1. Blog
 2. Životopisy
 3. Souhrn životopisu: Co je souhrn životopisu, proč je důležitý a jak jej napsat
Autor Karl KahlerKarl Kahler

Souhrn životopisu: Co je souhrn životopisu, proč je důležitý a jak jej napsat

12 min. čtení
Souhrn životopisu: Co je souhrn životopisu, proč je důležitý a jak jej napsat
Grafická část:Evgeniya Skubina
Souhrn patří k nejdůležitějším složkám každého životopisu; jeho psaní představuje patrně tu nejobtížnější část.

Máte zde však jedinečnou příležitost vlastními slovy shrnout své nejdůležitější profesní kvality, vytvořit jakýsi svůj autoportrét v písemné podobě. Zhostíte-li se toho dobře, může být souhrn působivým úvodem vašeho CV, který ihned přiláká pozornost personalisty. Naopak špatně napsaný souhrn jej může okamžitě odradit.

V tomto průvodci prozkoumáme odpovědi na následující otázky doplněné o vzory skutečných souhrnů:

 • Co je souhrn životopisu?
 • Jaký je účel profesionálního souhrnu?
 • Měli byste do CV souhrn umístit?
 • A jak se profilový souhrn píše?

Co je souhrn životopisu?

Souhrn životopisu se někdy nazývá profil životopisu, představení uchazeče nebo profesní cíl. Jeho účelem je shrnout vaše zkušenosti, dovednosti a další předpoklady pro pracovní pozici, o niž se ucházíte. 

Na rozdíl od ostatních částí životopisu souhrn není ve formě seznamu, nýbrž jej píšete vlastními slovy a předkládáte fakta v libovolném pořadí. Jedná se tedy o jedinečnou příležitost, jak hned na začátku zdůraznit vaše nejpůsobivější profesní předpoklady a představit vaši osobnost, nadšení a energii. 

Životopis by vždy mělo tvořit nejméně pět složek: 

 • Záhlaví s kontaktními údaji
 • Souhrn životopisu
 • Dosavadní kariéra
 • Vzdělání
 • Dovednosti

Všimněte si, že kromě souhrnu všechny ostatní součásti tvoří seznamy: seznamy kontaktních údajů, vašich předchozích povolání, škol, na kterých jste studovali, a vašich dovedností. V těchto oddílech nemáte mnoho volnosti, pokud jde o tvůrčí vyjádření, většinou jen umísťujete na stránku fakta.

Profesionální souhrn životopisu je naopak nepopsaný list, na kterém se představíte a trochu se pochlubíte tím, co z vás činí skvělého uchazeče o danou pracovní pozici. Musíte proto volit slova velmi pečlivě.

Profesionální souhrn životopisu někdy nazýváme vyjádřením profesního cíle, protože v něm můžete přesně objasnit, o jaký druh práce se ucházíte. Není to však vždy nutné. Pokud se v souhrnu svého životopisu soustředíte například na své zkušenosti s účetnictvím a uvádíte, jakou ekonomickou školu jste vystudovali, jaká máte profesní osvědčení a jakými dovednosti v oblasti účetnictví disponujete, mělo by být poměrně zřejmé, jaký druh práce hledáte. Pokud je nutné bližší vysvětlení v souvislosti se samotnou pracovní pozicí, o niž se ucházíte, můžete je zahrnout do motivačního dopisu.

Souhrn životopisu by měl sestávat z asi čtyř nebo pěti řádků v horní části životopisu. Celkově by se mělo jednat o tři až čtyři věty. Mějte však na paměti, že se nemusí jednat o úplné věty, neboť nemusíte psát v první osobě jednotného čísla. Níže uvádíme vzor profesionálního souhrnu životopisu.

Příklad

Zkušený a spolehlivý řidič s bohatými zkušenostmi s přepravou zboží a cestujících. Zdatný v bezpečném řízení a dopravních předpisech. Čistý rejstřík a kariérní historie plná spokojených zákazníků a klientů. Zkušenosti s údržbou a menšími opravami vozidel. Závazek bezpečné a úspěšné přepravy zboží, cestujících a vozidel.

Zkopírováno!

Jaký je účel profilu či souhrnu v životopisu?

Cílem souhrnu životopisu je poskytnout osnovu k rychlému čtení, která personalistovi umožní rychle se seznámit s tím, co považujete za své nejdůležitější předpoklady pro dané zaměstnání. 

Personalisté mohou nebo nemusí mít čas číst celý text životopisu, přemýšlet nad jednotlivými body a procházet jednotlivé dovednosti, které v textu předkládáte. Souhrn nahoře na stránce by proto měl stavět na odiv ty nejrelevantnější a nejpůsobivější body z celého životopisu.

