1. Vzory životopisů
 2. Operátor výroby
Autor Karl KahlerKarl Kahler

Vzor životopisu Operátor výroby

Příklad prověřeného životopisu, který vám získá vaši příští práci v roce 2024. Tento příklad životopisu Operátor výroby můžete upravit a vytvořit si vlastní životopis za pár minut. Stačí vyplnit podrobnosti, nový životopis si pak stáhnout a začít rozesílat přihlášky ještě dnes!
4.5
Průměrné hodnocení
78 lidí už ho ohodnotilo
Vzor životopisu Operátor výroby
Upravit tento životopis

Usilujete-li o práci ve výrobě, možná máte o nutnosti předkládat životopis pochybnosti, neboť zaměstnavateli postačuje vyplněný formulář. Ve skutečnosti však odevzdáním životopisu získáváte výhodu oproti ostatním uchazečům o stejnou práci, kteří jej považovali za zbytečný. Patrně neexistuje obor, v němž by zaměstnavatelé uchazeče od zaslání životopisu odrazovali, a v mnoha oborech se jedná o základní požadavek. Sestavení životopisu operátora výroby je tedy ve skutečnosti velmi dobrý nápad, který svědčí o tom, že k práci přistupujete seriózně a profesionálně.

Následující průvodce psaním životopisu operátora výroby a vzory životopisů, které obsahuje, zahrnují vše, co potřebujete vědět o sestavení tohoto průvodního dokumentu k žádosti o zaměstnání, včetně následujících oblastí:

 • Co dělá operátor výroby?
 • Jak napsat životopis operátora výroby
 • Jak projít přes automatizované systémy ATS sloužící k filtrování životopisů
 • Pět základních složek vzorového životopisu a jak je napsat
 • Výběr nejlepšího formátu pro životopis operátora výroby

Co dělá operátor výroby?

Operátor výroby může působit v jakémkoli provozu podniku zabývajícího se výrobou, montáží a balením výrobků. Většina výrobních závodů dnes spoléhá na automatizaci a stroje určené pro hromadnou výrobu, ale dokud se stroje nestanou ze samotných lidí, mechanizace je nikdy zcela nenahradí. 

Operátoři výroby jsou využíváni k obsluze, monitorování a údržbě všech těchto strojů, provádějí montáž dílů a výrobků, nacházejí vadné výrobky, balí produkty pro dopravu a dodání, obsluhují vysokozdvižné vozíky a udržují čisté, bezpečné a někdy sterilní pracovní prostředí.

Jak napsat životopis operátora výroby

Máte-li poměrně velké množství relevantních zkušeností, bude sepsání životopisu operátora výroby představovat poměrně jednoduchý úkol. V téměř každém oboru hledají zaměstnavatelé především zkušenosti a pracovní dovednosti, které s nimi přicházejí.

Pro mnoho lidí je však práce operátora výroby prvním zaměstnáním v kariéře, u níž rozhodně není na překážku mít nedostatečné nebo dokonce žádné zkušenosti. V životopise v takovém případě zdůrazněte své vzdělání nebo odborný výcvik, své dovednosti a nadšení pro rychlou, přesnou práci. Dokažte jeho prostřednictvím, že umíte písemně formulovat své myšlenky a máte smysl pro detail nezbytný k vytvoření přinejmenším jednoho dobrého, hotového a dokonalého výrobku – vašeho životopisu.

Vzorový životopis operátora výroby by měl mít pouze jednu stránku a měl by obsahovat těchto pět prvků:

 • Záhlaví životopisu s kontaktními údaji
 • Souhrn/profil
 • Dosavadní kariéra
 • Vzdělání
 • Dovednosti
Tip od experta

Optimalizujte životopis pro ATS

Automatizované systémy pro výběr uchazečů (ATS) jsou elektroničtí hlídači, které velké firmy často používají k hodnocení životopisů na základě toho, zda obsahují základní klíčová slova. Tato klíčová slova jsou nezbytné kvalifikační požadavky, které se zadávají do softwaru ATS a ten pak prochází příchozí životopisy a hledá tyto přesné výrazy. Pokud výrobní závod hledá lidi, kteří se vyznají v „nástrojích a lisovacích formách“ a váš životopis nástroje a lisovací formy neuvádí, může být odmítnut dříve, než se vůbec dostane k živému personalistovi.

Proto je důležité pečlivě si procházet pracovní inzeráty, důkladně se obeznámit s tím, co zaměstnavatel hledá, a přizpůsobit tomu svůj životopis.

