1. Vzory životopisů
 2. Finanční analytik
Autor Susan ShorSusan Shor

Vzor životopisu Finanční analytik

Příklad prověřeného životopisu, který vám získá vaši příští práci v roce 2024. Tento příklad životopisu Finanční analytik můžete upravit a vytvořit si vlastní životopis za pár minut. Stačí vyplnit podrobnosti, nový životopis si pak stáhnout a začít rozesílat přihlášky ještě dnes!
4.2
Průměrné hodnocení
78 lidí už ho ohodnotilo
Vzor životopisu Finanční analytik
Upravit tento životopis

Jak napsat životopis finančního analytika

Na začátku vždy stojí tatáž univerzálně použitelná struktura životopisu, která funguje pro všechna povolání. Zde jsou její základní prvky:

 • Záhlaví
 • Profil (někdy nazývaný souhrn či představení uchazeče)
 • Dosavadní kariéra
 • Vzdělání
 • Dovednosti

Vše by se mělo vejít na jednu stránku. Každá verze životopisu finančního analytika by se měla odlišovat od všech ostatních. Kdykoli se ucházíte o konkrétní pracovní pozici, je třeba životopis upravit tak, aby jeho obsah přímo odpovídal potřebám a očekáváním daného zaměstnavatele. Pečlivě si projděte zveřejněný popis pracovní pozice, zvolte cílenou strategii a postupně ji zdokonalujte.

Záhlaví životopisu

Odlište se od zástupu uchazečů o zaměstnání tím, že vytvoříte výrazné a atraktivní záhlaví životopisu. Váš životopis tak ihned získá na přitažlivosti a bude vybízet ke čtení. Dvojnásobného účinku dosáhnete sladěním vizuálních prvků životopisu a motivačního dopisu tak, aby tvořily harmonickou dvojici.

Výrazné uvedení vašeho jména, povolání a kontaktních údajů v záhlaví přispívá k vytvoření příznivého prvního dojmu. Personalisté se budou moci k vašemu životopisu snadno vrátit, aby vás zařadili do užšího výběru a kontaktovali vás kvůli pohovoru. 

Vzor profilu v životopisu: trocha osobního přístupu

Proč osobního? Zaměstnavatele samozřejmě nejvíce zajímají finančně analytické dovednosti, s nimiž do jejich podniku přicházíte. Stejně tak ale chtějí zjistit, do jaké míry budete kompatibilní s kolegy a klienty. Když v profilu životopisu, který se někdy také nazývá souhrn nebo představení uchazeče, dáte personalistovi nahlédnout do své profesní osobnosti, umožníte mu vytvořit si určitý obrázek dříve, než se s vámi setká u pohovoru. 

Vzpomeňte si na své největší profesní úspěchy a nezapomeňte je ve svém profilu popsat.

Vzor dosavadní kariéry: budování profesní dráhy

Než začnete uvádět svá předchozí zaměstnání, zamyslete se nad svou profesní dráhou. Dosavadní kariéra je jako biografie vašeho pracovního života. Nejlepší životopisy vypovídají o vašem růstu a dosažených úspěších. Jak na to? Ohlédněte se za všemi svými předchozími zaměstnáními. (Pokud za sebou máte více než 10 let pracovních zkušeností, můžete některá starší zaměstnání vynechat.) Položte si následující otázky:

 • Čeho jsem v dané pozici dosáhl?
 • Jaké dovednosti jsem uplatnil/a a co nového jsem se naučil/a?
 • Jaký byl můj největší úspěch a jak jsem ho dosáhl/a?
 • Mohu svá tvrzení podpořit fakty a podrobnostmi?
 • Dosáhl/a jsem povýšení nebo nějakého ocenění?

Odpovědi na tyto otázky budou tvořit základ vašeho seznamu s odrážkami. Při vytváření oddílu věnovaného dosavadní kariéře se vedle těchto důležitých klíčových slov nezapomeňte zaměřit na dovednosti a vlastnosti, které personalisté konkrétně uvádějí v nabídce pracovního místa. Jak jsme již nejednou uvedli v souvislosti s nejvhodnějším formátem životopisu, uveďte své dosavadní pozice v obráceném chronologickém pořadí – nejnovější zaměstnání na prvním místě, nejstarší na posledním. 

Vzor dosavadní kariéry finančního analytika 

Finanční analytik v GEO, Olomouc
říjen 2012 — Srpen 2022

 • Vytváření rozpočtů a dosažení 15% úspory mzdových a materiálových nákladů.
 • Sestavování finančních zpráv o dokončených projektech s důrazem na příznivé výsledky, které lze v budoucnu zopakovat.
 • Vytváření atraktivně formátovaných a přehledných finančních výkazů včetně schémat peněžních toků a rozvah.
 • Vytváření analýz a zpráv o výkonnosti určených vedoucím pracovníkům se souhrny hlavních zjištění.
 • Uvedení a implementace nového typu inovativního programového vybavení.
 • Hodnocení nových projektů rozvoje, jejichž prostřednictvím bylo dosaženo příjmů v hodnotě 15 milionů Kč.

