1. Vzory životopisů
 2. pracovníka ostrahy
Autor Rolf BaxRolf Bax

Vzor životopisu pracovníka ostrahy

Příklad prověřeného životopisu, který vám získá vaši příští práci v roce 2024. Tento příklad životopisu pracovníka ostrahy můžete upravit a vytvořit si vlastní životopis za pár minut. Stačí vyplnit podrobnosti, nový životopis si pak stáhnout a začít rozesílat přihlášky ještě dnes!
4.4
Průměrné hodnocení
56 lidí už ho ohodnotilo
Vzor životopisu pracovníka ostrahy
Upravit tento životopis

Skvělý životopis pracovníka ostrahy může být při hledání práce rozhodující. Mezi špatně placenou prací se špatnými pracovními podmínkami a prestižní pozicí ve velké společnosti se slušným platem, pohodlným pracovním prostředím a benefity je velký rozdíl.

Návod, který právě čtete, vám poskytne všechny informace potřebné k napsání výjimečného životopisu pracovníka ostrahy. Probereme zde:

 • Zásadní součásti životopisu a nejvhodnější formát
 • Rady ohledně každé části životopisu
 • Tipy na rozložení a design životopisu pracovníka ostrahy

Pro napsání vynikajícího životopisu pracovníka ostrahy je vhodné si nejprve prohlédnout informace na cvapp.cz se vzory životopisů a průvodcem psaním.

Jak napsat životopis pracovníka ostrahy

Pracovníci ostrahy hrají důležitou roli při zajišťování bezpečnosti podniků, průmyslových zařízení, obytných rezidencí a mnoha dalších objektů. K úkolům pracovníků ostrahy patří: hlídkování v objektu, identifikace podezřelých aktivit, kontrola zamčených bran, dveří a oken, identifikace požárních rizik a podobných nebezpečí, sledování bezpečnostních kamer, prověřování osob, které hodlají vstoupit na soukromý majetek, a poskytování pomoci oprávněným návštěvníkům.

Struktura vašeho životopisu pracovníka ostrahy je stejná jako u všech ostatních životopisů. Jedná se o tyto základní součásti:

 • Záhlaví
 • Profil
 • Předchozí zaměstnání
 • Vzdělání
 • Dovednosti

Postupně se podrobněji podíváme na každou z těchto částí s konkrétními radami, jak se odlišit od ostatních uchazečů o práci.

Tip od experta

Na inzeráty často přichází záplava životopisů, které nelze všechny přečíst. Proto dnes mnoho zaměstnavatelů k filtrování životopisů využívá elektronické systémy pro sledování uchazečů (ATS). Jak tyto systémy fungují: Zaměstnavatelé vědí, jakou kvalifikaci hledají, a zadávají ji ve formě klíčových slov do svého softwaru ATS. Proto je nutné tato klíčová slova zařadit do životopisu. Zapátrejte v popisu práce nebo na webu firmy. Pak zdůrazněte tu část vašich zkušeností, schopností nebo dovedností, které jsou pro firmu relevantní. Pro pracovníky ostrahy budou patrně klíčová slova jako:

 • bezúhonnost
 • spolehlivost
 • kontrola bezpečnosti
 • ochrana a ostraha objektů
 • práce s technologiemi – RTG, ruční detektor kovu, ETD – přístroj na detekci výbušnin

Výběr nejlepšího formátu životopisu pracovníka ostrahy

V devíti případech z deseti uchazeči o zaměstnání pro uspořádání informací použijí nejběžnější chronologický formát životopisu. Personalisté tento formát životopisu preferují, protože si mohou snadno projít pracovní historii, seřazenou od nejaktuálnějšího po nejstarší zaměstnavatele.

Pokud v oboru začínáte, použijte raději funkční formát, kde nebude výčet předchozích zaměstnání, nýbrž přehled vašich schopností a dovedností potřebných pro práci v ostraze. 

Uveďte své kontaktní infomace

 Záhlaví životopisu má praktický účel, není to pouhý dekorativní prvek. Je to místo, kde zobrazíte kontaktní údaje, kterých si mají personalisté všimnout jako první a snadno je vyhledat, až se s vámi budou chtít spojit kvůli pohovoru: 

 • vaše jméno a příjmení
 • název profese
 • adresu, nebo alespoň město či obci a okres
 • telefonní číslo a e-mailovou adresu.

