1. Blog
 2. Životopisy
 3. Jak v životopisu uvádět jazyky
Autor Rolf BaxRolf Bax

Jak v životopisu uvádět jazyky

9 min. čtení
Jak v životopisu uvádět jazyky
Jak uvádět jazyky v životopisu a kdy, kde a jak formátovat jazykové znalosti.

Pokud patříte k více než polovině světové populace, která hovoří více než jedním jazykem, asi jste už přemýšleli o tom, jak v životopisu uvádět jazyky.

Tento návod obsahuje následující informace:

 • Zda byste měli v životopisu uvádět jazyky
 • Co je plynulá znalost jazyka a jak o ní psát v životopisu
 • Ukázky různých způsobů, jak uvádět jazykové znalosti v životopisu

Měli byste v životopisu uvádět jazyky?

Stručně řečeno, záleží na dvou věcech: na vaší pokročilosti a na tom, jak je cizí jazyk důležitý pro danou pracovní pozici.

Udělejte si v životopisu místo na jazyky, pokud jsou pro danou práci požadovány, nebo je uveďte druhotně, pokud podporují vaše odborné dovednosti. Zaměstnavatelé chtějí vědět, jestli jste schopni při práci používat cizí jazyky, a ty se mohou stát přidanou hodnotou vaší žádosti o zaměstnání i v případě, že nejsou požadovány.

Na trhu práce se zvyšuje poptávka po zaměstnancích ovládajících dva jazyky, od pracovníků v podpůrných pozicích po nejvyšší manažery. Pokud se úroveň vašich jazykových znalostí nachází na škále od komunikativní se schopností řešit odborné otázky po rodilého mluvčího (v zásadě tedy od střední pokročilosti po vysokou pokročilost), mají jazyky ve vašem životopisu své místo. Ať se ucházíte o pozici baristy nebo vysokého marketingového manažera, druhý jazyk vám může pomoci komunikovat se zákazníky, klienty a zahraničními pobočkami.

Uzpůsobte životopis dané pozici a klaďte větší či menší důraz na jazykové znalosti podle toho, jak je jazyk v této pozici důležitý a zda je uveden v jejím popisu.

Hodnocení schopnosti hovořit plynule cizím jazykem při uvádění jazyků v životopisu

Měkké dovednosti typu komunikativnost a organizační schopnosti můžete prokázat v průběhu času, avšak těžko můžete odpovědět vyhýbavě na otázku, jestli hovoříte plynule francouzsky. Než se začnete rozhodovat, kam v životopisu jazyky umístit, upřímně se zamyslete nad současnou úrovní znalostí všech jazyků, jimž jste se učili.

Znalost jazyků se zpravidla hodnotí na stupnici od 0 do 5:

0 – Žádné znalosti. Nikdy jste se daný jazyk neučili

1 – Základní. Poradíte si s velmi základní komunikací typu pozdravy, dotaz na cestu atd. Při této úrovni jste schopni navštívit cizí zemi a dokážete se v ní základním způsobem domluvit.

2 – Znalost umožňující omezenou práci. Dokážete vést přímý rozhovor o něco přirozeněji, avšak vaše slovní zásoba nemusí stačit na odborná nebo složitá témata.

3 – Znalost umožňující profesionální práci. Dokážete v daném jazyce sebejistě hovořit s klienty po telefonu nebo dělat prezentace. Bude možná patrné, že se nejedná o váš rodný jazyk a budete potřebovat pomoc s určitými frázemi nebo výrazy.

4 – Znalost umožňující plně profesionální práci. Na této úrovni snadno přecházíte z odborných témat na osobní. Nepotřebujete již pomoc s překladem složitých myšlenek nebo výrazů a vaši nadřízení si mohou být jisti, že si samostatně poradíte při komunikaci s klienty.

5 – Znalost na úrovni rodilého mluvčího. Jazyk je tak významnou součástí vašeho každodenního života, že téměř nemáte přízvuk a můžete pomáhat ostatním s překladem. Tato úroveň je typická pro lidi, kteří v daném jazykovém prostředí vyrůstali nebo cizím jazykem pravidelně hovořili velkou část svého života.

Úroveň 1 a 2 sice představují krok správným směrem, ale stěží je lze prakticky uplatnit v pracovním prostředí a nejsou dostatečné na to, abyste je uváděli v životopisu. Budete-li výslovně dotázáni během pohovoru, je vhodné projevit ochotu učit se a zdokonalovat své jazykové znalosti.

Obecně platí, že je vhodné v životopisu uvádět jazyky pouze tehdy, pokud jsou vaše znalosti na úrovni 3 až 5.

Jak v životopisu uvádět jazyky

1. Postranní sloupec pro znalost jazyků. Informace v postranním sloupci životopisu upoutají pozornost a vyvolají v příjemci dojem, že byly na zvláštním místě umístěny záměrně. Pokud je pro danou pozici výslovně požadováno uvedení znalosti jazyků a vy splňujete požadovanou úroveň, zvažte tedy uvedení svých znalostí v postranním sloupci.

V mnoha našich šablonách životopisu můžete pro uvedení úrovně dovedností a jazykových znalosti kromě slovního popisu použít ikony nebo stupnice. Pokud ovládáte více jazyků, uveďte je všechny nebo spojte dovednosti a jazyky do společného přehledu v postranním sloupci.

