1. Vzory životopisů
 2. HR manažera

Vzor životopisu HR manažera

Příklad prověřeného životopisu, který vám získá vaši příští práci v roce 2024. Tento příklad životopisu HR manažera můžete upravit a vytvořit si vlastní životopis za pár minut. Stačí vyplnit podrobnosti, nový životopis si pak stáhnout a začít rozesílat přihlášky ještě dnes!
4.0
Průměrné hodnocení
76 lidí už ho ohodnotilo
Vzor životopisu HR manažera
Upravit tento životopis

Personální tým nese odpovědnost za nejcennější aktivum společnosti: její lidi. Při psaní životopisu potřebují zaměstnavatelé vidět, že vaše zkušenosti odpovídají jejich konkrétním potřebám. Jako HR manažer budete mít vliv na výkon ostatních. Ukažte, že jste spolehlivý partner. Ale jak napsat životopis, který osvětlí každý aspekt tak rozmanité pozice? Tento průvodce vám ukáže, jak:

 • vytvořit přesvědčivý životopis HR manažera
 • prezentovat kombinaci tvrdých, měkkých dovedností
 • projít testem ATS
 • ukázat, že zvládnete výzvy současnosti i budoucnosti

Jak napsat životopis HR manažera

Zaměstnavatelé hledají odborníka na lidské zdroje, který se dokáže přizpůsobit a být garantem jejich jedinečné značky, který využije své zkušenosti s mezilidskými vztahy k řešení choulostivých problémů, který se dokáže zasadit o organizační změny a nabídnout vizi. Když si zaměstnavatel čte životopis personalisty, potřebuje mít jistotu, že právě vy jste člověk, který dokáže z jeho lidí dostat to nejlepší. V oblasti lidských zdrojů je každý životopis jiný. Co se rozhodnete zahrnout do toho svého a proč?

 • Mnoho manažerů HR má v kompetenci nábor zaměstnanců
 • Někteří navrhují, řídí a spravují organizační rozvoj.
 • Spolupráce s manažery v oblasti řízení výkonnosti a dodržování předpisů je pro pracovní prostředí zásadní.
 • Manažeři lidských zdrojů hrají ústřední roli ve vzdělávání a rozvoji zaměstnanců a vedou diskuse o odměňování a benefitech, aby propojili růst s odměnami.
 • HR manažeři garantem značky zaměstnavatele a snaží se o pěstovat firemní kulturu.

Než detailně popíšeme každou část životopisu HR manažera, musíte vědět, z jakých částí se skládá. Váš životopis by měl obsahovat tyto prvky:

 • Záhlaví
 • Shrnutí (též profil)
 • Oddíl pracovní historie
 • Oddíl dovedností
 • Oddíl vzdělání
Tip od experta

Jak překonat algoritmus ATS?

Systémy pro sledování uchazečů fungují na základě analýzy životopisů podle klíčových slov. Každá část vašeho životopisu obsahuje určité množství termínů relevantních pro zaměstnavatele, manažera náboru a nabídku práce. Uchazeči, kteří chápou, jak ATS funguje, mají reálnou šanci, že životopis se dostane do rukou skutečných lidí, že si ho prohlédnou a vyhodnotí personalisté. Klíčová slova pro HR manažera se budou výrazně lišit v závislosti na požadavcích konkrétní pozice. Přestože je důležité ukázat šíři vašich zkušeností, systém ATS hledá možná pouze určitá klíčová slova, takže pro úspěšné absolvování první fáze výběrového řízení bude klíčové protknout životopis slovy a termíny specifickými pro konkrétní pozici. Určitě mezi ně budou patřit pojmy jako: 

 • lidské zdroje
 • personalistika
 • náborový proces
 • výborné komunikační dovednosti
 • zkušenosti v oblasti lidských zdrojů

Výběr nejlepšího formátu životopisu HR manažera

Chronologický životopis, tedy životopis v obráceném chronologickém pořadí, je vhodnou volbou pro ty, kteří chtějí zdůraznit své pracovní zkušenosti a kontinuitu své kariéry. Tento formát začíná s nejnovějšími pracovními zkušenostmi a postupně se vrací až k těm nejstarším. Je ideální pro HR manažery, kteří mají solidní pracovní historii a jejich dovednosti a zkušenosti přímo souvisejí s pozicí, na kterou se ucházejí.

