1. Blog
 2. Životopisy
 3. Jak napsat životopis, když vám chybí jakékoli zkušenosti
Autor Paul DruryPaul Drury

Jak napsat životopis, když vám chybí jakékoli zkušenosti

8 min. čtení
Jak napsat životopis, když vám chybí jakékoli zkušenosti
Grafická část:Antonina Kasyanikova
Zůstaňte v klidu – kdekdo hledá práci, aniž by měl potřebné pracovní zkušenosti. Existuje několik způsobů, jak ukázat, co umíte!

Ve skutečnosti si myslíme, že i když sestavujete životopis „bez zkušeností“, máte toho o sobě hodně co říct.

Sedíte nad prázdným listem papíru a přemýšlíte, jak dát dohromady životopis pro svoje první zaměstnání? Možná nemáte žádné formální pracovní zkušenosti, ale to neznamená, že vám chybí relevantní výsledky, díky nimž budete moci úspěšně zahájit novou profesní dráhu. Chcete-li napsat životopis bez pracovních zkušeností, musíte podat svědectví o tom, jaký máte potenciál.

Budete-li pečlivě zvažovat, jak napsat životopis tak, aby odpovídal požadavkům na danou pracovní pozici, absence předchozí kariéry nebude tolik na překážku. Jestliže ukážete, že máte tu správnou kombinaci přístupu a schopností, zaměstnavatelé o vás budou mít zájem, protože máte potenciál.

Strukturování životopisu uchazeče bez zkušeností

Zaměstnavatelé od vás neočekávají dokument se spoustou pracovních úspěchů, spíše (podvědomě) předpokládají, že i bez zkušeností napíšete životopis, který bude mít tradiční strukturu. Jestliže se člověk, který se uchází o první zaměstnání, ve svém životopisu dopustí jakékoli odchylky od normy, vyvolá tím v potenciálním zaměstnavateli pocit nejistoty.

Vzhledem k tomu, že se patrně jedná o vaše první zamyšlení nad tím, jak napsat dobré CV (zejména ještě o něco ošidnější CV uchazeče bez zkušeností), stojí za to si říct, jaké oddíly by měl takový dokument obsahovat:

Záhlaví. Vaše jméno a kontaktní údaje by měly zaujímat výsostné postavení v horní části dokumentu. Toto umístění očekává elektronický systém pro podporu náborového procesu (ATS) a vy chcete, aby vás personalista, který se vás rozhodne přizvat k pohovoru, mohl snadno kontaktovat.

Souhrn. Možná si říkáte, že v CV uchazeče bez zkušeností není co shrnovat, my však i méně zkušeným žadatelům o zaměstnání doporučujeme, aby v tomto oddíle nastínili své postoje a schopnosti a popsali své kariérní cíle. Kdo jste, o co usilujete a co můžete nabídnout? I když předkládáte CV bez pracovních zkušeností, měli byste příjemce přesvědčit, aby pokračoval ve čtení.

Vzdělání. Délka vzdělání je důležitější než váš studijní průměr. Zamyslete se nad tím, jaké užitečné návyky jste získali, nad jakými projekty jste si lámali hlavu a kolik kreativity jste museli vynaložit. Schopnost učit se je v prvních letech v novém zaměstnání rozhodující.

Relevantní zkušenosti. Pracovní zkušenosti možná nemáte, určitě vám ale nechybí jiné relevantní zkušenosti. Mnohokrát v minulosti jste museli splnit úkol v určeném termínu. Vyberte vhodné příklady a zaměřte se na to, jak jste postupovali vzdělávacím procesem, a dávejte jasně najevo, že jste připraveni učit se dál.

Dovednosti. Každý člověk získává zkušenosti tím, že překonává nástrahy, které si pro něj život připravil. Měkčím dovednostem se učíme obtížněji, ale snadněji se zdůrazňují v životopise. Tvrdší dovednosti si lze osvojit a v životopise mají velkou hodnotu, měly by tedy být představeny s uvedením co nejvíce faktů. Rozhodující pro váš úspěch bude nalézt kombinaci dovedností vhodných pro danou pracovní pozici.

Jak naložit s oddílem dosavadní kariéry v životopise uchazeče bez zkušeností

Ačkoli byste se mohli domnívat, že dosavadní kariéra bez zkušeností je při sestavování životopisu na překážku, nedostatek zkušeností z placené práce nebo samostatně výdělečné činnosti neznamená, že jste si neosvojili dovednosti při jiných příležitostech. 

Tento oddíl lze i při absenci pracovních zkušeností nazvat „dosavadní kariéra“ – částečně z toho důvodu, že programy ATS v něm budou hledat relevantní klíčová slova, ale také proto, že jste se v uplynulých letech zabývali mnoha užitečnými věcmi. Uveďte je v oddíle určeném pro vaše dovednosti:

Dobrovolnictví. Dobrovolnická činnost nemusí být nutně z oboru, ve kterém chcete pracovat. Zvolte činnosti, jichž bude zapotřebí ve vašem prvním zaměstnání, a uveďte všechny relevantní tvrdé dovednosti, které jste si osvojili. Dobrovolnictví je skvělá příležitost k tomu, abyste se učili od svých spolupracovníků.

Stáže. Formální stáž mohou někteří lidé považovat za zaměstnání, ale co je ještě důležitější, váš potenciální první zaměstnavatel uvidí, že víte, co obnáší práce v kanceláři. I kdyby stáž trvala jen pár týdnů, vstupujete do svého prvního zaměstnání jako člověk, který již něco zažil. Pokud jste to dosud neudělali, nelitujte času a absolvujte neplacenou stáž.