Výběr nejvhodnějšího formátu životopisu operátora výroby

Formát, rozvržení a grafická podoba jsou při tvorbě životopisu (případně CV) důležitými aspekty. Text musí být dobře napsaný, ale měl by také na první pohled dobře vypadat a svědčit o tom, že máte smysl pro detail a grafickou podobu. 

Dobré grafické řešení CV zahrnuje vhodnou volbu písma, jeho velikosti a okrajů a vyvážené rozložení a vhodné použití prázdných míst bez textu i dalších prvků. Operátorům výroby doporučujeme jednoduché, ale přitažlivé grafické řešení, které předává důležité informace, aniž by pracovalo s příliš mnoha barvami nebo vizuálními prvky.

Záhlaví životopisu: jak vás kontaktovat

Záhlaví životopisu je prostor nahoře na stránce, kde uvedete své jméno, povolání, adresu, telefonní číslo a e-mail. Všechny tyto informace jsou z pochopitelných důvodů důležité, záhlaví by navíc mělo sloužit také jako grafický prvek a dodat vašemu životopisu elegantní profesionální vzhled.

Skvělé záhlaví může rozhodnout o tom, zda personalista věnuje čas také ostatním částem vašeho životopisu. Poradíte-li si s grafickou podobu stránky, můžete vytvořit vlastní životopis včetně složitého záhlaví, které by mělo dát stránce hned na začátku výraznou podobu. Pokud tomu tak není, možná budete chtít vyzkoušet předpřipravenou šablonu životopisu a ušetřit si tak starosti s jejím složitým vytvářením.

Souhrn životopisu operátora výroby: prosaďte se

Souhrn životopisu by měl být krátký, ale obratně napsaný odstavec textu následující po záhlaví, v němž sdělíte, v čem spočívá vaše hodnota. Ať už vaše hlavní předpoklady pro danou práci představují zkušenosti, odborná příprava nebo mimořádná pracovitost, právě tady je nutné to říct.

Zatímco ostatní části životopisu mají dosti striktní formát, souhrn neboli profil poskytuje dostatek prostoru k tomu, abyste vlastními slovy formulovali své přesvědčivé důvody – jako byste říkali přímo personalistovi, proč se na tuto práci hodíte více než ostatní. Projděte si náš vzorový životopis operátora výroby a uvidíte, jak na to.

Vzor souhrnu k úpravám podle potřeby

Cílevědomý operátor výroby se schopností souběžně zvládat více úkolů a přesně a spolehlivě provádět požadovanou práci. Zkušenost s prací ve výrobním/zpracovatelském prostředí a dodržování veškerých bezpečnostních předpisů na pracovišti.

Zkopírováno!

Vzor dosavadní kariéry: odborník na svém místě

V oddíle dosavadní kariéry budete chtít uvést svá dosavadní zaměstnání v obráceném chronologickém pořadí, tedy tak, že na prvním místě uvedete svoji aktuální nebo poslední práci a tu první až na konci. Uveďte název a zaměstnavatele a místo výkonu práce, svou pracovní pozici a dobu, během níž jste práci vykonávali.

Ke každému zaměstnavateli přidejte také odrážky, z nichž bude zřejmé, co přesně jste v dané práci dělali. Buďte konkrétní, používejte pokud možno fakta a čísla, a pokud vás někdy vyhlásili zaměstnancem měsíce nebo jste získali jiné ocenění, je vhodné to zde uvést.

Následuje oddíl dosavadní kariéry z našeho vzorového životopisu operátora výroby:

Vzor dosavadní kariéry k úpravám podle potřeby

Operátor výroby ve společnosti Textilní výroba Plzeň
Únor 2014 – duben 2020:

 • Práce podle denních plánů výroby, včasné dokončování rozpracovaných zakázek.
 • Bezpečné vykládání výrobků z palet a skládání na palety.
 • Dodávání požadovaného materiálu na výrobní linky.
 • Výběr látek ke zpracování a kontrola jejich kvality.
 • Měření pro zajištění přesných rozměrů konečných výrobků.
 • Každá práce vykonávána s důrazem na detail, kvalitu a produktivitu v souladu s očekávanými výkony v textilním průmyslu.

 

Pracovník ve výrobě ve společnosti West Food Plzeň
Říjen 2011 – březen 2014

 • Obsluha všech zařízení a strojů podle výrobních pokynů.
 • Účast na týmových a firemních setkáních a bezpečnostních školeních.
 • Komunikace s ostatními pracovníky ve výrobě, vedoucími týmů a pracovníky oddělení zajištění kvality a bezpečnosti potravin.
 • Udržování správné úrovně hygieny.
 • Důsledné úsilí o dodržování vize a poslání značky.
Zkopírováno!

