1. Blog
 2. Kariérní prostředky
 3. Jak napsat oznámení o ukončení pracovního poměru (a další tipy, jak kultivovaně ukončit pracovní poměr)
Autor Karl KahlerKarl Kahler

Jak napsat oznámení o ukončení pracovního poměru (a další tipy, jak kultivovaně ukončit pracovní poměr)

42 min. čtení
Jak napsat oznámení o ukončení pracovního poměru (a další tipy, jak kultivovaně ukončit pracovní poměr)
Obsah
Zjistěte, proč je dobře napsané oznámení o ukončení pracovního poměru důležité a jak je napsat a podívejte se na naše vzory oznámení o ukončení pracovního poměru, které jsou vám k dispozici zdarma

Tento článek odpovídá na otázku, proč je dobře napsané oznámení o ukončení pracovního poměru důležité a jak je napsat a přináší další dobré rady, které vám pomohou posunout se dál, aniž byste za sebou pálili mosty. Dále vám:

 • ukáže strukturu a jednotlivé součásti účinného oznámení o ukončení pracovního poměru
 • poskytne šablonu oznámení o ukončení pracovního poměru, kterou můžete přizpůsobit svým potřebám
 • nabídne ukázky jednotlivých částí oznámení o ukončení pracovního poměru
 • poskytne podrobné informace o správném formátu a formátování oznámení o ukončení pracovního poměru.

Proč se vám před odchodem ze zaměstnání bude hodit dobře napsané oznámení o ukončení pracovního poměru

Hlavním a nejdůležitějším důvodem, proč psát oznámení o ukončení pracovního poměru, je skutečnost, že některých pracovištích je oznámení o ukončení pracovního poměru (případně rezignační dopis nebo dopis o odstoupení) úředním dokumentem, který má právní důsledky. Vaše pracovní smlouva může obsahovat ustanovení o výpovědní době (například dvouměsíční) a formálním oznámením tento požadavek prokazatelným způsobem splníte. Jeho prostřednictvím získáváte ochranu v případě sporů a je to nástroj, kterým hájíte svá práva v případě vzniku závažnější situace. V zásadě se jedná o dobrou „profesní hygienu“, s níž se vyvarujete ošidným situacím.

Druhý, neméně důležitý účel oznámení o ukončení pracovního poměru má co do činění s vaší profesionální pověstí: takto podaná výpověď umožňuje hladký přechod z jednoho zaměstnání do druhého, změnu kariéry, při níž neutrpí vaše postavení v oboru a na trhu. Lze doufat, že ukončujete-li pracovní poměr, máte již dojednané nové zaměstnání. Pokud by však tato nová práce náhodou netrvala věčně, budete si nejspíš poté hledat další místo. Ať se vám to líbí nebo ne, budoucí zaměstnavatel může chtít zatelefonovat předchozím zaměstnavatelům a vyžádat si reference. Možná také budete chtít požádat svého nadřízeného o doporučující dopis, který využijete v budoucnu.

I kdybyste svoji současnou práci nenáviděli, je lepší z ní odejít za co nejpříznivějších podmínek. Profesionální pověst se vám osobně může zdát jako nepodstatná věc, dokud si ji nepošramotíte. Potom začne být velmi reálná. I ve zdánlivě banálních zaměstnáních jsou lidé často překvapeni, jak obtížné je smýt skvrnu způsobenou jediným rozchodem ve zlém. Chcete-li si tedy ve svém oboru udržet dobré postavení, není dobré posílat současného šéfa do horoucích pekel.

Je možné, že vám má společnost vyplatit nevyčerpanou dovolenou a odstupné a vydat přehled o zdravotním a sociálním pojištění. Budete potřebovat vstřícného personalistu, který vám vysvětlí, co máte dělat – například jak převést penzijní připojištění nebo jak to bude dál s hrazením vašeho zdravotního pojištění. SKUTEČNĚ si myslíte, že když zaměstnavatele pošlete ke všem čertům, poskytne vám veškerou podporu a vyprovodí vás ze dveří s poklonami?

I kdyby s vámi v současné práci zacházeli přímo strašně, spolkněte hořkost, počínejte si jako skutečný profesionál a odejděte v dobrém. Dlouhodobě se vám to vyplatí.

Šablona a struktura oznámení o ukončení pracovního poměru

Řekněme si nyní všechno podstatné o tom, jak napsat samotné oznámení o ukončení pracovního poměru, a projděme si v krátkosti účinnou šablonu takového oznámení (z níž bude vycházet náš další rozbor). Zde jsou základní složky oznámení o ukončení pracovního poměru:

Záhlaví s vaším jménem a kontaktními údaji:

Příklad

VAŠE JMÉNO

Ulice, město, poštovní směrovací číslo 

Telefonní číslo  •  E-mail


 

Jméno, společnost a adresa příjemce:

Jméno vašeho nadřízeného

Funkce vašeho nadřízeného

Název společnosti

Ulice

Město

Poštovní směrovací číslo


 

Datum

Pozdrav / oslovení:

Vážený pane/paní (JMÉNO NADŘÍZENÉHO/NADŘÍZENÉ)

První odstavec: informace o tom, že ukončujete pracovní poměr:

Bohužel Vám musím oznámit, že odcházím z funkce [NÁZEV PRACOVNÍ POZICE] v [NÁZEV SPOLEČNOSTI] s dvouměsíční výpovědní dobou. Naposledy budu na pracovišti dne [DEN, MĚSÍC, ROK].

