1. Vzory životopisů
 2. Instruktora jógy
Autor Anna MuckermanAnna Muckerman

Vzor životopisu Instruktora jógy

Příklad prověřeného životopisu, který vám získá vaši příští práci v roce 2024. Tento příklad životopisu Instruktora jógy můžete upravit a vytvořit si vlastní životopis za pár minut. Stačí vyplnit podrobnosti, nový životopis si pak stáhnout a začít rozesílat přihlášky ještě dnes!
4.6
Průměrné hodnocení
48 lidí už ho ohodnotilo
Vzor životopisu Instruktora jógy
Upravit tento životopis

Jste odborník na pružnost a ohebnost – nyní je čas uplatnit stejné vlastnosti ve vašem životopise instruktora jógy. Musíte se odlišit od ostatních instruktorů s podobnou kvalifikací a ukázat potenciálním klientům, proč právě vy jste ta správná volba. 

Jenže jak má vypadat správný životopis instruktora jógy? Je třeba najít rovnováhu a pružně přecházet z oddílu do oddílu.

Naše vzory životopisů a průvodce psaním jsou spolehlivým zdrojem pro profesionály ve všech oborech a fázích kariéry.

Jak napsat životopis instruktora jógy

Prvním krokem při psaní životopisu instruktora jógy je pochopit, jaké části do něj zařadit. Váš životopis by měl obsahovat následující prvky:

 • Záhlaví
 • Shrnutí
 • Profesní zkušenosti
 • Dovednosti
 • Vzdělání

Úspěšný životopis instruktora jógy by měl prezentovat vaše zkušenosti s výukou jógy a vaše nadšení pro zdravý životní styl. Měla být patrná schopnost navázat kontakt se praktikanty a poskytovat motivující a přínosné lekce.

Instruktor jógy by měl dokázat pružně pracovat s klienty s různými fyzickými potřebami, přáními a cíli.

Několik tipů do životopisu instruktora jógy:

 • Váš životopis by měl ukázat váš vřelý a motivující přístup k cvičení jógy.
 • Klíčovou vlastností bude flexibilita, tedy pružnost nejen fyzická, ale i schopnost přizpůsobit se náhlým změnám časových možností klientů.
 • Upravte svůj životopis na míru každému konkrétnímu jógovému studiu. Každé studio má jiný styl a jiné zaměření.
 • Nezapomeňte zmínit také své důkladné znalosti anatomie, fyziologie a psychologie.
 • Vyberte si jednu z profesionálních šablon životopisů, která bude nejlépe odpovídat vašemu charakteru.

Výběr správného formátu životopisu instruktora jógy

Instruktoři jógy jsou pružní, a tak by měl vypadat i jejich životopis. Protože mohou pracovat v různých prostředích a s různými typy lidí, nejlepší formát životopisu je jednoduše takový, který vám umožní zachytit vaše nejdůležitější zkušenosti ve snadno čitelném uspořádání. Možná to nebude obrácený chronologický formát, který se vyskytuje v mnoha tradičních životopisech, ale spíš funkční nebo hybridní model, který skýtá víc volnosti a zaměřuje se na dovednosti a nadání.

Uveďte své kontaktní informace

V záhlaví životopisu nesmí chybět informace obsahující vaše jméno, povolání, e-mailovou adresu a telefon tak, aby byly po ruce, bude-li vás příslušné studio jógy chtít kontaktovat. Na poslední řádce bude dobré uvést odkaz na vaše osobní webové stránky nebo na váš profesionální profil na sociálních sítích. Jelikož budete pracovat s lidmi a vaše práce zahrnuje i fyzický kontakt, bude možná na místě vložit i svou fotografii.

Nezapomeňte, že e-mailová adresa musí být neutrální, nikoli obsahovat vaši přezdívku či jiné vtipy. 

Dělat

Václav Vágner

instruktor jógy

vaclav.vagner@centrum.cz

+420 602 556 323

www.vaclavvagner.cz

Nedělat

Vašek Vágner

jógový guru 

zelva-ninja@centrum.cz

602 556 323

 

Použijte profil

Profil životopisu je prvním představením vaší osobnosti, největších úspěchů a vlastností. Profil, nazývaný také shrnutí, vám umožní navázat kontakt s potenciálními klienty a zdůvodnit, proč by si měli přečíst zbytek vašeho životopisu. Měl by vás charakterizovat v několika větách.

