1. Blog
 2. Kariérní prostředky
 3. Jak se ucházet o zaměstnání, pokud máte dyslexii
Autor Susan ShorSusan Shor

Jak se ucházet o zaměstnání, pokud máte dyslexii

10 min. čtení
Jak se ucházet o zaměstnání, pokud máte dyslexii
Grafická část:Jane Izmailova
Dyslexie by neměla být a skutečně také není překážkou, která by bránila nalezení skvělé práce. Níže uvedené tipy vám uhladí cestu k úspěchu.

Dyslexie nemusí být při hledání zaměstnání na překážku ani v případě, že vám ztěžovala školní docházku. Pravděpodobně jste si vytvořili mechanismy pro překonání souvisejících obtíží a našli jste si technologie, které můžete využít ve svůj prospěch, což vás však nutně nezbaví obav z toho, jak si poradit v nových situacích.

V tomto blogu se dozvíte, jak

 • Popsat dyslexii lidem, kteří nevědí, o co se jedná
 • Napsat bezvadný životopis a motivační dopis, i když máte dyslexii
 • O své dyslexii říct potenciálnímu zaměstnavateli nebo o ní pomlčet (a případně kdy se o ní zmínit)
 • Vyhledávat zdroje pro dospělé s dyslexií.

Co je dyslexie a jak ji popsat?

Pokud se rozhodnete zaměstnavateli říci, že trpíte dyslexií (více o tom později), můžete se pokusit popsat, co to znamená z hlediska pozice, o kterou se ucházíte.

Dyslexie je neurologické onemocnění ztěžující čtení a psaní kvůli rozdílům ve zpracování informací mozkem, které komplikují vnímání mluvené řeči. Dyslexie není u všech stejná a může mít různou závažnost, od mírné po těžkou formu poruchy.

Pokud dyslexií trpíte, nejste v tom sami. Jak uvádí Centrum pro dyslexii a kreativitu Yaleovy univerzity, totéž zažívá asi 20 % populace a 80-90 % lidí, kteří mají poruchu učení. Dyslexie nesouvisí s inteligencí.

Tip od experta

Vaše práva na pracovišti

Existují právní předpisy, které upravují opatření zaměstnavatele ve vztahu k zaměstnancům s handicapy.

Zákony zakazují diskriminaci na pracovišti, avšak jednoznačně neuvádějí, co se od zaměstnavatelů kromě přiměřených opatření vlastně očekává. Na pracovišti však můžete využívat technologie, díky nimž tato otázka pozbývá na důležitosti.

Jak napsat bezvadný životopis a motivační dopis, i když máte dyslexii

Úkoly, které je třeba vypracovat písemně, jsou pro lidi s dyslexií náročné. Někteří proto mohou mít tendenci je odkládat. Potřebujete-li získat nebo změnit práci, odkládání úkolů spojených s vytvořením životopisu a motivačního dopisu znamená ztracenou příležitost.

Může to pro vás být ta nejobtížnější část cesty za novým zaměstnáním – jak tedy začít? Víte, co chcete říct, máte dovednosti a předpoklady pro to, abyste odvedli skvělou práci, ale obáváte se, že se vám nepodaří úspěšně sdělit to, co potřebujete. Existuje řada věcí, které vám mohou pomoci, jen je musíte využít. Mnohé z nich možná znáte, pokud jste je používali ve škole nebo v každodenním životě. Možná je používáte i při čtení tohoto blogu.

V první řadě je třeba si uvědomit, že disponujete vysoce ceněnými myšlenkovými schopnostmi, o které zaměstnavatelé mají zájem. Místo toho, abyste se soustředili na své jazykové problémy, zaměřte se na své přednosti. Některé obecné rysy lidí s dyslexií:

 • Řešení problémů
 • Kreativita
 • Všímavost
 • Empatie
 • Schopnost vidět věci v širším měřítku
 • Schopnost navazovat kontakty
 • Rozpoznávání vzorců
 • Trojrozměrné myšlení

Položte si ve vztahu k výše uvedeným dovednostem následující otázky:

 • Kterými z nich disponuji?
 • Které z nich jsou cenné z hlediska mojí profesní dráhy?
 • Jak je mohu zdůraznit v životopise?

Nyní, když jste zhodnotili vše, co můžete nabídnout, je čas zamyslet se nad samotným psaním.

Máte tři hlavní možnosti:

 1. Využít služeb profesionálního tvůrce životopisů, který vás provede celým procesem
 2. Využít online služeb pro vytváření životopisů, jako je ta naše, která integruje kontrolu pravopisu a gramatiky
 3. Požádat o pomoc kamaráda, příbuzného, kolegu nebo učitele (pokud ještě studujete)

Ve všech těchto případech můžete k vyjádření svých myšlenek využít systému převodu řeči na text. Až budete mít hotový koncept, použijte převod textu na řeč a poslechněte si, co jste sestavili. Následná kontrola obsahu je při vytváření žádosti o zaměstnání klíčová v případě každého uchazeče.

Pokud se rozhodnete využít služeb profesionálního tvůrce životopisů, může po vás tato osoba požadovat vyplnění formuláře, který při své práci využije. Vy můžete požádat, aby se tato část odbyla ústně, a poté využít své technické prostředky k posouzení materiálů, které pro vás profesionál vytvořil.

Online nástroj pro vytvoření životopisu vás provede procesem tvorby jednotlivých částí, takže nemusíte sami dávat dohromady celý dokument. Budete mít možnost si navrhnout vlastní životopis nebo změnit stávající strukturu životopisu, jakou mají např. odborně navržené šablony na stránkách Resume.io.

