1. Vzory
 2. strojního inženýra
Autor Debbie BrideDebbie Bride

Příklad motivačního dopisu strojního inženýra

Použijte tento strojního inženýra vzor motivačního dopisu pro úplnost uchazečského procesu a získejte svou práci snů - bez frustrací, bez omylů. Tento vzor motivačního dopisu je speciálně navržen na strojního inženýra funkce v roce 2024. Profitujte z našich vzorových vět a profesionálního rozvržení a napište si během několika minut dokonalý motivační dopis ke stažení.
4.6
Průměrné hodnocení
29 lidí už ho ohodnotilo
Příklad motivačního dopisu strojního inženýra
Upravit tento motivační dopis

Nejlepší formát motivačního dopisu strojního inženýra

Formát motivačního dopisu strojního inženýra by měl obsahovat následující části v uvedeném pořadí:

 • Záhlaví motivačního dopisu
 • Oslovení/pozdrav v motivačním dopise
 • Úvod motivačního dopisu
 • Prostřední (hlavní) část motivačního dopisu
 • Závěr motivačního dopisu (závěr a rozloučení)

Tradiční formát, který doporučujeme pro motivační dopis strojního inženýra, bude dobře fungovat u jakékoli pozice, v níž chcete dosáhnout kariérního růstu. Struktura je jednoduchá, pevná a logická; dopis bude účinný, pokud zvolíte stručnost a výstižnost. 

Zde je vzor motivačního dopisu strojního inženýra určený k úpravám podle potřeby, který můžete uzpůsobit zaměstnavateli, u něhož se ucházíte o práci.

Vzor motivačního dopisu k úpravám podle potřeby

Vážená paní Zíková,

sedm let jsem působil v oblasti návrhů vytápění a klimatizace, instalací a projektování mechanických systémů pro výrobní a průmyslové provozy a během své kariéry strojního inženýra jsem navštívil 15 zemí a realizoval více než 150 projektů pro nadnárodní společnosti.

Jako projektant používám CAD a ovládám nejnovější verze programu, které slouží k

uvedení projektů do praxe. Mám inženýrský titul z oblasti strojírenství, ale také obsáhlé znalosti v oblasti grafiky a designu. Aby měl koncept komerční úspěch, musí vypadat skvěle na papíře a zároveň bezchybně fungovat po mechanické stránce. Vím, že hledáte inženýra, který by vedl výběrová řízení v oblasti projektového poradenství, a domnívám se, že se Vám moje znalosti mohou hodit; pro informaci přikládám portfolio svých dosavadních projektů.

Mám zkušenosti s řízením projektů a koordinací činností s externími dodavateli, architekty a techniky, abych zajistil řešení jakéhokoli problému. Jako inženýr ve výrobním týmu společnosti AltDesign jsem realizoval více než 40 projektů a během svého působení v této společnosti jsem dosáhl zvýšení produkce o 29 %. Mám zkušenosti s metodikami LEAN a SCRUM a dobře rozumím celému výrobnímu procesu.

Mé zkušenosti z oboru vytápění a klimatizace jsou obzvláště užitečné v době, kdy se výrobci snaží zlepšit svou uhlíkovou stopu a snížit emise:

 • Vedoucí projektant a strojní technik na oceňovaném energeticky účinném systému vytápění a klimatizace.
 • Návrh technologické úpravy chladicího systému pro mražené potraviny – 35% snížení energetické spotřeby.
 • Spolupráce s výrobcem průmyslových ventilátorů na konstrukci verze poháněné solární energií.

Mé nadšení pro udržitelná technická řešení se bude dobře doplňovat s Vaším posláním a klientskou základnou. Efektivní a promyšlené hledání technických řešení může pomoci snížit náš dopad na planetu – pokud budu mít možnost setkat se s Vámi při pohovoru, rád bych se dozvěděl více o plánech Vaší společnosti do budoucna.

S pozdravem

 Leo Suttner

Zkopírováno!

Nyní si postupně projdeme jednotlivé části vašeho motivačního dopisu.

Záhlaví motivačního dopisu

V záhlaví motivačního dopisu je viditelně umístěno vaše jméno, profese a kontaktní údaje. Můžete doplnit také adresu URL svého profilu na síti LinkedIn a případně odkaz na portfolio svých prací.

Výrazné záhlaví zajistí, že každý v kanceláři, oddělení nebo organizaci personalisty snadno zjistí, odkud vaše žádost o zaměstnání pochází a jak vás může snadno kontaktovat. To je důležité zejména v případě, že váš motivační dopis bude v různých fázích procesu přijímání nových zaměstnanců číst více osob.