Instruktoři jógy mají důležitou roli pro zlepšování a udržování tělesného, emocionálního a duševního zdraví praktikantů a nesou velkou zodpovědnost za správné provádění ásan během lekce. Nezapomeňte to dát najevo ve svém profilu.

Zkuste použít co nejvíce silných akčních sloves a informací o konkrétním studiu jógy. 

Další inspiraci pro své shrnutí najdete v příbuzných vzorech životopisů z oblasti sportu, například v životopisu sportovního trenéra.

Podívejte se na profil z našeho přizpůsobitelného vzoru životopisu instruktora jógy:

Přizpůsobitelný vzor profilu životopisu

Zkušený instruktor jógy s více než desetiletou praxí a pokročilým výcvikem v aštanga a vinjása józe. Svým klientům poskytuji důkladnou instruktáž a poradenství a zároveň je motivuji k nalezení skutečného vnitřního klidu a svého nejzdravějšího já. Jóga mi pomohla dostat se do fyzické, duševní i pracovní kondice a své zkušenosti nabyté lety vedené i vlastní praxe rád předávám dál.

Zkopírováno!

Zmiňte své profesní zkušenosti instruktora jógy: balanční pozice

Část o vašich profesních zkušenostech bude pravděpodobně tvořit hlavní část vašeho životopisu a je místem, kde uvedete všechny pozice související s výukou jógy. Uveďte název pozice, jméno studia, data a místo výkonu práce. Poté vytvořte 4-5 bodů, ve kterých budete svou práci instruktora jógy konkretizovat. Místo výčtu povinností se zmiňte o svém přínosu. Pokud zvolíte správná slova, nebude to znít domýšlivě.

Můžete uvést například:

 • Vedl jsem lekce pilates a jógy pro začátečníky a mírně pokročilé.
 • Motivoval jsem praktikanty k prospěšnému cvičení pro tělo i mysl.
 • Účastnil jsem se nadstavbových seminářů, aby moje výuka byla v souladu s nejnovějšími a nejmodernějšími poznatky v oblasti jógy a zdravého životního stylu.

Ale klidně je možné zmínit i:

 • Pomáhal jsem se zajištěním bezpečnosti, pohodlí a spokojenosti všech členů studia.
 • Podporoval jsem klidnou, příjemnou a zábavnou atmosféru studia.
 • Poskytoval jsem ajurvédské poradenství
Přizpůsobitelný vzor profesních zkušeností

Instruktor jógy v Jóga Centrum Olomouc 
Leden 2020 - Únor 2024 

 • Vedl jsem promyšlené a pečlivě naplánované hodiny, aby se praktikanti cítili svěží a odpočatí.
 • Motivoval jsem praktikanty a přitom vždy bral ohled na jejich individuální potřeby a cíle.
 • Pracoval jsem na individuální bázi s cílem podpořit motivaci a zvýšit osobní výkonnostní cíle.
 • Vytvářel jsem prostředí, ve kterém praktikanti cítili oporu, povzbuzeni a bezpečí.

 

Instruktor power jógy a pilates v Fitness Factory, Zlín 
Březen 2014 - Prosinec 2019 

 • Vedl jsem lekce pilates a power jógy pro začátečníky a mírně pokročilé.
 • Vedl jsem praktikanty k povzbuzujícímu a účinnému cvičení pro tělo i mysl.
 • Účastnil jsem se vzdělávacích seminářů, aby má výuka byla v souladu s nejnovějšími a nejmodernějšími poznatky v oblasti fitness.
Zkopírováno!

Přidejte relevantní klíčové dovednosti, které z vás dělají vynikajícího instruktora jógy

Vaše dovednosti jsou základem vašich schopností instruktora jógy, proto tuto část životopisu vyplňte s rozmyslem. Je dobré zaměřit se jak na oblasti odborných znalostí, tak na osobnostní rysy, které z vás dělají schopného a osobitého instruktora jógy. Studia hledají instruktory jógy, kteří jsou zkušení, zapálení a schopní poskytovat motivující a přínosnou výuku jógy praktikantům všech úrovní. 

Odborné neboli tvrdé dovednosti uveďte přímo v tomto oddíle.

