1. Vzory
 2. Právnička
Autor Karl KahlerKarl Kahler

Příklad motivačního dopisu Právnička

Použijte tento Právnička vzor motivačního dopisu pro úplnost uchazečského procesu a získejte svou práci snů - bez frustrací, bez omylů. Tento vzor motivačního dopisu je speciálně navržen na Právnička funkce v roce 2024. Profitujte z našich vzorových vět a profesionálního rozvržení a napište si během několika minut dokonalý motivační dopis ke stažení.
4.8
Průměrné hodnocení
77 lidí už ho ohodnotilo
Příklad motivačního dopisu Právnička
Upravit tento motivační dopis

Nejlepší formát motivačního dopisu právníka

Motivační dopis by měl mít většinou jednu stranu a maximálně 400 slov a měl by být strukturován následovně:

 • Záhlaví
 • Oslovení
 • Úvod
 • Hlavní část
 • Závěr
 • Podpis

Níže v textu je uveden vzor motivačního dopisu právníka, který můžete přizpůsobit vyhlédnuté pozici a organizaci, která ji nabízí.

Vzor motivačního dopisu k úpravám podle potřeby

Vážená paní Svíbová,

dovoluji si odkázat na přílohu A mé žádosti: právnička se specializací na IT právo se znalostí japonštiny na úrovni rodilého mluvčího, která se během své pětileté praxe v oblasti práv duševního vlastnictví zabývala ochranou mezinárodních ochranných známek a patentů společností jako např. Bask-Tonns a Crisp Craine a více než 40 dalších spotřebitelských značek střední velikosti. Výsledkem spolupráce s místními právními týmy byla řada milionových vypořádání v oblasti porušování práv duševního vlastnictví a patentových sporů.

Zaujalo mne, že vaše kancelář Schwarz & Durych s.r.o. hledá IP právníka, neboť vím, že ve stále větší míře zastupujete právní zájmy spotřebitelských značek na Dálném východě. Duševní vlastnictví je v oblasti Dálného východu velmi ošidnou záležitostí – abyste se vyrovnali se všemi složitostmi, musíte dobře znát daný region i svůj obor.

Absolvovala jsem Právnickou fakultu Vanderbiltovy univerzity a následně vstoupila do advokacie, avšak i poté ve mně přetrval zájem o psaní právních textů. Na předních internetových stránkách věnovaných právní tematice jsem publikovala více než 70 článků o mezinárodním autorském právu a ochranných známkách a sepsala jsem šest různých stanovisek v postavení amicus curiae. Díky svému akademickému výzkumu jsem se zařadila mezi přední odborníky v oboru a přispěla jsem k následujícím úspěchům naší kanceláře:

 • V 92 % případů dosaženo smírného urovnání sporu (nejlepší výsledek v oboru)
 • Rekordní vypořádání ve výši 165 milionů USD, které mělo zcela zásadní dopad v oboru výroby zmrzliny
 • Osobní schůzky se 4 až 5 klienty týdně, 96% míra spokojenosti klientů

Ať vedu hromadnou žalobu v případu odpovědnosti za vadu výrobku nebo spor týkající se porušení ochranné známky, je pro mě zásadní skutečnost, že hájím práva lidí, kteří vynaložili vše, aby vybudovali svoji značku. Její existenci by neměli svým protiprávním jednáním ohrožovat nepoctivci, kteří chtějí využít příležitosti. Baví mě jim v této činnosti bránit.

Měla bych velkou radost, kdybych s Vámi mohla probrat některé své významné případy, ráda bych se také dozvěděla víc o práci v týmu právní kanceláře Schwarz & Durych s.r.o.

S pozdravem

Martina Dlouhá

Zkopírováno!

Záhlaví motivačního dopisu

Záhlaví obsahuje vaše jméno, povolání, adresu, telefonní číslo a e-mail. Slouží také jako designový prvek stránky, který lahodí oku a umožňuje vhodné využití prázdné plochy bez textu a případně i umírněných barev. Chcete-li si prohlédnout ukázky dobře provedených záhlaví, přejděte na web resume.io a podívejte se na bezplatné šablony motivačních dopisů.

Cíl záhlaví motivačního dopisu: zajistit, aby bylo rychle zřejmé, že jste autorem motivačního dopisu právě vy, a to vizuálně přitažlivým způsobem, který odráží váš cit pro detail a profesionalitu.

Oslovení v motivačním dopise

„Vážená paní (pane) + příjmení“ je v každém obchodním dopise tradičním a osvědčeným oslovením, jímž nemůžete nic pokazit. Pokud se s personalistou zatím neznáte, neměli byste jej oslovovat křestním jménem.