Druhý odstavec: vyjádření vděčnosti za možnost pracovat v dané společnosti:

Bylo mi ctí a těšilo mě pracovat pro [NÁZEV SPOLEČNOSTI]. Hodně jsem se toho naučil a spřátelil jsem se s výjimečnými spolupracovníky, kterých si vždy budu velmi vážit.

Třetí odstavec: vyjádření ochoty poskytnout součinnost v přechodném období:

Velmi rád učiním vše, co bude potřeba k zaškolení mého nástupce, jestliže nového pracovníka vyberete ještě před mým odchodem. Chtěl bych Vám velmi poděkovat za skvělou příležitost pracovat pro [NÁZEV SPOLEČNOSTI].

Nepovinné: vaše důvody pro ukončení pracovního poměru

Rozloučení:

S pozdravem

[VAŠE JMÉNO]

Zkopírováno!

Struktura oznámení o ukončení pracovního poměru

Níže uvádíme základní stavební prvky oznámení o ukončení pracovního poměru či výpovědi:

 • Záhlaví s vaším jménem a kontaktními údaji
 • Jméno, společnost a adresa příjemce
 • Datum
 • Pozdrav / oslovení oznámení o ukončení pracovního poměru
 • První odstavec: informace o tom, že ukončujete pracovní poměr
 • Druhý odstavec: vyjádření vděčnosti za možnost pracovat v dané společnosti
 • Třetí odstavec: vyjádření ochoty poskytnout součinnost v přechodném období
 • Volitelné: vaše důvody pro ukončení pracovního poměru
 • Rozloučení.

Projděme si nyní postupně všechny součásti oznámení o ukončení pracovního poměru.

Vzor oznámení o ukončení pracovního poměru  

Než se pustíme do jednotlivých oddílů, pojďme se podívat na vzor dobře napsaného oznámení o ukončení pracovního poměru:

Vzor oznámení o ukončení pracovního poměru 
Vzor oznámení o ukončení pracovního poměru  
p. Novotný

17. 8. 2020

Vážený pane Novotný,

chtěla bych touto cestou podat výpověď z pracovního poměru, v jehož rámci vykonávám pozici administrativní pracovnice ve společnosti Elitra. Získala jsem nové zaměstnání blíže domovu, které mi umožní trávit více času s manželem a malými dětmi. V souladu s výpovědní dobou uvedenou v pracovní smlouvě končí můj pracovní poměr dne 17. října, kdy budu naposledy přítomna na pracovišti.

Dobu, kterou jsem strávila s kolegy v administrativním oddělení, považuji za přínosnou a jsem vděčná za příležitost, kterou jsem tím získala, stejně jako za Vaše profesionální vedení a podporu.

Během výpovědní doby budu svědomitě pracovat a jsem připravena vyslechnout Vaše pokyny, na co se mám během tohoto období případně zaměřit. Věřím, že budete ochoten poskytnout mi příznivé hodnocení, jestliže si od Vás budoucí zaměstnavatelé vyžádají referenci.

Mnohokrát děkuji za pochopení.

S pozdravem

Marcela Pokorná

Zkopírováno!

Vzory a struktura oznámení o ukončení pracovního poměru  

Na tomto místě přinášíme několik tipů týkajících se vhodné struktury a formátování oznámení o ukončení pracovního poměru.

Záhlaví

Záhlaví nahoře na stránce by (stejně jako u hlavičkového papíru) mělo uvádět vaše jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

Možná jste si již vytvořili záhlaví pro životopisy nebo motivační dopisy, které jste použili při hledání zaměstnání. Hlavní účel je stejný: umožnit příjemci, aby se s vámi v případě potřeby spojil. 

Obvykle je nejvhodnější použít soukromé telefonní číslo a e-mailovou adresu, neboť firemní číslo a e-mail budou nejspíš brzy deaktivovány. Mějte na paměti, že vámi podané oznámení může být uchováváno několik let a společnost může v budoucnu potřebovat vás kontaktovat s informacemi, které jsou pro vás důležité.

Příjemce

Do vlevo zarovnaného sloupce pod záhlavím napište jméno a funkci svého nadřízeného a název společnosti a adresu, jako byste nadepisovali poštovní obálku. Můžete také uvést e-mailovou adresu a telefonní číslo příjemce.

Bude tak zřejmé, že jste oznámení doručili správné osobě. Vyvstane-li v budoucnu jakákoli otázka týkající se vašeho odchodu, bude snadné se spojit s osobou, jíž bylo oznámení doručeno.

Datum

Pod jménem a adresou příjemce vynechte řádek a napište dnešní datum nebo den, měsíc a rok, kdy dopis doručíte nebo odešlete.

Ačkoli se to u elektronické komunikace, která je automaticky datována, obvykle považuje za zbytečné, datum podání výpovědi by mohlo být zkoumáno v rámci řešení právních nebo smluvních vztahů a je lepší je výslovně uvést.

Oslovení

Formální oznámení o ukončení pracovního poměru vyžaduje tradiční oslovení „Vážený pane/paní“ následované příjmením dotčené osoby. Pokud se však s nadřízeným oslovujete křestním jménem, použijte toto oslovení.

