1. Vzory životopisů
 2. Účetní
Autor Ivan ShovkopliasIvan Shovkoplias

Vzor životopisu Účetní

Příklad prověřeného životopisu, který vám získá vaši příští práci v roce 2024. Tento příklad životopisu Účetní můžete upravit a vytvořit si vlastní životopis za pár minut. Stačí vyplnit podrobnosti, nový životopis si pak stáhnout a začít rozesílat přihlášky ještě dnes!
4.6
Průměrné hodnocení
78 lidí už ho ohodnotilo
Vzor životopisu Účetní
Upravit tento životopis

Co by si svět počal bez účetních a daňových poradců? A když ne svět, tak určitě řada podnikatelů a firem. Ne nadarmo se říká, že účetnictví je jazyk podnikání. Účetnictví má samozřejmě řadu forem, daňové, mzdové, finanční. Sestavujete-li životopis účetního, dosáhnete v každém jednotlivém oddílu nejlepších výsledků, pokud vezmete v potaz situaci ve své specializaci. Máte-li vyhlédnutou určitou pozici, budete k ní potřebovat odpovídající životopis. 

Naše vzory životopisů a průvodce psaním jsou spolehlivým zdrojem pro profesionály ve všech oborech a fázích kariéry.

Jak napsat životopis účetního

Váš životopis účetního by měl být dobře strukturovaný a hovořit v jasných datech. Životopis by měl obsahovat následující oddíly:

 • Záhlaví 
 • Shrnutí čili profil
 • Profesní zkušenosti neboli předchozí zaměstnání
 • Dovednosti
 • Vzdělání 

Účetní by měli mít vynikající matematické a účetní dovednosti, které jim umožňují pracovat s čísly a rozpočty. Rovněž by měli mít smysl pro detail a být schopni přesně posoudit konkrétní situaci. Kvalitní životopis účetního by měl prokazovat motivovaný přístup a schopnost efektivně analyzovat data. 

Několik tipů do životopisu účetního:

 • Váš životopis by vás měl prezentovat jako člověka s analytickým myšlením, který přistupuje proaktivně k řešení problémů.
 • Klíčová bude zodpovědnost a spolehlivost.
 • Životopis je třeba upravit na míru každé konkrétní firmě.
 • Vyberte si jednu z profesionálních šablon životopisů.
Tip od experta

Na inzeráty často přichází záplava životopisů, které nelze všechny přečíst. Proto dnes mnoho zaměstnavatelů k filtrování životopisů využívá elektronické systémy pro sledování uchazečů (ATS). Jak tyto systémy fungují: Zaměstnavatelé zadávají kvalifikaci ve formě klíčových slov do svého softwaru ATS. Proto je nutné tato klíčová slova zařadit do životopisu. U účetního takovými slovy mohou být:

 • znalost českých účetních standardů
 • výborná znalost Excelu
 • podvojné účetnictví
 • sestavování rozpočtů
 • orientace v daňové problematice

Výběr správného formátu životopisu účetního

Pro většinu zájemců o pozici účetního je nejvhodnější volit formát životopisu v obráceném chronologickém pořadí. Tento formát se zaměřuje zejména na pracovní historii, kde můžete uvést vaše předchozí zaměstnání, začínající tím nejnovějším. Tato struktura je oblíbená jak mezi personalisty, tak u automatických skenerů životopisů. Navíc vám umožní zdůraznit vaše aktuální úspěchy a ukázat váš profesní postup. Pokud nemáte závažný důvod, abyste se od tohoto formátu odchýlili, doporučujeme se ho držet.

Uveďte své kontaktní informace

V záhlaví životopisu nesmí chybět informace obsahující vaše jméno, povolání, e-mailovou adresu a telefon tak, aby byly po ruce, bude-li vás náborový pracovník chtít kontaktovat. Můžete přidat i odkaz na váš profil na LinkedIn.

Naopak sem nedávejte datum narození (váš věk stejně půjde odhadnout z oddílu vzdělání či předchozí zaměstnání) a vynechte i osobní údaje, jako je rodinný stav či počet dětí.

