1. Vzory životopisů
 2. Virtuální asistentka
Autor Debbie BrideDebbie Bride

Vzor životopisu Virtuální asistentka

Příklad prověřeného životopisu, který vám získá vaši příští práci v roce 2024. Tento příklad životopisu Virtuální asistentka můžete upravit a vytvořit si vlastní životopis za pár minut. Stačí vyplnit podrobnosti, nový životopis si pak stáhnout a začít rozesílat přihlášky ještě dnes!
4.7
Průměrné hodnocení
62 lidí už ho ohodnotilo
Vzor životopisu Virtuální asistentka
Upravit tento životopis

Ještě předtím, než pandemie po celém světě vyprázdnila kanceláře, svědčil stále rostoucí počet virtuálních asistentů o tom, že se jedná o ekonomicky výhodnou alternativu k interním zaměstnancům. A právě tak vám skvěle napsaný životopis virtuálního asistenta pomůže svézt se na vlně možností vzdálené práce, o jakých se dřív nikomu ani nezdálo.

Tento průvodce psaním životopisu vám pomůže co nejlépe představit vaše vlohy. Každý krok doprovázejí texty ze vzorového životopisu virtuálního asistenta, které si můžete upravit podle vlastních potřeb. Na co se podíváme:

 • Co obnáší práce virtuálního asistenta
 • Jak napsat životopis virtuálního asistenta – základní struktura a nejvhodnější formát
 • Tvorba jednotlivých částí životopisu: záhlaví, souhrn, dosavadní kariéra, vzdělání a dovednosti
 • Tipy týkající se profesionálního rozvržení a grafické úpravy textu

Co dělá virtuální asistent?

Obvykle se uvádí, že virtuální asistent je administrativní asistent, který pracuje na dálku. Je sice nutné poznamenat, že tito pracovníci bývají často přijímáni proto, aby poskytovali administrativní podporu od plánování schůzek a organizace služebních cest po vyřizování telefonátů a e-mailů, ale rozsah a různorodost funkcí, které virtuální asistenti vykonávají, jsou ve skutečnosti ještě mnohem větší.

Jejich služeb využívají společnosti všech velikostí napříč mnoha obory a standardizované popisy pracovních pozic se na ně vztahují jen zřídka. Obvykle pracují jako nezávislí dodavatelé a mohou působit v kterékoli z následujících nebo i jiných obdobných pozic: účetní, pomocný účetní, pracovník pro zadávání dat, zákaznický servis, mzdový specialista, manažer sociálních sítí, specialista marketingu obsahu, výzkumný asistent a datový analytik.

Statistická analýza

Podle zprávy Global Virtual Assistant Market 2021-2025 společnosti Businesswire činí složená roční míra růstu zaměstnanosti virtuálních asistentů během sledovaného čtyřletého období přibližně 12 %, což v odvětví představuje nadprůměrně rychlý růst.

Jak napsat životopis virtuálního asistenta

Vzhledem k tomu, že k jejich pozici nesporně patří organizovanost, mohli by virtuální asistenti ocenit systematickou strukturu, kterou mají téměř všechny životopisy společnou. Jedná se o tyto základní součásti:

 • Záhlaví
 • Souhrn
 • Oddíl dosavadní kariéry
 • Oddíl vzdělání
 • Oddíl dovedností
Tip od experta

Postupujte podle těchto pokynů pro psaní životopisu a získejte konkurenční výhodu.

 • Buďte struční – ideální je jedna stránka.
 • Buďte relevantní – vybírejte mimořádně pečlivě konkrétní schopnosti šité na míru danému zaměstnavateli.
 • Soustřeďte se vždy jen na jednu nabízenou pracovní pozici.
 • Každá vyžaduje jinou přizpůsobenou verzi vašeho životopisu virtuálního asistenta, jež bude přesně odpovídat pracovnímu inzerátu.
 • Váš životopis by měl být protkán klíčovými slovy, která doslovně převezmete z téhož zdroje, abyste úspěšně přešli přes automatizovaný systém pro výběr uchazečů.

