1. Blog
 2. Životopisy
 3. Čím začít motivační dopis (2024)
Autor Anna MuckermanAnna Muckerman

Čím začít motivační dopis (2024)

15 min. čtení
Čím začít motivační dopis (2024)
Není lehké rozhodnout, čím motivační dopis začít. Úvod motivačního dopisu je přitom rozhodující pro jeho další čtení. Stylů úvodu je hned několik a můžete je i kombinovat. Úvodu musí také předcházet vhodné oslovení adresáta.

Vzhledem k tomu, že mnozí personalisté mají na posouzení každé žádosti jen několik vteřin, je třeba, aby váš motivační dopis vynikl už od první věty. Než se ponoříme do podrobností psaní dokonalého úvodu motivačního dopisu, pojďme si nejprve říct, co je jeho cílem:

 1. Upoutat pozornost náborového pracovníka a přimět ho, aby si přečetl zbytek dopisu.
 2. Vyzdvihnout nějakou vaší mimořádnou dovednost, schopnost nebo úspěch.
 3. Poodhalit vaši osobnost a profesionální vystupování.

Těchto tří cílů můžete dosáhnout mnoha způsoby, ale některé úvodní věty mohou být vhodnější pro určité typy zkušeností a pracovní prostředí. V následujících kapitolách vám pomůžeme rozhodnout, který úvod motivačního dopisu je pro vás ten pravý.

Čím začít motivační dopis (s příklady)

Nevíte, čím začít motivační dopis? Zde je 5 osvědčených tipů na úvodní věty motivačního dopisu, které lze přizpůsobit jakémukoli oboru nebo úrovni zkušeností:

 1. Zahajte motivační dopis nějakým úspěchem.
 2. Uveďte motivační dopis osobním příběhem.
 3. Začněte motivační dopis relevantní statistikou nebo faktem.
 4. Nechte v úvodu motivačního dopisu vyniknout vazbu na pracovní místo nebo firmu.
 5. Zmiňte v úvodu motivačního dopisu přesvědčení nebo hodnotu, kterou firma sdílí.

Pojďme se na každý z těchto bodů podívat podrobněji.

Tip od experta

Často kladená otázka: „Jak se mám v motivačním dopisu představit?“

Odpověď: Nezapomeňte, že představujete své profesionální já. Dbejte na to, abyste své představení přizpůsobili práci, o niž usilujete. Každý z těchto pěti úvodů motivačního dopisu může představit tu část vaší osobnosti, která je relevantní pro vaši cílovou skupinu – náboráře.

1. Zahajte motivační dopis nějakým úspěchem

Pokud chcete zapůsobit hned na začátku, je úspěch tou správnou volbou. Tento přístup může dobře fungovat v mnoha oborech zaměřených na dosahování výsledků a cílů, například v oblasti prodeje nebo realit. Nezapomeňte svůj úspěch podložit čísly nebo procenty, abyste nepůsobili arogantně. 

Dalším důležitým faktorem, který je třeba zvážit, když začínáte úspěchem, je to, jak se týká vašeho potenciálního zaměstnavatele. Váš měsíční rekord může být pozoruhodný, ale pokud má jen pramálo společného s povinnostmi pracovního místa, o které se ucházíte, možná bude lepší zvolit jiný úspěch nebo se rozhodnout pro úplně jiný typ úvodu. 

Cílem tohoto úvodu je, aby si zaměstnavatel byl schopen udělat představu o tom, že stejný typ úspěchu zopakujete i u něj.

Příklad, jak zahájit motivační dopis úspěchem

„Během čtyř let, co jsem působil jako realitní makléř, se mi podařilo proměnit otevřené dveře v uzavřené obchody. Ze sedmi novostaveb v Satalicích, které jsem v uplynulém roce prodal, jsem se s pěti kupujícími seznámil na dnech otevřených dveří. Tento způsob kontaktování potenciálních kupujících se natolik osvědčil, že jsem jej na šéfovu žádost prezentoval celé kanceláři.“

Zkopírováno!

2. Uveďte motivační dopis osobním příběhem

Stále oblíbenějším způsobem zahájení motivačního dopisu je osobní příběh hned na začátku. I když byste měli při psaní motivačního dopisu vždy zachovat profesionální tón, když se svěříte s motivem vaší kariéry, podělíte se o to, co vás k oboru přivedlo, můžete s personalistou navázat osobní kontakt, který přesahuje pouhá fakta a čísla.

