1. Blog
 2. Jak v životopise uvést tvrdé dovednosti
Autor Karl KahlerKarl Kahler

Jak v životopise uvést tvrdé dovednosti

15 min. čtení
Jak v životopise uvést tvrdé dovednosti
Grafická část:Veronika Kiriyenko
Lze říci, že nic takového jako nekvalifikovaný pracovník neexistuje – snad každý něco dobře ovládá. Ať působíte v jakémkoli oboru, potřebujete zjistit, jak ve svém životopise uvést seznam svých tvrdých dovedností a dát zaměstnavateli najevo, jakou práci jste schopni vykonávat.

Co jsou tvrdé dovednosti v životopise?

Tvrdé dovednosti jsou technické dovednosti vyžadující know-how získané vzděláním, zaškolením nebo pracovními zkušenostmi. Jedná se o praktické zkušenosti, které se liší podle profese.

Tvrdé dovednosti jsou často nutné k vykonávání určitých úkolů – opravy karburátoru, provedení elektroinstalací v kuchyni, editování fotografie, ošetření srsti psího mazlíčka. Tvrdé dovednosti jsou často (nikoli však vždy) činnosti, které můžete vykonávat sami, a často (nikoli však vždy) jsou vykonávány s určitými znalostmi nebo (digitálními či fyzickými) nástroji.

Tvrdé dovednosti se odlišují od měkkých dovedností, což jsou dovednosti ve vztahu k druhým lidem, například komunikace, empatie a vůdcovské dovednosti. Až na výjimky (jako je organizace času) svědčí o tom, jak si počínáte v interakci s druhými lidmi. Více informací o rozdílu mezi tvrdými a měkkými dovednostmi najdete v našem blogu „Jak v životopisu uvést mimořádné dovednosti.”

Příklady některých dovedností

Tvrdé dovednosti jsou stejně rozmanité, jako je rozmanitá škála lidských profesí, a v konečném důsledku představují prakticky vše, co může člověk v práci dělat. Zde je jen několik příkladů tvrdých dovedností:

Výpočetní technika: Znalost počítačových programů, programovací jazyky, počítačové sítě, hardware, správa databází, cloud computing

Umění: Grafický design, ilustrace, fotografování, úpravy fotografií, vytváření internetových stránek, ovládání photoshopu, software pro kreslení

Finance: Účetnictví, finance, ekonomie, evidence, daňové předpisy 

Marketing: Reklama, public relations, sociální sítě, SEO, Facebook ads, správa obsahu

Psaní: Vytváření technických textů, copywriting, psaní specializovaného obsahu, editace textů, vytváření textů pro SEO

Technika: Statika, stavební předpisy, bezpečnostní kontroly, elektrotechnika

Stavebnictví: Betonování, tesařské práce, instalatérské práce, elektroinstalace, stavby a opravy střech

Opravy: Opravy automobilů, opravy v domácnostech, opravy technických zařízení

Maloobchod: Inventury prodejen, aranžování zboží, obsluha pokladen, služby zákazníkům

Tyto příklady tvrdých dovedností samozřejmě nepředstavují úplný výčet (a většinou je budete muset upřesnit a uzpůsobit podle skutečnosti). Uvádíme je zde proto, abychom vám poskytli východisko a určitou inspiraci pro tvrdé dovednosti, které uvedete ve vlastním životopise.

Jak v životopise uvést tvrdé dovednosti

Každý životopis by měl uvádět seznam tvrdých dovedností, z něhož bude zřejmé, že uchazeč danou práci zvládne. 

Některé životopisy uvádějí tvrdé a měkké dovednosti zvlášť, avšak není to něco, čím byste se nutně museli řídit. Dovedností, která se běžně uvádí samostatně, je znalost cizího jazyka – obvykle v části věnované dovednostem, avšak pod samostatným záhlavím Jazyky.

Jednotlivé tvrdé dovednosti lze obvykle vyjádřit jedním až třemi slovy, což je předurčuje k tomu, aby byly uvedeny pod sebou a s odrážkami. V mnoha životopisech jsou dovednosti uvedeny v úzkém svislém oddíle vpravo nebo vlevo od hlavní části životopisu, často pod kontaktními údaji uchazeče:

Tvrdé dovednosti ve vašem životopise.