Právnická profese je jednou z nejformálnějších, vyvarujte se proto přílišné familiárnosti v této nebo jiné části dopisu. Chcete, aby váš dopis měl osobní tón, ale nechcete, aby byl příliš neformální nebo uvolněný.

Vždy se snažte dopis adresovat konkrétní osobě, která ve společnosti, na niž se obracíte, odpovídá za přijímání nových zaměstnanců. Pokud v nabídce pracovní pozice není uvedeno jméno kontaktní osoby, zkuste do společnosti zavolat a zjistit si je. Pokud jste si dali tu práci a zjistili, s kým je třeba mluvit, svědčí to o pozitivní iniciativě z vaší strany.

Cíl oslovení v motivačním dopise: zahájit motivační dopis profesionálně a vytvořit si okamžitou a přímou vazbu na personalistu advokátní kanceláře.

Úvod motivačního dopisu

Váš první odstavec by měl vymezovat pracovní pozici, o kterou se ucházíte, a odhalit něco z vašich profesních předpokladů. Měl by upoutat pozornost příjemce a přimět jej číst dál.

Musíte najít správný tón, který bude profesionální, ale zároveň živý, nikdy ne nevýrazný nebo nudný. Vyhněte se otřepaným frázím, personalistické hantýrce a frázovitosti. Představte si úvod jako úvodní řeč u soudu – chcete posluchače zaujmout.

Cíl úvodu motivačního dopisu: ihned vyniknout mezi ostatními uchazeči o zaměstnání tím, že si osvojíte úvodní sdělení a jazyk.

Zde je ukázka možného zahájení z našeho vzorového motivačního dopisu pro právníky.

Vzor úvodu motivačního dopisu k úpravám podle potřeby

Vážená paní Svíbová,

dovoluji si odkázat na přílohu A mé žádosti: právnička se specializací na IT právo se znalostí japonštiny na úrovni rodilého mluvčího, která se během své pětileté praxe v oblasti práv duševního vlastnictví zabývala ochranou mezinárodních ochranných známek a patentů společností jako např. Bask-Tonns a Crisp Craine a více než 40 dalších spotřebitelských značek střední velikosti. Výsledkem spolupráce s místními právními týmy byla řada milionových vypořádání v oblasti porušování práv duševního vlastnictví a patentových sporů.

Zaujalo mne, že vaše kancelář Schwarz & Durych s.r.o. hledá IP právníka, neboť vím, že ve stále větší míře zastupujete právní zájmy spotřebitelských značek na Dálném východě. Duševní vlastnictví je v oblasti Dálného východu velmi ošidnou záležitostí – abyste se vyrovnali se všemi složitostmi, musíte dobře znát daný region i svůj obor.

Zkopírováno!

Prostřední (hlavní) část motivačního dopisu

V hlavní části dopisu musíte uvést, že máte pro tuto práci vynikající kvalifikaci. Pokud máte dlouholeté zkušenosti v oblasti práva, je to první věc, kterou byste zde měli sdělit.

V životopise by již měla být uvedena vaše předchozí zaměstnání a v odrážkách by měly být zdůrazněny vaše úspěchy v těchto zaměstnáních. V motivačním dopise však můžete tuto informaci rozšířit, například o konkrétní příběh popisující velkou pracovní výzvu, kterou jste v minulosti museli řešit, a způsob, jak jste se s ní vyrovnali. Uveďte konkrétně své pracovní úspěchy a pokud možno použijte fakta a čísla.

Pokud právě dokončujete právnickou fakultu a vaše pracovní zkušenosti jsou jen velmi omezené, zmiňte se o stážích nebo dobrovolnické práci v oblasti práva, kterou jste vykonávali. Zdůrazněte své studijní zkušenosti, účast v modelových soudních procesech nebo cokoli jiného, co vás prezentuje jako silného uchazeče o toto zaměstnání. V hlavní části dopisu se můžete věnovat také svým odborným dovednostem, nadáním, zájmům a profesním ambicím.

Cíl motivačního dopisu: předložit důkazy a obhajobu své osoby jako nejsilnějšího uchazeče o danou pozici.

Náš vzor motivačního dopisu právníka ukazuje, co byste mohli uvést v prostřední části.