Tajemstvím tohoto typu úvodu spočívá pochopení firemní kultury. Naznačují její webové stránky a značka, že investuje do lidského rozměru svého podnikání? Motivační dopis, ve kterém prozradíte svůj osobní příběh, je často skvělou volbou pro kreativní nebo inovativní obory a také pro studenty, kteří se ucházejí o stáže a stipendia.

Tip od experta

Často kladená otázka: „Čím může můj motivační dopis vyniknout?“

Odpověď: Váš motivační dopis by měl vynikat obsahem. Silný úvodní text přiměje personalisty, aby četli dál. V hlavní části dopisu pak máte prostor vysvětlit, proč se právě vy hodíte na danou pozici.

Cílem tohoto úvodu je: Vyjádřit zájem o obor a nadšení pro něj s kapkou osobního příběhu, kterým můžete lépe navázat osobní kontakt.

Příklad, jak uvést motivační dopis osobním příběhem

„Zvířata jsem milovala už od dětství, ale skutečný zájem o veterinární lékařství se ve mě zrodil, až když se mi ve třetím ročníku na gymnáziu ošklivě zranil pejsek. Pečovala jsem o něj celé letní prázdniny a na jejich konci jsem si byla naprosto jistá oborem, který hodlám vystudovat.“

Zkopírováno!
Co je prezentační dopis a jak jej napsat?
Související článek
Co je prezentační dopis a jak jej napsat?

Hledáte-li novou práci nebo zákazníky, jako první krok posíláte dopis, ve kterém se představujete.

3. Začněte motivační dopis relevantní statistikou nebo faktem

Pokud chcete personalistovi ukázat, že se vážně zajímáte o dané odvětví a postavení dané firmy v něm, začněte svůj motivační dopis relevantní statistikou nebo faktem. Toto zahájení může působit velmi věcně, takže je to skvělá volba pro formální profese zaměřené na čísla, jako jsou finance, marketing nebo management.

Statistiku nebo fakt stručně vyložte včetně jejího zdroje, abyste byli důvěryhodní. Poté vysvětlete, jak tato informace ovlivňuje způsob, jakým byste přistupovali ke své potenciální funkci. Takový úvod se hodí zejména pro kandidáty ucházející se o vyšší a manažerské pozice, protože vám umožní nabídnout vizi širšího pohledu na společnost.

Cílem tohoto úvodu motivačního dopisu: Poskytnout užitečné a relevantní informace, z nichž vychází váš pohled na budoucnost odvětví a vaši roli v něm.

Příklad, jak uvést motivační dopis statistikou nebo faktem

„Podle průzkumu společnosti StatsCounter se v loňském roce více než polovina všech webových vyhledávání uskutečnila po telefonu. Chápu, co tento přechod znamená pro pojišťovnictví. Proto jsem jako senior product manager ve společnosti Generali vytvořil několikaletý plán na zvýšení naší online přítomnosti, strategie sociálních médií a snadného používání produktů v mobilních zařízeních.“

Zkopírováno!

4. Nechte v úvodu motivačního dopisu vyniknout vazbu na pracovní místo nebo firmu.

Na moderním pracovišti jsou kontakty zásadní, a pokud již máte k firmě nějaké vazby, bude nejlepší, když je zdůrazníte hned na začátku motivačního dopisu. Tajemství tohoto typu úvodu spočívá v tom, že nezdůrazňujete konkrétní jména, ale místo toho se zaměříte na to, čím vás kontakt obohatil nebo čeho jste díky němu dosáhli.

Vazba nemusí nutně představovat konkrétní osobu. Můžete také kombinovat prvky úvodu s osobním příběhem s vaší vazbou na odvětví, místo nebo společnost. Upřímný a nestrojený tón je pro tento typ úvodu klíčový, jinak můžete působit podbízivě.

Cílem tohoto úvodu: Ukažte, co vás k budoucímu zaměstnavateli poutá, a vysvětlete, na čem je založen váš zájem o společnost, obor nebo pozici.

Příklad, jak uvést motivační dopis vazbou na pracovní místo nebo firmu

„Po čtyřech letech práce s jedním z lídrů v oblasti udržitelné bytové výstavby v Praze chci pracovat s jedním z lídrů interiérového designu rodinného bydlení. Vaše studio Mes Design pracovalo na několika fantastických projektech a já bych rád dal své odborné znalosti v oblasti udržitelnosti do služeb vašich komerčních a rezidenčních návrhů.“

Zkopírováno!