Dalším typem grafického řešení jsou dovednosti umístěné vodorovně, ale často rozdělené do sloupců, aby vpravo nezůstávalo příliš mnoho volného místa:

Uchazeči v životopise někdy uvádějí úroveň zvládnutí dané dovednosti („expert“, „pokročilý“, „středně pokročilý“ atd.) nebo použijí grafickou pomůcku typu sloupcového grafu. Nepovažuje se to za nezbytné, ale chcete-li si s životopisem vyhrát, můžete to udělat také.

Optimalizace tvrdých dovedností v životopise pro ATS

K nejdůležitějším věcem při sestavování žádosti o zaměstnání je optimalizace tvrdých dovedností pro ATS ( Applicant Tracking Systems – elektronické systémy pro podporu náborového procesu). Jsou to elektroničtí hlídači, s jejichž pomocí zaměstnavatelé filtrují životopisy podle toho, zda uvádějí klíčové odborné dovednosti. 

Pokud se například ucházíte o zaměstnání, které vyžaduje znalost operačních systémů Unix, vloží zaměstnavatel klíčové slovo „Unix“ do ATS a systém poté prohledává příchozí životopisy, aby zjistil, zda tuto tvrdou dovednost obsahují. Pokud váš životopis slovo „Unix“ neuvádí, může být vaše žádost o zaměstnání automaticky zamítnuta, aniž by ji vůbec viděl živý člověk. 

Proto je velmi důležité, abyste svůj životopis optimalizovali pro kontrolu ze strany ATS tak, že v něm uvedete zásadní klíčová slova (často jde o tvrdé dovednosti), která jsou pro zaměstnavatele důležitá. Nejlepší způsob, jak tato slova najít, je důkladně si prostudovat text pracovní nabídky. Pokud o operačním systému Unix nic nevíte, nemůžete samozřejmě tvrdit opak. Pokud se ale v systému alespoň trochu vyznáte, nelze než doporučit, abyste se o tom ve svém životopise zmínili, a oddíl věnovaný dovednostem se pro takovou zmínku velmi hodí.

Je to také jeden z důvodů, proč byste svůj životopis měli uzpůsobovat na míru konkrétním zaměstnavatelům, u nichž se ucházíte o pracovní pozici. Vaše dovednosti by neměly být rigidní – je třeba počítat s tím, že je budete muset upravit tak, aby uváděly dovednosti a schopnosti, které jednotliví zaměstnavatelé hledají. 

Jak si připravit tvrdé dovednosti pro CV

Jak si tedy připravit seznam tvrdých dovedností pro CV? (Životopis a CV se od sebe v některých ohledech liší, ale pro účely tohoto textu je můžeme používat jako synonyma.) 

Začněte brainstormingem. Zamyslete se nad tím, co všechno umíte, pokud je to nějak spojené s vaším povoláním, a sepište tyto dovednosti. Některé z nich vám připadají úplně samozřejmé a zdálo by se, že ani nestojí za zmínku, ve skutečnosti ale mohou být pro potenciálního zaměstnavatele velmi důležité. 

Udělejte seznam delší, než by bylo nutné. Později ho můžete zredukovat. V brainstormingu jde o to, že žádný nápad není špatný, zapište si proto všechno. Uložte si tento základní seznam a vybírejte z něj dovednosti, když budete uzpůsobovat životopisy jednotlivým potenciálním zaměstnavatelům.

Seznam 20 nejžádanějších tvrdých dovedností pro rok 2022

Zde je seznam 20 nejžádanějších tvrdých dovedností (z několika oborů, ale také obecných dovedností), který jsme sestavili na základě našeho průzkumu z roku 2022 a našich zkušeností s psaním životopisů.

Obecné tvrdé dovednosti:

 1. Znalost počítačového softwaru (konkretizujte podle dané pracovní pozice)
 2. Průzkumy (internetové průzkumy nebo průzkumy otevřených zdrojů)
 3. Cizí jazyky
 4. Znalost sociálních sítí (obecně)
 5. Administrativní činnosti

Tvrdé dovednosti v oblasti marketingu a prodeje:

 1. Správa sociálních sítí
 2. Vytváření a vizualizace obsahu
 3. SEO
 4. Marketingové/obsahové strategie
 5. Facebook/Google ads

Tvrdé dovednosti v oblasti managementu:

 1. Systémy projektového managementu
 2. Používání softwaru CRM nebo CMS
 3. Obchodní plánování nebo analýza
 4. Strategie řízení Six Sigma
 5. Agile / Scrum

Tvrdé dovednosti v oblasti designu:

 1. Adobe Creative Suite: Illustrator, InDesign, Photoshop
 2. Figma
 3. Editování fotografií
 4. Web design, UX design
 5. Storyboards
Silné stránky v životopisech
Související článek
Silné stránky v životopisech

Nejlepší životopisy jsou plné vašich předností, a to nejen schopností, ale také vlastností a znalostí, jimiž se odlišujete od ostatních. Uvedením svých osobních předností zdůrazníte svoji odbornost a mistrné zvládnutí oboru. Budete-li se řídit našimi vzory pro uvádění silných stránek uchazeče, personalisté ve vás zakrátko budou vidět silného kandidáta na pracovní pozici, kterou toužíte získat.