Jestliže souhrn nečiní působivý dojem, se zbytkem životopisu už to patrně nebude lepší. Pokud však personalista po přečtení souhrnu získá dojem, že jste velmi dobří, patrně bude podrobněji zkoumat i zbytek životopisu, což zvyšuje naději na kladnou odpověď.

Měli byste do CV souhrn umístit?

Odpověď na otázku, zda byste do svého CV měli umístit souhrn či profil, rozhodně zní ano! S výjimkou USA a Kanady se životopisu často obecně říká CV (curriculum vitae). Ať této části textu říkáte souhrn životopisu nebo souhrn CV, jde v zásadě o tentýž prvek, který sleduje stejné cíle.

Zařazení souhrnu do CV byste měli považovat za naprostou nezbytnost. 

Zaprvé by každý personalista považoval za neobvyklé, kdybyste jej vynechali, neboť jde o základní součást životopisu. Zadruhé byste se vynecháním souhrnu vzdali jedinečné příležitosti popsat vlastními slovy všechny důvody, proč jste skvělým uchazečem o danou pracovní pozici. 

Jste-li v pokušení souhrn CV přeskočit, například abyste ušetřili místo, rozhodně mu odolejte. Jedná se o patrně nejdůležitější oddíl celého životopisu.

Jak se souhrn životopisu píše?

Až usednete k psaní souhrnu životopisu, zastavte se na chvíli a zamyslete se nad svými největšími přednostmi a životními zkušenostmi, které nejlépe dokládají způsobilost k výkonu práce, o niž se ucházíte. Zvažte tyto tipy:

 • Udělejte si brainstorming a vytvořte základní seznam dovedností, které chcete uvést.

Brainstorming je proces, kdy si zapíšete VŠECHNY nápady bez ohledu na to, jestli jsou dobré nebo špatné a bez ohledu na to, jak dlouhý nakonec seznam bude. Při tomto necenzurovaném přemýšlení nezbytně vyprodukujete spoustu materiálu, který následně vyřadíte. Mohou se však při něm objevit i nečekané poklady, které by vás nenapadly, kdybyste si seznam v duchu před zapsáním upravovali.

 • Vezměte v potaz všechny profesní předpoklady, a ne pouze ty na první pohled zřejmé.

Máte-li řadu let zkušeností v oboru, vysokoškolský titul a všechna osvědčení pod sluncem, jistě je při psaní souhrnu životopisu musíte zohlednit.

Zkuste se však podívat i za hranice svých zkušeností, vzdělání a dovedností na méně zjevné aspekty svého profilu. Mohou jimi být vrozený elán, zaujetí, tvořivost a vynalézavost. 

 • Používejte silný, provokativní jazyk.

Vyvarujte se mdlého, slabého a neurčitého projevu. Ze své slovní zásoby vybírejte silná dějová slovesa, popisná adjektiva a přesvědčivé, originální vyjadřovací prostředky. Váš psaný projev nesmí obsahovat klišé a vatu, tedy jazyk, který zní vybraně, ale nic nesděluje.

 • Neopakujte se.

Snažte se v profesionálním souhrnu nepoužívat hlavní výrazy vícekrát. Není například vhodné napsat, že máte „zkušenosti v oblasti vzdělávání“, a následně že disponujete 10 lety „zkušeností se vzděláváním na veřejných školách“. Nebo uvést, že jste „nadšený grafik“ a že máte „nadšení pro účinný grafický design“. Takovéto opakování slov svědčí o pohodlnosti a nedostatku představivosti. 

 • Snažte se o různorodé větné konstrukce, díky nimž bude text dobře plynout.

U plynulého textu jsou věty strukturovány tak, že jedna přirozeně navazuje na druhou. Musíte psát každou větu trochu jinak, pracovat s různorodostí a dbát, aby výsledek nebyl neučesaný a rozkolísaný. Existuje metoda, jak dosáhnout plynulosti – přečtěte si po sobě souhrn nahlas, aby „dobře zněl“ od počátku až do konce.

 • Přizpůsobte souhrn životopisu programům ATS

Elektronické systémy pro podporu náborového procesu (Applicant Tracking Systems, ATS) jsou softwarové programy, s jejichž pomocí zaměstnavatelé filtrují životopisy podle konkrétních klíčových slov. Pokud například špičková právní firma hledá advokáta se zkušenostmi v oblasti fúzí a akvizicí, patrně své ATS naprogramuje tak, aby v životopisech hledaly toto konkrétní sousloví – „fúze a akvizice“. Jestliže této firmě přijde 500 životopisů a 100 z nich klíčovou frázi neobsahuje, ATS nejspíš životopisy bez těchto výrazů pošle mezi ty vyřazené. Člověk, který má na starost nábor, se poté může soustředit na zbývajících 400 životopisů, které dané výrazy obsahují. 

Nejlepší způsob, jak projít testem ATS, je zkoumat v nabídce pracovního místa profesní předpoklady, které zaměstnavatel hledá, a uvést tato slova v životopise. Profesionální souhrn je pro tyto výrazy ideálním místem.