 

Finanční analytik v Enterprise Finance , Olomouc
Září 2008 — Září 2012

 • Předkládání typově různorodých zpráv s požadovaným zaměřením a mírou podrobnosti včetně ad hoc analýz, ročních rozpočtů v rámci provozního plánu, měsíčních výhledů hotovostních toků a očekávaných příjmů.
 • Analýzy smluv s dodavateli a poradenství při sjednávání smluvních podmínek s dosažením 6% rozpočtové úspory.
 • Vytváření týdenních zpráv o mzdových výdajích a prezentace výsledků členům vedení společnosti.
 • Modelování grafů očekávaných příjmů umožňujících přesně sledovat dosažené pokroky ve vztahu k prognózám a plánům.
Zkopírováno!

Část životopisu věnovaná vzdělání: zdůrazněte své studijní úsilí

Personalisté ve finančnictví se sice mohou zaměřovat na absolventy elitních vysokých škol, což ale nutně neznamená, že jste mimo hru. I když se jedná o profesi, u níž formálně nejsou stanoveny žádné konkrétní požadavky na vzdělání, Investopedia uvádí, že zaměstnavatelé od uchazečů očekávají alespoň bakalářský titul s tím, že upřednostňovanými obory jsou finance, ekonomie nebo statistika. Pokud nejste absolventem nebo absolventkou elitní školy, kýžený úspěch vám může zajistit dokončené studium MBA.

Pokud jste přibližně uprostřed své profesní dráhy, je vzdělání tím nejméně důležitým oddílem vašeho životopisu. Již jste se osvědčili v praxi, takže zcela postačí uvést výčet dosažených titulů. Pokud máte magisterský nebo vyšší titul, není třeba uvádět absolvovanou střední školu.

Jestliže jste získali mnoho ocenění nebo jste členem několika profesních organizací, zvažte přidání oddílů Osvědčení, Ocenění a případně Členství v organizacích. Při rozhodování o tom, zda tyto oddíly zařadit, mějte na paměti omezený rozsah životopisu.

Následuje náš vzorový oddíl vzdělání v životopise finančního analytika.

Vzor vzdělání finančního analytika

Bakalářské a magisterské studium oboru Ekonomika a provoz podniku, Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Pardubice 
říjen 2003 — červen 2008

 • Prospěl s vyznamenáním
Zkopírováno!

Vzor oddílu CV určeného pro dovednosti: analyzujte své schopnosti

Může se zdát samozřejmé, že pro práci finančního analytika potřebujete analytické dovednosti, avšak jedná se o širokou kategorii, kterou je třeba rozdělit na jednotlivé složky. Nejprve se zamyslete nad všemi svými dovednostmi, nejen nad těmi, o kterých se domníváte, že jsou důležité pro kariéru finančního analytika. Sestavte základní seznam dovedností, které byste nejspíš mohli použít pro každý svůj životopis. Poté vyberte pět až deset nejdůležitějších dovedností, které chcete zdůraznit v této konkrétní verzi životopisu.

Možná bude jednodušší se nejprve zamyslet nad kategoriemi dovedností a poté sepsat dílčí dovednosti v každé jednotlivé kategorii. Například finanční modelování vyžaduje počítačové dovednosti, sběr dat, analýzu, komunikaci s kolegy, studium zdrojů atd.

Podívejte se na vzor oddílu věnovaného dovednostem v CV finančního analytika.

Vzor oddílu věnovaného dovednostem
 • Finanční analýza
 • Analýza trendů
 • Vedení týmu
 • Strategické plánování
 • Hodnocení trhu
Zkopírováno!
Napište životopis během 15 minut
Napište životopis během 15 minut
Použijte profesionální a vyzkoušené šablony životopisů, které splňují všechna „pravidla“, která zaměstnavatelé očekávají.
Napsat životopis

Originální šablony životopisů

Přesvědčte zaměstnavatele a náboráře jednou z našich 25+ elegantních, profesionálně navržených šablon životopisu.
4.5 z 5
založeno na 423 recenzích o Trustpilot
Použít tuto šablonuStockholm resume template
Stockholm
8.700.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuNew York resume template
New York
4.000.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuVienna resume template
Vienna
2.200.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSydney resume template
Sydney
1.900.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuLondýn resume template
Londýn
3.700.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuDublin resume template
Dublin
3.900.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMoskva resume template
Moskva
740.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuAmsterdam resume template
Amsterdam
1.700.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMadrid resume template
Madrid
1.500.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSantiago resume template
Santiago
1.300.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSingapur resume template
Singapur
720.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuOslo resume template
Oslo
580.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuKapské Město resume template
Kapské Město
57.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuPaříž resume template
Paříž
550.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBerlín resume template
Berlín
1.500.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŽeneva resume template
Ženeva
34.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuVancouver resume template
Vancouver
510.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuTokio resume template
Tokio
350.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMilán resume template
Milán
930.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuLisabon resume template
Lisabon
230.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBarcelona resume template
Barcelona
490.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuKodaň resume template
Kodaň
100.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuChicago resume template
Chicago
150.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuRio resume template
Rio
200.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŘím resume template
Řím
200.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBoston resume template
Boston
120.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuRirekisho resume template
Rirekisho
52.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuShokumukeirekisho resume template
Shokumukeirekisho
3.400 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuAthens resume template
Athens
110.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBrussels resume template
Brussels
70.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuPrague resume template
Prague
19.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŠanghaj resume template
Šanghaj
32.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuToronto resume template
Toronto
2.000.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Tato webová stránka používá soubory cookie ke zlepšení uživatelské zkušenosti a provádění analýz a marketingu. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi podmínkami Zásady používání souborů cookie and Zásady ochrany osobních údajů.
Souhlasím s používáním cookies