Uveďte kontaktní informace

Nepodceňujte důležitost výrazného designu záhlaví životopisu – ideálně by mělo být stejné jako u motivačního dopisu, aby tvořily pár. Zhlaví rozhodně obsahuje:

 • Jméno a příjmení včetně titulů
 • E-mailovou adresu. Používejte věcnou, profesionální adresu, např. jmeno.prijmeni@seznam.cz
 • Telefonní číslo. Použijte soukromé telefonní číslo, kde máte na voicemailu nahrané střízlivé profesionální uvítání.
 • Adresu. Není třeba psát plnou adresu, ale měli byste uvést alespoň město, případně obci a okres.
 • Odkaz na váš profil na sítích. Zde uveďte svůj aktivní LinkedIn profil s informacemi o vaší profesní historii.

Záhlaví odlišuje vaši žádost o zaměstnání od všech ostatních, jako vaše vlastní vizuální značka.

Použijte profil

Zatímco oddíly pracovní historie a dovedností se zaměřují na vaše zkušenosti, volně stylizované shrnutí by mělo sloužit k vyjádření vaší osobnosti a souznění s firemní kulturou. Zaměstnavatel by si měl po přečtení profilu HR manažera pomyslet jediné: „Tenhle člověk je zjevně jeden z nás.“ Nikoli „tenhle člověk má skvělé dovednosti“ nebo „tenhle člověk toho hodně dokázal“. To přijde později. V první řadě je pro člověka pracujícího v oblasti lidských zdrojů zásadní, aby zapadl do kultury, kterou bude pěstovat a vést. Pokud pocit osobního souladu schází, je všechno ostatní je nepodstatné. Profil je pravděpodobně nejdůležitější částí vašeho životopisu, a přestože ho ATS projde slovo za slovem, někdy je to jediné, co si vedoucí náboru detailně přečte. Vzhledem k rozmanité povaze personální práce není možné uvést všechny dovednosti a projekty, ale pokud bude mít čtenář pocit osobního a kulturního souladu, bude pokračovat k podrobnějším oddílům pracovní historie a dovedností.

Níže uvedený vzor profilu vám může být vodítkem, ale pokud chcete získat více informací o souvisejících pozicích v oblasti lidských zdrojů, přečtěte si naše související vzory životopisů z oboru personalistiky. Obsahují vzor životopisu všeobecného personalisty, personálního ředitele, HR generalisty, náboráře a HR asistenta.

Přizpůsobitelný vzor profilu HR manažera

HR manažer s pětiletou praxí vedl lokální HR oddělení Grafton, kde nesl odpovědnost za správnost veškerých HR procesů, implementaci změn v HR, vedení týmu a reporting HR řediteli/Generálnímu řediteli společnosti. Komunikativní, konstruktivní při řešení problémů, vnímavý k potřebám zaměstnanců.

Zkopírováno!

Zmiňte své pracovní zkušenosti HR manažera

Jelikož se pozice HR manažera i firemní kultura mohou výrazně lišit, budou potenciální zaměstnavatelé při prohlížení pracovní historie hledat nejdříve záruky. Pokud první reakce při pohledu na určitého zaměstnavatele není zrovna pozitivní (což se může klidně stát), je vaším úkolem přesvědčit ho, že nabyté zkušenosti jsou velice důležité. Ukažte, že budete produktivním zaměstnancem a pro firmu skvělou posilou.

Vaše pracovní historie by se neměla zaměřovat pouze na rozsah a výsledek vašich projektů, měla by také zdůraznit váš konkrétní vklad. 

Můžete například uvést:

“Vynikal jsem v budování dobrých osobních vztahů nejen s kandidáty, ale i se zadavateli.”

“Díky schopnosti rychle reagovat na změny v potřebách společnosti jsem optimalizoval nábor nových zaměstnanců.”

Předchozí zaměstnání se řadí zpravidla obráceně: od nejnovějšího k nejstaršímu. Avšak nadčasová povaha personalistiky znamená, že zkušenost s řízením výkonnosti nebo koučováním stará třeba i sedm let může být relevantní i v současnosti. Pokuste se rozprostřít své zkušenosti napříč předchozími zaměstnáními – budoucí zaměstnavatelé vás nebudou trestat za zkušenosti, které jste získali před deseti lety.