Vzor prvního odstavce oznámení o ukončení pracovního poměru

Úvodní odstavec může být poměrně přímočarý, aniž by to působilo nezdvořilým dojmem. Odcházíte z pozice X ve společnosti Y s účinností ode dne Z.

Jinými slovy, jde o informaci, kterou nehodláte nijak skrývat. Možná ale toto sdělení budete chtít poněkud změkčit několika přátelskými slovy.

Zde je užitečný vzor prvního odstavce oznámení o ukončení pracovního poměru:

Vzor prvního odstavce oznámení o ukončení pracovního poměru

Dobrý den, Marie,

po osmi spokojených letech na pozici elektrotechnika v naší skvělé společnosti DenBit Vám musím s politováním sdělit, že podávám výpověď s dvouměsíční výpovědní dobou. Posledním dnem výpovědní doby je 4. prosinec 2020.

Zkopírováno!

Je třeba poznamenat, že při odchodu není nutné vyjadřovat lítost ani společnost chválit. Existují však způsoby, jak zmírnit dopad informace, která může vašemu nadřízenému způsobit starosti. Svoji situaci (a svého šéfa) znáte lépe než kdokoli jiný, a pokud chcete zanechat dobrý dojem, stojí za to uvážit, jak to uděláte.

Tip od experta

V oznámení o ukončení pracovního poměru se často uvádí, že zaměstnanec odchází „s účinností“ od toho a toho dne, ale může vzniknout určitá pochybnost o tom, jestli se jedná o poslední den trvání pracovního poměru nebo den, kdy se již nedostavíte na pracoviště. Nejlepší je vyjádřit se v tomto ohledu jednoznačně, konec konců společnost vám může chtít uspořádat menší oslavu na rozloučenou a byla by škoda, kdyby ji naplánovala na den následující po vašem skutečném odchodu.

Vzor druhého odstavce oznámení o ukončení pracovního poměru

Ve druhém odstavci oznámení o ukončení pracovního poměru je obvyklé vyjádřit vděk za možnost pracovat pro danou společnost. Můžete se zmínit o tom, kolik jste se toho naučili, jak rádi jste zde pracovali nebo jak moc vám tato práce bude chybět.

Zde je vzor:

Vzorový text druhého odstavce oznámení o ukončení pracovního poměru

V mnoha ohledech to byla nejlepší práce mého života a jsem velmi vděčný, že jste mě přijala v době, kdy jsem měl v tomto oboru jen málo zkušeností. Nikdy nezapomenu na vstřícnou atmosféru na našem pracovišti a na skvělé kolegy, s nimiž jsem měl možnost pracovat.

Zkopírováno!

Je samozřejmě možné, že odcházíte, protože společnost se chovala hrozně a práce vás otravovala a nenáviděli jste ji. Pokud je tomu tak, vašemu nadřízenému je nejspíš jasné, jaké jsou vaše skutečné pocity. Přesto je nejlepší odcházet v pozitivní atmosféře, aniž byste se snažili lakovat mizernou skutečnost na růžovo. Níže uvádíme další úryvek oznámení o ukončení pracovního poměru s pozitivním vyzněním, díky němuž si se zaměstnavatelem při svém odchodu zachováte dobré vztahy:

Vzor

Mnohokrát děkuji za možnost pracovat ve společnosti TCM a přeji společnosti i všem svým svědomitým kolegům vše dobré.

Zkopírováno!

Třetí odstavec

Je možné, že budete chtít napsat více než tři odstavce, zejména tehdy, pokud chcete zdůraznit skutečně pozitivní dojem z práce v dané společnosti.

Oznámení o ukončení pracovního poměru by však nemělo rozsahem překročit jednu stranu textu. V posledním odstavci byste měli vyjádřit ochotu být nápomocni se vším, čeho bude zapotřebí v přechodném období, a připravenost zaškolit pracovníka, který vás nahradí, nebo učinit další kroky potřebné k tomu, aby váš odchod proběhl hladce.

Zde je ukázka možného obsahu oznámení o ukončení pracovního poměru:

Vzor

Jsem plně připraven zaškolit svého nástupce nebo učinit vše nezbytné k bezproblémovému předání mých pracovních úkolů. Bude-li třeba, můžete se na mne kdykoli obrátit. Ještě jednou děkuji za vynikajících osm let v této společnosti.

Zkopírováno!

Rozloučení 

Rozlučte se prostým „S pozdravem“, „S úctou“, „Srdečně zdravím“ a podobně a na konci uveďte své jméno tiskacími písmeny. Budete-li oznámení předávat nebo doručovat v tištěné podobě, připojte nad takto napsaným jménem svůj podpis.

Formát oznámení o ukončení pracovního poměru

Při psaní oznámení o ukončení pracovního poměru dodržujte standardní formát obchodního dopisu, stejně jako byste psali motivační dopis k žádosti o zaměstnání. Použijte atraktivní záhlaví se svými mimopracovními kontaktními údaji. Uveďte jméno příjemce, společnost a její adresu a také datum.

Použijte dobře čitelné písmo přiměřené velikosti, ne větší než 12 bodů a ne menší než 10 bodů. Text by měl být zarovnán doleva a nikoli do bloku.

Začátek prvního řádku odstavce by neměl být odsazen a mezi odstavci by měly být mezery. Okraje stránky vlevo, vpravo, nahoře a dole by měly být nastaveny nejméně na 2,5 cm.

