1. Blog
 2. Životopisy
 3. Analýza dovedností: co lidé uvedli ve svých životopisech
Autor Susan ShorSusan Shor

Analýza dovedností: co lidé uvedli ve svých životopisech

12 min. čtení
Analýza dovedností: co lidé uvedli ve svých životopisech
Grafická část:Antonina Kasyanikova
Snažíte se zredukovat svůj seznam dovedností a přemýšlíte nad tím, které vás odliší od ostatních uchazečů a které můžete hodit přes palubu, aniž byste si pohoršili v programech ATS? Naše superanalýza milionů žádostí o zaměstnání vám umožní přesně zjistit, jaké dovednosti a kurzy uvedli ve svém životopisu jiní lidé.

Chcete, aby oddíl životopisu, v němž uvádíte své dovednosti, působil stejně jako u všech ostatních uchazečů? Nebo naopak uvažujete o tom, že jednu z nejlepších dovedností vynecháte právě proto, že ji uvádí i mnoho jiných životopisů? Najít rovnováhu mezi tím, jestli něčím vyniknete nebo uvedete všechny dovednosti, které zaměstnavatelé hledají, může být náročné.

Skvěle zpracovaný oddíl životopisu věnovaný dovednostem bere v potaz charakteristiky, které hledá každý zaměstnavatel. Zároveň však vyvažuje vaše konkrétní silné stránky s těmi, které jsou základními požadavky na danou pozici. Čím více informací máte, tím větší je pravděpodobnost, že se vám podaří sestavit oddíl životopisu s dovednostmi, který projde automatizovaným systémem používaným personalisty a přiměje je k tomu, aby vás pozvali na pohovor.

V tomto blogu najdete analýzu služby Cvapp.cz zpracovanou ve 2. čtvrtletí roku 2023, která zahrnovala téměř 7 milionů životopisů z 30 zemí světa. Naše zpráva uvádí podrobné informace o tom, jaké konkrétní dovednosti a kurzy vaši konkurenti uvádějí ve svých životopisech.

Nejčastější dovednosti uváděné v životopisech ve světě

Jistě vás nepřekvapí, že zaměstnavatelé v různých zemích (a také v různých oborech) oceňují různé dovednosti; podstatné je, že existuje pět dovedností, které se celkově řadí výrazně výše než ostatní. Stejně tak víte, že při každodenní práci využíváte desítky dalších dovedností, které v žádosti o zaměstnání třeba ani neuvedete, ačkoli mezi jsou mezi nimi i ty nejdůležitější či nejžádanější.

V době, která klade důraz na kooperaci, není velkým překvapením, že na prvním místě v žebříčku dovedností je všude ve světě týmová práce. Tuto schopnost uvádí plných 24 % uchazečů. Těsně za ní následují komunikace a Microsoft Office, obojí s 22 %. Pětici nejčastěji uváděných dovedností uzavírají rychlé učení s 18 % a přizpůsobivost s 16 %.

Všimněte si, že čtyři z těchto pěti dovedností jsou měkké dovednosti, které jsou mezi personalisty velmi žádané a které je obtížnější někoho naučit než tvrdé dovednosti, jako je například ovládání tabulkového procesoru. Uvedené údaje také ukazují, že potřeba měkkých dovedností je společná pro většinu profesí, zatímco tvrdé dovednosti směřují ke znalostem, které jsou specifické pro danou profesi.

Tip od experta

Nejžádanější dovednosti

Pokud vás zajímá, zda se dovednosti uváděné v životopisech shodují s dovednostmi, které zaměstnavatelé hledají, zde najdete 10 nejžádanějších dovedností podle profesní sociální sítě LinkedIn pro rok 2023 a procento životopisů, ve kterých jsou tyto dovednosti uvedeny podle zjištění naší analýzy.

 1. Management
 2. Komunikace (22 %)
 3. Orientace na zákazníka (5 %)
 4. Vůdčí schopnosti (1 %)
 5. Prodej
 6. Projektové řízení
 7. Průzkum
 8. Analytické dovednosti (podle našich údajů uvádějí 2 % životopisů „řešení problémů“).
 9. Marketing
 10. Týmová práce (24 %)

Komunikace stojí na předním místě

Celosvětově je na nejvyšší příčce týmová práce a ve většině zemí mezi dovednostmi dominuje také komunikace. Dokážete si představit práci, která nevyžaduje schopnost naslouchat a předávat si informace a nápady s ostatními?