Výběr nejvhodnějšího formátu životopisu virtuálního asistenta

Pro 90 % uchazečů o zaměstnání se doporučuje chronologicky obrácený formát životopisu, který je ideální, pokud jste pracovní zkušenosti získávali postupně v jednotlivých zaměstnáních.

Mnozí virtuální asistenti však mohou být výjimkou z tohoto pravidla, neboť chtějí působit jako externí spolupracovníci. V takovém případě lze sáhnout po funkčním formátu životopisu, který vám umožní zdůraznit spíše dovednosti než předchozí zaměstnavatele. Hybridní formát životopisu pak kombinuje chronologicky řazený oddíl dosavadní kariéry se seznamem dovedností, který v životopise zaujímá významnější postavení, než je jinak obvyklé.

Záhlaví životopisu

První dojem může být v online žádosti o zaměstnání důležitější než kdekoli jinde! Díky výraznému záhlaví můžete působit jako profesionální, systematická a přístupná osobnost, zatímco vše ostatní na stránce bude lákat ke čtení. A personalisté se k záhlaví vrátí, až se s vámi budou chtít domluvit na termínu pohovoru.

Využijte tuto příležitost: uveďte na výrazném místě a výrazným způsobem své jméno, povolání, kontaktní údaje a URL svého profilu na síti LinkedIn. Účinek zesílíte promyšlenými grafickými prvky v záhlaví.

Vzor souhrnu životopisu

Není pravděpodobné, že byste byli jediným uchazečem o nabízenou pozici virtuálního asistenta, úkolem oddílu souhrnu vašeho životopisu je proto zaměřit pozornost na vaše jedinečné vlastnosti. Oddíl zvaný souhrn, profil nebo představení uchazeče, jak se také někdy nazývá, zachycuje vaše nejrelevantnější a nejsrozumitelnější profesní předpoklady s důrazem na konkrétní požadavky týkající se dané pracovní pozice.

To je konec konců jediný důvod, proč zaneprázdněný personalista bude váš životopis vůbec číst. Sám od sebe na to ale nepřijde. Vaším úkolem je dosáhnout toho, aby řekl: „Tenhle člověk ví, o co tady jde! Musím číst dál!“

Následuje vzor souhrnu životopisu virtuální asistentky, který si můžete upravit podle svých potřeb.

Vzor souhrnu životopisu k úpravám podle potřeby

Dynamická virtuální asistentka s více než 7 lety zkušeností s poskytováním špičkové administrativní a manažerské podpory klientům. Schopnost plnit více úkolů najednou a efektivně určovat jejich priority tak, aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků. Znalosti a dovednosti v oblasti programového vybavení pro správu dokumentů a systémů řízení obsahu.

Zkopírováno!

Vzor dosavadní kariéry

Jak jsme již uvedli, inzerát na volnou pozici nabízí ta nejlepší vodítka ohledně pracovních zkušeností, které jsou pro daného zaměstnavatele nejdůležitější, včetně klíčových slov. Dále jsou k tomu, abyste se stručně a výstižně odlišili od ostatních uchazečů, velmi důležitá popisná a dynamická dějová slova.

Zdůrazněte účinek a hodnotu svého přínosu a výsledků na pozici virtuálního asistenta, aniž byste popisovali náplň své práce na předchozích pozicích. O tom, jakou práci jste vykonávali, se personalista dozví z názvu pracovní funkce; zde je třeba uvést, jak dobře jste danou práci dělali. Zdůrazněte hmatatelné výsledky a pokud možno k tomu v každé odrážce využijte čísla, jimiž svůj přínos kvantifikujete.

Následuje vzor oddílu dosavadní kariéry z životopisu virtuálního asistenta, kterou můžete upravit pro svoje potřeby.