Naproti tomu neméně důležité měkké dovednosti je vhodné rozprostřít po ostatních částech životopisu.

Podívejte se také na charakter a styl jógového studia, jemuž své služby nabízíte, a přizpůsobte mu přehled svých dovedností.

Tip od experta

Mezi tvrdými dovednostmi se mohou objevit:

 • Pokročilá znalost principů optimálního jógového pohybu
 • Ovládání technik mindfulness - pránájám-, relaxace a meditace
 • Postupy restorativní jógy

K měkkým dovednostem mohou patřit:

 • Komunikativnost
 • Vnímavost
 • Vstřícný přístup
Přizpůsobitelný vzor dovedností
 • Aštanga jóga
 • Znalosti anatomie a fyziologie
 • Bezpečné vedení lekcí
 • Techniky mindfulness, pránájám, relaxace a meditace
 • Vnímavost
 • Vstřícný přístup
 • Komunikativnost
Zkopírováno!

Uveďte vzdělání a nadstavbové semináře pro učitele jógy

Ačkoli se od instruktorů jógy nevyžadují akademické tituly, část věnovaná vzdělání je důležitá. Poskytuje přehled o vaší kvalifikaci v oblasti jógy a informace o případném nadstavbovém vzdělání. Uveďte zde všechny tituly a certifikáty spolu s vyznamenáními nebo oceněními. Pokud máte vyšší než bakalářský titul, můžete vynechat středoškolské vzdělání. 

Pokud jste absolventy Fakulty tělesné výchovy a sportu, je to samozřejmě výhodou. Jako instruktor jógy byste měli mít přinejmenším absolvovaný kurz v některé škole jógy akreditované ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Kromě nadstavbových seminářů jógy pro pokročilé tu můžete uvést také vzdělání a workshopy z oblasti zdravého životního stylu obecně.

V úvahu připadají například:

 • Ajurvéda v jógové praxi
 • Výživové poradenství
 • Zvládání stresu
 • Jóga a čakrový systém

Jste-li absolventy mezinárodně uznávané jógové akademie nebo za sebou máte jiné významné kurzy, zvažte možnost umístění oddílu vzdělání nad profesní zkušenosti.

Přizpůsobitelný vzor vzdělání

Bc., Fakulta tělesné výchovy a sportu UK, Praha 
Září 2011 - Prosinec 2023 


Instruktor jógy, Yoga World 
Základní kurz 550 hodin 


Základy filozofie, jóga sútry, Iyengar Yoga Institute, Praha 
Studium filozofie jógy a Patandžálího jóga súter, Bhagavadgíty a Hathajóga Pradipiky a její zasazení do každodenního života.

Zkopírováno!

Zvolte správné rozvržení a design životopisu instruktora jógy

Na hodinu jógy přicházíte vhodně oblečení a perfektně připravení na výuku jógy, stejně tak by vás měl prezentovat i váš životopis. Zvolte rozvržení, které odráží buď váš osobní styl, nebo tón konkrétního jógového studia. Kreativní šablony životopisu umožňují jednoduše vyzkoušet nové rozvržení, aniž byste museli pokaždé přeformátovat své informace.

Do záhlaví můžete také vložit profesionální fotografii a odkaz na své osobní webové stránky nebo portfolio. Dodržujte rovnováhu mezi bílým prostorem a textem, aby byl životopis dobře čitelný, a nezapomeňte před odesláním provést korekturu pravopisu a gramatiky.

Plné znění přizpůsobitelného vzoru životopisu

Plné znění přizpůsobitelného vzoru životopisu

Profil

Zkušený instruktor jógy s více než desetiletou praxí a pokročilým výcvikem v aštanga a vinjása józe. Svým klientům poskytuji důkladnou instruktáž a poradenství a zároveň je motivuji k nalezení skutečného vnitřního klidu a svého nejzdravějšího já. Jóga mi pomohla dostat se do fyzické, duševní i pracovní kondice a své zkušenosti nabyté lety vedené i vlastní praxe rád předávám dál.


Předchozí zaměstnání

Instruktor jógy v Jóga Centrum Olomouc 
Leden 2020 - Únor 2024 

 • Vedl jsem promyšlené a pečlivě naplánované hodiny, aby se praktikanti cítili svěží a odpočatí.
 • Motivoval jsem praktikanty a přitom vždy bral ohled na jejich individuální potřeby a cíle.
 • Pracoval jsem na individuální bázi s cílem podpořit motivaci a zvýšit osobní výkonnostní cíle.
 • Vytvářel jsem prostředí, ve kterém praktikanti cítili oporu, povzbuzeni a bezpečí.