V některých zemích tuto schopnost uvádí více než polovina životopisů, často i výrazně více. V Austrálii je komunikace nade vše, neboť ji zde v životopise uvádí neuvěřitelných 94,3 % uchazečů o zaměstnání. Na druhém místě v této kategorii jsou Spojené státy s 84,1 %, následuje Spojené království s 66,5 %, Egypt s 62,5 %, Kanada s 58,8 % a Indie s 52,3 %.

Tip od experta

Pojďme si to rozebrat.

Ačkoli se může zdát, že uvést v životopise komunikaci je jasná volba, ve skutečnosti se můžete odlišit tím, že budete konkrétnější.

Při vytváření oddílu dovedností myslete na čtyři hlavní kategorie komunikace:

 1. Verbální
 2. Neverbální
 3. Písemná
 4. Vizuální

Kliknutím sem zobrazíte obrázek v plné velikosti

Nejčastější kurzy, které lidé ve světě uvádějí ve svých životopisech

Jedním ze způsobů, jak prokázat, že máte požadované dovednosti, je předložit doklady o absolvování kurzu. Pokud jste předpokládali, že mnoho uchazečů o zaměstnání uvádí ve svém životopise nějaký druh komunikačního kurzu, nemýlili jste se.

Nejoblíbenějším kurzem uváděným v životopisech a CV všude ve světě je pokročilá komunikace, kterou zdůrazňuje 19 % uchazečů v zemích celého světa. Druhé místo zaujímá další typ komunikace: digitální obchodní marketing, který je uveden v 15 % životopisů. Pětici nejoblíbenějších kurzů uzavírají jazyky s 8 % a projektový management s 6 %. O sedmnácti dalších kurzech se zmínilo alespoň 1 % uchazečů o zaměstnání z celého světa.

Jediným dalším dvouciferným kurzem je první pomoc s 13 %. Důvodem častého uvádění kurzů v životopisech je skutečnost, že tvrdé dovednosti, tedy ty specifické dovednosti, které jsou nezbytné pro vaši kariéru, si lze osvojit a je mnohem snazší tyto znalosti získávat a prokazovat prostřednictvím kurzů. 

Kliknutím sem zobrazíte obrázek v plné velikosti

Vzorce používané v oddíle dovedností

Naše analýza odhalila několik vzorců, které uchazeči v oddíle věnovaném dovednostem používají. Ve většině zemí obsahuje méně než 50 % životopisů tytéž dovednosti. Jinými slovy, žadatelé uvádějí širší škálu svých charakteristik. Jak v Austrálii, tak ve Spojených státech však 5 nejčastěji se vyskytujících dovedností uváděla téměř polovina všech uchazečů o zaměstnání. To znamená, že oddíl dovedností v těchto zemích vypadá vždy dosti podobně. Všimněte si také, že všechny tyto charakteristiky patří mezi měkké dovednosti.

Jak již bylo uvedeno, dovedností číslo 1 v Austrálii je komunikace (94,3 %). Následuje týmová práce (66,8 %), rychlé učení (58,5 %), orientace na zákazníka (56 %) a schopnost pracovat ve stresu (53,2 %).

Životopisy ve Spojených státech uvádějí prakticky tytéž dovednosti, pouze schopnost pracovat pod tlakem nahrazují přizpůsobivostí (47,1 %). Ostatní položky: komunikace (84,1 %), týmová práce (52,3 %), orientace na zákazníka (50,3 %) a rychlé učení (48,8 %).

Naproti tomu ve Finsku jsou obvyklé dovednosti v životopisech uváděny v méně než 10 % případů, přičemž nejčastější dovedností je výborná znalost sady Microsoft Office, kterou v životopisu uvedlo pouhých 8,8 % lidí.

