1. Blog
 2. Životopisy
 3. Funkční formát životopisu: Ukázky, tipy a šablony zdarma
Autor Anna MuckermanAnna Muckerman

Funkční formát životopisu: Ukázky, tipy a šablony zdarma

10 min. čtení
 Funkční formát životopisu: Ukázky, tipy a šablony zdarma
Co je funkční formát životopisu a kdo by jej měl použít? A navíc tipy, příklady a šablony životopisu zdarma.

Měl bych použít funkční formát životopisu? Podle okolností...

Jste připraveni učinit další krok ve své kariéře, ale ode dne, kdy jste naposled aktualizovali svůj životopis, už uplynula delší doba. Je čas sfouknout z životopisu prach a doplnit do něj aktuální údaje. Jaký formát byste ale měli použít, abyste řekli vše potřebné o sobě a o tom, kým se chcete stát?

Funkční životopis se zaměřuje na vaše dovednosti a nadání. Umožňuje příjemci zjistit, jak můžete přispívat k cílům jeho organizace počínaje prvním dnem nástupu do zaměstnání. Pomáhá také zakrýt případné nedostatky ve vaší profesní minulosti, které by mohly vyjít na světlo v chronologickém životopisu, jako je nedostatek zkušeností nebo prázdná místa ve vaší kariéře.

Tento návod vám pomůže se ujistit, zda je funkční životopis pro vás tou pravou volbou, a poskytne vám tyto informace:

 • Představí funkční životopis jako jednu z možností formátu životopisu
 • Seznámí vás s tím, jak formátovat životopis
 • Dozvíte se, jaké informace uvést ve funkčním životopisu
 • Jak uspořádat jednotlivé oddíly
 • Dozvíte se o volitelných oddílech, které můžete do životopisu také zařadit

Funkční životopis: Úvod

Formát funkčního životopisu je vhodný pro uchazeče s rozsáhlým vzděláním a odbornou přípravou a pro ty, kdo disponují účinnými dovednostmi souvisejícími s danou pracovní pozicí. Tento popis se hodí na čerstvé absolventy nebo zkušené pracovníky přecházející do nového oboru, kde uplatní své dovednosti a vzdělání. Funkční životopis je vhodný také pro ty, kdo působili v omezeném počtu organizací a jejich dovednosti jsou důležitější než zaměstnavatelé, pro které doposud pracovali.

Funkční životopis zdůrazňuje vaše dovednosti a schopnosti a uvádí, jak se týkají dané práce. Vaše dovednosti jsou často shodné s těmi, které popisuje nabídka pracovní pozice. Tento druh životopisu je nejlepší pro lidi, kteří pracují v technických profesích nebo profesích vyžadujících určitou sadu dovedností nebo kteří přecházejí na novou kariéru.

Funkční formát životopisu

Funkční formát životopisu je velmi specifický. Je strukturován tak, aby personalista rychle posoudil vaši způsobilost k výkonu dané práce a rozhodl se přečíst si celý životopis, z něhož se o vás dozví více podrobností. Snadným způsobem, jak formátovat životopis, je zvolit si šablonu, kterou najdete na internetu, a jednoduše vložit své údaje do příslušných oddílů podle pokynů na obrazovce. Přesto je nutné znát strukturu funkčního životopisu.

Základní struktura funkčního životopisu vypadá takto:

 • Jméno a kontaktní údaje (e-mail, telefon a případně místo, nikdy však adresa)
 • Funkce – měla by odpovídat názvu pracovní pozice, o kterou se ucházíte
 • Shrnutí příslušných dovedností a případných zkušeností odpovídajících těm, které jsou uvedeny v popisu nabízené pracovní pozice.
 • Tvrdé dovednosti – na tvrdé dovednosti je kladen důraz. Jedná se o dovednosti, které se přímo týkají dané pracovní pozice
 • Další dovednosti – doplňkové dovednosti pro danou pracovní pozici
 • Vzdělání – formální, odborné a následná příprava pro získání určitých dovedností (poznámka – pokud jste čerstvým absolventem nebo jste nedávno absolvovali přípravu, která z vás může činit vhodného uchazeče, lze tyto údaje uvést ještě před oddílem vyhrazeným pro dovednosti)
 • Zkušenosti – Stručný seznam zaměstnavatelů, dob trvání zaměstnání a funkcí
 • Oborová osvědčení
 • Oborové organizace
 • Zkušenost s dobrovolnictvím

