1. Blog
 2. Životopisy
 3. Jak uvádět v životopisu vzdělání
Autor Rolf BaxRolf Bax

Jak uvádět v životopisu vzdělání

10 min. čtení
Jak uvádět v životopisu vzdělání
Seznamte se s nejlepšími postupy při uvádění vzdělání v životopisu – plus tipy pro zvláštní okolnosti.

Vzdělání v životopisu

Údaje o vzdělání uvedené ve vašem životopisu jsou pro zaměstnavatele nebo náborového manažera klíčem k ucelenému obrazu o vaší osobě. V dnešním světě se častěji než dříve setkáváme s tím, že lidé mají rozmanité vzdělání zahrnující střední a vysokou školu, postgraduální vzdělání, certifikáty z online kurzů, tréninkové programy, licence a podobně.

V tomto návodu se naučíte:

 • Základy psaní údajů o vzdělání v životopisu
 • Zvláštní okolnosti jako jsou nedokončené nebo probíhající programy, certifikace, kurzy a podobně
 • Tipy týkající se uvádění vzdělání v životopisu

Začněme základy psaní oddílu věnovaného vzdělání v životopisu

Oddíl životopisu věnovaný vzdělání uvádí tyto údaje:

 1. Název instituce
 2. Získaný titul
 3. Místo, kde se škola nachází
 4. Datum ukončení
 5. Klasifikace (uvádějí se pouze vynikající výsledky)

Uvádíte-li vzdělání ve svém životopisu:

 • Začněte nejvyšším dosaženým vzděláním a postupujte dále v obráceném chronologickém pořadí
 • Střední školu uvádějte pouze tehdy, pokud jste neabsolvovali vysokou školu, navštěvovali prestižní soukromou akademii nebo jste čerství absolventi
 • Umístění oddílu zaměřeného na vzdělání do vašeho životopisu závisí na tom, kdy jste absolvovali; pokud jste čerstvým absolventem, je vzdělání ve vašem životopisu důležité a mělo by být umístěno v úvodní části dokumentu.

Co když se jedná o specifické vzdělání?

Nedokončené programy – pokud jste začali studovat vysokoškolský nebo jiný program, ale nedokončili jej, uveďte takový program pouze tehdy, pokud jsou získané zkušenosti relevantní z hlediska pracovní pozice, o kterou usilujete. Pokud například žádáte o místo prodejce a absolvovali jste čtyři semestry studia geologie, patrně nestojí za to takové vzdělání uvádět – snad jen v případě, že se jednalo o prestižní instituci. Žádáte-li však o místo v muzeu, má smysl uvést i nedokončený studijní program dějin umění. Mějte na paměti, že všechno, co v životopisu uvedete, včetně vzdělání, bude při pohovoru podrobeno přísnému zkoumání. Uvedete-li nedokončený program, buďte připraveni odpovídat na otázky, které se jej týkají, a řekněte tazateli více podrobností.

Střední škola – je-li vaším nejvyšším vzděláním střední škola, obvykle je dobré v případě, že jste maturovali v uplynulých 5 až 10 letech nebo ještě studujete, uvést maturitní předměty. Pokud v současnosti studujete střední školu, je oddíl věnovaný vzdělání velmi vhodným místem pro informace o vaší mimoškolní činnosti, kurzech a akademických úspěších. Jste na střední škole a sestavujete životopis, neboť se ucházíte o brigádu, o svoji první práci? Skvěle, jen tak dál. Patrně ale takovou práci nezískáte díky svým pracovním zkušenostem. Využijte proto oddíl věnovaný vzdělání, abyste vysvětlili, jaký typ studenta jste, jakou máte pracovní morálku a co vás baví.

Osvědčení – relevantní osvědčení z nedávné doby je vhodné uvést v životopisu v případě, že neskončila jejich platnost nebo z vámi uváděných zkušeností jednoznačně nevyplývá, že jste jejich držiteli. Nepoužívejte při popisu svých osvědčení příliš mnoho zkratek nebo žargon, počínejte si profesionálně a držte se celých názvů osvědčení a institucí.