5. Zmiňte v úvodu motivačního dopisu přesvědčení nebo hodnotu, kterou zaměstnavatel sdílí

Úvodní vyjádření přesvědčení je skvělý způsob, jak přiblížit svou motivaci a sladit se s posláním společnosti. Tento typ úvodu je nejlepší pro pracovní pozice s emocionální složkou, jako jsou zdravotní sestry, pečovatelé, učitelé a sociální pracovníci. Pokud vaše práce vyžaduje určitou míru sebeobětování, je vyjádření přesvědčení ideálním způsobem, jak ukázat svou lásku k oboru.

Než se pustíte do tohoto úvodu, nezapomeňte si zjistit, jakých vlastností si váš budoucí zaměstnavatel nejvíce cení. 

Cílem tohoto úvodu: Ukažte své nadšení a odhodlání tím, že popíšete, co vás motivuje k tomu, abyste na dané pozici ze sebe vydali to nejlepší.

Příklad, jak začít motivační dopis vyjádřením přesvědčení

„Jako dítě, které bylo samo kdysi v pěstounské péči, vím, že obětavý sociální pracovník je pro vývoj dítěte naprosto zásadní. Citlivý přístup a empatie pracovníků, kteří dětem a pěstounům asistují na začátku a v průběhu pěstounské péče, mi kdysi velmi pomohl. Proto bych se ráda zapojila do aktivit obecně prospěšné společnosti Hledáme rodiče a pomohla hledat opuštěným dětem vhodné pěstouny.“

Zkopírováno!
Tip od experta

Často kladená otázka: „Mám v motivačním dopise uvádět, proč práci hledám?“

Odpověď: Obecně se sice nevyžaduje, abyste uváděli důvody, proč hledáte práci. Když už ale chcete nějaký důvod zmínit, je dobré být pozitivní. Můžete prohlásit, že hledáte nové výzvy, toužíte si rozšířit obzory nebo máte potřebu profesního růstu.

Jaké je nejvhodnější oslovení v motivačním dopisu?

Motivační dopis nezačíná pochopitelně pouze úvodním odstavcem. Úvodu musí předcházet řádné oslovení nebo pozdrav. Bylo by velmi vážnou chybou oslovení vynechat, a to i v případě, když neznáte konkrétní jméno osoby, jíž máte dopis adresovat. Oslovení či pozdrav je první řádek, na který padne zrak čtenáře, proto je důležité věnovat mu trochu času a pozornosti. 

Pozdrav a oslovení se budou lišit podle situace a okolností. Pokud si ale nejste jistí, jaké oslovení použít, bude nejlepší sázka na jistotu: „Vážený pane / Vážená paní“ následované příjmením dané osoby.

Tip od experta

Často kladená otázka: „Mám dávat do motivačního dopisu pozdrav nebo oslovení?“

Stručná odpověď zní: Rozhodně ano. Motivační dopis bez oslovení je stejně nezdvořilý, jako když někoho nepozdravíte. Ačkoli osobu, které dopis adresujete, nejspíš osobně neznáte, vždycky ji musíte nějakým způsobem oslovit.

Jaké je tedy správné oslovení v motivačním dopise? 

Správný pozdrav je takový, který nejlépe odpovídá tónu společnosti a oboru. Jsou oblasti jako školství, univerzitní prostředí, medicína apod, v nichž si velmi zakládají na titulech. Pak je dopis vhodné začít použitím titulu oslovovaného, např. „Vážená paní magistro“. Slovo „vážený/á“ můžete zejména v korespondenci po e-mailu, nahradit pozdravem „Dobrý den, pane/paní…“. Je-li firemní kultura neformální a vy víte, že je běžné používání křestních jmen, můžete motivační dopis zahájit pozdravem a křestním jménem, např.: „Dobrý den, Martine“. V dopise ale samozřejmě zůstanete dál u vykání.

Co v oslovení DĚLAT a NEDĚLAT?

Dělat
 • Oslovte personalistu, pokud možno, jménem.
 • V případě pochybností volte vždy formálnější formu.
 • Klade-li se v oboru důraz na akademické tituly, určitě je použijte v oslovení.
Nedělat
 • Netipujte, jestli je někdo "paní" nebo "slečna".
 • Nepoužívejte neosobní výraz „Vážení,“.
 • Neoslovujte adresáta křestním jménem, pokud se s ním neznáte nebo se to v daném oboru nesluší.