Obsah vašeho funkčního životopisu

Základní obsah nebo informace, které uvedete ve svém životopisu, jsou podobné, ať zvolíte jakýkoli formát. Samotné uspořádání a míra podrobnosti údajů, které poskytnete v jednotlivých oddílech, se však liší v závislosti na druhu životopisu, který píšete. Zde uvádíme doporučení z hlediska obsahu a uspořádání formátu funkčního životopisu.

Kontaktní údaje

Životopis začíná vašimi kontaktními údaji. Zaměstnavatel tak získává možnost se s vámi spojit a pozvat vás na pohovor, což je cíl vašeho životopisu. Vaše kontaktní údaje by měly obsahovat:

 • Jméno
 • Telefonní číslo
 • E-mailovou adresu
 • URL vašeho profilu na síti LinkedIn

Každá z těchto položek by mohla být uvedena v horní části každé stránky životopisu, aby zaměstnavatel věděl, koho se předkládané informace týkají. Vaše jméno by mělo být napsáno o něco málo větším písmem než vaše kontaktní údaje. Vaše e-mailová adresa a URL vašeho profilu na síti LinkedIn může obsahovat odkazy, na které zaměstnavatel klikne. Všechno, čím zaměstnavateli celý proces usnadníte, vám může přinést pozvání na pohovor.

Shrnutí profesních předpokladů

Další na řadě ve vašem funkčním životopisu je stručný přehled vašeho profesního profilu. Zaměstnavatel se na jeho základě začíná o vás něco dozvídat a je veden k tomu, aby si přečetl i zbývající část životopisu. Měl by být totéž jako vaše rychlé představení nebo vaše odpověď na nechvalně známou výzvu  „Řekněte mi něco o sobě, která zazní během pohovoru. Měl by shrnovat vaše dovednosti, zkušenosti a schopnost přispět k cílům zaměstnavatele ve dvou až třech větách.

Dovednosti

Následuje oddíl vyhrazený pro dovednosti, který by měl uvádět jak „tvrdé dovednosti“, které se přímo týkají pracovní pozice, o kterou se ucházíte, tak „měkké dovednosti“, tedy charakterové rysy. Tato kategorie demonstruje vaši schopnost úspěšně se zapojit do práce u daného zaměstnavatele. Uvádí věci jako jsou komunikace, týmová práce, smysl pro detail a další.

Používáte-li funkční formát životopisu, je jeho nejdůležitější částí oddíl věnovaný dovednostem, jehož sestavováním strávíte více času než u jiných druhů životopisu. Jednotlivé dovednosti budou zařazeny do podobných kategorií a budou mnohem podrobněji popsány. Mohou zde také být uvedeny příklady výsledků, jichž jste díky příslušným dovednostem dosáhli.

Dosavadní kariéra

Podobně jako oddíl věnovaný dovednostem má i oddíl pro dosavadní kariéru nebo pracovní zkušenosti různou podobu podle zvoleného formátu životopisu. U všech formátů uvedete následující základní informace:

 • Název pracovní pozice
 • Název společnosti
 • Místo výkonu práce
 • Doba trvání zaměstnání

Informace jsou uvedeny v obráceném chronologickém pořadí počínaje poslední pracovní pozicí a jdou dále do minulosti. Měli byste se omezit na období posledních přibližně 10 let. Údaje z dřívější doby buď již nejsou pro současné pracovní pozice relevantní, nebo jsou dané zkušenosti již popsány u novějších pozic.

V případě funkčního životopisu jsou to jediné informace, které poskytujete. U tohoto formátu se zaměřujete na dovednosti, které jste již podrobně popsali.