Časté dotazy týkající se tvrdých dovedností

Zde jsou odpovědi na některé často kladené dotazy týkající se uvádění tvrdých dovedností v životopise:

Je třeba v životopise oddělovat tvrdé a měkké dovednosti?

V zásadě je asi lepší tvrdé a měkké dovednosti neuvádět samostatně. Některé dovednosti spadají do šedé zóny mezi tvrdými a měkkými dovednostmi a uvedete-li je zvlášť, ztížíte tím zaměstnavateli orientaci v textu.

Je dvojjazyčnost tvrdou dovedností?

Dvojjazyčnost obvykle je považována za tvrdou dovednost, někteří lidé ji však řadí do měkkých dovedností. Je to ale vlastně jedno. Pokud jste se rozhodli vytvořit samostatná záhlaví pro tvrdé a měkké dovednosti, vytvořte si ještě třetí kategorii nazvanou „Jazyky“. 

Jsou služby zákazníkům tvrdá, nebo měkká dovednost?

Služby zákazníkům jsou tvrdá dovednost získaná vzděláním a zkušenostmi, do velmi značné míry však závisí na měkkých dovednostech, jako jsou komunikace, naslouchání a empatie. 

Měl/a bych v životopise uvést, že jsem „pracovitý/pracovitá“?

Ne. Vyhýbejte se neurčitým, pompézním frázím, jako je „pracovitý“, „iniciativní pracovník“ a „týmový hráč“. Obecně se snažte uvádět dovednosti, které jsou konkrétní a měřitelné.

Jak v životopise uvést, že umím psát na stroji?

Vhodnější než „psaní na stroji“ je výraz „práce s textovými editory“ a měli byste pokud možno uvést, kolik slov za minutu zvládnete napsat. „Práce s textovými editory: 75 slov za minutu.“

Je vhodné dávat v životopisu dovednosti do odrážek?

Většina životopisů používá u jednotlivých dovedností odrážky ( • ). Držte se jednoduchého stylu odrážek, jako jsou plné černé body, a vyhýbejte se netypickým prvkům, jakými jsou zatržítka.

CVapp.cz je předním světovým poskytovatelem šablon životopisů a vzorů životopisů pro jednotlivá povolání včetně návodů, jak tyto texty vytvářet. Vytváříte-li životopis, pusťte se do práce s šablonou ověřenou v praxi, kterou jsme pro vás vytvořili předem. Vy znáte své dovednosti a my vám ukážeme, kde je uvést.

Napište životopis během 15 minut
Napište životopis během 15 minut
Použijte profesionální a vyzkoušené šablony životopisů, které splňují všechna „pravidla“, která zaměstnavatelé očekávají.
Napsat životopis
Napište životopis během 15 minut
Napište životopis během 15 minut
Použijte profesionální a vyzkoušené šablony životopisů, které splňují všechna „pravidla“, která zaměstnavatelé očekávají.
Napsat životopis
Sdílet článek
Čtěte dále
Motivační dopis11 min. čtení
Jak uvést ocenění v životopise (včetně příkladů)
Jak uvést ocenění v životopise (včetně příkladů)
Životopisy11 min. čtení
Ucházení se o zaměstnání se zdravotním postižením - jak na to?
Ucházení se o zaměstnání se zdravotním postižením - jak na to?
Životopisy14 min. čtení
Technické dovednosti pro životopis (průvodce se vzory a tipy)
Technické dovednosti pro životopis (průvodce se vzory a tipy)
Životopisy4 min. čtení
Kdy do životopisu vložit fotografii
Kdy do životopisu vložit fotografii
Procházet vše
Tato webová stránka používá soubory cookie ke zlepšení uživatelské zkušenosti a provádění analýz a marketingu. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi podmínkami Zásady používání souborů cookie and Zásady ochrany osobních údajů.
Souhlasím s používáním cookies