1. Vzory životopisů
 2. státního zaměstnance
Autor Susan ShorSusan Shor

Vzor životopisu státního zaměstnance

Příklad prověřeného životopisu, který vám získá vaši příští práci v roce 2024. Tento příklad životopisu státního zaměstnance můžete upravit a vytvořit si vlastní životopis za pár minut. Stačí vyplnit podrobnosti, nový životopis si pak stáhnout a začít rozesílat přihlášky ještě dnes!
4.4
Průměrné hodnocení
52 lidí už ho ohodnotilo
Vzor životopisu státního zaměstnance
Upravit tento životopis

Pracovat ve státní správě znamená jistotu slušného příjmu, zaměstnaneckých výhod a stálého zaměstnání. Životopis zaměřený na pracovní místa ve státní správě musí být přesný, protože proces podávání žádostí je složitý a specifický. Až začnete hledat ideální práci ve státní správě, mějte na paměti, že skvělý životopis dává personalistům najevo, že vám lze jako uchazeči důvěřovat. Chcete-li se stát státním zaměstnancem, budete potřebovat životopis, který ukáže vaši spolehlivost, loajalitu a pracovitost. 

Naše vzory životopisů a průvodce psaním jsou spolehlivým zdrojem pro profesionály ve všech oborech a fázích kariéry.

Jak napsat životopis státního zaměstnance

Váš životopis státního zaměstnance by měl být dobře strukturovaný a hovořit v jasných datech. Životopis by měl obsahovat následující oddíly:

 • Záhlaví
 • Shrnutí čili profil
 • Profesní zkušenosti neboli předchozí zaměstnání
 • Dovednosti
 • Vzdělání

Státní správu vykonávají ústřední orgány, což jsou především jednotlivá ministerstva, která mají celostátní působnost. Dále územní orgány, které mají pouze místní působnost. Do skupiny ostatních státních orgánů patří např. státní fondy. Mezi jiné subjekty, oprávněné vykonávat v určitém rozsahu státní správu, patří veřejná stráž. Počet státních zaměstnanců České republiky se v současnosti blíží půlmiliónu. Mezi státní zaměstnance, resp. zaměstnance placené ze státního rozpočtu, spadá nejen zhruba 80 tisíc úředníků, ale také třeba učitelé, vojáci, policisté, hasiči či celníci.

Několik tipů do životopisu státního zaměstnance:

 • Váš životopis by vás měl prezentovat jako člověka spolehlivého a svědomitého.
 • Klíčové bude sladit životopis s požadavky daného sektoru státní správy.
 • Zvolte svižný a čitelný design, který odráží vaši profesionalitu.
 • Vyberte si jednu z profesionálních šablon životopisů.
Tip od experta

Připravte se na to, že se setkáte s byrokracií a že proces přijímání do zaměstnání může být zdlouhavý, ale práce ve státní správě má obrovské výhody. Jelikož se jedná o tak širokou kategorii, neexistuje návod, který by vám řekl, jak získat práci ve státní správě. Státní instituce, orgány a úroveň zařazení se liší, ale nejlepší bude zvolit seriózní tón. Prozkoumejte odbor, pro který chcete pracovat, abyste lépe porozuměli jeho poslání a fungování. To vám pomůže vytvořit sdělení, které bude mít ohlas u vedoucích pracovníků náboru v daném oddělení.

Výběr správného formátu životopisu státního zaměstnance

Vzhledem ke struktuře žádostí o zaměstnání ve státní správě doporučujeme jako nejvhodnější  obrácený chronologický formát životopisu. Tento formát je upřednostňován náborovými pracovníky a systémem ATS, kterým bude muset váš životopis projít, aby se dostal do rukou pověřené osoby. Tato struktura se soustřeďuje na oddíl historie zaměstnání, který obsahuje podrobnosti o vašich předchozích pracovních pozicích. Obrácený chronologický formát je formát, který personalisté očekávají, takže vám může do značné míry pomoct prezentovat se jako profesionální uchazeč.

Ačkoli existují i jiné formáty, měli byste je používat pouze ve zvláštních případech.

Uveďte své kontaktní informace

V záhlaví životopisu nesmí chybět informace obsahující vaše jméno, povolání, e-mailovou adresu a telefon tak, aby byly po ruce, bude-li vás náborový pracovník chtít kontaktovat. Můžete přidat i odkaz na váš profil na LinkedIn.