 

Instruktor power jógy a pilates v Fitness Factory, Zlín 
Březen 2014 - Prosinec 2019 

 • Vedl jsem lekce pilates a power jógy pro začátečníky a mírně pokročilé.
 • Vedl jsem praktikanty k povzbuzujícímu a účinnému cvičení pro tělo i mysl.
 • Účastnil jsem se vzdělávacích seminářů, aby má výuka byla v souladu s nejnovějšími a nejmodernějšími poznatky v oblasti fitness.


Dovednosti

 • Aštanga jóga
 • Znalosti anatomie a fyziologie
 • Bezpečné vedení lekcí
 • Techniky mindfulness, pránájám, relaxace a meditace
 • Vnímavost
 • Vstřícný přístup
 • Komunikativnost


Vzdělání

Bc., Fakulta tělesné výchovy a sportu UK, Praha 
Září 2011 - Prosinec 2023 


Instruktor jógy, Yoga World 
Základní kurz 550 hodin 


Základy filozofie, jóga sútry, Iyengar Yoga Institute, Praha 
Studium filozofie jógy a Patandžálího jóga súter, Bhagavadgíty a Hathajóga Pradipiky a její zasazení do každodenního života.

Zkopírováno!

Vzor životopisu instruktora jógy

 • Zájem o jógu neustále roste, ale s ním roste i počet dobře vyškolených instruktorů. Proto budete potřebovat dobře uspořádaný životopis, který jasně uvede vaše hlavní přednosti.
 • Použijte profil, abyste navázali kontakt se čtenářem a sdělili mu více informací o svých odborných znalostech.
 • Do životopisu zahrňte kombinaci tvrdých a měkkých dovedností.
 • Podívejte se na náš přizpůsobitelný vzor životopisu instruktora jógy, kde najdete další nápady na vytvoření skvělého životopisu.
Napište životopis během 15 minut
Napište životopis během 15 minut
Použijte profesionální a vyzkoušené šablony životopisů, které splňují všechna „pravidla“, která zaměstnavatelé očekávají.
Napsat životopis

Originální šablony životopisů

Přesvědčte zaměstnavatele a náboráře jednou z našich 25+ elegantních, profesionálně navržených šablon životopisu.
4.5 z 5
založeno na 423 recenzích o Trustpilot
Použít tuto šablonuStockholm resume template
Stockholm
8.700.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuNew York resume template
New York
4.000.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuVienna resume template
Vienna
2.200.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSydney resume template
Sydney
1.900.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuLondýn resume template
Londýn
3.700.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuDublin resume template
Dublin
3.900.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMoskva resume template
Moskva
740.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuAmsterdam resume template
Amsterdam
1.700.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMadrid resume template
Madrid
1.500.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSantiago resume template
Santiago
1.300.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSingapur resume template
Singapur
720.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuOslo resume template
Oslo
580.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuKapské Město resume template
Kapské Město
57.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuPaříž resume template
Paříž
550.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBerlín resume template
Berlín
1.500.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŽeneva resume template
Ženeva
34.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuVancouver resume template
Vancouver
510.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuTokio resume template
Tokio
350.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMilán resume template
Milán
930.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuLisabon resume template
Lisabon
230.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBarcelona resume template
Barcelona
490.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuKodaň resume template
Kodaň
100.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuChicago resume template
Chicago
150.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuRio resume template
Rio
200.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŘím resume template
Řím
200.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBoston resume template
Boston
120.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuRirekisho resume template
Rirekisho
52.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuShokumukeirekisho resume template
Shokumukeirekisho
3.400 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuAthens resume template
Athens
110.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBrussels resume template
Brussels
70.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuPrague resume template
Prague
19.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŠanghaj resume template
Šanghaj
32.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuToronto resume template
Toronto
2.000.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Tato webová stránka používá soubory cookie ke zlepšení uživatelské zkušenosti a provádění analýz a marketingu. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi podmínkami Zásady používání souborů cookie and Zásady ochrany osobních údajů.
Souhlasím s používáním cookies