Vzhledem k tomu, že oznámení o ukončení pracovního poměru je obvykle krátké, možná se ukáže, že spodní polovina stránky zůstala prázdná. Pokud je tomu tak, můžete zvolit větší okraje nebo zvětšit prázdné místo mezi jednotlivými prvky. Snažte se, aby stránka byla vizuálně vyvážená.

Kategorie oznámení o ukončení pracovního poměru

Řekli jsme si již, jak by mělo základní oznámení o ukončení pracovního poměru vypadat a jaké jsou jeho součásti a hlavní zásady; nyní je na místě zvážit různé scénáře tohoto textu. Odchod ze zaměstnání mohou doprovázet různé situace, zde jsou tedy ke zvážení různé kategorie oznámení o ukončení pracovního poměru:

 • Jednoduché oznámení o ukončení pracovního poměru
 • Profesionální oznámení o ukončení pracovního poměru
 • Formální oznámení o ukončení pracovního poměru
 • Oznámení o ukončení pracovního poměru v zaměstnání, do něhož jste nedávno nastoupili
 • Stručné oznámení o ukončení pracovního poměru
 • E-mail s oznámením o okamžitém ukončení pracovního poměru
 • Oznámení o ukončení pracovního poměru v případě odchodu kvůli neshodám
 • Oznámení o ukončení pracovního poměru v případě odchodu kvůli nevyhovujícím pracovním podmínkám
 • Negativní oznámení o ukončení pracovního poměru (je lépe se mu vyhnout)

Výše uvedené kategorie si nyní rozebereme a podíváme se na konkrétní vzory textu těchto oznámení.

Jednoduché oznámení o ukončení pracovního poměru

Jednoduché oznámení o ukončení pracovního poměru
Jednoduché oznámení o ukončení pracovního poměru
Jednoduché oznámení o ukončení pracovního poměru

17. 8. 2020

Vážený pane Krejčí,

chtěla bych Vám oznámit svůj úmysl podat výpověď z pracovního poměru k dnešnímu dni s výpovědní dobou dva měsíce.

Nebylo to pro mne snadné rozhodnutí. Strávila jsem ve společnosti ProfCom pět podnětných let a jsem vděčná za vše nové, co jsem se zde naučila, stejně jako za možnost profesního růstu.

Pokud mohu během výpovědní s čímkoli pomoci, kdykoli se na mne prosím obraťte. Vážím si Vaší podpory a pochopení.

Přeji Vám i Vašemu týmu mnoho dalších úspěchů.

S pozdravem

Anna Prokopová

Zkopírováno!

Oznámení o ukončení pracovního poměru by mělo být formulováno jednoduše a k věci. Není nutné se podrobně rozepisovat o důvodech vašeho odchodu ani nadšeně děkovat za všechny příležitosti, které vám byly během dlouhé kariéry ve společnosti nabídnuty. 

Oznámení o ukončení pracovního poměru
Oznámení o ukončení pracovního poměru
Další vzor jednoduchého a osobnějšího oznámení o ukončení pracovního poměru

17. 8. 2020

Vážený pane Krejčí,

nastal den, kterého jsem se obával. Už nějaký čas zde byla možnost, že se s manželkou přestěhujeme do Bratislavy, a nyní jsem po delším váhání přijal pozici ve společnosti IBM. Jen velmi nerad Vám sděluji, že musím ukončit pracovní poměr s výpovědní dobou dva měsíce od doručení tohoto oznámení. Posledním dnem mého pracovního poměru bude 17. říjen tohoto roku.

Spolupráce s Vámi mi umožnila dosáhnout osobního i profesního růstu a pod Vaším pozorným vedením jsem se naučil mnoho nového. Chtěl bych Vám poděkovat za to, že potřeby Vašeho týmu pro Vás byly vždy důležitější než samotné obchodní výsledky.

Mohu Vám zaručit bezproblémové předání pracovních úkolů a těší mě, že mohu své znalosti předat svému nástupci.

Těším se, že se naše cesty setkají také v budoucnu. Přeji Vám, týmu i společnosti vše dobré.

S pozdravem

Martin Stránský

Zkopírováno!

Nejste povinni nikomu sdělovat, jestli plánujete kariérní změnu nebo jdete za novou příležitostí do konkurenční společnosti. Ačkoli byste měli vždy vystupovat profesionálně a zdvořile, nemusíte svému zaměstnavateli ani děkovat.

Může se stát, že budete mít důvod podat strohé a prosté oznámení o ukončení pracovního poměru, jímž zaměstnavateli pouze sdělíte svůj úmysl rozvázat pracovní smlouvu.

Vzor:

Vážený pane Kučero,

tímto Vám oznamuji, že rozvazuji svůj pracovní poměr jako koncipientka advokátní kanceláře Svoboda & partneři s dvouměsíční výpovědní dobou. Naposledy se dostavím do zaměstnání dne 8. března tohoto roku.

S pozdravem

Petra Strnadová

Zkopírováno!

Profesionální oznámení o ukončení pracovního poměru

Se svým nadřízeným si možná skvěle rozumíte a odcházíte v dobrém, oznámení o ukončení pracovního poměru však není vhodným místem pro přílišnou neformálnost nebo upovídanost.