Nemusíte sem nutně dávat datum narození (váš věk stejně půjde odhadnout z oddílu vzdělání či předchozí zaměstnání), a osobní údaje, jako je rodinný stav či počet dětí, můžete sdělit klidně až na pohovoru.

Kontaktní informace uvádějte v tomto pořadí:

 • Jméno a příjmení, případně titul
 • Profese (může to být i název pozice, o kterou se ucházíte)
 • Profesionální e-mailová adresa v jednoduchém formátu, např. jmeno.prijmeni@seznam.cz
 • Telefonní číslo
 • Lokalita (obec, případně okres)
 • Profil na LinkedIn, pokud obsahuje relevantní informace
Dělat
 • Bc. Alena Burešová
 • Referentka odboru správních věcí
 • buresova.alena@seznam.cz
 • +420 778 152 328
 • Praha
 • profil na LinkedIn
Nedělat
 • Alena Burešová
 • 36 let
 • vdaná, 2 děti
 • lovely-mochito@email.cz
 • Nádražní 13, 110 00 Praha - Uhříněves

Použijte profil

Sestavení profilu (zvaného také souhrn nebo představení uchazeče) je zásadní krok na cestě k úspěšnému životopisu státního zaměstnance. Máte dvě nebo tři věty na to, abyste zdůraznili svoji osobnost a své výsledky, úspěchy a obraz profesionála. Přidejte osobnější větu, která vysvětlí, proč chcete práci ve státní správě nebo co vás na pracovní nabídce zaujalo. Z našeho vzoru si můžete vzít velmi užitečná klíčová slova, některé schopnosti však budou specifické pro danou pozici.

Další inspiraci pro své shrnutí najdete v příbuzných vzorech životopisů vedoucího kanceláře nebo vedoucí administrativy.

Podívejte se na profil z našeho přizpůsobitelného vzoru životopisu státního zaměstnance:

Přizpůsobitelný vzor profilu životopisu na vstupní úrovni praxe

„Důkladná a spolehlivá absolventka oboru veřejná správa na VOŠ Plzeň a držitelka EUROPASSu. Mám zodpovědný přístup k práci a týmového ducha. Se zpracováním přestupků jsem se seznámila již během své stáže a ráda bych na tomto odboru pracovala pro pestrost pracovní náplně.“

Zkopírováno!
Přizpůsobitelný vzor profilu životopisu na střední úrovni praxe

Svědomitá a spolehlivá pracovnice Infocentra Obecního úřadu Říčany. Jsem zvyklá pracovat samostatně, ale týmová spolupráce mi nedělá problémy. Během svého působení v infocentru jsem složila zkoušku odborné způsobilosti a ráda bych své vědomosti, ale i praxi v jednání s lidmi uplatnila na pozici referentky odboru správních věcí.

Zkopírováno!
Přizpůsobitelný vzor profilu životopisu na vyšší úrovni praxe

„Zkušená a spolehlivá pracovnice státní správy s praxí v zajišťování a vyřizování agendy přestupků v rozsahu pravomoci obecního úřadu. Jsem zvyklá pracovat samostatně, ale výborně funguji i v kolektivu. Po letech zkušeností s vedením správních řízení jsem připravena předsedat komisi pro projednávání přestupků.“

Zkopírováno!

Zmiňte své profesní zkušenosti státního zaměstnance

Pokud použijete obrácený chronologický formát, bude jádrem vašeho životopisu pracovní historie. Zde je třeba uvést všechny pozice relevantní pro danou funkci ve státní správě nebo pozice, které kde jste získali přenositelné a/nebo požadované dovednosti. Nejprve vypište název pracovní pozice, jméno zaměstnavatele, místo a data, kdy jste tam pracovali. Pod nimi můžete vytvořit 4-5 bodů, které představí vaše dovednosti a povinnosti. Použijete přímý a jednoduchý jazyk. Ujistěte se, že každá položka ilustruje, že dokážete plnit povinnosti, které bude vaše nová práce vyžadovat. 