Přizpůsobitelný vzor pracovní historie HR managera 

Vedoucí personálního oddělení v ČEVAK a.s., České Budějovice 
Duben 2016 — Září 2019

 

 • Sloužil jako první kontaktní místo pro dotazy virtuálních zaměstnanců a zaměstnanců na pracovišti.
 • Sledoval problémy v oblasti lidských zdrojů až do jejich vyřešení.
 • Vedl manažery a zaměstnance v oblasti výkonu.
 • Řídil nástup a odchod virtuálních zaměstnanců a zaměstnanců na pracovišti.
 • Prováděl zadávání dat do HRIS, reportování, audit a zpracovával mzdové požadavky.
 • Dohlížel na koordinátora lidských zdrojů.

 

Náborář v Talentica s.r.o., Brno 
Listopad 2014 — Březen 2016

 • Identifikace a nábor vysoce kvalifikovaných talentů prostřednictvím ATS, pracovních nabídek a osobních sítí.
 • Udržování pozitivních kontaktů se všemi potenciálními a umístěnými talenty.
 • Vyjednávání smluvních podmínek s talenty a dohled nad procesem pověření.

 

Vedoucí personálního oddělení v Komplexní Informační Technologie , s.r.o.,, České Budějovice
Červenec 2010 — Říjen 2014

 • Řídil a vedl tým 12 zaměstnanců oddělení lidských zdrojů.
 • Identifikoval neúspěchy společnosti a vyvinul a implementoval řešení.
 • Pracoval ve prospěch zaměstnanců s cílem zajistit bezpečné a zdravé pracovní prostředí, které přispívá k dosahování výsledků.
 • Sděloval výsledky strategického plánování generálnímu řediteli a zabýval se všemi problémy, které bylo třeba vyřešit.
 • Pomáhal udržet zaměstnance tím, že naslouchal jejich přáním a potřebám a snažil se jim porozumět.
Zkopírováno!

Nezapomeňte uvést relevantní dovednosti HR manažera

Personalistika je na dovednosti náročná. Musíte prokázat, že jste zvládli to, co od vás váš budoucí zaměstnavatel potřebuje. Seznam dovedností je vaší vizitkou v oblasti lidských zdrojů. Každou oblast HR lze rozložit na samostatné kompetence a oddíl dovedností je místem, kde ukážete jejich nejrelevantnější kombinaci. Určitě se zmiňte o svých silných stránkách, ale pokud se neshodují s tím, co je potřeba, je to plýtvání místem. Role HR manažera je natolik různorodá, že je důležité, aby váš životopis obsahoval kombinaci tvrdých a měkkých dovedností – pokud možno s několika reálnými příklady. Nebudete mít prostor zdůraznit u každé pozice všechny dovednosti, tak je rozložte napříč všemi pozicemi, a ty nejdůležitější zdůrazněte v posledních dvou pozicích.

Podle studie společnosti Rasmussen, která zkoumala 140 000 nabídek pracovních míst v oblasti lidských zdrojů, je 9 nejžádanějších dovedností v oblasti lidských zdrojů:

 • Řízení vztahů se zaměstnanci (včetně řešení konfliktů)
 • Nábor zaměstnanců
 • Znalost personálních mzdových systémů (personální informační software, HRIS / HRMS)
 • Řízení pracovního výkonu zaměstnanců (prostřednictvím řešení potřeb, zlepšování pracovního prostředí atd.)
 • Týmová práce a spolupráce
 • Plánování
 • Vztahy se zákazníky / Zákaznický servis (jak pro řešení pracovních problémů, tak pro zlepšování interakcí zaměstnanců se zákazníky)
 • Projektové řízení
 • Řešení pracovních úrazů (zejména ve vztahu k incidentům na pracovišti)
Přizpůsobitelný vzor dovedností HR manažera
 • Dovednosti projektového řízení
 • Systémy HRIS
 • Software ATS a CRM
 • Nábor zaměstnanců
 • Vyhledávání lidských zdrojů
 • Školení a rozvoj zaměstnanců
Zkopírováno!

Uveďte své vzdělání a relevantní kvalifikaci pro práci HR manažera

Většina HR manažerů má bakalářský titul, mnozí mají i vyšší vzdělání, navíc v této oblasti existuje řada specializovaných kurzů. Přestože se preferuje bakalářský titul v oboru personalistiky nebo obchodu, většina profesionálů v HR bude mít mimo jiné kvalifikaci v oblasti pracovního práva, odměňování, organizačního uspořádání, rozvoje zaměstnanců, pracovních vztahů, školení a bezpečnostních postupů. Možná považujete za samozřejmé, že jste se těmito tématy zabývali, ale nezmínit je v oddíle vzdělání je chyba. Vaše profesionalita se odráží v touze neustále se učit, pokud jste tedy absolvovali poslední kurz před pěti lety, nepůsobí to dobře. Pokud uvedete kvalifikace, které jsou nejrelevantnější pro danou pozici, okamžitě vyniknete jako někdo, na koho bude spoleh. Drobné detaily na konci životopisu mají velký význam. Udělejte dojem svým vzděláním.