Tréninkové programy a dílny – v oddíle životopisu, který se zabývá vzděláním, byste měli uvést také nedávno absolvované vzdělání mimo akademické instituce jako například kurz programování, firemní jazykový kurz, workshop jógy, osvědčení zdravotníka nebo vyučení v řemesle. Snažte se, aby případný popis tohoto vzdělání byl stručný a k věci nebo takový popis zcela vynechejte. Přidání hypertextového odkazu na program nebo organizaci může pomoci dodat souvislosti, pokud je program neobvyklého charakteru.

Stáže – pokud jste byli na stáži, a to i během studia, zvažte, zda ji budete uvádět v oddíle věnovaném vzdělání; vhodnější může být uvést tyto údaje mezi pracovními zkušenostmi nebo i v samostatném oddíle věnovaném stážím. Oddílu vzdělání je obvykle věnována jen zběžná pozornost a zjišťuje se pouze, zda uchazeč vyhovuje požadavkům. Odrážky shrnující vaše zkušenosti získané stážemi si příjemce mnohem spíš přečte, pokud jsou uvedeny v přehledu dosavadní kariéry nebo ve zvláštním oddíle v úvodní části životopisu.

Tipy pro uvádění vzdělání v životopisu

Ačkoli se obsah bude lišit podle vaší individuality, oboru a množství získaných zkušeností, existuje několik obecných pravidel týkajících se uvádění vzdělání v životopisu:

Vždy buďte poctiví. Za žádných okolností v životopisu nezkreslujte fakta týkající se vzdělání. Svět je malý a v případě potřeby není problém vaše vzdělání ověřit.

Pokud formální vzdělání nepatří k silným stránkám vašeho životopisu, existují lepší způsoby než lež, abyste doložili, že vzdělání (a co je ještě důležitější, učení) je součástí vašeho profesního života. Pokud v oddíle vzdělání nemáte co uvést, rozšiřte oddíl věnovaný mimořádným dovednostem a zaměřte se na měkké a tvrdé dovednosti získané mimo vzdělávací instituce. Nebojte se v případě nutnosti vzdělání v životopisu zcela vynechat. Pokud máte pro danou práci předpoklady, mělo by to vyplynout z vašich zkušeností, dovedností a celkového vyznění vašeho životopisu.

Pište srozumitelně a konzistentně. K tomuto tématu se dostaneme podrobněji dále v textu. Obecně platí, že byste měli vzdělání v životopisu uvádět stručně a jasně a pozorně si hlídat formát a konzistentnost. K čistému řešení vás navede správná šablona životopisu, můžete také čerpat inspiraci z ukázek uvedených dále v textu.

Uzpůsobte poskytované informace. Svůj životopis – počínaje oddílem věnovaným zálibám přes popis pracovních zkušeností až po vzdělání – vždy přizpůsobte dané žádosti o zaměstnání. S akademickými tituly zabodujete vždy, ale jestliže se ucházíte o kancelářskou pozici, nemá smysl uvádět například skutečnost, že máte kvalifikaci šéfkuchaře.

Uvádějte vyznamenání a ocenění. Vzdělání se v životopisu zřídkakdy popisuje v obsáhlých odrážkách nebo popisech jako u pracovních zkušeností, v tomto oddíle však můžete uvést významné společnosti sdružující nejlepší studenty, výbornou klasifikaci, významné mentory, stipendia či ocenění.

Relevantní profesní rozvoj. V některých oborech, například ve školství a na umělecké scéně, se klade velký důraz na to, s kým jste studovali a zda jste získali určitou kvalifikaci. Pokud za sebou máte velké množství kurzů a seminářů, vyberte ty, které by ve vztahu k dané pracovní pozici mohly upoutat náborového manažera. Pokud máte rozsáhlé akademické zkušenosti typu publikační činnost, přednášky a studie, je lepší věnovat každé z nich vlastní kategorii nebo oddíl a nesnažit se v životopisu vše vměstnat do oddílu určeného pro vzdělání.