Neprofesionální e-mailové adresy bývají důvodem odmítnutí uchazeče o zaměstnání. Jestliže používáte adresu zlyzviratko@ email.cz, založte si novou! Snažte se na všech úrovních životopisu vyjadřovat profesionalitu, preciznost a smysl pro detail. 

Vaše kontakty by měly být zpracovány stejně pečlivě jako zbytek dokumentu!

Dělat

Jindřich Plachý

pracovník ostrahy

+420 602 225 666

plachyjindrich@gmail.com

Nedělat

Jindřich Plachý

sekuriťák

  +420 602 225 666

zlyzviratko@gmail.com

Použijte profil

Většině personalistů zabere pročtení životopisu jen několik vteřin a první, co uvidí, je váš profil. Je nesmírně důležité udělat dobrý dojem hned na začátku. Profil vám dává příležitost představit se vlastními slovy potenciálnímu zaměstnavateli, popsat kvalifikaci a schopnosti, díky nimž se na danou pozici hodíte. 

Zatímco vaše pracovní historie a vzdělání jsou dané, profil vám umožňuje flexibilně zdůraznit vlastnosti, které zaměstnavatel hledá. 

V této části se vám budou hodit silná přídavná jména: „spolehlivý“, „zodpovědný“, „svědomitý“, „pečlivý“, „zdvořilý“ atd. Není nutné psát celé věty, slovesa „jsem“ nebo „mám“ můžete vynechat " - čtenář ví, že mluvíte o sobě. 

Přizpůsobitelný vzor profilu pracovníka ostrahy

Spolehlivý strážný s odbornými znalostmi v oblasti zákaznických služeb a prevence krádeží ve společnosti. Získal zkušenosti poskytováním bezpečnostních služeb na festivalu Colors of Ostrava, kde úspěšně řešil konfliktní situace mezi návštěvníky. Absolvoval školení zaměřené na bezpečnost v rámci programu pro výcvik v oblasti vymáhání práva.

Zkopírováno!

Zmiňte své profesní zkušenosti

Rozhodně uveďte název zaměstnavatele, sídlo a dobu, kdy jste tam pracovali. Pak zmiňte činnosti, které jste pro zaměstnavatele prováděli. Pravidlo: tři nebo čtyři odrážky u důležitých pozic a dvě nebo tři – nebo dokonce jedna krátká věta – u méně důležitých. Používejte silná slovesa jako „střežil“, „chránil“, „hlídkoval“ a „monitoroval“. Vyhněte se frázím jako "byl „zodpovědný za" a místo toho napište, co jste ve skutečnosti dělali.

Buďte co nejkonkrétnější: 

 • „Během tří let jsem zmařil dva pokusy o vloupání“
 • „Identifikoval jsem četná požární rizika a doporučil jsem řešení“.
Přizpůsobitelný vzor pracovní historie

Pracovník ostrahy, vrátný v Rezidence Hradební, Ústí nad Labem Červen 
2015 — Září 2022 

 • Vítal návštěvníky a obyvatele 240 bytových jednotek rezidence a v případě potřeby je navigoval.
 • Kontroloval totožnost všech návštěvníků předtím, než je vpustil do areálu, a zamezil přístup neoprávněným návštěvníkům, aby zajistil bezpečnost obyvatel.
 • Hlídkoval ve všech částech areálu a vyšetřoval podezřelé případy, včetně více než 35 incidentů vyžadujících zásah policie.
 • Sepisoval zprávy o incidentech, v průměru 25 až 30 ročně, ve kterých uváděl podrobnosti o krádežích, škodách na majetku a potyčkách.
 • Sledoval a pomáhal při jakýchkoli alarmujících událostech, jako např. povodně, požáry a otevřené dveře.
 • Školil a vedl nové zaměstnance. • Nominován kolegy na tři ocenění za vynikající výsledky a několikrát byl pochválen za pomoc policii.

