1. Vzory
 2. Pilot
Autor Debbie BrideDebbie Bride

Příklad motivačního dopisu Pilot

Použijte tento Pilot vzor motivačního dopisu pro úplnost uchazečského procesu a získejte svou práci snů - bez frustrací, bez omylů. Tento vzor motivačního dopisu je speciálně navržen na Pilot funkce v roce 2024. Profitujte z našich vzorových vět a profesionálního rozvržení a napište si během několika minut dokonalý motivační dopis ke stažení.
4.5
Průměrné hodnocení
59 lidí už ho ohodnotilo
Příklad motivačního dopisu Pilot
Upravit tento motivační dopis

Je čas změnit směr vaší kariéry pilota? Špičkový motivační dopis pilota může vaší žádosti dodat extra palivo a vynést vás výšky.

Když máte práci snů na obzoru, poskytne vám Cvapp.cz vše, co potřebujete k rozletu, včetně více než 125 oborově specifických průvodců psaním a odpovídajících vzorů motivačních dopisů. Tento průvodce psaním motivačního dopisu, podpořený vzorovým motivačním dopisem pilota, se bude zabývat následujícími tématy:

 • Nejlepší formát strukturování motivačního dopisu
 • Jak jednotlivé části motivačního dopisu vyjadřují vaši výjimečnost coby uchazeče o práci pilota: záhlaví, oslovení, úvod, hlavní část a závěr
 • Psychologie psaní, abyste přesvědčili náboráře, že budete pro jejich posádku přínosem
 • Nejčastější chyby v motivačních dopisech, kterým je třeba se vyhnout, aby vaše úsilí nepřišlo vniveč
Statistická analýza

Podle Agentury na podporu podnikání a investic v českém leteckém průmyslu stále chybí kvalifikovaní zaměstnanci. Poptávka na trhu práce by měla v letech 2020 až 2030 vzrůst o 13 %, což je rychleji, než je průměr jiných profesí. Částečně to odráží oživení obchodních a rekreačních cest po hospodářské recesi vyvolané pandemií, která na dlouhou dobu vyřadila z provozu tisíce pilotů.

Nejlepší formát motivačního dopisu pilota

Pojďme si postupně zmapovat nejspolehlivější cestu k motivačnímu dopisu, který vám zajistí pohovor. Bude se skládat z těchto částí:

 • Záhlaví motivačního dopisu
 • Pozdrav/oslovení v motivačním dopise
 • Úvod motivačního dopisu
 • Hlavní část motivačního dopisu
 • Závěr motivačního dopisu

Než vám nabídneme tipy, jak se orientovat v jednotlivých částech motivačního dopisu, uvádíme několik klíčových pokynů pro dobrou čitelnost:

 • Buďte struční – ideální je 300 až 350 slov na jedné stránce.
 • Celkový vzhled by měl být čistý, uspořádaný a strohý, s dostatečným bílým prostorem v okrajích a mezi řádky.
 • Uvážlivě volte písmo a umírněné kreativní prvky.

Zde je přizpůsobitelný vzor motivačního dopisu pilota, který můžete upravovat pro konkrétní pozici a zaměstnavatele:

Přizpůsobitelný vzor motivačního dopisu

Vážený pane Herzi,

uplynulých pět let jsem pracoval jako charterový pilot v České republice a Německu (zejména na linkách do Spojených států), předtím jsem létal s vojenskými dopravními letadly, takže pozice charterového pilota letadel Lear Jets a Gulfstreams u společnosti LightAir je ideálním dalším krokem.

Mám zkušenosti s celou řadou letadel, mimo jiné s letouny LearJet 35 a 60, Gulfstream 450 a 500 a Hawker 800XP. Kvalifikaci pilota jsem získal na Univerzitě obrany (byl jsem mezi 10 % nejlepších studentů ve třídě) a specializoval jsem se na létání s mnohem většími letadly, ale vyhovuje mi řízení menších soukromých tryskáčů a chci u toho zůstat. Jsem držitelem řady profesních osvědčení a absolvoval jsem kompletní školení první pomoci a připravenosti na mimořádné události.

Můj předchozí zaměstnavatel důsledně používal metriky pro zjišťování plynulosti letů a já jsem byl z 8 pilotů vyhodnocen jako nejlepší, pokud jde o letový komfort. Dokážu cestujícím poskytnout prvotřídní zážitek za každého počasí kromě silných bouří. 55 % cestujících na mých charterových letech do USA se opakovaně vracelo a zaměstnavatel mi pravidelně vyplácel prémie za vynikající zpětnou vazbu z jejich strany. Vždy si se mnou chtěli popovídat o svých cestách a plánech do budoucna.