Jak začít motivační dopis, když neznáte jméno

Použití jména personalisty nebo příjemce dopisu v oslovení v motivačním dopise vám pomůže navázat osobní kontakt a ukáže váš zájem o společnost. Někdy však musíte začít motivační dopis bez jména. Zde jsou tři tipy, jak na to:

 1. Rozmyslete se, zda budete oslovovat spíš jednu osobu nebo více osob.
 2. Zvažte, zda čtenářem bude personalista, nebo spíš někdo jiný.
 3. Zhodnoťte tón společnosti a formálnost pracoviště.

Každý z těchto faktorů vám může pomoci zúžit možnosti a vybrat nejvhodnější oslovení pro danou situaci. Nyní se podívejme na některé alternativy.

Pro situace, kdy budete oslovovat jednu nebo více osob, které pracují v personálním oddělení:

 • Vážený pane manažere náboru / Vážená paní manažerko náboru společnosti …
 • Vážený náborový týme společnosti ….

Pro situace, kdy budete oslovovat jednu nebo více osob, které nepracují v personálním oddělení: 

 • Vážený pane předsedo / Vážená paní předsedkyně výběrové komise
 • Vážený pane majiteli / Vážená paní majitelko společnosti / firmy / apod.
 • Vážení kolegové
 • Vážený pane řediteli / Vážená paní ředitelko společnosti ….

Pro pracoviště s neformální kulturou:

 • Dobrý den, týme společnosti…
Jak napsat motivační dopis
Související článek
Jak napsat motivační dopis

Zde získáte konkrétní doporučení, jak napsat motivační dopis, který předčí všechny ostatní a zajistí vám účast na pohovoru.

Jak nezačínat motivační dopis

Tip od experta

Pokud se vám nepodařilo zjistit konkrétní jméno adresáta, ať již náborového manažera nebo jiné pověřené osoby, rozhodně motivační dopis nezačínejte pohrdavým a arogantně znějícím: „Vážení“. Oslovením „Vážený/á pane/paní“ za nímž nenásleduje funkce ani jméno, si také sympatie nezískáte. Dáváte tím najevo, že je vám jedno, kdo si dopis přečte, nebo že dopisy rozesíláte hromadně bez ohledu na konkrétní zaměstnavatele.

Klíčové myšlenky

 • Motivační dopis zahajujete úvodním odstavcem, který následuje bezprostředně po oslovení. Pokud se personalista chystá číst jakoukoli část vašeho motivačního dopisu, můžete si být jisti, že začne právě zde. To znamená, že stojí za to věnovat čas tomu, aby úvodní odstavec vašeho motivačního dopisu udělal správný první dojem.
 • Uvést se můžete mnoha způsoby, vždy záleží na charakteru společnosti, na oboru a firem kultuře.
 • Pět stylů úvodu motivačního dopisu uvedených v tomto blogu má za cíl poskytnout vám možnosti a příklady, kterými se můžete řídit při tvorbě vlastního motivačního dopisu. Koneckonců žádný úvodní styl není správnější než jiný – vše závisí na vašich vlastních zkušenostech, oboru a potřebách zaměstnavatele.
 • Podívejte se také na blog: Jak naformátovat motivační dopis v roce 2023 & Jak ukončit motivační dopis.
Napište životopis během 15 minut
Napište životopis během 15 minut
Použijte profesionální a vyzkoušené šablony životopisů, které splňují všechna „pravidla“, která zaměstnavatelé očekávají.
Napsat životopis
Sdílet článek
Čtěte dále
Motivační dopis13 min. čtení
Průvodní e-mail
Průvodní e-mail
Kariérní prostředky21 min. čtení
Projevení zájmu: návrh, vzor a tipy
Projevení zájmu: návrh, vzor a tipy
Motivační dopis7 min. čtení
Jak napsat nebo si vyžádat doporučující dopis
Jak napsat nebo si vyžádat doporučující dopis
Životopisy8 min. čtení
Jak uvádět v životopisu záliby
Jak uvádět v životopisu záliby
Procházet vše
Tato webová stránka používá soubory cookie ke zlepšení uživatelské zkušenosti a provádění analýz a marketingu. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi podmínkami Zásady používání souborů cookie and Zásady ochrany osobních údajů.
Souhlasím s používáním cookies