Absolvovala jsem Právnickou fakultu Vanderbiltovy univerzity a následně vstoupila do advokacie, avšak i poté ve mně přetrval zájem o psaní právních textů. Na předních internetových stránkách věnovaných právní tematice jsem publikovala více než 70 článků o mezinárodním autorském právu a ochranných známkách a sepsala jsem šest různých stanovisek v postavení amicus curiae. Díky svému akademickému výzkumu jsem se zařadila mezi přední odborníky v oboru a přispěla jsem k následujícím úspěchům naší kanceláře:

 • V 92 % případů dosaženo smírného urovnání sporu (nejlepší výsledek v oboru)
 • Rekordní vypořádání ve výši 165 milionů USD, které mělo zcela zásadní dopad v oboru výroby zmrzliny
 • Osobní schůzky se 4 až 5 klienty týdně, 96% míra spokojenosti klientů

Ať vedu hromadnou žalobu v případu odpovědnosti za vadu výrobku nebo spor týkající se porušení ochranné známky, je pro mě zásadní skutečnost, že hájím práva lidí, kteří vynaložili vše, aby vybudovali svoji značku. Její existenci by neměli svým protiprávním jednáním ohrožovat nepoctivci, kteří chtějí využít příležitosti. Baví mě jim v této činnosti bránit.

Zkopírováno!

Vzor hlavní části motivačního dopisu k úpravám podle potřeby

Jak uzavřít motivační dopis právníka 

Přistoupili jste k závěrečné řeči. Poslední odstavec vašeho dopisu by měl být stručnou, energickou rekapitulací a optimistickou výzvou k akci. Můžete se zeptat, zda byste mohli za týden či dva zatelefonovat a domluvit se na pohovoru. 

Přinejmenším zanechte v příjemci dojem, že se těšíte na odpověď. Vnukněte mu myšlenku, že by měl na základě tohoto dopisu něco udělat, místo aby jej prostě odložil.

Cíl závěru motivačního dopisu: uzavřít svou věc a zároveň sebevědomě prohlásit, že další krok je na personalistovi.

Níže najdete závěrečnou část našeho vzorového motivačního dopisu právníka.

Závěr motivačního dopisu k úpravám podle potřeby

Měla bych velkou radost, kdybych s Vámi mohla probrat některé své významné případy, ráda bych se také dozvěděla víc o práci v týmu právní kanceláře Schwarz & Durych s.r.o.

S pozdravem

Martina Dlouhá

Zkopírováno!

Rozloučení v motivačním dopise 

Ukončete dopis slovy „S pozdravem“ nebo jiným odpovídajícím rozloučením a za něj napište své jméno.

Napište motivační dopis během několika minut
Napište motivační dopis během několika minut
Upozorněte na sebe a získejte si rychleji práci s naší sbírkou bezplatných šablon motivačních dopisů, které jsou odborně navrženy tak, abyste dosáhli na perfektní pozice.
Napsat motivační dopis

Profesionálně navržené šablony zdarma

S více než 10 miliony životopisů a motivačních dopisů je Cvapp.cz vedoucí on-line editor kariéry, který zajistí, abyste skončili na straně přijatých uchazečů.
4.5 z 5
založeno na 430 recenzích o Trustpilot
Použít tuto šablonuStockholm cover_letter template
Stockholm
1.400.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuNew York cover_letter template
New York
440.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuVienna cover_letter template
Vienna
120.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSydney cover_letter template
Sydney
160.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuLondýn cover_letter template
Londýn
290.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuDublin cover_letter template
Dublin
250.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMoskva cover_letter template
Moskva
63.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuAmsterdam cover_letter template
Amsterdam
160.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMadrid cover_letter template
Madrid
150.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSantiago cover_letter template
Santiago
140.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSingapur cover_letter template
Singapur
53.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuOslo cover_letter template
Oslo
57.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuKapské Město cover_letter template
Kapské Město
7.900 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuPaříž cover_letter template
Paříž
36.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBerlín cover_letter template
Berlín
94.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŽeneva cover_letter template
Ženeva
3.400 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuVancouver cover_letter template
Vancouver
46.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuTokio cover_letter template
Tokio
62.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMilán cover_letter template
Milán
51.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuLisabon cover_letter template
Lisabon
30.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBarcelona cover_letter template
Barcelona
29.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuKodaň cover_letter template
Kodaň
23.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuChicago cover_letter template
Chicago
20.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuRio cover_letter template
Rio
29.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŘím cover_letter template
Řím
5.700 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBoston cover_letter template
Boston
18.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuToronto cover_letter template
Toronto
110.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Tato webová stránka používá soubory cookie ke zlepšení uživatelské zkušenosti a provádění analýz a marketingu. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi podmínkami Zásady používání souborů cookie and Zásady ochrany osobních údajů.
Souhlasím s používáním cookies