Oslovení v motivačním dopise

Volba oslovení v motivačním dopise strojního inženýra je poměrně přímočará. Oslovením „Vážená paní/pane XY“ nemůžete šlápnout vedle, protože toto profesionální oslovení nikdy nevyjde z módy. Namísto „Vážená paní/pane XY“ můžete použít i poněkud neformálnější „Dobrý den“, pokud víte, že na daném pracovišti bude takové oslovení vhodné. V případě pochybností vždy vsaďte na formálnější oslovení. Stejně tak vždy použijte příjmení příjemce, ledaže dotyčnou osobu znáte natolik dobře, abyste mohli zvolit méně formální cestu.

Cíl oslovení v motivačním dopise: zahájit text profesionálním tónem a zároveň navázat přímý osobní kontakt se zaměstnavatelem.

Úvod motivačního dopisu

V úvodu se váš dopis rozjede naplno, neboť musí příjemce plně zaujmout a získat jeho pozornost. Energickým jazykem sdělte, že vaše kariérní cíle a kvalifikace jsou v souladu s tím, co personalista hledá u ideálního uchazeče o pozici strojního inženýra.

V krátkosti popište své relevantní zkušenosti a zdůrazněte, jaký prospěch bude mít zaměstnavatel z toho, co mu na dané pozici můžete poskytnout. Pokud teprve vstupujete na pracovní trh a usilujete o pozici na vstupní úrovni, snažte se co nejatraktivněji popsat klíčové dovednosti a znalosti, které jste získali díky vzdělání a odborné přípravě, a zdůrazněte své odhodlání dosahovat vynikajících výsledků. 

Cíl úvodu motivačního dopisu: upoutat pozornost příjemce textu tím, že ukážete, jak vaše hlavní přednosti strojního inženýra odpovídají požadavkům dané pozice a pracoviště.

Níže se můžete seznámit s oslovením a úvodem z našeho vzorového motivačního dopisu strojního inženýra.

Vzor oslovení a úvodu motivačního dopisu k úpravám podle potřeby

Vážená paní Zíková,

sedm let jsem působil v oblasti návrhů vytápění a klimatizace, instalací a projektování mechanických systémů pro výrobní a průmyslové provozy a během své kariéry strojního inženýra jsem navštívil 15 zemí a realizoval více než 150 projektů pro nadnárodní společnosti.

Zkopírováno!

Prostřední (hlavní) část motivačního dopisu

Jádro motivačního dopisu strojního inženýra tvoří dva až čtyři odstavce založené na faktech, jimiž podpoříte své úvodní sdělení. 

Aniž byste měnili obsah, selektivně vyzdvihněte nejpodstatnější body z oddílu životopisu věnovaného dosavadní kariéře a vhodně je upravte pro text motivačního dopisu. Uveďte, jak jste u dosavadních zaměstnavatelů přispěli k optimalizaci nákladů, efektivity nebo produktivity, a zvolte příklady, které u potenciálního zaměstnavatele vyvolají pozitivní odezvu. Tyto měřitelné výsledky doplňte o příběhy, jimiž své úspěchy a přínos pro předchozí zaměstnavatele doložíte. Pro shrnutí konkrétní situace, úkolu, akce a výsledku, které ilustrují vaše přednosti pro pozici strojního inženýra, se může hodit metoda STAR (Situation, Task, Action, Result – situace, úkol, akce, výsledek).

Cíl hlavní části motivačního dopisu: ukázat, v čem byste tomuto zaměstnavateli mohli být jako špičkový strojní inženýr prospěšní.

Náš vzor motivačního dopisu strojního inženýra ukazuje, co byste mohli uvést v prostřední části textu.

Vzor hlavní části motivačního dopisu k úpravám podle potřeby

Jako projektant používám CAD a ovládám nejnovější verze programu, které slouží k

uvedení projektů do praxe. Mám inženýrský titul z oblasti strojírenství, ale také obsáhlé znalosti v oblasti grafiky a designu. Aby měl koncept komerční úspěch, musí vypadat skvěle na papíře a zároveň bezchybně fungovat po mechanické stránce. Vím, že hledáte inženýra, který by vedl výběrová řízení v oblasti projektového poradenství, a domnívám se, že se Vám moje znalosti mohou hodit; pro informaci přikládám portfolio svých dosavadních projektů.