Mělo by být sepsáno profesionálním a přímočarým stylem. Chcete-li připomenout, jak výborně se vám spolupracovalo s kolegy, můžete si toto sdělení nechat do samostatného e-mailu na rozloučenou.

Na druhé straně platí, že i když svým nadřízeným opovrhujete a odcházíte ze zaměstnání s dlouhým výčtem stížností, nehodí se tyto věci sdělovat právě v oznámení o ukončení pracovního poměru. Můžete vynechat díky, ale zachovejte profesionální tón a v oznámení se omezte na sdělení, že z dané společnosti odcházíte.

Vzor oznámení o ukončení pracovního poměru ke zkopírování:

Vzor:

19. února 2021

Vážený pane Novotný,

chtěla bych touto cestou podat výpověď z pracovního poměru, v jehož rámci vykonávám pozici administrativní pracovnice ve společnosti Elitra. Získala jsem nové zaměstnání blíže domovu, které mi umožní trávit více času s manželem a malými dětmi. V souladu s výpovědní dobou uvedenou v pracovní smlouvě končí můj pracovní poměr dne 5. března, kdy budu naposledy přítomna na pracovišti.

Dobu, kterou jsem strávila s kolegy v administrativním oddělení, považuji za přínosnou a jsem vděčná za příležitost, kterou jsem tím získala, stejně jako za Vaše profesionální vedení a podporu.

Během výpovědní doby budu svědomitě pracovat a jsem připravena vyslechnout Vaše pokyny, na co se mám během tohoto období případně zaměřit. Věřím, že budete ochoten mi poskytnout příznivé hodnocení, jestliže si od Vás moji příští zaměstnavatelé vyžádají referenci.

Mnohokrát děkuji za pochopení.

S pozdravem

Marcela Pokorná

Zkopírováno!

Formální oznámení o ukončení pracovního poměru

„Formální“ a jakékoli jiné oznámení o ukončení pracovního poměru se od sebe ve skutečnosti příliš neliší. Jedná se o formální dokument, který může mít smluvní a právní důsledky a měl by mít formální, profesionální formát, strukturu a styl.

Rady a vzory týkající se profesionálního oznámení o ukončení pracovního poměru lze použít pro téměř jakoukoli variantu formálního oznámení:

 • Text by vždy měl působit vyrovnaným a racionálním dojmem, chráníte tak svoji pověst
 • Nemáte-li pro to VELMI závažný důvod, nevznášejte žádná obvinění
 • Pokud je to možné, nabídněte podporu během přechodného období
 • Zachovejte osvědčenou strukturu oznámení o ukončení pracovního poměru (záhlaví, pozdrav, první odstavec s informací o vašem odchodu, druhý odstavec vyjadřující kladný vztah k zaměstnavateli, třetí odstavec s informacemi o vašich dalších krocích, zdvořilé rozloučení).

Oznámení o ukončení pracovního poměru v zaměstnání, do něhož jste nedávno nastoupili

Pokud jste z nějakého důvodu nuceni sepsat oznámení o ukončení pracovního poměru v zaměstnání, do něhož jste před krátkou dobou nastoupili, ocitáte se v poněkud choulostivé situaci.

I takové věci se ale stávají. Možná jste při hledání tohoto zaměstnání kontaktovali desítky potenciálních zaměstnavatelů a měli jste pocit, že musíte kývnout na první nabídku, která se naskytla. Poté se šťastnou náhodou (se špatným načasováním) objevila mnohem lepší pracovní pozice.

Nutnost opustit nové zaměstnání může vyplynout také ze situace v rodině nebo zdravotního stavu. Možná jste teprve po nástupu do zaměstnání zjistili, že pro vás tato práce není vhodná a bylo chybou nabídku přijmout.

Ačkoli se to nestává často, mohl vám zaměstnavatel podat o charakteru pracovní pozice zavádějící informace – například jste očekávali, že budete v práci odpovídat na telefonické dotazy klientů, ve skutečnosti ale po vás požadují také úklid sociálních zařízení! Můžete se také ocitnout v nezdravém prostředí sexuálního obtěžování a psychického nátlaku. V takovýchto případech je nutné si se zaměstnavatelem otevřeně promluvit, vysvětlit důvody svého odchodu a následně sepsat velmi stručné oznámení o ukončení pracovního poměru, v němž jednoduše informujete o podání výpovědi a sdělujete datum ukončení pracovního poměru.

Pokud však odcházíte z osobních důvodů a nikoli kvůli zavinění na straně zaměstnavatele, nejspíš byste svému nadřízenému měli podat určité vysvětlení a nebude na škodu, když toto sdělení ponese mírně omluvný tón. Je pochopitelné, že zaměstnavatel bude rozladěn, pokud vezmete do zaječích krátce poté, co vás přijal. Je třeba pohovořit s nadřízeným osobně a citlivě mu vysvětlit, co se přihodilo. Následovat by mělo oznámení o ukončení pracovního poměru, ve kterém není od věci dát najevo, že vás situace mrzí.

Stručné oznámení o ukončení pracovního poměru

Někdy mohou okolnosti vyžadovat, aby oznámení o ukončení pracovního poměru bylo stručné, bez projevů vděku, lítosti, sdělování důvodů pro odchod a dalších nuancí.

Taková situace nastane, pokud neodcházíte v dobrém a nadřízený vaše důvody patrně dobře zná. Neposíláte dopis proto, abyste něco vysvětlovali, jedná se o čistě formální záležitost.