Vzor oddílu dosavadní kariéry v životopise k úpravám podle potřeby

Virtuální asistentka, Maxwell Staffing Solutions, Turnov
Červen 2018 - dosud

 • Úspěšná realizace několika administrativních projektů týdně.
 • Komunikace s generálním ředitelem a 4 manažery při zajišťování maximálně kvalitního plnění zadaných úkolů.
 • Rychlá reakce na e-mailové zprávy a hovory a organizace pracovních schůzek pro efektivní plnění pracovních úkolů.
 • První kontaktní osoba při pravidelném styku s klienty a poskytování optimálních služeb zákazníkům ve všech situacích.
 • Řešení všech aspektů řízení služebních cest zaměstnanců včetně vyhledávání tras, rezervací a nákupu letenek.
 • Asistence při zpracování a rozesílání informačních sdělení včetně zpravodajů, e-mailů a webinářů.

 

Virtuální asistentka, Sublime Assistants, Turnov
Září 2015 - květen 2018

 • Spolehlivá a výkonná virtuální asistentka pro různé klienty prestižní agentury.
 • Pravá ruka klientů, vyřizování telefonátů a e-mailů jménem klientů, vždy zcela spolehlivě a profesionálně.
 • Asistence 15 až 20 klientům týdně při řešení složitých úkolů včetně organizace kalendáře, logistiky týmů, evidence a koordinace projektů.
 • Příprava interních a externích dokumentů pro tým a partnery.
 • Vždy nejvyšší míra profesionality ve vztahu k ostatním zaměstnancům a klientům.
Zkopírováno!

Vzor oddílu vzdělání v životopise virtuálního asistenta

Ačkoli pro pozici virtuálního asistenta není vyžadován vysokoškolský titul, neměli byste ve svém životopise vynechat nic, co do oddílu vzdělání právem patří. Může to být studium obchodního zaměření nebo jste možná studovali některý specializovaný obor jako např. zdravotnictví, marketing nebo finance. Typická jsou také osvědčení o absolvování online kurzů pro virtuální asistenty.

V každém případě tyto údaje seřaďte chronologicky v sestupném pořadí od nejvyšší po nejnižší úroveň. Máte-li vyšší vzdělání, vynechejte střední školu. Uveďte veškerá relevantní osvědčení spolu se stážemi, průběžným vzděláváním, workshopy a semináři.

Následuje oddíl vzdělání z životopisu virtuální asistentky, který si můžete upravit podle svých potřeb.

Vzor vzdělání v životopise k úpravě podle potřeby

Obor Podnikání, Turnov
Září 2010 - červen 2014

 • Střední škola obchodu a služeb
Zkopírováno!

Vzor dovedností v životopise

Při výběru dovedností virtuálního asistenta, které nejvíce odpovídají požadavkům na inzerovanou pozici, buďte co nejkonkrétnější a nejdůslednější. Opět zde máte příležitost použít klíčová slova. Každý životopis potřebuje vyváženou kombinaci tvrdých a měkkých dovedností, dbejte proto, aby ten váš obsahoval obojí. 

Zamyslete se nad typy činností a funkcí, které byste v této roli měli na starost, pokud byste byli přijati, a uvažujte také nad tím, které dovednosti se zdají být mimořádně důležité. Mezi nejdůležitější pravděpodobně patří počítačové dovednosti a organizační a komunikační schopnosti spolu s analytickými dovednostmi a řešením problémů, kritickým myšlením a koncepčními dovednostmi.

Následuje vzor oddílu s dovednostmi z životopisu virtuálního asistenta, kterou si můžete upravit podle vlastních potřeb.

Vzor oddílu dovedností v životopise
 • Proaktivní projektové řízení
 • Služby zákazníkům
 • Odolnost vůči pracovnímu stresu
 • Multitasking
 • Efektivní time management
 • Znalost kancelářských systémů
 • Základy účetnictví
Zkopírováno!

