1. Blog
  2. Životopisy
  3. 6 účinných dějových sloves pro váš životopis
Autor Paul DruryPaul Drury

6 účinných dějových sloves pro váš životopis

6 min. čtení
6 účinných dějových sloves pro váš životopis
Výběr výrazných slov vhodných z hlediska daného oboru je klíčovým faktorem úspěchu. Následující text obsahuje přehled účinných dějových sloves pro váš životopis.

Snažíte-li se vytvořit dokonalý životopis, měli byste se vyhýbat nadměrně užívaným a nezajímavým slovesům. 

Nikdo nechce číst nudný a předvídatelný životopis plný starých známých sloves, která se do omrzení opakují. Naopak si chcete dát tu práci a napsat životopis tak, aby měl co největší říz a energii a aby vaše sdělení pokud možno hned zkraje upoutalo pozornost příjemce a vysloužilo si jeho uznání. Někteří odborníci říkají, že hodnotitel vašeho životopisu učiní rozhodnutí o tom, zda jste vhodný uchazeč, během několika vteřin. Jde tedy o vteřiny! O velmi krátký časový úsek, který vám dává jen velmi malou šanci, že se stihnete vyprofilovat jako vynikající uchazeč. Každá věta je příležitost, jíž se musíte chopit, a nesmíte udělat chybu!

Snažíte-li se dosáhnout větší působivosti a účinnosti svého životopisu, je klíčovým faktorem úspěchu výběr dějových sloves vhodných z hlediska daného oboru. Tato pečlivě volená slovesa pomáhají podtrhnout a vystavit na odiv vaše dovednosti a dosažené úspěchy, které je někdy těžké vyjádřit v několika větách. Důležité je výstižně sdělit, co děláte, a volba správných dějových sloves vám to velmi usnadní.

Zde nesporně platí, že výrazný příklad vydá za všechna líčení. Můžete-li použít účinná slova, která se objevují v samotném popisu pracovní pozice, tím lépe. Uzpůsobení životopisu pracovní pozici, o kterou se ucházíte, je nezbytností. Nezapomeňte udělat totéž i v případě motivačního dopisu.

Tip: Slova, která jsou použita v popisu pracovní pozice, jsou patrně shodná s klíčovými slovy, která vyhledávají elektronické systémy pro podporu náborového procesu (ATS).

Následují ukázky některých účinných sloves, která váš životopis pozvednou na vyšší úroveň.

Dějová slovesa do životopisu

Přiměl. Namísto toho, abyste napsali, že jste s ostatními „hovořili“, můžete poukázat na to, jak jste je svými užitečnými odbornými znalostmi přiměli k určitému jednání. Zaměstnavatelé chtějí sebejisté vůdčí typy připravené uplatnit v nové pracovní pozici svoje vědomosti a přesvědčovací schopnosti.

Ovlivnil. Lepší než říct, že jste lidem „řekli“ o projektu nebo je „informovali“ o situaci, je zdůraznit svoji schopnost druhé lidi ovlivnit a přispět tak k naplnění cílů společnosti. Každá společnost chce lidi, kteří mohou mít velký vliv na ostatní. Řekněte jim, že právě takoví jste!

Zveřejnil. Neexistuje společnost, která by nechtěla co nejvíce šířit povědomí o svých hlavních přednostech. K tomu se hodí člověk, který dokáže zveřejňovat informace. Řekněte svému zaměstnavateli, jak můžete pomoci šířit filozofii jeho společnosti.

Použijete-li správná výrazná slova, může váš životopis také působit formálněji a uvážlivěji. Mějte na paměti, že chcete vystupovat co nejprofesionálněji a nejzdatněji, takže je nezbytné si dát práci s použitím správně zvolených dějových slov.

Musím v životopisu uvádět všechna předchozí zaměstnání?
Související článek
Musím v životopisu uvádět všechna předchozí zaměstnání?

Rozhodování, zda uvést v životopisu všechny předchozí pracovní pozice, je pro mnoho lidí náročné. Přestože pro uvádění předchozích zaměstnání neexistují závazná pravidla, měly by vám níže uvedené tipy pomoci udělat si lepší představu o tom, zda je nutné všechny dosavadní pracovní zkušenosti v životopisu uvést.