E-mail s oznámením o okamžitém ukončení pracovního poměru

Ačkoli oznámení o ukončení pracovního poměru zpravidla podáváte na začátku výpovědní doby, která trvá několik týdnů, může se stát, že bude nutné poslat e-mail s oznámením o okamžitém ukončení pracovního poměru. Taková situace nastane v případě nouze, kdy nemáte možnost si s nadřízeným promluvit osobně nebo alespoň telefonicky.

Oznámení o ukončení pracovního poměru v případě odchodu kvůli neshodám

Všichni jsme v profesním životě zažili situaci, kdy se úplně všechno pokazilo. Někdy je v takové chvíli lepší prostě odejít a doufat, že škody na naší pověsti a duševním zdraví budou co nejmenší. V případě, že se s firmou nebo pracovním kolektivem rozcházíte ve zlém, představuje umění sepsat oznámení o ukončení pracovního poměru nezbytnou dovednost (bez které byste se raději obešli). Hlavním cílem je minimalizovat škody a pokud možno si zachovat alespoň částečně tvář a dobrou pověst. V této situaci je vhodné se řídit několika zásadami: zůstat civilní, nikoho neobviňovat, nýbrž jednoduše připustit, že jste si s danou firmou patrně nepadli do noty, a pokud to navzdory všem nepříjemnostem dokážete, nabídnout pomoc v přechodném období.

Oznámení o ukončení pracovního poměru v případě odchodu kvůli nevyhovujícím pracovním podmínkám

V jistých situacích můžete chtít z firmy odejít kvůli nepříznivým nebo přímo škodlivým pracovním podmínkám. Pokud jde o extrémní situaci a mimořádně silný pocit křivdy, s pokyny pro psaní oznámení zaměstnavateli si zcela jistě nevystačíte a měli byste se obrátit na právníky. Téměř vždy je však pro vás výhodné minimalizovat rozsah škod a nepříznivých okolností, takže i zde představuje vyrovnaný a profesionální tón oznámení o ukončení pracovního poměru dobrou taktiku.

Uvádíme ukázku, jak se v oznámení o ukončení pracovního poměru vyjádřit o nepříznivých pracovních podmínkách, aniž byste opustili zdvořilý tón:

Vzor:

Vážená paní Procházková,

netěší mě, že musím odeslat tento dopis; vzniklá situace mne mrzí, ale považuji za nutné Vás o ní informovat.

Po nástupu do společnosti Extratrade jsem byla s pracovními podmínkami obecně spokojená, ale v posledních měsících se moje oddělení, pracovní kolektiv a společnost jako taková ubírají směrem, se kterým nesouhlasím. Postupy, pracovní podmínky a celková atmosféra jsou (podle mého názoru) kontraproduktivní a nepřispívají ke kvalitním pracovním výkonům, spokojenosti zaměstnanců a jejich duševní pohodě.

S lítostí Vám sděluji, že podávám výpověď a výpovědní doba běží do 2. prosince 2019. Přeji Vám i všem Vašim spolupracovníkům mnoho úspěchů a spokojenosti. Budu se snažit co nejlépe pomoci v přechodném období.

S pozdravem

Monika Holá

Zkopírováno!

Jak napsat špatné oznámení o ukončení pracovního poměru

Otázku, jak napsat oznámení o ukončení pracovního poměru v práci, kterou nesnášíte, a zda toto oznámení může být sepsáno negativním tónem, si zaměstnanci kladou odjakživa. V tomto směru vám vždy dáme tutéž radu: bez ohledu na to, jak nepříjemnou zkušenost jste s daným zaměstnavatelem učinili, se vám z dlouhodobého hlediska obvykle vyplatí, když si zachováte chladnou hlavu. Vzory textů z předchozích kapitol poskytují dobrý návod, jak nepříjemnou situaci ještě nezhoršit a odejít s noblesou.

Pokud přesto hodláte sepsat negativní oznámení o ukončení pracovního poměru, jednoduše všechny tyto rady ignorujte! Pište nezdvořile, obviňte ze svého odchodu firmu a nezapomeňte přidat osobní urážku určenou nařízenému!

Pokud máte rádi kariérní poradenství v přehledném grafickém formátu, podívejte se na rady, jak psát oznámení o ukončení pracovního poměru na WikiHow, a na velké červené „X“ na řádku s textem „Končím. Mám toho dost” (I quit. I‘ve had enough) v části 2 nazvané Jděte na to chytře (Being Savvy).

Teď ale vážně – nic takového neposílejte, bez ohledu na to, jak rádi byste to udělali. Okamžité uspokojení nestojí za dlouhodobé nepříjemnosti, které vás v takovém případě čekají. Život je nepředvídatelný a karma EXISTUJE, ať si kdo chce co chce říká.

Je vhodné oznámit odchod e-mailem?

Musíte mít velmi vážné důvody, pokud ukončení pracovního poměru oznamujete náhlým e-mailem bez předchozího dopisu, pohovoru s nadřízeným nebo alespoň telefonického oznámení.

Za běžných okolností však platí, že pokud jste informaci předali ústně, neexistuje důvod, proč byste nemohli formální oznámení o ukončení pracovního poměru odeslat e-mailem. Žijeme v 21. století. Jestliže společnost potřebuje písemný záznam o vašem oznámení pro archivaci, stačí stisknout tlačítko „Tisk“.