Projekty. Ať se jedná o akademický nebo komerční projekt, zkušenost s časově ohraničenou činností, na jejímž konci stojí splněný cíl, je v prvním roce nebo dvou u nového zaměstnavatele zcela zásadní. Úspěšně splněné projekty svědčí o organizačních dovednostech, týmové práci a dosahování vytyčených výsledků a poskytují lidem sebedůvěru, pokud jde o plnění náročných úkolů.

Mimoškolní aktivity. V současné personalistice se podceňuje význam informací o osobnosti uchazeče a mnozí zkušení odborníci se ve svém životopisu snaží oddělit osobní složku od profesních úspěchů. To je chyba. Životopis má vždy odrážet vaši osobnost a u životopisu uchazeče bez zkušeností to platí dvojnásob. Zapojení do mimoškolních sportovních nebo zájmových aktivit je skvělý způsob, jak ukázat, jací jste.

Jak si poradit s uváděním zkušeností v životopise, pokud nemáte žádné pracovní zkušenosti

Oddíl životopisu věnovaný dovednostem je místem, kde se i uchazeč bez jakýchkoli zkušeností může plně realizovat. Měkké a tvrdé dovednosti, jejichž prostřednictvím se budete chtít vylíčit, budou východiskem pro pozdější pracovní pohovor, musí z nich proto být patrné, v jakých ohledech budete danému zaměstnavateli užiteční.

Důkladně si pročtěte pracovní nabídku a posuďte firemní kulturu ve společnosti, kde chcete pracovat – vylíčili jste sami sebe jako uchazeče, který v daném prostředí uspěje?

Měkké dovednosti. Charakteristikám spojeným s měkčími dovednostmi se obtížněji učíme, ale snadněji se zdůrazňují. Většina studentů se dobře vyzná v kreativním psaní, buďte proto tvořiví a uveďte ve svém životopise příklady situací, v nichž jste takové schopnosti uplatnili – budou se hodit do oddílu věnovaného dovednostem. Příklady měkkých dovedností: vedení druhých, zákaznické služby, komunikace, týmová práce, výzkum, kreativita, navazování vztahů s kolegy.

Tvrdé dovednosti. Uvedete-li v oddíle životopisu věnovaném dovednostem kvantifikovatelné tvrdé dovednosti, jako jsou technické znalosti, znalost sociálních sítí nebo konkrétní oborové znalosti, můžete i bez pracovních zkušeností vyniknout nad ostatními uchazeči. Nejrůznější tvrdé dovednosti lze získat v online kurzech, a i když jste patrně neměli příliš mnoho příležitostí k tomu, abyste je procvičovali, teoretický základ je skvělý začátek. 

10 tipů pro sestavení životopisu uchazeče o první zaměstnání

Existuje několik dalších tipů a triků, které můžete zvážit, sestavujete-li životopis do svého prvního zaměstnání. Musíte z něj vytvořit přesvědčivý dokument, jemuž žádný zaměstnavatel neodolá. Zde je několik bodů, které stojí za zvážení:

 • Hovořte jazykem zaměstnavatele z pracovní nabídky, abyste prošli testem ATS.
 • Dejte najevo, že se vyvíjíte – ukažte, co všechno jste se postupem času naučili.
 • Poskytněte odkazy na svoje příspěvky na sociálních sítích, ale nejprve je protřiďte.
 • Uvádějte nejrůznější fakta, pokud možno konkrétní čísla.
 • Použijte profesionální formát životopisu, zvažte použití předem vytvořené šablony.
 • Opakujete-li svá hlavní sdělení, používejte pro ně synonymní výrazy. Nebojte se opakování.
 • Píšete-li životopis bez zkušeností, nelítostně text upravujte – jsou všechny věty dostatečně úderné?
 • Čtěte po sobě mimořádně pečlivě s vědomím, že mladý profesionál musí být velmi pečlivý.
 • Nikdy si nevymýšlejte ani nelakujte skutečnost narůžovo. Přijde se na to a mohli byste o práci přijít.
 • Kde je to možné, používejte dějová slova a pro efekt využívejte nástroje, jako jsou odrážky.

Psaní životopisu pro první zaměstnání nemusí být marná práce. Máte-li jasnou představu o tom, čeho chcete ve své kariéře dosáhnout, jistě ve svých předchozích aktivitách najdete dostatek relevantních zkušeností, jejichž prostřednictvím dokážete, že máte potenciál.

Napište životopis během 15 minut
Napište životopis během 15 minut
Použijte profesionální a vyzkoušené šablony životopisů, které splňují všechna „pravidla“, která zaměstnavatelé očekávají.
Napsat životopis
Sdílet článek
Čtěte dále
Kariérní prostředky5 min. čtení
Jak oznámit nadřízenému, že dáváte výpověď
Jak oznámit nadřízenému, že dáváte výpověď
Životopisy17 min. čtení
Měkké dovednosti do životopisu
Měkké dovednosti do životopisu
Životopisy10 min. čtení
Napsat životopis v angličtině: jak na to
Napsat životopis v angličtině: jak na to
Životopisy9 min. čtení
Silné stránky v životopisech
Silné stránky v životopisech
Procházet vše
Tato webová stránka používá soubory cookie ke zlepšení uživatelské zkušenosti a provádění analýz a marketingu. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi podmínkami Zásady používání souborů cookie and Zásady ochrany osobních údajů.
Souhlasím s používáním cookies