 

Vrátný, pracovník ostrahy kampusu v Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem Listopad 
2020 — Květen 2015 

 • Přátelsky a vlídně vítal uživatele a návštěvníky vstupující do kampusu s 9 000 studenty
 • Kontroloval totožnost všech osob vstupujících a vystupujících z areálu, v průměru 275 osob denně.
 • V případě potřeby doprovázel návštěvníky na místo určení.
 • Hlídkoval ve čtyřech konkrétních oblastech areálu o rozloze 90 000 m2, aby se před koncem směny ujistil, že v nich nehrozí nebezpečí nebo vandalismus.
 • Poskytoval obyvatelům pomoc v případě jakýchkoli obav nebo dotazů týkajících se bezpečnosti.
 • Dokumentoval všechny stížnosti na rušení klidu a incidenty a hlásil je nadřízenému.
 • Pozoroval dění prostřednictvím bezpečnostních kamer a přivolal posily v případě potřeby.
 • Řešil situace konzumace alkoholu nezletilými v souladu s legislativou a školním řádem.
 • Školil nové zaměstnance o zásadách a protokolech společnosti.
Zkopírováno!

Když jste v oboru nováčkem 

Pokud nemáte zkušenosti s bezpečnostními službami, projděte svou pracovní minulost a vyberte nabyté dovednosti, které jsou pro obor relevantní. Tomu se říká přenositelné dovednosti. Vyžadovaly vaše minulé práce zdvořilé a profesionální vystupování na veřejnosti? Pracovali jste na nočních směnách? Zamyslete se a ve zdůraznění zkušeností buďte kreativní.

Jestliže téměř žádné pracovní zkušenosti nemáte, třeba proto, že jste právě dokončili střední školu, bude možná lepší přesunout oddíl pracovní historie na konec životopisu nebo ho úplně vynechat a místo toho zdůraznit svůj osobní profil, vzdělání a dovednosti. Další možností pro uchazeče bez praxe je obecný oddíl „zkušenosti“, kde můžete uvést brigády, dobrovolnické aktivity apod. 

Zahrňte relevantní dovedností pracovníka ostrahy 

Většina zaměstnavatelů v oblasti ostrahy nakonec nehledá vysokoškolský titul v oboru trestního práva, ale kandidáta, který má dovednosti pro výkon konkrétní práce. Oddíl dovedností vašeho životopisu je proto rozhodující. 

Nejdůležitější vlastností pracovníka ostrahy je bezúhonnost. Většina bezpečnostních agentur si je vědoma toho, že jejich profese přitahuje problematické jedince, takže zkuste použít slova jako „charakterní“, „s vysokou morálkou“ nebo „respekt k zákonům“. Jednou z vlastností, které by uchazeči o pozici pracovníka ostrahy rozhodně měli mít je „důvěryhodnost“.

Toto jsou oficiálně nejdůležitější vlastnosti, které by měli pracovníci ostrahy mít:

 • Komunikační dovednosti: Schopnost efektivně komunikovat, a to i ve stresových situacích.
 • Dobrý úsudek: Rychlá volba nejlepšího postupu v potenciálně výbušné situaci.
 • Pozorovací schopnosti: Pozornost a všímavost vůči okolí, schopnost rychle rozpoznat cokoli neobvyklého.
 • Trpělivost: Schopnost zůstat ostražitý a soustředěný navzdory dlouhým časovým úsekům, kdy se může zdát, že je všechno normální.
Přizpůsobitelný vzor dovedností pracovníka ostrahy
 • Zodpovědnost
 • Znalost právních předpisů
 • Znalost předpisů BOZP
 • Poskytování první pomoci
 • Znalost předpisů protipožární ochrany
 • Spolehlivost
 • čeština
 • němčina
 • angličtina
Zkopírováno!

Uveďte vzdělání a školení relevantní pro pracovníky ostrahy

Využijte oddíl vzdělání svého životopisu k prezentaci jakéhokoli školení či speciálních osvědčení, které jste získali.

Pro většinu pozic pracovníků ostrahy stačí středoškolské vzdělání nebo výuční list, někdy se ani vzdělání nevyžaduje. Odborné kurzy nebo osvědčení však mohou být velkou výhodou, pokud usilujete o atraktivnější místo. 

Většina zaměstnavatelů poskytne zaškolení při nástupu do práce, které pokrývá pracovní odpovědnosti, nouzové scénáře a postupy komunikace.