Dějová slovesa do životopisu pro zdůraznění organizačních schopností a spolehlivosti při plnění pracovních úkolů

Může být obtížné říkat stále znovu totéž originálním způsobem. Velké množství životopisů má tytéž oddíly věnované dovednostem a ve většině případů jsou spíše tuctové a zaměnitelné. Zde je několik doporučení týkajících se dějových sloves, která mohou dramaticky vylepšit váš životopis. Budete-li mít seznam vhodných sloves, předejdete také tomu, že byste byli nuceni opakovaně používat totéž sloveso, což snižuje jeho účinnost.

Zorientoval se. Tam, kde byste napsali, že jste „získal zkušenosti“ jako manažer, můžete zvolit výraz „zorientovat se“ – například v oblastech managementu a náboru pracovníků. Ačkoli to znamená totéž, dosažené úspěchy lze výhodně formulovat jiným než obvyklým způsobem.

Delegoval. Hovoříte-li o svých pracovních povinnostech, působí lépe, když řeknete, že na vás určité role byly delegovány. Můžete také říci, že jste vedli projekt a byli jste to naopak vy, kdo delegoval úkoly na vhodné členy týmu.

Etabloval. Zmiňujete-li se o projektech, které jste vytvořili nebo vedli, lze zvolit formálnější způsob vyjádření a uvést, že byly během vašeho vedení etablovány.

Máme šest vhodných slov do začátku! Zde jsou další návrhy

Napište Namísto Proč?
Stál v čele Vedl Vaše činnost byla víc než jen vedení, neboť jste převzali odpovědnost, šli kupředu a uspěli!
Analyzoval Sbíral Ve světě, jemuž vládnou data, musíte dokázat údaje vyhodnocovat a poučit se z nich, nejen je shromažďovat.
Řídil Koordinoval Říkáte tím, že jste byli u kormidla.
Prosadil Zahájil Vnímáte ten rozdíl? Zanechali jste nesmazatelnou stopu, když jste vyvinuli nový protokol nebo systém.
Přesvědčil Ukázal Namísto abyste klientovi nebo spolupracovníkovi něco jen ukázali, získali jste ho pro svůj nápad.

Tento drobný posun spočívající v používání působivějších dějových sloves v životopisu může mít velký dopad na dojem příjemce z vašeho textu, a tudíž i zvýšit vaši šanci na přijetí do dané pracovní pozice. Při volbě slov týkajících se dosavadní kariéry se co nejvíce držte terminologie, která je sní spojena. Poté vezměte do ruky slovník a hledejte synonyma, která těmto slovům dodají vyšší rozměr. Nebudete litovat, že jste se pustili do těchto úprav, neboť vám v budoucnu mohou přinést kýžené pracovní nabídky.

Napište životopis během 15 minut
Napište životopis během 15 minut
Použijte profesionální a vyzkoušené šablony životopisů, které splňují všechna „pravidla“, která zaměstnavatelé očekávají.
Napsat životopis
Sdílet článek
Čtěte dále
Motivační dopis13 min. čtení
Průvodní e-mail
Průvodní e-mail
Životopisy6 min. čtení
Komunikační dovednosti: jak je předvést v životopise
Komunikační dovednosti: jak je předvést v životopise
Kariérní prostředky42 min. čtení
Jak napsat oznámení o ukončení pracovního poměru (a další tipy, jak kultivovaně ukončit pracovní poměr)
Jak napsat oznámení o ukončení pracovního poměru (a další tipy, jak kultivovaně ukončit pracovní poměr)
Motivační dopis26 min. čtení
Jak napsat motivační dopis
Jak napsat motivační dopis
Procházet vše
Tato webová stránka používá soubory cookie ke zlepšení uživatelské zkušenosti a provádění analýz a marketingu. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi podmínkami Zásady používání souborů cookie and Zásady ochrany osobních údajů.
Souhlasím s používáním cookies