Pokud však ve snaze zmírnit dopad celého sdělení nejprve oznámíte věc nadřízenému ústně, není na škodu se jej zeptat, zda máte ještě doručit formální oznámení o odchodu v listinné podobě, nebo zda postačí e-mail.

Co brát v potaz, než odešlete oznámení o ukončení pracovního poměru

Může to znít nesmírně triviálně, ale než odešlete oznámení o ukončení pracovního poměru, měli byste mít naprostou jistotu, že chcete ze zaměstnání odejít a že nastal ten pravý čas.

Pokud nejste dost bohatí, abyste se několik měsíců (nebo dokonce let) mohli obejít bez příjmu, patrně nebudete odcházet ze zaměstnání, jestliže jste se dříve nepoohlédli po jiné pracovní pozici. Můžete mít hvězdné vyhlídky, ale pokud nemáte zajištěnu novou práci, vykročit do tmy bez důkladného rozvážení situace je velmi riskantní.

Setkali jsme se s případy lidí, kteří odešli do předčasného důchodu, aniž si přesně zjistili, jak vysoký důchod budou pobírat, a museli se spokojit s mnohem menším příjmem, než jaký očekávali, někdy i bez možnosti to do konce života změnit.

Pokud již máte jiné zaměstnání, vezměte v úvahu, kdy máte nastoupit a zda o tom můžete jednat. Po odchodu ze zaměstnání si můžete chtít dopřát na nějaký čas pauzu a nejspíše nelze očekávat, že by vám v nové práci umožnili v blízké době čerpat dovolenou.

Chcete-li si vzít čas na oddech a zkusit přehodnotit směr, kterým se ubírá vaše profesní kariéra, můžete bilancovat i tak, že začnete sestavovat nový životopis. Při této činnosti si nejenže utřídíte myšlenky, pokud jde o vaši dosavadní profesní dráhu, ale může vás také napadnout, kudy se ubírat dál s dovednostmi a zkušenostmi, jimiž disponujete.

Z hlediska následujícího i stávajícího zaměstnání je důležitá také délka výpovědní doby. Obvykle se jedná o dva měsíce, ale v některých případech může být výpovědní doba delší. Pokud se chcete pokusit dojednat jinou délku výpovědní doby, než jakou máte ve smlouvě, měli byste si připravit patřičné důvody.

V některých pracovních pozicích můžete mít přístup k obchodnímu tajemství či jiným citlivým materiálům a může se dokonce stát, že vám zaměstnavatel od okamžiku podání výpovědi zabrání v přístupu na pracoviště, kde se citlivé materiály nacházejí. S touto možností musíte předem počítat a připravit se na to, že se tam již nevrátíte.

I v případě standardního rozvázání pracovního poměru přijdete při odchodu ze zaměstnání o e-mailovou adresu a přístup do počítačové sítě. Měli byste si pořídit zálohy osobních souborů a důležitých kontaktů, abyste k nim měli přístup i mimo firemní síť, avšak musíte si při tom počínat v souladu s právními předpisy a smluvními závazky.

Sejděte se s nadřízeným a zmírněte dopad oznámení o odchodu

V písních se často zpívá o tom, jak obtížné je říct sbohem; vy byste měli vědět, že to jde udělat dobře nebo špatně. Milostný vztah byste stěží chtěli ukončit textovou zprávou, e-mailem nebo telefonicky, a ani k zaměstnavateli byste neměli být takto nezdvořilí.

Zaklepejte na dveře a zeptejte se, zda na vás má nadřízený chvíli času. Pokud je třeba, domluvte si schůzku předem. Učiňte vše pro to, abyste nadřízeného o svém plánovaném odchodu informovali osobně. Pro mnoho zaměstnanců je tato situace nepříjemná či stresující, ale je třeba mít na paměti, že budete-li upřímní a otevření (nikoli však nadměrně sdílní), nikdo vás nebude odsuzovat. Vystupujte pozitivně a přátelsky.

Pokud schůzku z nějakého důvodu nelze uskutečnit, druhou nejlepší možnost představuje rozhovor po telefonu. Pokud ani ten není možný, zvažte odeslání e-mailu s informací, že potřebujete osobně nebo telefonicky projednat naléhavou záležitost.

Oznámení o ukončení pracovního poměru mějte připravené

Formální oznámení o ukončení pracovního poměru byste si měli nachystat dřív, než se vydáte nadřízeného informovat o svém odchodu. Může být dokonce vhodné si je vytisknout, podepsat, dát do obálky a předat osobně ve chvíli, kdy sdělujete informaci o tom, že odcházíte.

Případně si připravíte e-mailovou zprávu a odešlete ji bezprostředně po setkání. Pokud věc spěchá, například potřebujete předat výpověď s dvouměsíční výpovědní dobou ještě dnes, rovnou tak splníte svoji zákonnou povinnost.

Můžete se nadřízeného dotázat, jestli je o vašem odchodu ze zaměstnání nutné informovat také další vedoucí pracovníky, například vedoucího personálního oddělení nebo vedoucího kanceláře. V závislosti na okolnostech se také můžete zeptat, jestli je v pořádku, abyste o svém odchodu ze zaměstnání řekli již nyní svým spolupracovníkům.