Přizpůsobitelný vzor profesních zkušeností:

Pracovnice Infocentra v Obecní úřad, Říčany 
Leden 2022 — Leden 2024

 • ověřování listin
 • podávání informací o chodu úřadu
 • příjem podání občanů jak v tištěné, tak v elektronické podobě
 • správa úřední desky
 • zpracování inzerce pro Říčanský zpravodaj

 

Asistentka advokátní kanceláře v AK Sedláčková, Praha 
Červenec 2018 — Prosinec 2021

 • správa spisů, sledování lhůt a jejich evidence, zakládání a archivace dokumentů
 • soupis návrhů na vklad do katastru nemovitostí
 • práce v účetním programu Pohoda
 • administrativní podpora advokátům a koncipientům
 • třídění a zpracování odchozí a příchozí pošty
 • úprava a formátování dokumentů
 • vyřizování telefonátů
 • pochůzky po úřadech
Zkopírováno!

Jak napsat životopis uchazeče o práci ve státní správě bez praxe

Pokud bude práce ve státní správě vaše první zaměstnání, oddíl pracovní historie vynechte. Místo toho zdůrazněte ochotu učit se novým věcem, flexibilitu a pečlivost. Státní správa umožňuje svým zaměstnancům růst a další vzdělávání. Máte-li vzdělání požadované na danou pozici, rozepište se o svých přenositelných dovednostech jako je učenlivost, spolehlivost nebo dobrá týmová spolupráce.

Odborné schopnosti můžete prokázat zkušeností z brigád nebo stáží.

Přidejte relevantní dovednosti, které z vás dělají výkonného státního zaměstnance

V nabídkách pracovních míst ve státní správě se obvykle uvádí, jakými dovednostmi by měli uchazeči disponovat, a proto je vhodné je v životopise výrazně zdůraznit. Vzhledem k tomu, že tato část má obvykle formu odrážek, uveďte dovednosti, které lze shrnout do jednoho či dvou slov. Nezapomeňte uvést vhodnou kombinaci měkkých dovedností (osobnostní rysy a vnitřní vlastnosti) a tvrdých dovedností  (technické znalosti nebo terminologie související konkrétně s danou pozicí.) Ještě jednou si zkontrolujte popis pracovní pozice, abyste se ujistili, že jste do životopisu zahrnuli dovednosti, které zaměstnavatele zajímají nejvíce. Chcete-li být považováni za vhodného kandidáta, musíte se prezentovat jako pracovitý a vysoce organizovaný člověk.

Mezi tvrdými dovednostmi mohou být:

 • znalost konkrétní legislativy
 • odborná způsobilost
 • výborná znalost práce na PC

V měkkých dovednostech můžete zmínit:

 • pečlivost
 • svědomitost
 • schopnost práce pod tlakem
 • samostatnost

Uveďte vzdělání odpovídající příslušnému odboru státní správy

Celá řada škol nabízí studijní programy veřejné správy, v nichž se lze dál specializovat. Samozřejmě konkrétní pracoviště budou požadovat vzdělání v příslušném oboru, jako je třeba architektura nebo finance. Ve státní správě je kladen velký důraz na dobré vzdělání, které je třeba doložit ověřenou kopií o nejvyšším dosaženém vzdělání. Cení se taktéž znalost cizích jazyků a řidičský průkaz.

Vystudované školy opět uvádějte v opačném chronologickém pořadí. Máte-li vyšší než bakalářský titul, můžete střední školu vynechat.

Přizpůsobitelný vzor vzdělání:

bakalářské studium, Metropolitní univerzita, Praha 
Září 2015 — Červen 2018

 • obor: veřejná správa

maturita, Gymnázium Jana Nerudy, Praha 
Září 2011 — Červen 2015

Zkopírováno!

Zvolte správné rozvržení a design životopisu státního zaměstnance

Skvělé znění životopisu je stejně důležité jako rozvržení a design. Vzhledem k tomu, že od státních zaměstnanců se bude očekávat především serióznost, zvolte střízlivou úpravu.

Nejlépe vám poslouží profesionální šablony životopisů, můžete však volit také jednoduchou nebo moderní šablonu. Zvolte rozhodně spíše umírněný vzhled, který odpovídá povaze pozice, o níž se ucházíte.