Související téma: životopis by měl být dokumentem, který lze uzpůsobit všem žádostem o zaměstnání. Lze je předkládat v různých formátech, ale vždy tak, aby se s nimi dalo dále pracovat. Buďte připraveni životopis upravit a zacílit na konkrétního potenciálního zaměstnavatele.

 • Pečlivě po sobě text zkontrolujte.

Čtěte jej stále znovu, zejména pak souhrn, a odstraňte veškeré překlepy, chyby, gramatické nedostatky a  špatnou interpunkci. Stačí jediná chyba v jednostránkovém dokumentu a vaše věc je ztracena.

Vzory souhrnů životopisu

Nic není tak užitečné jako praktický materiál pro inspiraci. Níže uvádíme vzory souhrnů životopisu, které u jednotlivých profesí zahrají na správnou strunu. Projděte si tyto vzory a zjistíte, jak lépe sestavit vlastní souhrn.

Vzor souhrnu životopisu: právník

Právní koncipient se zaujetím pro justici, věrný zásadám etické praxe. Znalost judikatury, zběhlost ve veřejném vystupování, respekt u protistran. Bohaté zkušenosti s úkony v přípravném řízení, vystupováním u soudu, odvoláními a všemi aspekty zastupování ve věci. 

Zkopírováno!
Vzor souhrnu životopisu: personalista

Zkušený a motivovaný personalista s pětiletou zkušeností získanou vedením oddělení lidských zdrojů ve velké technologické společnosti a realizací nových strategií náboru, školení a udržení zaměstnanců. Znalost pracovního práva a účinného plánování organizace. Vynikající úroveň komunikace, schopnost rozvíjet úsilí zaměřené na vyšší ziskovost a růst.

Zkopírováno!
Vzor souhrnu životopisu: webový vývojář

Zkušený webový vývojář se znalostí všech fází pokročilého vývoje webu. Znalost uživatelského rozhraní a postupů testování a debugování. Znalost navrhování, instalace, testování a údržby webových systémů. Dovednosti v řadě perspektivních oblastí. Znalost řady technologií, např. Java, ASP.NET, C#, IIS, Tomcat a Microsoft SQL Server. Schopnost efektivní samostatné práce na nezávislých projektech, ale také týmové spolupráce.

Zkopírováno!
Vzor souhrnu životopisu: marketingová manažerka

Zběhlá manažerka s výbornou znalostí oboru, 12 lety zkušeností v oblasti strategií digitálního marketingu, uvádění nových značek na zahraniční trhy, koordinace akvizicí médií, PR kampaní, disruptivního marketingu a tradičních podpůrných metod pro vysokou návratnost marketingových investic. Soustředím se na analytiku výkonnosti a pragmatické KPI a ráda bych vedla a řídila tým kreativců a digitálních specialistů, s nímž bych mohla zajistit vynikající výsledky společnosti a značce.

Zkopírováno!

Inspirujte se našimi vzory souhrnu životopisu a s pomocí našich tipů vytvořte vlastní životopis, který zapůsobí na personalisty. 

Cvapp.cz je přední poskytovatel šablon životopisů a průvodců pro jejich psaní uzpůsobených jednotlivým profesím; s naším nástrojem pro jejich vytváření si snadno připravíte vlastní texty. Hodně štěstí, přejeme vám mnoho úspěchů při hledání nové práce!

Napište životopis během 15 minut
Napište životopis během 15 minut
Použijte profesionální a vyzkoušené šablony životopisů, které splňují všechna „pravidla“, která zaměstnavatelé očekávají.
Napsat životopis
Napište životopis během 15 minut
Napište životopis během 15 minut
Použijte profesionální a vyzkoušené šablony životopisů, které splňují všechna „pravidla“, která zaměstnavatelé očekávají.
Napsat životopis
Sdílet článek
Čtěte dále
Pracovní pohovor10 min. čtení
Jak odpovídat na otázky při pohovoru pomocí metody STAR
Jak odpovídat na otázky při pohovoru pomocí metody STAR
Životopisy6 min. čtení
Komunikační dovednosti: jak je předvést v životopise
Komunikační dovednosti: jak je předvést v životopise
Pracovní pohovor4 min. čtení
Koho můžete uvést v referencích, ucházíte-li se o své první zaměstnání
Koho můžete uvést v referencích, ucházíte-li se o své první zaměstnání
Životopisy7 min. čtení
Představení uchazeče v životopisu
Představení uchazeče v životopisu
Procházet vše
Tato webová stránka používá soubory cookie ke zlepšení uživatelské zkušenosti a provádění analýz a marketingu. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi podmínkami Zásady používání souborů cookie and Zásady ochrany osobních údajů.
Souhlasím s používáním cookies