A konečně můžete jednoduše požádat o pomoc, pokud máte ve svém okolí někoho, kdo disponuje potřebnými dovednostmi.

U všech těchto možností mějte na paměti, že je to váš životopis a měl by hovořit vaší řečí. Nechcete, aby personalista očekával jiného člověka, než který se objeví na pohovoru. Volte jazyk, který odpovídá vašim řečovým zvyklostem. Tón vašeho motivačního dopisu a životopisu může být samozřejmě trochu formálnější než mluvený projev, ale neodchylujte se příliš od svého přirozeného způsobu vyjadřování.

Máte o dyslexii informovat svého potenciálního zaměstnavatele, a pokud ano, kdy?

Především byste měli vědět, že nejste ze zákona povinni zaměstnavatele nebo potenciálního zaměstnavatele informovat o tom, že trpíte dyslexií.

Existují však okolnosti, kdy vám poskytnutí této informace může být ku prospěchu. Mnohé procesy v rámci pohovoru nejsou k dyslektikům příliš přívětivé. Může se například jednat o písemný nebo počítačový test, který si nemůžete nechat přečíst nahlas. Pokud práce, o kterou se ucházíte, nevyžaduje mnoho čtení a psaní, můžete požádat o pomůcky, které vám pomohou tuto část pohovoru absolvovat. Možnost, že podáte slabý výkon, musíte zvážit proti možnosti, že se přiznáním poruchy učení vyřadíte ze seznamu uchazečů.

Měli byste o své poruše říct zaměstnavateli v okamžiku, kdy podáváte žádost o zaměstnání? I v tomto případě musíte zvážit všechna pro a proti. Zde je několik aspektů, které byste měli vzít v úvahu:

 • Zvládnete svou práci s nástroji, které jsou k dispozici, a budete se cítit lépe, pokud o své dyslexii pomlčíte?
 • Existuje jednoduchá pomůcka, která výrazně ovlivní váš pracovní výkon a pohodu na pracovišti?
 • Budou v rámci hodnocení vašeho výkonu na pracovišti posuzovány dovednosti, na něž má dyslexie vliv?

Můžete se rozhodnout počkat, až se v práci osvědčíte a přiznání dyslexie pro vás bude méně stresující, případně ji nemusíte prozradit nikdy a na vašem pracovním výkonu to nemusí nic změnit. Klíčem je být k sobě upřímný.

Zdroje a nástroje pro dospělé s dyslexií

Zdroje

Zdroje v angličtině

Nástroje

Mnohé z těchto nástrojů nabízejí více funkcí a některé vyžadují jednorázovou platbu nebo předplatné. Zaměstnavatelé (zejména ve školství) mohou mít předplatné pro nástroje na rozpoznávání řeči nebo jiné pomůcky, které kromě pomoci osobám s dyslexií také urychlují a usnadňují přepis a řadu dalších úkolů všem, kdo je využívají.

Rozpoznání řeči

Převod textu na řeč

 • OCR Instantly Pro pro Android nebo iOS
 • Narakeet

Psaní s řečovou funkcí

 • Funkce typu Číst nahlas v aplikaci MS Word

Vizuální pomůcky

 • Tint Vision je aplikace, která vytváří barevné překrytí na obrazovkách počítačů a mobilních zařízení. Má také nástroj pro převod textu na řeč.
 • Existuje několik typů písem určených pro čtenáře s dyslexií, i když v tomto případě výzkumy neprokázaly nijak výrazné zlepšení. Zde si je můžete vyzkoušet: Dyslexie, Open Dyslexic.

Co si zapamatovat

Pokud tento blog obsahuje jednu myšlenku, která by vám měla utkvět, pak je to skutečnost, že vaše dyslexie je vaše věc a jen vy víte, jak s ní nejlépe zacházet. Zde jsou další klíčové myšlenky, které byste si měli zapamatovat:

 • Nejste povinni sdělovat svému zaměstnavateli nebo potenciálnímu zaměstnavateli, že trpíte dyslexií.
 • Hledání práce ve vás může vyvolávat úzkost a dyslexie může tuto úzkost ještě umocnit – nebojte se využít všech dostupných zdrojů.
 • Mnohé nástroje, které vám usnadňují život, usnadňují život i ostatním.
 • Další podněty a informace získáte, když se obrátíte na organizace zabývající se ochranou práv nebo výzkumem.
Napište životopis během 15 minut
Napište životopis během 15 minut
Použijte profesionální a vyzkoušené šablony životopisů, které splňují všechna „pravidla“, která zaměstnavatelé očekávají.
Napsat životopis
Sdílet článek
Čtěte dále
Životopisy17 min. čtení
Měkké dovednosti do životopisu
Měkké dovednosti do životopisu
Pracovní pohovor11 min. čtení
Klíčový průvodce pohovorem
Klíčový průvodce pohovorem
Pracovní pohovor11 min. čtení
Definice a příklady koncepčních dovedností
Definice a příklady koncepčních dovedností
Životopisy9 min. čtení
10 vůdčích schopností do vašeho životopisu + vzory
10 vůdčích schopností do vašeho životopisu + vzory
Procházet vše
Tato webová stránka používá soubory cookie ke zlepšení uživatelské zkušenosti a provádění analýz a marketingu. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi podmínkami Zásady používání souborů cookie and Zásady ochrany osobních údajů.
Souhlasím s používáním cookies