Rozvržení a grafická podoba životopisu

Toto je první příležitost ukázat budoucímu nadřízenému, že mu dokážete usnadnit práci!

Dříve než se personalista pustí do čtení vašeho životopisu, jistě ocení úhledné rozvržení stránky a atraktivní grafické prvky. Čistá, přehledná stránka bez chyb je příjemná na pohled a vyvolává důvěru ve vaši osobu, neboť je zřejmé, že umíte zaměřit pozornost na každý detail, z nichž se skládá role virtuální asistentky nebo asistenta.

Odlehčete bloky textu tím, že zvětšíte prázdné místo bez textu. Dbejte na dostatečně široké okraje a vhodné řádkování a odsazení odstavců. K čitelnosti by měla přispět také vaše volba písma a formátování textu a grafických prvků.

Co si zapamatovat o životopisu virtuálního asistenta

 1. Bouřlivý růst poptávky po virtuálních asistentech učinil z dříve neobvyklého konceptu něco zcela běžného a přinesl spoustu pracovních příležitostí. Vynikající životopis je nejlepší způsob, jak se odlišit od ostatních podobně nadaných uchazečů.
 2. Strategicky přizpůsobujte jednotlivé verze svého životopisu každé pracovní nabídce a reagujte na konkrétní potřeby a očekávání zaměstnavatele.
 3. V souhrnu se snažíte personalistu přesvědčit, že právě vy jste ta pravá nebo ten pravý, a toto sdělení by měly podpořit oddíly s vaší dosavadní kariérou a dovednostmi.

Použití předem připravené a prověřené šablony životopisu je nejsnazší způsob, jak vytvořit vizuálně působivý dokument, který bude lákat ke čtení.

Napište životopis během 15 minut
Napište životopis během 15 minut
Použijte profesionální a vyzkoušené šablony životopisů, které splňují všechna „pravidla“, která zaměstnavatelé očekávají.
Napsat životopis

Originální šablony životopisů

Přesvědčte zaměstnavatele a náboráře jednou z našich 25+ elegantních, profesionálně navržených šablon životopisu.
4.5 z 5
založeno na 423 recenzích o Trustpilot
Použít tuto šablonuStockholm resume template
Stockholm
8.700.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuNew York resume template
New York
4.000.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuVienna resume template
Vienna
2.200.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSydney resume template
Sydney
1.900.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuLondýn resume template
Londýn
3.700.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuDublin resume template
Dublin
3.900.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMoskva resume template
Moskva
740.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuAmsterdam resume template
Amsterdam
1.700.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMadrid resume template
Madrid
1.500.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSantiago resume template
Santiago
1.300.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSingapur resume template
Singapur
720.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuOslo resume template
Oslo
580.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuKapské Město resume template
Kapské Město
57.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuPaříž resume template
Paříž
550.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBerlín resume template
Berlín
1.500.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŽeneva resume template
Ženeva
34.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuVancouver resume template
Vancouver
510.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuTokio resume template
Tokio
350.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMilán resume template
Milán
930.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuLisabon resume template
Lisabon
230.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBarcelona resume template
Barcelona
490.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuKodaň resume template
Kodaň
100.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuChicago resume template
Chicago
150.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuRio resume template
Rio
200.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŘím resume template
Řím
200.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBoston resume template
Boston
120.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuRirekisho resume template
Rirekisho
52.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuShokumukeirekisho resume template
Shokumukeirekisho
3.400 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuAthens resume template
Athens
110.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBrussels resume template
Brussels
70.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuPrague resume template
Prague
19.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŠanghaj resume template
Šanghaj
32.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuToronto resume template
Toronto
2.000.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Tato webová stránka používá soubory cookie ke zlepšení uživatelské zkušenosti a provádění analýz a marketingu. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi podmínkami Zásady používání souborů cookie and Zásady ochrany osobních údajů.
Souhlasím s používáním cookies