1. Vzory životopisů
 2. Vedoucí kanceláře
Autor Paul DruryPaul Drury

Vzor životopisu Vedoucí kanceláře

Příklad prověřeného životopisu, který vám získá vaši příští práci v roce 2024. Tento příklad životopisu Vedoucí kanceláře můžete upravit a vytvořit si vlastní životopis za pár minut. Stačí vyplnit podrobnosti, nový životopis si pak stáhnout a začít rozesílat přihlášky ještě dnes!
5.0
Průměrné hodnocení
62 lidí už ho ohodnotilo
Vzor životopisu Vedoucí kanceláře
Upravit tento životopis

Vedení kanceláře představuje nesmírně pestrou a zajímavou kariéru. Životopis vedoucího kanceláře musí svědčit o tom, že si pisatel důkladně osvojil celou řadu různých věcí. Jak napsat životopis, ve kterém tohle všechno popíšete? Určitě musíte psát o všem? Tento návod na sestavení životopisu vám řekne, jak:

 • Vytvořit životopis vedoucího kanceláře, který bude obsáhlý a zároveň uzpůsobený dané pozici.
 • Sdělit vše podstatné o tom, jak udržujete všechny části podniku v chodu.
 • Použít všechna podstatná klíčová slova a prošli testem ATS.
 • Použít takový formát životopisu, ve kterém můžete uvést klíčové dovednosti, po kterých je největší poptávka.

Spolu se vzorovými životopisy a nástrojem pro vytváření životopisů vám pomůžeme přesvědčit zaměstnavatele, u kterého chcete pracovat, že pokud vás na danou pozici přijme, velmi si usnadní život, a zároveň pohlídáme, abyste obstáli v testu ATS na klíčová slova.

Jak porazit algoritmus ATS?

Systémy pro podporu nábojového procesu (Applicant Tracking Systems, ATS) analyzují klíčová slova životopisů. Vzhledem k různorodosti životopisů uchazečů na pozici vedoucího kanceláře mohou mít výběr a použití klíčových slov zásadní význam. Pokud systém ATS nevidí dostatek klíčových slov, je možné, že se váš životopis vůbec nedostane do rukou živého člověka. Výběru klíčových slov by mělo předcházet velmi důkladné posouzení popisu pracovní pozice a pracovní činnosti. 

Vzor souhrnu životopisu: mějte pod kontrolou svoji prezentaci

Potřebujete na několika řádcích sdělit, že jste člověkem, který zvládne cokoli. Seznam pracovních povinností může sepsat každý, ale ne každý dokáže sestavit text s emotivními a nadšenými slovy o tom, jak a proč dělá svoji práci. Zaměstnavatelé musí mít jistotu, že vedoucí kanceláře bude neuvěřitelně spolehlivá osoba, čehož lze dosáhnout jen tím, že budete apelovat na jejich emoce. Souhrn životopisu je ideálním místem, kde lze takové poselství předat.

Vzor souhrnu životopisu k úpravám podle potřeby

Příklad

Dynamická vedoucí kanceláře s bohatými zkušenostmi s efektivním řízením administrativních činností pro zajištění produktivní a pozitivní pracovní atmosféry. Zajišťování velmi kvalitní průběžné administrativní podpory vedení a pracovníkům. Osvědčení o absolvování kurzu pro personalisty, snaha o soustavný profesní i osobní růst.

Zkopírováno!

Vzor dosavadní kariéry: zaměřte se na to, co je podstatné

Představíte-li si, jaké nejrůznější úkoly musí vedoucí kanceláře během běžného pracovního měsíce vykonat, byl by to mimořádně dlouhý seznam. Potíž s napsáním oddílu dosavadní kariéry spočívá v tom, že máte u každého dosavadního zaměstnání k dispozici místo jen na pár řádků, které naprosto nepostačují k tomu, abyste danou práci popsali v celé šíři. Je důležité poskytnout budoucímu zaměstnavateli celkový pohled na to, co dokážete, a jediný způsob, jak to udělat, je svoje zkušenosti rozprostřít mezi různá zaměstnání, která jste v minulosti vykonávali. Měli byste samozřejmě věnovat více prostoru zaměstnáním z poslední doby, což ovšem neznamená, že na vaše dřívější pracovní pozice bude pohlíženo méně kriticky. Využijte každou větu na maximum.

Vzor oddílu životopisu vyhrazeného pro dosavadní kariéru k úpravám podle potřeby

Příklad

Vedoucí kanceláře (Office Manager) v  DIO architekti, Praha
září 2017 — duben 2022

 • Úspěšné vedení běžného provozu, zvyšování efektivity práce.
 • Správa kalendářů pro všechny pracovníky kanceláře, organizace akcí a služebních cest.
 • Řízení dodavatelů a nákup kancelářských potřeb, softwaru a zařízení.
 • Řízení protokolů podle příručky pro zaměstnance a opatření proti onemocnění covid-19 platných pro všechny pracovníky kanceláře.
 • Pomoc podnikové účetní se mzdovou evidencí, evidencí závazků a pohledávek, úhradou výdajů a vedením hlavní knihy.
 • Komunikace s klienty o záležitostech týkajících se realizovaných projektů a poskytování odpovídající podpory pro zajištění hladkého průběhu projektů.
 • Zajišťování fakturace projektových zakázek a sledování nákladů projektů.