Vzor životopisu státního zaměstnance

Plné znění přizpůsobitelného vzoru životopisu

Profil

Svědomitá a spolehlivá pracovnice Infocentra Obecního úřadu Říčany. Jsem zvyklá pracovat samostatně, ale týmová spolupráce mi nedělá problémy. Během svého působení v infocentru jsem složila zkoušku odborné způsobilosti a ráda bych své vědomosti, ale i praxi v jednání s lidmi uplatnila na pozici referentky odboru správních věcí.

 

Předchozí zaměstnání

Pracovnice Infocentra v Obecní úřad, Říčany 
Leden 2022 — Leden 2024

 • ověřování listin
 • podávání informací o chodu úřadu
 • příjem podání občanů jak v tištěné, tak v elektronické podobě
 • správa úřední desky
 • zpracování inzerce pro Říčanský zpravodaj

 

Asistentka advokátní kanceláře v AK Sedláčková, Praha 
Červenec 2018 — Prosinec 2021

 • správa spisů, sledování lhůt a jejich evidence, zakládání a archivace dokumentů
 • soupis návrhů na vklad do katastru nemovitostí
 • práce v účetním programu Pohoda
 • administrativní podpora advokátům a koncipientům
 • třídění a zpracování odchozí a příchozí pošty
 • úprava a formátování dokumentů
 • vyřizování telefonátů
 • pochůzky po úřadech

 

Dovednosti

 • Znalost správního řádu
 • Znalost MS Office
 • Psaní všemi deseti
 • Organizační schopnosti
 • Komunikační dovednosti
 • Psychická odolnost

 

Vzdělání

bakalářské studium, Metropolitní univerzita, Praha 
Září 2015 — Červen 2018

 • obor: veřejná správa

maturita, Gymnázium Jana Nerudy, Praha 
Září 2011 — Červen 2015

Zkopírováno!
 • Od státních zaměstnanců se očekává mravní bezúhonnost a spolehlivost.
 • Předpokládá se, že budete zodpovědní a svědomití.
 • Pečlivost a smysl pro detail by měly vyplývat již z vašeho životopisu.

Podívejte se na náš přizpůsobitelný vzor životopisu státního zaměstnance, kde najdete další nápady na vytvoření skvělého životopisu.

Napište životopis během 15 minut
Napište životopis během 15 minut
Použijte profesionální a vyzkoušené šablony životopisů, které splňují všechna „pravidla“, která zaměstnavatelé očekávají.
Napsat životopis

Originální šablony životopisů

Přesvědčte zaměstnavatele a náboráře jednou z našich 25+ elegantních, profesionálně navržených šablon životopisu.
4.5 z 5
založeno na 429 recenzích o Trustpilot
Použít tuto šablonuStockholm resume template
Stockholm
8.800.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuNew York resume template
New York
4.100.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuVienna resume template
Vienna
2.200.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSydney resume template
Sydney
1.900.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuLondýn resume template
Londýn
3.800.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuDublin resume template
Dublin
4.000.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMoskva resume template
Moskva
740.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuAmsterdam resume template
Amsterdam
1.800.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMadrid resume template
Madrid
1.500.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSantiago resume template
Santiago
1.300.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSingapur resume template
Singapur
730.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuOslo resume template
Oslo
590.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuKapské Město resume template
Kapské Město
59.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuPaříž resume template
Paříž
560.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBerlín resume template
Berlín
1.500.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŽeneva resume template
Ženeva
34.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuVancouver resume template
Vancouver
520.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuTokio resume template
Tokio
360.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMilán resume template
Milán
940.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuLisabon resume template
Lisabon
230.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBarcelona resume template
Barcelona
490.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuKodaň resume template
Kodaň
100.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuChicago resume template
Chicago
150.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuRio resume template
Rio
210.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŘím resume template
Řím
200.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBoston resume template
Boston
120.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuRirekisho resume template
Rirekisho
55.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuShokumukeirekisho resume template
Shokumukeirekisho
3.700 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuAthens resume template
Athens
130.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBrussels resume template
Brussels
76.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuPrague resume template
Prague
23.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŠanghaj resume template
Šanghaj
41.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuToronto resume template
Toronto
2.000.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Tato webová stránka používá soubory cookie ke zlepšení uživatelské zkušenosti a provádění analýz a marketingu. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi podmínkami Zásady používání souborů cookie and Zásady ochrany osobních údajů.
Souhlasím s používáním cookies