Uvedený přehled může vypadat třeba takto:

 • Španělština ★★★★★
 • Francouzština ★★★★☆
 • Němčina ★★★☆☆

2. V rámci pracovních zkušeností. Mezi své dovednosti a povinnosti uváděné u jednotlivých pracovních pozic zařaďte odrážku týkající se používání cizího jazyka v rámci dané pozice. Jako vždy uvádějte pravdivé údaje – pokud se dřívější zaměstnání ocitne mezi referencemi, mohlo by dojít na zjišťování znalosti jazyka.

Pokud má jazyk mezi požadavky na pracovní pozici velkou váhu, umístěte jej v seznamu vykonávaných povinností hned na začátek. Když si náborový manažer začíná procházet váš životopis, může hledat klíčová slova; uvedením příslušných frází dáváte najevo, že víte, jaká úroveň jazykových znalostí je požadována.

Příklad:

Produktový manažer, společnost Super Solutions, leden 2014 – leden 2018

 • Vedl online a osobní korespondenci s klienty ve Francii, kontaktní osoba kanceláře pro překlady a jednání ve francouzském jazyce.

3. Vzdělání. Pokud bylo studium druhého nebo třetího jazyka důležitou součástí vašeho formálního vzdělání, zejména pokud se jednalo o hlavní nebo druhý studijní program, uveďte jazykové vzdělání také v oddílu věnovaném vzdělání. Můžete tím také rozšířit svůj životopis, pokud jste čerství absolventi a snažíte se uvést jedinečná fakta, která svědčí o vašich zájmech. V tomto případě můžete zvážit uvedení svého členství ve společnostech sdružujících nejlepší studenty jazyků, kluby nebo cesty do zahraničí, během nichž jste měli možnost si vylepšit jazykové znalosti v praxi.

Pokud se domníváte, že pro náborového manažera budou takové informace užitečné, můžete dokonce v šablonách životopisů s velkým důrazem na informace o vzdělání pod názvem školy uvést podrobnosti o studiu jazyka a praktickém využití svých znalostí.

Příklad:

Univerzita Karlova v Praze

Bakalářský studijní program Ekonomie a finance

 • Druhý studijní program španělština a mezinárodní vztahy
 • Předseda České iberoamerické společnosti
 • Studium v zahraničí v rámci studijního programu v Argentině

4. Označte konkrétní úroveň. Ať už to bude v kterémkoli oddíle, uveďte poznámku nebo vložte ikonu, z níž bude vyplývat vaše současná znalost daného jazyka. I když jste třeba na střední škole excelovali v italštině, potenciální zaměstnavatel nemůže vědět, jak jste si od té doby udržovali své jazykové znalosti. Dáváte tím také najevo, že víte, jaká úroveň znalosti je požadována pro pracovní pozici, o kterou usilujete.

Můžete to formulovat například tímto způsobem:

„Znalost německého jazyka na úrovni umožňující profesionální práci, deset let zkušeností získaných v praxi během spolupráce s německy hovořícími klienty a prodejci.“

5. V rámci mimořádných dovedností nebo údajů o vaší osobě. Jak jsme již uvedli, můžete jazykové vzdělání a zkušenosti také zařadit mezi mimořádné dovednosti nebo je přidat k údajům o vaší osobě v závěru životopisu. Jedná se o nejlepší řešení, pokud jazyk není z hlediska dané pracovní pozice to nejpodstatnější, ale přesto vám jeho znalost může poskytnout výhodu oproti ostatním uchazečům. V části pro mimořádné dovednosti uveďte podrobné informace o svých jazykových znalostech mezi svými aktivitami nebo pracovními pozicemi z dřívějška.

Příklad:

„Rodilý mluvčí španělského jazyka se čtyřletou zkušeností s dobrovolnictvím v místní organizaci ESL“

Jazyky ve vašem životopisu jako nástroj pro kariérní růst

Nezapomínejte, v čem spočívá umění uvést v životopisu jazykové znalosti profesionálním způsobem:

Náš svět je stále propojenější a komunikace s ostatními lidmi má stále větší prioritu. Pokud jste již napřed a hovoříte plynně druhým nebo třetím jazykem, který je pro danou pozici relevantní, je to konkurenční výhoda a měli byste se snažit uvést jazyky ve svém životopisu co nejefektivnějším způsobem.

Napište životopis během 15 minut
Napište životopis během 15 minut
Použijte profesionální a vyzkoušené šablony životopisů, které splňují všechna „pravidla“, která zaměstnavatelé očekávají.
Napsat životopis
Sdílet článek
Čtěte dále
Motivační dopis13 min. čtení
Jak formátovat motivační dopis v roce 2023: vzory a tipy
Jak formátovat motivační dopis v roce 2023: vzory a tipy
Kariérní prostředky4 min. čtení
Jak oznámit nadřízenému, že dáváte výpověď
Jak oznámit nadřízenému, že dáváte výpověď
Kariérní prostředky29 min. čtení
Je čas na kariérní změnu? Co dělat, pokud ano?
Je čas na kariérní změnu? Co dělat, pokud ano?
Životopisy17 min. čtení
Měkké dovednosti do životopisu
Měkké dovednosti do životopisu
Procházet vše
Tato webová stránka používá soubory cookie ke zlepšení uživatelské zkušenosti a provádění analýz a marketingu. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi podmínkami Zásady používání souborů cookie and Zásady ochrany osobních údajů.
Souhlasím s používáním cookies