Během vojenské kariéry jsem působil na Blízkém východě a dorozumím se arabsky, čehož často využívám, neboť 25 % stávajících cestujících je z tohoto regionu. Vím, že se na cestující z této oblasti také zaměřujete.

Uvítal bych možnost dostavit se na pohovor a prodiskutovat mé zkušenosti podrobněji.

S pozdravem

Karel Spurný

Zkopírováno!

Záhlaví motivačního dopisu

Záhlaví motivačního zaujímá první místo na stránce a je důležité, aby:

 • vás zaměstnavatel, na kterého uděláte náležitý dojem, mohl snadno kontaktovat a pozvat vás na pohovor;
 • vás jedinečnou vizuální „značkou“ odlišilo od ostatních uchazečů o práci pilota.
Tip od experta

Slaďte je

Zapůsobte na personalisty tím, že věnujete zvláštní pozornost sladění motivačního dopisu a životopisu – zejména v záhlaví. Sjednocení vizuálních stylů obou dokumentů žádosti o zaměstnání může zvýšit šance, že se jim bude věnovat víc než jen letmý pohled. 

Cíl záhlaví motivačního dopisu: Vizuálně odlišné záhlaví vám pomůže vyniknout nad ostatními uchazeči o práci a usnadní náborářům kontakt s vámi. Podívejte se na náš vzor motivačního dopisu pilota, kde naleznete další nápady, jak v záhlaví vyniknout.

Pozdrav/oslovení v motivačním dopise

Pozitivní psychologický dopad toho, že slyšíme nebo čteme vlastní jméno, potvrzuje i věda. Proto by váš motivační dopis pilota měl, pokud je to možné, oslovit čtenáře jménem. V závislosti na velikosti společnosti a náborovém procesu může být adresátem váš budoucí šéf, hlavní pilot nebo personalista. Pokud si nejste jisti a v instrukcích k žádosti o zaměstnání není nikdo jmenován, zkuste informaci najít na webu zaměstnavatele nebo zavolejte.

Chybu neuděláte ani tradičním oslovením „Vážený pane“ nebo „Vážená paní“ a příjmení. Pokud jste si jisti, že by byl přijatelný méně formální pozdrav, použijte místo „Vážený/á“ raději „Dobrý den“. Oslovení křestním jménem se však nedoporučuje, pokud se s příjemcem osobně blíže neznáte.

Pokud se vám nepodaří zjistit jméno adresáta, zkuste pozdrav v tomto duchu, který odpovídá situaci: „Vážený vedoucí náboru pilotů společnosti RightFlight“ nebo „Vážené oddělení HR společnosti UpWays“.

Cíl pozdravu/oslovení v motivačním dopise: Navázání osobního kontaktu s adresátem motivačního dopisu na začátku působí profesionálně, ale zároveň přístupně.

Vzor pozdravu/oslovení v motivačním dopise

Vážený pane Herzi,

Zkopírováno!

Úvod motivačního dopisu

Úvod je startovním bodem vašeho motivačního dopisu pilota, který náboráře zaujme a vyvolá v nich pocit očekávání. Přirozeně očekávají, že tyto dvě nebo tři úvodní věty odstartují vaše nejpřesvědčivější důvody, proč jste skvělý pilot. Co možná nečekají, je odhalení vaší motivace poskytnout přesně to, co potřebují, když budete přijati.

Pokud jste položili základy tím, že jste se důkladně informovali o letecké společnosti a pozici, která se má obsadit, je váš motivační dopis s těmito úvodními body na dobré cestě:

 • Jste nadšeni touto kariérní příležitostí a byli byste hrdí, kdybyste mohli létat pro tuto leteckou společnost nebo komerčního dopravce.
 • Společnost může těžit z vašich zkušeností a úspěchů, které jí nabízíte.
 • Zapůsobte energicky, poutavě a sebevědomě, ale s respektem. Nezabíhejte do detailů víc, než je třeba pro upoutání čtenářovy pozornosti.

Cíl úvodu motivačního dopisu: Zaujmout zájem náboráře tím, že jej upozorníte na svůj potenciál, který zaměstnavateli můžete nabídnout.

Zde je návrh úvodu z našeho vzoru motivačního dopisu pilota:

Vzor úvodu motivačního dopisu

uplynulých pět let jsem pracoval jako charterový pilot v České republice a Německu (zejména na linkách do Spojených států), předtím jsem létal s vojenskými dopravními letadly, takže pozice charterového pilota letadel Lear Jets a Gulfstreams u společnosti LightAir je ideálním dalším krokem.

Zkopírováno!