Vzorce v absolvovaných kurzech

Kurzy jsou z výše uvedených důvodů v životopisech uváděny v mnohem menším měřítku než dovednosti. V mnoha zemích se většina ze tří nejčastěji uváděných kurzů objevuje v méně než 1 % životopisů. Důvodem může být i to, že ne každý uchazeč o zaměstnání uvede kurzy, které absolvoval.

Jednou z výjimek je Egypt, kde téměř 5 % životopisů uvádí European Computer Driving Licence, tedy evropský certifikát počítačové gramotnosti ECDL, dnes známý jako International Computer Driving Licence (ICDL), a další 4,7 % životopisů uvádí jazykové kurzy.

Ve Finsku je populární kurz pro pracovníky přicházející do styku s potravinami, který se objevuje v 9,8 % životopisů, zatímco v Dánsku 5,5 % uchazečů uvádí kurz první pomoci, stejně jako 2,8 % Norů. Tři nejčastěji uváděné dovednosti v Mexiku se shodují s mezinárodním seznamem a tvoří je pokročilá komunikace (3,7 %), digitální obchodní marketing (2,8 %) a jazyky (1,5 %).

Lokální zaměření v České republice

Životopisy v České republice se odchylují od mezinárodního vzorce. Jediné, co se s pěticí nejčastějších dovedností překrývá, je sada Microsoft Office, která je uvedena ve 24,4 % životopisů. Nejčastější charakteristikou, kterou si čeští uchazeči o zaměstnání vybírají, je pracovitost, a to ve 25,9 % životopisů. První pětku doplňují důvěryhodnost (24,4 %), samostatnost (21,1 %) a odpovědnost (17 %).

V těsném sledu za sebou jdou pak digitální obchodní marketing (2,31 %) a pokročilá komunikace (2,3 %). Třetí nejoblíbenější jsou barmanské kurzy, i tak se ale v České republice objevují pouze ve čtvrtině procenta životopisů.

Co si zapamatovat

 1. Abyste sestavili oddíl životopisu věnovaný dovednostem a přišli na to, které své charakteristiky je třeba v životopise zdůraznit, musíte vědět, co zaměstnavatelé požadují.
 2. Využijte data z analýzy téměř 7 milionů životopisů služby Cvapp.cz a získejte konkurenční výhodu.
 3. Místo toho, abyste uváděli „komunikaci“, zvažte zdůraznění jedné z konkrétnějších dovedností v této zastřešující kategorii.
 4. Zaměstnavatelé v různých zemích hledají různé dovednosti. Odvíjí se to jak od průmyslových odvětví v těchto zemích, tak od jejich kultury.
Napište životopis během 15 minut
Napište životopis během 15 minut
Použijte profesionální a vyzkoušené šablony životopisů, které splňují všechna „pravidla“, která zaměstnavatelé očekávají.
Napsat životopis
Napište životopis během 15 minut
Napište životopis během 15 minut
Použijte profesionální a vyzkoušené šablony životopisů, které splňují všechna „pravidla“, která zaměstnavatelé očekávají.
Napsat životopis
Sdílet článek
Čtěte dále
Kariérní prostředky41 min. čtení
Jak napsat oznámení o ukončení pracovního poměru (a další tipy, jak kultivovaně ukončit pracovní poměr)
Jak napsat oznámení o ukončení pracovního poměru (a další tipy, jak kultivovaně ukončit pracovní poměr)
Motivační dopis5 min. čtení
Výzkum: Jak se liší motivační dopisy ve světě?
Výzkum: Jak se liší motivační dopisy ve světě?
Motivační dopis16 min. čtení
Jak ukončit motivační dopis (nejlepší příklady závěrečného odstavce)
Jak ukončit motivační dopis (nejlepší příklady závěrečného odstavce)
Životopisy10 min. čtení
Osobní analýza: to je to, co lidé uvádějí ve svém životopise
Osobní analýza: to je to, co lidé uvádějí ve svém životopise
Procházet vše
Tato webová stránka používá soubory cookie ke zlepšení uživatelské zkušenosti a provádění analýz a marketingu. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi podmínkami Zásady používání souborů cookie and Zásady ochrany osobních údajů.
Souhlasím s používáním cookies