Uvedení (neuvedení) důvodů

Váš nadřízený, ostatní členové týmu, a dokonce i oblíbená paní z kantýny patrně budou chtít vědět, proč odcházíte. Je to přirozené, a bude nutné si připravit nějakou odpověď, která uspokojí prostou lidskou zvědavost ostatních. Důvody však nemusíte nutně uvádět v oznámení o ukončení pracovního poměru.

 • Můžete podat jednoduché vysvětlení, jemuž každý porozumí.
 • V brzké době čekáte narození potomka a chcete s ním prožít důležitá první léta jeho života v domácím prostředí.
 • Vždy jste chtěli získat postgraduální vzdělání a nyní si můžete dovolit navštěvovat denní studium.
 • Nabídli vám stipendium s možností strávit rok na cestách a tato příležitost se nebude opakovat.
 • Brzy vám bude šedesát let a celý život jste spořili; teď jste si koupili plachetnici a čeká vás plavba na Tahiti.

Existuje-li pro váš odchod ze zaměstnání plně srozumitelná příčina, která se nikoho nedotkne, neexistuje důvod, proč tuto skutečnost v oznámení o ukončení pracovního poměru výslovně neuvést. Neznamená to, že to musíte udělat, ale není důvod se tomu bránit.

Nemusí však být vždy vhodné, abyste v oznámení o ukončení pracovního poměru uváděli důvod svého odchodu. V některých situacích je lepší odejít v tichosti a s noblesou. Vaši spolupracovníci, a především nadřízený však i v takovém případě budou klást otázky. Nějakou (třeba neutrální) odpověď byste měli mít připravenu i v situaci, kdy si skutečné důvody chcete nechat pro sebe.

A jestliže jde o citlivé důvody, kdy vám například vadí, jak se k vám daná společnost zachovala, je patrně nejlepší celou záležitost probrat diskrétně nebo o příčině odchodu zcela pomlčet. Soukromý rozhovor nebude na rozdíl od oznámení o ukončení pracovního poměru uložen do spisů.

Poslední dva týdny v práci

Poté, co o chystaném odchodu ze zaměstnání řeknete nadřízenému, můžete se nejspíš svěřit i kolegům. Pokud jste známou osobou ve větší firmě, může být vhodné rozeslat e-mail všem spolupracovníkům a informovat je o odchodu touto formou. Někdy je vhodnější informovat kolegy jednotlivě, ať osobně či e-mailem. Opět však odolejte pokušení jakkoli firmu písemně kritizovat.

Mějte na paměti, že vám nejspíš brzy odeberou služební telefon i e-mail; chcete-li, aby vás spolupracovníci mohli v budoucnu kontaktovat, sdělte jim své kontaktní údaje.

V některých společnostech chce být nadřízený prvním, kdo bude ostatní pracovníky informovat o vašem odchodu. Pokud je tomu tak, nesmíte jej zaskočit vlastním hromadně rozesílaným e-mailem. Můžete se sejít se zástupcem personálního oddělení a probrat jakékoli nevyřešené záležitosti včetně mzdy, dovolené, zdravotního pojištění a důchodu.

Pokud používáte firemní notebook nebo jakékoli jiné zařízení či vybavení, před odchodem je nezapomeňte vrátit. Pokud jste takové předměty používali pro osobní účely, je vhodné nejprve odstranit všechny soubory nesouvisející s vaší prací.

Možná vás postihne syndrom pracovníků ve výpovědní době, kteří v cílové rovince prudce zvolní pracovní tempo, aby se příliš nenadřeli. Pokud tomuto pokušení odoláte a budete svědomitě pracovat až do posledního dne, zanecháte u stávajícího zaměstnavatele skvělý dojem.

A konečně, jestli je ve firmě, kde pracujete, zvykem pořádat párty na rozloučenou, zbývá poslední den říct kolegům pár milých slov. Řiďte se našimi radami a odejdete ze stávajícího zaměstnání s hlavou vztyčenou, bez spálených mostů a s nedotčenými vyhlídkami do budoucna.

Ať je váš odchod snadný a vaše další cesta úspěšná!

Pokud řešíte nestandardní situaci a potřebujete cokoliv k výpovědím zkonzultovat, projděte si článek ovýpovědích na Pracomat.cz a zeptejte se v komentářích, kde na vaše dotazy pravidelně odpovídá expert na zákoník práce s letitými zkušenostmi.

Napište životopis během 15 minut
Napište životopis během 15 minut
Použijte profesionální a vyzkoušené šablony životopisů, které splňují všechna „pravidla“, která zaměstnavatelé očekávají.
Napsat životopis
Sdílet článek
Čtěte dále
Životopisy8 min. čtení
Jak uvádět v životopisu záliby
Jak uvádět v životopisu záliby
Životopisy9 min. čtení
Kontrola a úprava textu vašeho životopisu
Kontrola a úprava textu vašeho životopisu
Životopisy15 min. čtení
Čím začít motivační dopis (2024)
Čím začít motivační dopis (2024)
Kariérní prostředky9 min. čtení
Jak napsat jednoduché oznámení o ukončení pracovního poměru
Jak napsat jednoduché oznámení o ukončení pracovního poměru
Procházet vše
Tato webová stránka používá soubory cookie ke zlepšení uživatelské zkušenosti a provádění analýz a marketingu. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi podmínkami Zásady používání souborů cookie and Zásady ochrany osobních údajů.
Souhlasím s používáním cookies