Kontaktní informace uvádějte v tomto pořadí:

 • Jméno a příjmení, případně titul
 • Profese (může to být i název pozice, o kterou se ucházíte)
 • Profesionální e-mailová adresa v jednoduchém formátu, např. jmeno.prijmeni@seznam.cz
 • Telefonní číslo
 • Lokalita (obec, případně okres)
 • Profil na LinkedIn, pokud obsahuje relevantní informace o vás jako účetním
Dělat
Nedělat
 • Karel Novotný
 • 36 let
 • ženatý, 2 děti
 • kajano@email.cz
 • Pražákova 716, 709 00 Ostrava

Použijte profil

Je to vaše první příležitost, jak v životopise uchazeče o pozici účetního udělat dojem svým profesním zaměřením. Profil zaujímá cenný prostor v horní části životopisu, snažte se tedy profilovat jako účetní, o kterém stojí za to uvažovat. Sestavení profilu (zvaného také souhrn nebo představení uchazeče) je zásadní krok na cestě k úspěšnému životopisu. Máte dvě nebo tři věty na to, abyste zdůraznili svoji osobnost a své výsledky, úspěchy a obraz profesionála. Z našeho vzoru si můžete vzít velmi užitečná klíčová slova, některé schopnosti však budou specifické pro danou pozici.

Další inspiraci pro své shrnutí najdete v příbuzných vzorech životopisů finančního analytika nebo bankéře.

Přizpůsobitelný vzor profilu životopisu na vstupní úrovni praxe

„Důkladná a spolehlivá absolventka oboru finance a účetnictví na VŠB, která úspěšně absolvovala stáž jako asistentka finančního ředitele v AKESO Holding. Mám zodpovědný přístup k práci a týmového ducha. Ráda se budu rozvíjet ve spolupráci se zkušenějšími kolegy.“

Zkopírováno!
Přizpůsobitelný vzor profilu životopisu na střední úrovni praxe

„Zkušený provozní účetní, zběhlý v pořizování skladových dokladů, provádění skladové uzávěrky, vedení skladové evidence. V práci jsem pečlivý, neunikne mi žádný detail. Pracuji proaktivně a samostatně, ocením však zázemí kolegiálního týmu.“

Zkopírováno!
Přizpůsobitelný vzor profilu životopisu na vyšší úrovni praxe

Certifikovaný účetní expert s více než deseti lety zkušeností v oblasti srovnávání účtů, účetní restrukturalizace a finančního plánování. Vysoce motivovaný profesionál s doložitelnou historií poskytování přesných výkazů a vysoce kvalitních služeb. Komplexní znalost všech standardů českého účetnictví a finančního plánování. Schopný vést tým spolupracovníků. 

Zkopírováno!

Zmiňte své profesní zkušenosti účetního

V oddíle věnovaném předchozím zaměstnáním máte možnost pochlubit se dosaženými pracovními úspěchy. Nejde o pouhý výčet pracovní historie, jde o to zdůraznit, v čem jste vynikali nebo jak náročnými úkoly jste byli pověřeni.

Prováděli jste účetní závěrky, měsíční kontroly souvztažností, porovnání operativní evidence s obratovou předvahou? Připravovali jste doklady pro elektronickou likvidaci faktur (příjemky, výdejky, objednávky)?

Buďte konkrétní, když své úspěchy popisujete v odrážkách. 

Nebojte se předvést své znalosti v oboru s trochou žargonu, ale ujistěte se, že definice jsou obecně srozumitelné, aby vaše sdělení zůstalo jasné.

Můžete uvést například:

 • Prováděl jsem controlling – kontrolu odvodů tržeb středisek.
 • Analyzoval jsem měsíční zprávy, identifikoval neobvyklá data a problémy s finančními zprávami.
 • Podílel jsem se na formulaci řešení pro běžné obchodní situace, transakce, smlouvy, dohody a analytické zprávy z hlediska účetních politik.
Přizpůsobitelný vzor profesních zkušeností:

účetní v Haospol s.r.o., Havířov
Červenec 2017 - Leden 2024

 • Spravoval jsem účty a analyzoval výdaje a příjmy.
 • Projektoval jsem budoucí trendy na základě analýz.
 • Řídil jsem komplexní reporting výdajů.
 • Vytvářel jsem strategie pro minimalizaci daňové povinnosti.
 • Vyhodnocoval jsem finanční rizika pro všechny budoucí obchodní projekty.
 • Připravoval a kontroloval jsem rozpočtové plány klíčové pro dosažení firemních cílů.


účetní v KUMAN spol. s r.o., Karviná
Listopad 2012 - Prosinec 2016

 • Dohlížel jsem na správu všech firemních účtů.
 • Prováděl jsem zpracování mezd zaměstnanců a dalších hlavních aspektů finančních transakcí.
 • Řídil jsem účetní tým a zajišťoval úplnost a přesnost všech účetních záznamů.
 • Úzce jsem spolupracoval s juniorními pozicemi a pomáhal jim s kariérním postupem. 
Zkopírováno!