Hlavní část motivačního dopisu

Hlavní část motivačního dopisu pilota by měla hladce klouzat v letové hladině nad několika pečlivě vybranými vrcholy vaší kariéry. Vyjadřujte se relevantně a srozumitelně, abyste ukázali, co víte o této letecké společnosti, o tom, co reprezentuje a jakým přínosem bude, když usednete do kokpitu právě vy.

Neopakujte informace tak, jak se objevují ve vašem životopise. Své minulé úspěchy přetvořte v budoucí přínosy a uvádějte fakta a čísla v kontextu. Zařaďte příběh, který ilustruje vaše odhodlání k celoživotnímu vzdělávání a profesnímu rozvoji.

Cíl hlavní části motivačního dopisu: Vzbudit v čtenáři důvěru tím, že uvedete relevantní souvislosti mezi vaší minulostí pilota a potenciálními přínosy pro tuto najímající společnost.

Tento vzor motivačního dopisu pilota ilustruje, co byste mohli zahrnout do hlavní části:

Vzor hlavní části motivačního dopisu

Mám zkušenosti s celou řadou letadel, mimo jiné s letouny LearJet 35 a 60, Gulfstream 450 a 500 a Hawker 800XP. Kvalifikaci pilota jsem získal na Univerzitě obrany (byl jsem mezi 10 % nejlepších studentů ve třídě) a specializoval jsem se na létání s mnohem většími letadly, ale vyhovuje mi řízení menších soukromých tryskáčů a chci u toho zůstat. Jsem držitelem řady profesních osvědčení a absolvoval jsem kompletní školení první pomoci a připravenosti na mimořádné události.

Můj předchozí zaměstnavatel důsledně používal metriky pro zjišťování plynulosti letů a já jsem byl z 8 pilotů vyhodnocen jako nejlepší, pokud jde o letový komfort. Dokážu cestujícím poskytnout prvotřídní zážitek za každého počasí kromě silných bouří. 55 % cestujících na mých charterových letech do USA se opakovaně vracelo a zaměstnavatel mi pravidelně vyplácel prémie za vynikající zpětnou vazbu z jejich strany. Vždy si se mnou chtěli popovídat o svých cestách a plánech do budoucna.

Během vojenské kariéry jsem působil na Blízkém východě a dorozumím se arabsky, čehož často využívám, neboť 25 % stávajících cestujících je z tohoto regionu. Vím, že se na cestující z této oblasti také zaměřujete.

Zkopírováno!

Závěr motivačního dopisu

Závěr vašeho motivačního dopisu by měl účinně přistát na přistávací ploše pracovního místa tím, že ve skutečnosti nechá něco ve vzduchu. Výzva k akci má za cíl ponechat další krok na zaměstnavateli. Ukažte svou dychtivost po setkání u pohovoru, aby se náborář cítil nepříjemně, když váš dopis nechá bez odpovědi a odmítne ho. Motivační dopis zakončete alespoň tím, že se těšíte na brzkou odpověď.

To je vše. Pak se jednoduše rozlučte slovy „S pozdravem“, „S přátelským pozdravem“ a připojte své jméno.

Cíl závěru motivačního dopisu: Optimistický závěr obsahuje výzvu k akci, která v ideálním případě vyústí v pohovor.

Níže je uveden závěr našeho vzoru motivačního dopisu pilota.

Vzor závěru motivačního dopisu

Uvítal bych možnost dostavit se na pohovor a prodiskutovat mé zkušenosti podrobněji.

S pozdravem

Karel Spurný

Zkopírováno!

Psychologie psaní: umění vést správnými vlastnostmi

Vše, co zaměstnavatelé potřebují vědět o vaší pilotní kvalifikaci – od počtu letových hodin přes technické dovednosti až po licenční oprávnění – najdou ve vašem životopise. Ale příběh o tom, kdo jste a jak byste vypadal na palubě jako adept na přijetí do služby letecké společnosti, je místo, kam by měly mířit přistávací světla vašeho průvodního dopisu.

V přehledu společenských dovedností, které každý pilot potřebuje, poukazuje autor Matt Claiborne na Aerocorner.com, na dvě skutečnosti, které ovlivňují personalisty: mohou vás vyškolit, abyste dovedli v letadle prakticky cokoli, ale nemohou vás vycvičit, abyste byli sympatičtí.

„Chci celý den strávit v malinkém kokpitu s tímhle člověkem? To je otázka, kterou si klade každý pilot, když potká jiného pilota,“ poznamenává Claiborne. „Když půjdete na pracovní pohovor na pozici pilota, bude si hlavní pilot klást přesně tuhle otázku sám. A pravděpodobně si na ni odpoví dřív, než s vámi vůbec poletí.“

Nejčastější chyby, kterých je třeba se vyvarovat

Když se vyhnete nejběžnějším nástrahám, zůstane váš motivační dopis pilota ve vzduchu dostatečně dlouho na to, aby personalistům poskytl velice jasný a přehledný obrázek o vašich vlastnostech. Každá z těchto chyb může zhatit úspěšný start vašeho motivačního dopisu.