Vzdělání uveďte na místě, kde zapůsobí. Možná jste čerství absolventi vysoké školy a poprvé v životě usilujete o stáž nebo pracovní místo. V takovém případě je vzdělání nejdůležitější součástí vašeho životopisu. Doporučujeme vám v životopisu umístit oddíl věnovaný vzdělání nad oddíl vyhrazený pro pracovní zkušenosti. Nemějte strach, náboroví manažeři velmi rádi přijímají lidi, kteří právě dokončili školu. Je-li to váš případ, uveďte vzdělání hned v úvodu po představení uchazeče.

Ve všech ostatních případech pište oddíl věnovaný vzdělání až na konci životopisu, často po pracovních zkušenostech a mimořádných dovednostech.

Ukázky údajů o vzdělání v životopisu

Ukázka č. 1: Standardní

Univerzita Palackého v Olomouci, prezenční bakalářské studium, španělská filologie
Září 2005 – květen 2009

 • Prospěl s vyznamenáním
 • Člen společnosti absolventů při Centru španělské kultury a vzdělávání

Ukázka č. 2: uvedení nedokončeného studia

Masarykova univerzita v Brně
Čtyři semestry bakalářského studijního programu anglická filologie
Září 2008 – květen 2009

Ukázka č. 3: alternativní seřazení údajů

Akademie múzických umění, Divadelní fakulta, magisterský studijní obor Herectví činoherního divadla, září 2013 – červen 2015
Praha

Ukázka č. 4: probíhající studium

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, bakalářský studijní obor biologie
Září 2018 – dosud

 • Plánované dokončení v roce 2021

Ukázka č. 5: profesní rozvoj

Nadace rozvoje občanské společnosti Praha
Osvědčení o absolvování kurzů Financování neziskových organizací a Fundraising
Březen 2017

Psaní údajů o vzdělání v životopisu – rekapitulace

Ačkoli může být lákavé napsat do životopisu více podrobností o vzdělání, nechte si relevantní údaje o svém vzdělání až na pohovor. Životopis má poskytnout velké množství informací na malém prostoru, zejména v oddíle věnovaném vzdělávání. Název školy a programu obvykle stačí k tomu, aby náborový manažer zhodnotil relevantnost vašeho vzdělání.

Vzdělání shrnuté v životopisu několika málo slovy rekapituluje přínos vašeho vzdělání a profilu pro danou pracovní pozici.

Napište životopis během 15 minut
Napište životopis během 15 minut
Použijte profesionální a vyzkoušené šablony životopisů, které splňují všechna „pravidla“, která zaměstnavatelé očekávají.
Napsat životopis
Sdílet článek
Čtěte dále
Životopisy14 min. čtení
Technické dovednosti pro životopis (průvodce se vzory a tipy)
Technické dovednosti pro životopis (průvodce se vzory a tipy)
Životopisy9 min. čtení
Jak a kdy uvádět v životopisu reference
Jak a kdy uvádět v životopisu reference
Životopisy4 min. čtení
Kdy do životopisu přiožit fotografii
Kdy do životopisu přiožit fotografii
Pracovní pohovor5 min. čtení
Proč u nás chcete pracovat? Které odpovědi na tuto otázku při pohovoru jsou špatné a které dobré.
Proč u nás chcete pracovat? Které odpovědi na tuto otázku při pohovoru jsou špatné a které dobré.
Procházet vše
Tato webová stránka používá soubory cookie ke zlepšení uživatelské zkušenosti a provádění analýz a marketingu. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi podmínkami Zásady používání souborů cookie and Zásady ochrany osobních údajů.
Souhlasím s používáním cookies