Mám zkušenosti s řízením projektů a koordinací činností s externími dodavateli, architekty a techniky, abych zajistil řešení jakéhokoli problému. Jako inženýr ve výrobním týmu společnosti AltDesign jsem realizoval více než 40 projektů a během svého působení v této společnosti jsem dosáhl zvýšení produkce o 29 %. Mám zkušenosti s metodikami LEAN a SCRUM a dobře rozumím celému výrobnímu procesu.

Mé zkušenosti z oboru vytápění a klimatizace jsou obzvláště užitečné v době, kdy se výrobci snaží zlepšit svou uhlíkovou stopu a snížit emise:

 • Vedoucí projektant a strojní technik na oceňovaném energeticky účinném systému vytápění a klimatizace.
 • Návrh technologické úpravy chladicího systému pro mražené potraviny – 35% snížení energetické spotřeby.
 • Spolupráce s výrobcem průmyslových ventilátorů na konstrukci verze poháněné solární energií.
Zkopírováno!

Závěr motivačního dopisu (závěr a rozloučení)

Motivační dopis by měl končit optimisticky, měl by ještě jednou připomenout, jaké nabízíte jako uchazeč o danou pozici přednosti, a poděkovat příjemci textu za jeho zájem. To by však neměla být poslední slova, jimiž svou žádost o zaměstnání definitivně ukončíte. Chcete-li zvýšit šanci na to, že vás pozvou na pohovor, nezapomeňte svůj motivační dopis zakončit výzvou k akci. 

Navrhněte téma, které by stálo za to probrat během pohovoru, případně uveďte, že byste se rádi telefonicky spojili přibližně za týden a domluvili se na setkání. Přinejmenším však poznamenejte, že se těšíte na odpověď.

Na závěr použijte některý z těchto jednoduchých, zdvořilých a profesionálních závěrečných pozdravů: „S pozdravem“, „Srdečně zdravím“ nebo jen „Zdravím“. 

Cíl závěru motivačního dopisu: ukončit text sebevědomou výzvou k akci, která zvýší pravděpodobnost, že příjemce textu vaši žádost v této fázi neodloží stranou.

Vzor závěru motivačního dopisu k úpravám podle potřeby

Mé nadšení pro udržitelná technická řešení se bude dobře doplňovat s Vaším posláním a klientskou základnou. Efektivní a promyšlené hledání technických řešení může pomoci snížit náš dopad na planetu – pokud budu mít možnost setkat se s Vámi při pohovoru, rád bych se dozvěděl více o plánech Vaší společnosti do budoucna.

Zkopírováno!
Napište motivační dopis během několika minut
Napište motivační dopis během několika minut
Upozorněte na sebe a získejte si rychleji práci s naší sbírkou bezplatných šablon motivačních dopisů, které jsou odborně navrženy tak, abyste dosáhli na perfektní pozice.
Napsat motivační dopis

Profesionálně navržené šablony zdarma

S více než 10 miliony životopisů a motivačních dopisů je Cvapp.cz vedoucí on-line editor kariéry, který zajistí, abyste skončili na straně přijatých uchazečů.
4.5 z 5
založeno na 430 recenzích o Trustpilot
Použít tuto šablonuStockholm cover_letter template
Stockholm
1.400.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuNew York cover_letter template
New York
440.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuVienna cover_letter template
Vienna
120.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSydney cover_letter template
Sydney
160.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuLondýn cover_letter template
Londýn
290.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuDublin cover_letter template
Dublin
250.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMoskva cover_letter template
Moskva
63.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuAmsterdam cover_letter template
Amsterdam
160.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMadrid cover_letter template
Madrid
150.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSantiago cover_letter template
Santiago
140.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSingapur cover_letter template
Singapur
53.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuOslo cover_letter template
Oslo
57.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuKapské Město cover_letter template
Kapské Město
7.900 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuPaříž cover_letter template
Paříž
36.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBerlín cover_letter template
Berlín
94.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŽeneva cover_letter template
Ženeva
3.400 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuVancouver cover_letter template
Vancouver
46.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuTokio cover_letter template
Tokio
62.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMilán cover_letter template
Milán
51.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuLisabon cover_letter template
Lisabon
30.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBarcelona cover_letter template
Barcelona
29.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuKodaň cover_letter template
Kodaň
23.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuChicago cover_letter template
Chicago
20.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuRio cover_letter template
Rio
29.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŘím cover_letter template
Řím
5.700 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBoston cover_letter template
Boston
18.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuToronto cover_letter template
Toronto
110.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Tato webová stránka používá soubory cookie ke zlepšení uživatelské zkušenosti a provádění analýz a marketingu. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi podmínkami Zásady používání souborů cookie and Zásady ochrany osobních údajů.
Souhlasím s používáním cookies