1. Blog
  2. Životopisy
  3. Komunikační dovednosti: jak je předvést v životopise
Autor Paul DruryPaul Drury

Komunikační dovednosti: jak je předvést v životopise

6 min. čtení
Komunikační dovednosti: jak je předvést v životopise
Grafická část:Nelly Borisova
Uvedením svých komunikačních dovedností v životopise ukážete budoucímu zaměstnavateli, jak s pomocí ostatních lidí dosahujete svých cílů. Naše vzory vám pomohou předat to podstatné, co potřebujete sdělit.

Komunikační dovednosti nám (vedle nesčetných dalších výhod) pomáhají vysvětlovat fakta, řešit spory, vyjednávat dohody, zprostředkovávat technické detaily, poskytovat zpětnou vazbu, pozorně naslouchat a předkládat své myšlenky. 

Myšlenky se předávají mezi dvěma lidmi nebo ve skupině lidí tak dlouho, dokud není dosaženo žádoucího výsledku. Komunikace ožívá, když ji účastníci umějí dotáhnout do nejlepšího možného konce.

Zaměstnavatelé očekávají životopis, který svědčí o takovýchto vynikajících schopnostech, ale protože komunikace představuje velmi obsáhlé téma, je velmi důležité zjistit, které dovednosti budou pro danou pozici obzvláště potřebné. Je třeba rozlišovat mezi čtyřmi hlavními typy.

Čtyři hlavní typy komunikačních dovedností

Náš seznam komunikačních dovedností je rozdělen do čtyř kategorií:

1. Verbální komunikační dovednosti tvoří mluvené slovo, ne vždy se však jedná o prostý rozhovor. Videohovory, konferenční prezentace a schůzky vyžadují také to, abyste své myšlenky formulovali stručně a sebevědomě. 

Věc je složitá také na úrovni tónu a způsobu vyjadřování, které vždy mají vliv na to, jak budou vaše slova přijímána. Váš životopis by měl tyto jemné detaily brát v potaz.

2. Neverbální komunikační dovednosti jsou možná důležitější než to, co říkáte, protože řeč těla a mimika obličeje neuvěřitelným způsobem posouvají obsah řečeného.

Lidé s vynikajícími komunikačními dovednostmi mají na tyto drobné nuance v chování vytříbený cit a z vašeho životopisu by mělo být zřejmé, že jste mistrem v předávání i zachycování těchto nejjemnějších náznaků.

3. Písemná komunikace se v době online schůzek, rychlých zpráv a emotikonů stává zapomenutou dovedností, ale jak říká staré přísloví, „co je psáno, to je dáno.“ A když už něco zapíšete, raději nenechávejte žádný prostor pro různé výklady, protože až bude text číst jeho příjemce, pravděpodobně nebudete po ruce, abyste podali vysvětlení. Dovednosti v oblasti písemné komunikace jsou důležité zejména pro blogery.

Prokázat, že si s písemnou komunikací dobře poradíte, není v žádosti o zaměstnání nijak obtížné. Životopis je ukázkovým příkladem vaší schopnosti používat jazyk k tomu, abyste přesvědčili a zapůsobili.

4. Vizuální komunikační dovednosti Obrázek vždy vydá za tisíc slov. Lidé jsou dnes roztěkanější než dříve a moderní technika umožňuje vytvářet úchvatné grafické výstupy a ohromující prezentace, díky čemuž se schopnost sdělovat své myšlenky vizuální formou rychle stává významným požadavkem na uchazeče v mnoha profesích, jako jsou například marketéři obsahu.

V určitých povoláních je běžné, že k životopisu připojíte i portfolio svých prací. Uvedení odkazu na profily na sociálních sítích je také způsob, jak budoucímu zaměstnavateli přiblížit svůj vizuální styl komunikace.

Podívejme se na konkrétní komunikační dovednosti ze čtyř širokých oblastí a ukázky toho, co se může objevit v životopise.

Komunikační dovednosti pro váš životopis 

Zde je několik vzorů komunikačních dovedností pro váš životopis, které vypovídají o tom, jak si poradíte se svou pracovní náplní. Ve které z následujících devíti komunikačních dovedností vynikáte?

Reflexe

Schopnost zastavit se, zamyslet se nad tím, co bylo řečeno, a teprve poté vhodně reagovat je základem pro rozvoj produktivního rozhovoru. Jde o víc než jen o schopnost naslouchat – je to umění navázat na komunikaci, do níž jste se zapojili. 

Jasnost

Nikdo nechce poslouchat minutu, když by sdělení mohlo zabrat jen pět vteřin. 

