovní zkušenosti v životopise pravděpodobně obsahují řadu odrážek, takže pokud jednu věnujete ocenění, je to ideální způsob, jak dodat pracovní historii na přesvědčivosti.

Snažte se uvádět jen ocenění z posledních funkcí – starší ocenění nepůsobí tak dobře, může to vypadat, že z poslední doby nemáte co nabídnout.

Profil

Ačkoli by ty 3-4 řádky shrnutí měly být vyhrazeny pouze pro ty nejsilnější stránky vašeho příběhu, pokud máte ocenění, které vás řadí mezi nejlepší uchazeče, pak stojí za to ho tam uvést.

Externí uznání v podobě prestižního ocenění dodá každému profilu na váze. 

Samostatný oddíl ocenění

Málokdy se v životopise objevuje samostatná část věnovaná oceněním – jejich zahrnutí do pracovní historie nebo vzdělání umožňuje personalistovi zvážit je v určitém kontextu.

Mohou existovat určité profese, v nichž jsou ocenění běžnější. Akademické životopisy jsou jedním z příkladů, kde jsou ocenění a uznání obzvláště důležitá a vyžadují vlastní oddíl.

Tip od experta

Vyhněte se kontroverzním oceněním

Zahrňte pouze taková ocenění, u kterých jste si jisti, že je personální manažer považuje za zasloužená. Náboženská či politická ocenění pro vás osobně mohou znamenat hodně, ale nikdy nevíte, zda personalista sdílí tytéž postoje.

Uvádění zálib a zájmů v životopisu
Související článek
Uvádění zálib a zájmů v životopisu

Když se chcete ucházet o zaměstnání, vytvoříte pro tento účel svůj životopis. Ten vám umožní zdůraznit vaše odborné přednosti, přesto je to ale poměrně suchopárný a věcný dokument. Osobní tón mu můžete dodat tím, že připojíte představení uchazeče a výčet svých zálib. V tomto příspěvku se dozvíte, proč je vhodné do životopisu (některé) zájmy a záliby zařadit, a jak na to.

Jak ocenění v životopise popsat

Když uvádíte ocenění, často je třeba věnovat více než pár slov jeho popisu. Zacházejte s oceněním jako s jakýmkoli jiným úspěchem – použijte dějové sloveso, které mu dodá důraz, a sdělte manažerovi, proč je pro něj důležité.

Uveďte základní informace

Při uvedení ocenění v životopise by ideálně mělo být uvedeno následující:

 • Název ocenění
 • Datum nebo rok udělení
 • Kdo ocenění udělil
 • Důvod ocenění
 • Kontext ocenění (rozsah / četnost)

Přestože se to může zdát jako spousta informací, můžete pomocí závorek a pomlček věty zkrátit. Perfektní interpunkce není v tomto případě nutná.

Ocenění kvantifikujte

Pokud vás vybrali na cenu mezi 500 dalšími kolegy, zvažte vyjádření svého úspěchu v číslech. Nestyďte se – vychutnejte si svou výjimečnost. Co jste museli udělat, abyste ho získali? Jednalo se o národní nebo snad dokonce mezinárodní ocenění? Pokud je to možné, přidejte stručný kontext.

Zmiňte význam ocenění

Co toto ocenění znamenalo pro ty kolem vás a jak změnilo směřování vaší kariéry? Popis významu by měl zůstat faktický, bez přehánění. Dejte svému budoucímu šéfovi najevo, že jste se po ocenění posunuli dál a dosáhli dalších úspěchů. Nehodlá zaměstnat někoho, kdo usnul na vavřínech.

Klíčové myšlenky

Ocenění jsou třešničkou na dortu přesvědčivého kariérního příběhu. Je dobré je pečlivě selektovat a nevychrlit celý seznam. Mohli byste působit jako náfuka. Na tom, co si o vás myslí ostatní, záleží. Shrnuto a podtrženo:

 1. Zahrňte jen ta ocenění, která jsou relevantní.
 2. Povězte něco o jejich pozadí a kontextu ocenění.
 3. Rozložte ocenění do celého životopisu – samostatný oddíl není povinný.
 4. Dobře si rozmyslete, zda ocenění na budoucího šéfa vůbec zapůsobí.

Na ocenění, která jste během své kariéry získali, byste měli být právem hrdí, ale rozhodně se jimi nevychloubejte! Získané trofeje nenoste na pohovor. Pokud potřebujete další inspiraci, jak začlenit ocenění do životopisu, podívejte se na naše vzory a šablony životopisů.

Napište životopis během 15 minut
Napište životopis během 15 minut
Použijte profesionální a vyzkoušené šablony životopisů, které splňují všechna „pravidla“, která zaměstnavatelé očekávají.
Napsat životopis
Napište životopis během 15 minut
Napište životopis během 15 minut
Použijte profesionální a vyzkoušené šablony životopisů, které splňují všechna „pravidla“, která zaměstnavatelé očekávají.
Napsat životopis
Sdílet článek
Čtěte dále
Motivační dopis5 min. čtení
Co je prezentační dopis a jak jej napsat?
Co je prezentační dopis a jak jej napsat?
Motivační dopis13 min. čtení
Průvodní e-mail
Průvodní e-mail
Životopisy10 min. čtení
Napsat životopis v angličtině: jak na to
Napsat životopis v angličtině: jak na to
Kariérní prostředky4 min. čtení
Jak oznámit nadřízenému, že dáváte výpověď
Jak oznámit nadřízenému, že dáváte výpověď
Procházet vše
Tato webová stránka používá soubory cookie ke zlepšení uživatelské zkušenosti a provádění analýz a marketingu. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi podmínkami Zásady používání souborů cookie and Zásady ochrany osobních údajů.
Souhlasím s používáním cookies