Vzor vzdělání: vaše školy

Operátoři výroby obvykle potřebují jen střední nebo i nižší vzdělání, je však důležité do tohoto oddílu skutečně dosažené vzdělání zahrnout. Pokud jste absolvovali odborný výcvik nebo certifikaci, uveďte je také. Můžete-li se vykázat mimořádnými studijními výsledky, například vynikajícím studijním průměrem, je možné se o tom zmínit. Oddíl vzdělání z našeho vzorového životopisu operátora výroby vám může poskytnout představu o tom, jak si poradit s formátováním tohoto oddílu.

Vzor oddílu určeného pro vzdělání k úpravám podle potřeby

Učební obor Nástrojář, SOU Plzeň
Září 2008 - květen 2011

Zkopírováno!

Dovednosti v životopise operátora výroby: v čem vynikáte

Zaměstnavatelé hledají prokazatelné dovednosti související s vaší prací, měli byste proto do životopisu zařadit jejich seznam. Oddíl životopisu věnovaný dovednostem obvykle představuje kombinaci tvrdých dovedností, což jsou technické schopnosti potřebné pro výkon vaší práce, a dále měkkých dovedností, což jsou komunikační dovednosti umožňující dobře spolupracovat s ostatními. Projděte si oddíl dovedností z našeho vzorového životopisu operátora výroby níže v textu.

Vzor oddílu určeného pro dovednosti k úpravám podle potřeby
 • Kritické myšlení a řešení problémů
 • Schopnost rychle se učit novým věcem
 • Schopnost týmové práce
 • Efektivní time management
 • Multitasking
 • Obsluha strojů
 • Bezpečnost na pracovišti
Zkopírováno!

Co si zapamatovat

 1. Usilujete-li o práci operátora výroby, dobře napsaný a graficky řešený životopis vám může poskytnout výhodu oproti každému, kdo jej předložit nemůže.
 2. Optimalizace životopisu pro software ATS vám může pomoci vyhnout se riziku automatického vyřazení.
 3. Nezapomeňte zahrnout pět základních součástí každého životopisu – je to záruka, že bude obsahovat vše potřebné a nic přebytečného.
 4. Grafická podoba je důležitá, dbejte proto, aby váš životopis měl čistou a elegantní grafickou podobu – nejlépe s použitím profesionální šablony životopisu.
Napište životopis během 15 minut
Napište životopis během 15 minut
Použijte profesionální a vyzkoušené šablony životopisů, které splňují všechna „pravidla“, která zaměstnavatelé očekávají.
Napsat životopis

Originální šablony životopisů

Přesvědčte zaměstnavatele a náboráře jednou z našich 25+ elegantních, profesionálně navržených šablon životopisu.
4.5 z 5
založeno na 423 recenzích o Trustpilot
Použít tuto šablonuStockholm resume template
Stockholm
8.700.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuNew York resume template
New York
4.000.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuVienna resume template
Vienna
2.200.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSydney resume template
Sydney
1.900.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuLondýn resume template
Londýn
3.700.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuDublin resume template
Dublin
3.900.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMoskva resume template
Moskva
740.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuAmsterdam resume template
Amsterdam
1.700.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMadrid resume template
Madrid
1.500.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSantiago resume template
Santiago
1.300.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSingapur resume template
Singapur
720.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuOslo resume template
Oslo
580.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuKapské Město resume template
Kapské Město
57.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuPaříž resume template
Paříž
550.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBerlín resume template
Berlín
1.500.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŽeneva resume template
Ženeva
34.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuVancouver resume template
Vancouver
510.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuTokio resume template
Tokio
350.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMilán resume template
Milán
930.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuLisabon resume template
Lisabon
230.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBarcelona resume template
Barcelona
490.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuKodaň resume template
Kodaň
100.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuChicago resume template
Chicago
150.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuRio resume template
Rio
200.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŘím resume template
Řím
200.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBoston resume template
Boston
120.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuRirekisho resume template
Rirekisho
52.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuShokumukeirekisho resume template
Shokumukeirekisho
3.400 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuAthens resume template
Athens
110.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBrussels resume template
Brussels
70.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuPrague resume template
Prague
19.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŠanghaj resume template
Šanghaj
32.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuToronto resume template
Toronto
2.000.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Tato webová stránka používá soubory cookie ke zlepšení uživatelské zkušenosti a provádění analýz a marketingu. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi podmínkami Zásady používání souborů cookie and Zásady ochrany osobních údajů.
Souhlasím s používáním cookies