Jak napsat životopis účetního bez praxe

Pokud bude účetní vaše první zaměstnání, patrně nastoupíte do juniorské nebo asistentské pozice. Celá řada firem absolventy vítá a je ochotna je zaučit. V takovém případě oddíl předchozích zaměstnání vynechte. Místo toho zdůrazněte ochotu učit se novým věcem, flexibilitu a pečlivost. 

Zdůrazněte své přenositelné dovednosti jako týmového ducha a spolehlivost.

Odborné schopnosti můžete prokázat zkušeností z brigád nebo stáží.

Přidejte relevantní dovednosti, které z vás dělají spolehlivého účetního

Část životopisu účetního věnovaná dovednostem představuje stručný přehled vašich profesních schopností. Ačkoli se může zdát zbytečná, právě zde mohou personalisté snadno rozpoznat žádané pracovní dovednosti a získat přehled o tom, co považujete za důležité. Sekce dovedností poskytuje prostor pro uvedení 5 až 10 klíčových schopností, proto vybírejte s rozmyslem. Vzhledem k rozmanitosti popisů pracovních pozic a specializací, s nimiž se účetní může setkat, je rozhodující každou žádost o zaměstnání vědomě zacílit.

U účetních jsou požadovány zcela konkrétní odborné dovednosti. Odborné neboli tvrdé dovednosti uveďte přímo v tomto oddíle. Těchto několik bodů slouží také jako poutavý designový prvek, proto ho využijte a zdůrazněte své nejlepší schopnosti.

Nepodceňujte měkké dovednosti, tedy vlastnosti nezbytné pro fungování na pracovišti, jako je týmová spolupráce, zodpovědné dodržování termínů, dobrá komunikační schopnost. Ty je vhodné rozprostřít i po ostatních částech životopisu.

Mezi tvrdými dovednostmi budou jistě:

 • znalosti Excelu
 • znalost českých účetních standardů
 • přehled o mzdové, resp. daňové problematice
 • práce s účetními programy (např. Pohoda, Helios, apod.)

V měkkých dovednostech můžete zmínit:

 • pečlivost
 • smysl pro detail
 • spolehlivost
 • samostatnost

Uveďte vzdělání a certifikace v oblasti účetnictví

Možná, že se už několik let pohybujete na trhu práce a máte i později získané vzdělání, které upoutá pozornost personalistů. S tím, jak ustupuje do minulosti den ukončení školní docházky, snižuje se význam vzdělání ve vašem životopisu, jímž se ucházíte o pozici účetního. Například váš studijní průměr z doby před pěti lety je nyní méně důležitý než v době, kdy jste se ucházeli o první zaměstnání. Pokud máte bakalářský a magisterský titul, uveďte je. Ke vstupním požadavkům na tuto pozici patří obvykle středoškolské či vysokoškolské vzdělání ekonomického směru.

Svaz účetních České republiky rovněž poskytuje prostřednictvím Institutu certifikace dva stupně certifikace účetních:

 • certifikovaný účetní
 • účetní expert

Pokud takový nebo obdobný certifikát máte, rozhodně ho nezapomeňte zmínit v tomto oddíle nebo v samostatné sekci.

Přizpůsobitelný vzor vzdělání:

magisterské studium, Ekonomická fakulta VŠB, Ostrava
Září 2008 - Červen 2010

 • obor Finance a účetnictví


bakalářské studium, Ekonomická fakulta VŠB, Ostrava
Září 2005 - Červen 2008

 • obor Účetnictví a daně
Zkopírováno!

Zvolte správné rozvržení a design životopisu účetního

Použití šablony neznamená, že váš životopis účetního bude vypadat stejně jako všechny ostatní. Všechny vzory obsažené v editoru životopisů lze uzpůsobit tak, aby vyhovovaly vašim potřebám a osobnosti. Nejlépe vám poslouží Profesionální šablony úspěšných životopisůšablony životopisů, můžete však volit také jednoduchou, kreativní nebo moderní šablonu. Zvolte rozhodně spíše střízlivý, umírněný vzhled, který odpovídá serióznosti profese účetního.