Přizpůsobitelný vzor vzdělání HR manažera

Mgr., VŠE, katedra personalistiky, Praha
Září 2007 — Květen 2010

Bc., FF UK, katedra andragogiky a personálního řízení, Praha
Září 2004 — Červen 2007

Zkopírováno!

Zvolte správné rozvržení a design životopisu HR manažera 

Neexistují konkrétní pravidla, jaký formát zvolit, ale máme několik obecných principů: Za prvé, dbejte na to, aby byl životopis vizuálně čistý, snadno čitelný a symetrický. Máte jistě spoustu informací o svých úspěších, ale v chaosu se stěžejní momenty vaší kariéry ztratí. Za druhé, nezahlcujte ho technickými detaily. Náborář bez hlubších znalostí rychle přeskočí na čtivější části. Zařazení technických termínů je sice dobré pro ATS, ujistěte se ale, že váš životopis dokáží „přečíst“ nejen stroje, ale i lidé. 

Jaké rozvržení je tedy pro HR manažera nejlepší? Váš životopis pravděpodobně obsahuje spoustu terminologie a odborný žargon, proto je důležité vyhnout se dlouhým odstavcům. Odrážky upoutají pozornost čtenáře a zajistí, že nebudete mluvit o příliš mnoha různých projektech u jednoho zaměstnavatele. Zvýrazněte statistiky a měřitelné úspěchy tučným písmem. Naše kolekce šablon nabízí širokou škálu atraktivních rozvržení – vyberte si jedno a přizpůsobte si ho v našem editoru.

Napište životopis během 15 minut
Napište životopis během 15 minut
Použijte profesionální a vyzkoušené šablony životopisů, které splňují všechna „pravidla“, která zaměstnavatelé očekávají.
Napsat životopis
Napište životopis během 15 minut
Napište životopis během 15 minut
Použijte profesionální a vyzkoušené šablony životopisů, které splňují všechna „pravidla“, která zaměstnavatelé očekávají.
Napsat životopis

Originální šablony životopisů

Přesvědčte zaměstnavatele a náboráře jednou z našich 25+ elegantních, profesionálně navržených šablon životopisu.
4.5 z 5
založeno na 419 recenzích o Trustpilot
Použít tuto šablonuStockholm resume template
Stockholm
8.400.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuNew York resume template
New York
3.900.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuVienna resume template
Vienna
2.100.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSydney resume template
Sydney
1.900.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuLondýn resume template
Londýn
3.600.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuDublin resume template
Dublin
3.800.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMoskva resume template
Moskva
720.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuAmsterdam resume template
Amsterdam
1.700.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMadrid resume template
Madrid
1.500.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSantiago resume template
Santiago
1.200.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSingapur resume template
Singapur
700.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuOslo resume template
Oslo
570.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuKapské Město resume template
Kapské Město
55.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuPaříž resume template
Paříž
530.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBerlín resume template
Berlín
1.400.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŽeneva resume template
Ženeva
32.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuVancouver resume template
Vancouver
510.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuTokio resume template
Tokio
340.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMilán resume template
Milán
920.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuLisabon resume template
Lisabon
220.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBarcelona resume template
Barcelona
480.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuKodaň resume template
Kodaň
100.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuChicago resume template
Chicago
150.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuRio resume template
Rio
200.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŘím resume template
Řím
190.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBoston resume template
Boston
110.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuRirekisho resume template
Rirekisho
48.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuShokumukeirekisho resume template
Shokumukeirekisho
3.100 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuAthens resume template
Athens
87.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBrussels resume template
Brussels
60.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuPrague resume template
Prague
12.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuShanghai resume template
Shanghai
15.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuToronto resume template
Toronto
1.800.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Tato webová stránka používá soubory cookie ke zlepšení uživatelské zkušenosti a provádění analýz a marketingu. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi podmínkami Zásady používání souborů cookie and Zásady ochrany osobních údajů.
Souhlasím s používáním cookies