Pro ozbrojené pracovníky ostrahy platí mnohem přísnější standardy, ti musí mít pochopitelně zbrojní průkaz. Od ozbrojených stráží se obvykle vyžaduje rozsáhlejší lustrace a čistý výpis z trestního rejstříku.

Následující školení a tréninky mohou být velkou výhodou:

 • Znalost práce s technologiemi RTG, ETD, CCTV, EPS, EZ
 • Fyzická zdatnost a ovládání bojových sportů
 • Zkoušky odborné způsobilosti pro profesní kvalifikaci strážný
Přizpůsobitelný vzor vzdělání pracovníka ostrahy

Školení BOZP, Ústí nad Labem 
Leden 2015 — Květen 2015

 

Evropská obchodní akademie, Děčín 
Září 2010 — Květen 2014

Zkopírováno!

Zvolte vhodné rozložení a design životopisu

Životopisy pracovníků ostrahy by měly být jako jejich uniformy: čisté, vypasované a bez cingrlátek. Příliš mnoho barev, špatná velikost písma a jakékoli triky přitáhnou pouze negativní pozornost. Dbejte na profesionalitu a stručnost – nepřekračujte délku jedné strany a nepoužívejte dlouhé odstavce textu.  

Chybou je posílat životopisy v jiném než PDF formátu, protože to, co vypadá na vašem počítači, se může na jiném počítači zobrazit hrozně. Výše zmíněné filtrovací programy ATS také zamítnou váš životopis kvůli chybným formátům.

Když použijete prověřené šablony životopisů a editor na cvapp.cz, půjde to samo. Projděte si naši sbírku šablon životopisů, konkrétně kategorie jednoduchých (nadčasové klasiky) a profesionálních (čisté a disciplinované). Vyberte si tu, která se vám líbí, vyplňte své údaje a starosti s formátováním hoďte za hlavu.

Napište životopis během 15 minut
Napište životopis během 15 minut
Použijte profesionální a vyzkoušené šablony životopisů, které splňují všechna „pravidla“, která zaměstnavatelé očekávají.
Napsat životopis
Napište životopis během 15 minut
Napište životopis během 15 minut
Použijte profesionální a vyzkoušené šablony životopisů, které splňují všechna „pravidla“, která zaměstnavatelé očekávají.
Napsat životopis

Originální šablony životopisů

Přesvědčte zaměstnavatele a náboráře jednou z našich 25+ elegantních, profesionálně navržených šablon životopisu.
4.5 z 5
založeno na 419 recenzích o Trustpilot
Použít tuto šablonuStockholm resume template
Stockholm
8.400.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuNew York resume template
New York
3.900.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuVienna resume template
Vienna
2.100.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSydney resume template
Sydney
1.900.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuLondýn resume template
Londýn
3.600.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuDublin resume template
Dublin
3.800.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMoskva resume template
Moskva
720.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuAmsterdam resume template
Amsterdam
1.700.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMadrid resume template
Madrid
1.500.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSantiago resume template
Santiago
1.200.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSingapur resume template
Singapur
700.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuOslo resume template
Oslo
570.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuKapské Město resume template
Kapské Město
55.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuPaříž resume template
Paříž
530.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBerlín resume template
Berlín
1.400.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŽeneva resume template
Ženeva
32.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuVancouver resume template
Vancouver
510.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuTokio resume template
Tokio
340.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMilán resume template
Milán
920.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuLisabon resume template
Lisabon
220.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBarcelona resume template
Barcelona
480.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuKodaň resume template
Kodaň
100.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuChicago resume template
Chicago
150.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuRio resume template
Rio
200.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŘím resume template
Řím
190.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBoston resume template
Boston
110.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuRirekisho resume template
Rirekisho
48.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuShokumukeirekisho resume template
Shokumukeirekisho
3.100 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuAthens resume template
Athens
87.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBrussels resume template
Brussels
60.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuPrague resume template
Prague
12.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuShanghai resume template
Shanghai
15.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuToronto resume template
Toronto
1.800.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Tato webová stránka používá soubory cookie ke zlepšení uživatelské zkušenosti a provádění analýz a marketingu. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi podmínkami Zásady používání souborů cookie and Zásady ochrany osobních údajů.
Souhlasím s používáním cookies