Vzdělání

Tento oddíl uvádí vaše formální a neformální vzdělání podstatné z hlediska práce, o kterou se ucházíte. Formální vzdělání se uvádí v obráceném chronologickém pořadí počínaje posledním nebo nejvyšším dosaženým vzděláním. Uvádíte následující informace:

 • Titul, hlavní studijní program a případné druhé studijní programy
 • Škola nebo instituce
 • Činnosti včetně vykonávaných funkcí, organizace, klíčové projekty nebo publikace

Pokud máte neformální vzdělání podstatné z hlediska zaměstnání, které jste vykonávali nebo o které se ucházíte, uveďte je ve svém životopisu. Popis by měl uvádět:

 • Označení dosaženého stupně vzdělání nebo osvědčení
 • Vzdělávací instituce nebo vydávající orgán
 • Doba trvání vzdělání

Tyto údaje uvádějte pouze tehdy, pokud zvyšují vaši způsobilost pro danou pozici. Pokud jsou určité vzdělání, odborná příprava nebo certifikace v popisu pracovní pozice, o kterou usilujete, označeny jako „nezbytné“, může být vhodné přesunout tento oddíl mezi oddíl vyhrazený pro dovednosti a oddíl věnovaný zkušenostem.

Volitelné oddíly pro funkční životopis

Můžete chtít uvést některé další informace, avšak pouze pokud vám pomohou vysvětlit, proč se hodíte na danou pozici. Mějte na paměti, že zaměstnavatel vás přijme pouze v případě, že díky vám:

 • Vydělá peníze
 • Ušetří peníze
 • Ušetří čas
 • Vyřeší svůj problém

Vše, co uvedete ve svém životopisu, by mělo hovořit pro jeden z těchto cílů. V opačném případě tyto informace neuvádějte. Volitelnými informacemi, které můžete uvést ve svém životopisu bez ohledu na jeho formát, jsou:

 • Osvědčení, ceny nebo uznání
 • Oborové nebo obchodní organizace, jejichž jste členem a které jsou relevantní pro danou pozici
 • Dobrovolnická činnost
 • Patenty nebo publikace
 • Cizí jazyky, jimiž plynně hovoříte

Jak tyto informace budete formátovat, je na vás, ale mělo by se jednat o formát konzistentní s ostatními částmi životopisu. Nejsnazší je použít stejný formát jako v oddíle věnovaném vzdělání.

Funkční životopis: Závěrem

Lidé jsou většinou dobří v tom, čím se živí, ale je pro ně obtížné to písemně prezentovat. Naštěstí je k dispozici řada online zdrojů, které vám pomohou s formátováním a psaním životopisu. Rozhodující je zvolit si správný formát pro vaši konkrétní situaci a poté jej naplnit vhodným, správně napsaným obsahem.

Jakmile si zvolíte formát, můžete životopis napsat sami nebo si najít šablonu, kterou budete moci použít. Takové šablony jsou k dispozici na internetu a lze s nimi snadno sestavit profesionálně vyhlížející životopis. Jednoduše do příslušných oddílů zadáte své údaje a poté životopis uložíte nebo vytisknete.

Napište životopis během 15 minut
Napište životopis během 15 minut
Použijte profesionální a vyzkoušené šablony životopisů, které splňují všechna „pravidla“, která zaměstnavatelé očekávají.
Napsat životopis
Sdílet článek
Čtěte dále
Životopisy7 min. čtení
Představení uchazeče v životopisu
Představení uchazeče v životopisu
Kariérní prostředky19 min. čtení
Nejlépe placené práce a jak je získat
Nejlépe placené práce a jak je získat
Životopisy14 min. čtení
Europass CV: Některá pozitiva a řada negativ evropského životopisu
Europass CV: Některá pozitiva a řada negativ evropského životopisu
Pracovní pohovor6 min. čtení
Více než 60 behaviorálních otázek u pohovoru – tipy a příklady
Více než 60 behaviorálních otázek u pohovoru – tipy a příklady
Procházet vše
Tato webová stránka používá soubory cookie ke zlepšení uživatelské zkušenosti a provádění analýz a marketingu. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi podmínkami Zásady používání souborů cookie and Zásady ochrany osobních údajů.
Souhlasím s používáním cookies