Vedoucí kanceláře v  Lisa Wellness, Tábor
říjen 2014 — leden 2017

 • Zajištění odpovídající administrativní podpory v oblíbeném centru wellness služeb.
 • Dohled nad činnostmi front office s cílem zajistit ekonomickou udržitelnost a vynikající služby všem klientům.
 • Účinné vedení činností front office, snaha o maximální spokojenost zákazníků.
 • Vyřizování telefonních hovorů, koordinace termínů pro klienty, vynikající přímá a následná péče o klienty.
 • Pomoc s marketingem a propagací zajišťovaných akcí prostřednictvím účinných e-mailových marketingových kampaní.
Zkopírováno!

Vzor oddílu CV určeného pro dovednosti: smíchejte to

Pozice vedoucího kanceláře je tak různorodá, že je důležité v životopisu uvést vhodný mix tvrdých a měkkých dovedností, a pokud je to možné, doložit vše na příkladech z praxe. Příklady, které vyžadují více textu, lze uvést v části věnované dosavadní kariéře, kratší slova a fráze (které se někdy opakují) v oddílu určeném pro dovednosti.

Vzor oddílu životopisu vyhrazeného pro dovednosti k úpravám podle potřeby

Příklad
 • Služby zákazníkům
 • Interpersonální dovednosti
 • Komunikace
 • Administrativní činnosti
 • Vynikající multitasking
 • Efektivní time management
 • Finanční účetnictví
 • Znalost kancelářské techniky
Zkopírováno!

Vzor vzdělání v životopise vedoucího kanceláře

Vedoucímu kanceláře neuškodí mít bakalářský nebo magisterský titul z oboru souvisejícího s obchodem a administrativou, ale často stačí i středoškolské vzdělání a další postup je možný v rámci administrativních pozic. Důležitější než teoretické znalosti je celková znalost provozu podniku, přesto je důležité uvést veškeré relevantní kurzy, které uchazeč absolvoval.

Vzor vzdělání v životopise k úpravám podle potřeby

Příklad

Bc., Masarykova univerzita, Brno
říjen 2011 — květen 2014
Bakalářský obor Ekonomika a management, Ekonomicko-správní fakulta

Zkopírováno!

Rozvržení a vzhled životopisu: první dojem

Praktická povaha vaší práce by se měla odrážet v čistých liniích životopisu. Nezabředávejte do dlouhých popisů svých zkušeností, pište efektivně a výstižně. Existuje obrovské množství činností, které můžete chtít uvést, nezapomínejte však na to, že je výhodné ponechat na stránce i nepopsaná místa, která čtenáři umožní si na chvíli vydechnout, než přejde k dalšímu oddílu.

Co si zapamatovat o životopisu vedoucího kanceláře

 1. Zdůrazněte svoji nezastupitelnou úlohu v organizaci.
 2. Popište, jaký vliv máte na všechny funkce a úrovně podniku.
 3. Využijte oddíl určený pro souhrn a ukažte zaměstnavateli, jaké to je mít vás za spolupracovníka.
 4. Prezentujte mix tvrdých a měkkých dovedností s konkrétními úspěchy, to vše v kontextu.
 5. Dbejte na to, aby rozložení životopisu umožňovalo zdůraznit vaše nejdůležitější úspěchy.
 6. Informujte o tom, jak, kde, kdy a proč vaše konkrétní kroky vedly k žádoucímu výsledku.
Napište životopis během 15 minut
Napište životopis během 15 minut
Použijte profesionální a vyzkoušené šablony životopisů, které splňují všechna „pravidla“, která zaměstnavatelé očekávají.
Napsat životopis
Napište životopis během 15 minut
Napište životopis během 15 minut
Použijte profesionální a vyzkoušené šablony životopisů, které splňují všechna „pravidla“, která zaměstnavatelé očekávají.
Napsat životopis

Originální šablony životopisů

Přesvědčte zaměstnavatele a náboráře jednou z našich 25+ elegantních, profesionálně navržených šablon životopisu.
4.5 z 5
založeno na 408 recenzích o Trustpilot
Použít tuto šablonuStockholm resume template
Stockholm
8.200.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuNew York resume template
New York
3.800.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuVienna resume template
Vienna
2.100.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSydney resume template
Sydney
1.800.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuLondýn resume template
Londýn
3.400.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuDublin resume template
Dublin
3.600.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMoskva resume template
Moskva
700.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuAmsterdam resume template
Amsterdam
1.600.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMadrid resume template
Madrid
1.400.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSantiago resume template
Santiago
1.200.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSingapur resume template
Singapur
680.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuOslo resume template
Oslo
550.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuKapské Město resume template
Kapské Město
52.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuPaříž resume template
Paříž
510.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBerlín resume template
Berlín
1.400.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŽeneva resume template
Ženeva
30.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuVancouver resume template
Vancouver
500.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuTokio resume template
Tokio
330.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMilán resume template
Milán
900.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuLisabon resume template
Lisabon
200.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBarcelona resume template
Barcelona
470.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuKodaň resume template
Kodaň
94.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuChicago resume template
Chicago
140.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuRio resume template
Rio
190.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŘím resume template
Řím
180.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBoston resume template
Boston
110.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuRirekisho resume template
Rirekisho
43.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuShokumukeirekisho resume template
Shokumukeirekisho
2.700 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuAthens resume template
Athens
61.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBrussels resume template
Brussels
49.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuPrague resume template
Prague
4.800 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuToronto resume template
Toronto
1.700.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Tato webová stránka používá soubory cookie ke zlepšení uživatelské zkušenosti a provádění analýz a marketingu. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi podmínkami Zásady používání souborů cookie and Zásady ochrany osobních údajů.
Souhlasím s používáním cookies