 • Obecný motivační dopis signalizuje postoj autopilota – svědčí o tom, že tuto konkrétní pracovní příležitost neberete dostatečně vážně na to, abyste se na ni soustředili.
 • Příliš mnoho řečí o vás a málo o tom, co můžete udělat pro tohoto zaměstnavatele, se mine účinkem.
 • Nesmyslná klišé a příliš nabubřelé slovní obraty znamenají jen nadbytečnou zátěž, která brání vašemu motivačnímu dopisu v rozletu.
 • Pokud si náboroví pracovníci nevytvoří dobrou představu o vaší osobnosti a měkkých dovednostech, nebudou vědět, zda se s vámi snadno spolupracuje a zda dokážete vzbudit důvěru v členech posádky a cestujících.
 • Překlepy, pravopisné chyby a gramatické přehmaty jsou výstražná světla signalizující nedbalost, která samozřejmě nemá místo na letištní dráze ani mimo ni.
 • Nedostatky v designu a formátování mohou být vnímány jako potenciálně nebezpečné přehlížení procesních detailů, ale těm se dá snadno vyhnout pomocí šablony motivačního dopisu.

Klíčové postřehy k motivačnímu dopisu pilota

 1. V příštím desetiletí se pilotům předpovídá modrá obloha a růst pracovních míst předčí průměr všech ostatních povolání. Motivační dopis, který vám zajistí pozvání k pohovoru, vás vybaví pro ty nejlepší kariérní příležitosti, které se naskytnou.
 2. Přizpůsobte své přesvědčivé argumenty pro přijetí do zaměstnání tomu, co daný zaměstnavatel potřebuje a očekává od pilotů, kteří létají na jeho strojích.
 3. Aby měli personalisté jistotu, že jsou cestující i náklad v dobrých rukou, potřebují mít představu o vaší osobnosti a měkkých dovednostech, nejen o vaší kvalifikaci pilota a zkušenostech.
 4. Podívejte se na náš vzor motivačního dopisu pilota, abyste viděli, proč vizuálně atraktivní a bezchybný motivační dopis vypovídá o vaší profesionalitě a smyslu pro detail.
Napište motivační dopis během několika minut
Napište motivační dopis během několika minut
Upozorněte na sebe a získejte si rychleji práci s naší sbírkou bezplatných šablon motivačních dopisů, které jsou odborně navrženy tak, abyste dosáhli na perfektní pozice.
Napsat motivační dopis

Profesionálně navržené šablony zdarma

S více než 10 miliony životopisů a motivačních dopisů je Cvapp.cz vedoucí on-line editor kariéry, který zajistí, abyste skončili na straně přijatých uchazečů.
4.5 z 5
založeno na 423 recenzích o Trustpilot
Použít tuto šablonuStockholm cover_letter template
Stockholm
1.400.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuNew York cover_letter template
New York
430.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuVienna cover_letter template
Vienna
110.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSydney cover_letter template
Sydney
150.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuLondýn cover_letter template
Londýn
270.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuDublin cover_letter template
Dublin
240.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMoskva cover_letter template
Moskva
60.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuAmsterdam cover_letter template
Amsterdam
150.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMadrid cover_letter template
Madrid
140.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSantiago cover_letter template
Santiago
130.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSingapur cover_letter template
Singapur
50.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuOslo cover_letter template
Oslo
54.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuKapské Město cover_letter template
Kapské Město
7.500 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuPaříž cover_letter template
Paříž
34.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBerlín cover_letter template
Berlín
90.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŽeneva cover_letter template
Ženeva
3.200 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuVancouver cover_letter template
Vancouver
44.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuTokio cover_letter template
Tokio
60.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMilán cover_letter template
Milán
50.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuLisabon cover_letter template
Lisabon
28.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBarcelona cover_letter template
Barcelona
28.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuKodaň cover_letter template
Kodaň
22.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuChicago cover_letter template
Chicago
19.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuRio cover_letter template
Rio
28.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŘím cover_letter template
Řím
5.400 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBoston cover_letter template
Boston
17.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuToronto cover_letter template
Toronto
100.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Tato webová stránka používá soubory cookie ke zlepšení uživatelské zkušenosti a provádění analýz a marketingu. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi podmínkami Zásady používání souborů cookie and Zásady ochrany osobních údajů.
Souhlasím s používáním cookies