Náš mozek si nejsnáze zapamatuje jednoduchá sdělení, takže i když byste svoji věc nejraději představili v celé šíři, je třeba mít na paměti, že čas strávený hovorem o tématu není úměrný účinnosti vašeho sdělení. Než začnete mluvit, zamyslete se a snažte se předat své sdělení stručně.

Naslouchání

Umění aktivně naslouchat spočívá v ochotě porozumět, nikoli pouze vyslechnout sdělení. Být dobrým posluchačem znamená poskytnout druhé straně možnost dokončit sdělení, než na ně zareagujete.

Zpětná vazba

Poskytování a přijímání zpětné vazby je základem produktivní komunikace. Pokud nevíme, co si ostatní myslí o našich slovech, nelze se jim svým myšlením přizpůsobit. 

Otevřenost

Kdybychom všichni uvažovali stejně, život by byl velmi nudný (a veškerý pokrok by se zastavil). Klíčem k nalezení tvůrčích řešení v komunikačním procesu je otevřenost vůči faktu, že myšlenky druhých lidí se mohou od těch našich lišit. 

Empatie

Nestačí při rozhovoru jen říkat, že chápete, jak to ten druhý myslí. Opravdová empatie přichází tehdy, když je z vašeho počínání zřejmé, že vás jeho pohled na věc ovlivnil. Lidé často jen formálně říkají „chápu vás“.

Když váš protějšek zjistí, že se jeho stanovisko snažíte skutečně pochopit, komunikace se rozproudí, protože takový člověk bude ochotnější podělit se o své niterné myšlenky. Svým postojem přijímáte jeho faktické zkušenosti.

Upřímnost

Autentičnost v komunikaci a hra s otevřenými kartami vyžadují velkou dávku sebevědomí. Vždy se najdou lidé, kteří budou chtít na náš úkor prosazovat své vlastní cíle, v každém případě ale platí, že pokud není komunikace upřímná a transparentní, může být cesta k porozumění plná úskalí. 

Vyjednávání

Komunikace na pracovišti často zahrnuje prvky obchodní výměny, takže abyste vy nebo váš tým získali to, co potřebujete, neobejdete se bez vyjednávání a ovlivňování.

Vyváženost

Klíčovým atributem skvělé komunikace je vyváženost. Lidé si sdělují své názory, hledají shodu a existuje vyvážený poměr mezi hovorem a nasloucháním. Pokud mají obě strany pocit, že se na komunikaci podílejí rovným dílem, konečný výsledek působí spravedlivě.

Jak uvést seznam komunikačních dovedností v životopise

Nyní je vám již patrně jasné, že nestačí do části životopisu věnované dovednostem napsat jen „komunikační dovednosti“. Tato osobní charakteristika je z hlediska úspěchu v zaměstnání příliš důležitá.

Zařaďte některé z výše uvedených příkladů do souhrnu svého životopisu a rozhodně zvažte, zda je nezařadíte i do líčení své kariéry v oddíle věnovaném dosavadním pracovním zkušenostem; do sekce dovedností pak přidejte některé hlubší komunikační dovednosti.

Používejte účinná akční slova, jimiž komunikační kontext rozšíříte o další rozměr, a snažte se co nejvíce kvantifikovat, tedy uvádět, čeho konkrétního jste svými komunikačními schopnostmi dosáhli. Efektivní komunikace by měla vždy být uváděna v měřitelných hodnotách.

Napište životopis během 15 minut
Napište životopis během 15 minut
Použijte profesionální a vyzkoušené šablony životopisů, které splňují všechna „pravidla“, která zaměstnavatelé očekávají.
Napsat životopis
Sdílet článek
Čtěte dále
Kariérní prostředky41 min. čtení
Jak napsat oznámení o ukončení pracovního poměru (a další tipy, jak kultivovaně ukončit pracovní poměr)
Jak napsat oznámení o ukončení pracovního poměru (a další tipy, jak kultivovaně ukončit pracovní poměr)
Pracovní pohovor7 min. čtení
Jak si vyjednat mzdu
Jak si vyjednat mzdu
Kariérní prostředky9 min. čtení
Jak se ucházet o zaměstnání, pokud máte dyslexii
Jak se ucházet o zaměstnání, pokud máte dyslexii
Životopisy8 min. čtení
Jak napsat životopis, když vám chybí jakékoli zkušenosti
Jak napsat životopis, když vám chybí jakékoli zkušenosti
Procházet vše
Tato webová stránka používá soubory cookie ke zlepšení uživatelské zkušenosti a provádění analýz a marketingu. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi podmínkami Zásady používání souborů cookie and Zásady ochrany osobních údajů.
Souhlasím s používáním cookies