Vzor životopisu účetního

 • Od účetních se očekává odborná kvalifikace a znalost českých účetních standardů.
 • Předpokládá se, že budete zodpovědní a spolehliví.
 • Pečlivost a smysl pro detail by měly vyplývat již z vašeho životopisu.
 • Podívejte se na náš přizpůsobitelný vzor životopisu účetního, kde najdete další nápady na vytvoření skvělého životopisu.
Plné znění přizpůsobitelného vzoru životopisu

Profil

Certifikovaný účetní expert s více než deseti lety zkušeností v oblasti srovnávání účtů, účetní restrukturalizace a finančního plánování. Vysoce motivovaný profesionál s doložitelnou historií poskytování přesných výkazů a vysoce kvalitních služeb. Komplexní znalost všech standardů českého účetnictví a finančního plánování. Schopný vést tým spolupracovníků. 

 

Pracovní historie

účetní v Haospol s.r.o., Havířov
Červenec 2017 - Leden 2024

 • Spravoval jsem účty a analyzoval výdaje a příjmy.
 • Projektoval jsem budoucí trendy na základě analýz.
 • Řídil jsem komplexní reporting výdajů.
 • Vytvářel jsem strategie pro minimalizaci daňové povinnosti.
 • Vyhodnocoval jsem finanční rizika pro všechny budoucí obchodní projekty.
 • Připravoval a kontroloval jsem rozpočtové plány klíčové pro dosažení firemních cílů.


účetní v KUMAN spol. s r.o., Karviná
Listopad 2012 - Prosinec 2016

 • Dohlížel jsem na správu všech firemních účtů.
 • Prováděl jsem zpracování mezd zaměstnanců a dalších hlavních aspektů finančních transakcí.
 • Řídil jsem účetní tým a zajišťoval úplnost a přesnost všech účetních záznamů.
 • Úzce jsem spolupracoval s juniorními pozicemi a pomáhal jim s kariérním postupem.


Dovednosti

 • pečlivost
 • smysl pro detail
 • spolehlivost
 • samostatnost


Vzdělání

magisterské studium, Ekonomická fakulta VŠB, Ostrava
Září 2008 - Červen 2010

 • obor Finance a účetnictví


bakalářské studium, Ekonomická fakulta VŠB, Ostrava
Září 2005 - Červen 2008

 • obor Účetnictví a daně
Zkopírováno!
Napište životopis během 15 minut
Napište životopis během 15 minut
Použijte profesionální a vyzkoušené šablony životopisů, které splňují všechna „pravidla“, která zaměstnavatelé očekávají.
Napsat životopis

Originální šablony životopisů

Přesvědčte zaměstnavatele a náboráře jednou z našich 25+ elegantních, profesionálně navržených šablon životopisu.
4.5 z 5
založeno na 429 recenzích o Trustpilot
Použít tuto šablonuStockholm resume template
Stockholm
8.800.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuNew York resume template
New York
4.100.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuVienna resume template
Vienna
2.200.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSydney resume template
Sydney
1.900.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuLondýn resume template
Londýn
3.800.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuDublin resume template
Dublin
4.000.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMoskva resume template
Moskva
740.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuAmsterdam resume template
Amsterdam
1.800.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMadrid resume template
Madrid
1.500.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSantiago resume template
Santiago
1.300.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSingapur resume template
Singapur
730.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuOslo resume template
Oslo
590.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuKapské Město resume template
Kapské Město
59.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuPaříž resume template
Paříž
560.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBerlín resume template
Berlín
1.500.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŽeneva resume template
Ženeva
34.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuVancouver resume template
Vancouver
520.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuTokio resume template
Tokio
360.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMilán resume template
Milán
940.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuLisabon resume template
Lisabon
230.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBarcelona resume template
Barcelona
490.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuKodaň resume template
Kodaň
100.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuChicago resume template
Chicago
150.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuRio resume template
Rio
210.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŘím resume template
Řím
200.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBoston resume template
Boston
120.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuRirekisho resume template
Rirekisho
55.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuShokumukeirekisho resume template
Shokumukeirekisho
3.700 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuAthens resume template
Athens
130.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBrussels resume template
Brussels
76.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuPrague resume template
Prague
23.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŠanghaj resume template
Šanghaj
41.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuToronto resume template
Toronto
2.000.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Tato webová stránka používá soubory cookie ke zlepšení uživatelské zkušenosti a provádění analýz a marketingu. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi podmínkami Zásady používání souborů cookie and Zásady ochrany osobních údajů.
Souhlasím s používáním cookies