1. Vzory
  2. Zdravotní sestra
Autor Karl KahlerKarl Kahler

Příklad motivačního dopisu Zdravotní sestra

Použijte tento Zdravotní sestra vzor motivačního dopisu pro úplnost uchazečského procesu a získejte svou práci snů - bez frustrací, bez omylů. Tento vzor motivačního dopisu je speciálně navržen na Zdravotní sestra funkce v roce 2024. Profitujte z našich vzorových vět a profesionálního rozvržení a napište si během několika minut dokonalý motivační dopis ke stažení.
4.6
Průměrné hodnocení
57 lidí už ho ohodnotilo
Příklad motivačního dopisu Zdravotní sestra
Upravit tento motivační dopis

Nejlepší formát motivačního dopisu zdravotní sestry

Dobrý motivační dopis uchazeče o práci ve zdravotnictví bude mít tutéž základní strukturu jako dopisy uchazečů z jiných oborů:

  • Záhlaví motivačního dopisu
  • Oslovení
  • Úvod
  • Hlavní část dopisu
  • Závěr
  • Rozloučení
Vzor motivačního dopisu k úpravám podle potřeby

Příjemce: Paní Zuzana Hrdá, Hospic Elno
 

Vážená paní Hrdá,
 

dozvěděla jsem se, že váš hospic hledá zdravotní sestry. Jako zkušená zdravotní sestra, která pracovala v intenzivní i paliativní péči, bych se ráda připojila k vašemu týmu.

Po dokončení vyšší odborné zdravotnické školy jsem nastoupila na své první místo na jednotce intenzivní péče v nemocnici v Berouně. Zde jsem získala zpětnou vazbu od zkušenějších sester i od rodin pacientů, podle nichž bych se díky svému přístupu k pacientům a schopnosti rychle se rozhodovat mohla ucházet o práci v paliativní péči. Na vyžádání mohu předložit reference ze své klinické praxe.

Poslední dva roky jsem pracovala v soukromé agentuře, která poskytovala domácí odbornou paliativní a odlehčovací péči. Na této pozici jsem měla na starost sestavování plánů péče pro všechny pacienty v přiděleném regionu. Mám proto zkušenosti s vedením seznamů pacientů a sledováním plnění léčebných plánů. Součástí práce je vše od mentoringu mladších členů týmu až po edukaci příbuzných v technikách péče a podávání léků.

Rodiny, se kterými jsem v této roli pracovala, vám ochotně poskytnou reference. Zvýšila jsem efektivitu svého týmu zkrácením času věnovaného administrativním úkolům, díky čemuž jsem mohla věnovat více prostoru budování vztahů s rodinami, kterým jsem pomáhala.

Mám radost, když mohu zlepšovat kvalitu života pacientů a jejich blízkých, a věřím, že díky svým dovednostem budu pro tým hospicu Elno velkým přínosem. Jsem členkou České asociace sester. Na novou pozici mohu nastoupit ihned. Těším se na Vaši odpověď.
 

S pozdravem

Dita Malá

Zkopírováno!

Záhlaví motivačního dopisu

Snad nejhloupější chybou, jíž byste se při psaní motivačního dopisu (nebo životopisu) mohli dopustit, by bylo vynechat své kontaktní údaje, v důsledku čehož by se s vámi zaměstnavatel nemohl spojit. Možná si říkáte, že pokud posíláte dopis e-mailem, zaměstnavateli stačí použít tlačítko „Odpovědět“. Pokud si však lidé ve firmě e-mailovou zprávu přeposílají nebo ji vytisknou a poté předají dalším zainteresovaným osobám, může se vaše e-mailová adresa snadno ztratit. Je důležité, aby zaměstnavatelé nemuseli složitě zjišťovat, jak se s vámi spojit – pozice ve zdravotnictví, o niž usilujete, by vám tak mohla snadno uniknout. 

Vaše jméno, telefonní číslo, e-mailová adresa (a případně i poštovní adresa, je-li požadována) by měly být uvedeny v samotném záhlaví motivačního dopisu, kterému se také říká hlavička. Kromě toho, že záhlaví obsahuje zásadní informace o tom, jak vás kontaktovat, mělo by být atraktivně navrženo, aby upoutalo pozornost příjemce a umožnilo vytvořit prázdné místo na stránce, které vyváží následující souvislé odstavce černého textu.

Oslovení v motivačním dopise

Jedná se o velmi krátkou část dopisu, která obsahuje oslovení. V souladu s univerzálním pokynem, který platí již řadu let, lze napsat „Vážená paní/pane XY“ nebo, pokud je příjemce neznámý, „Vážení“. (Měli byste se však vyhnout staromódním a zde zcela nevhodným formám oslovení typu „Dámy a pánové“.) S příchodem e-mailů se způsob oslovení změnil, stává se méně formálním a velmi častým oslovením je nyní „Dobrý den“. Měli byste ale mít na paměti, že ve formálním obchodním dopise adresovaném lidem, které neznáte, není vhodný příliš nenucený styl.

Pokud znáte jméno osoby, která o přijetí uchazeče na danou pozici rozhoduje, použijte je v oslovení. Lidé rádi vidí své jméno napsané a tímto krokem dáte najevo, že neposíláte tentýž motivační dopis více různým příjemcům. Oslovte příjemce pouze příjmením: „Vážený pane Černý, ...“. Pokud se jedná o ženu, není třeba pátrat po jejím rodinném stavu, vždy se hodí „paní“.

Úvod motivačního dopisu

„Obracím se na Vás, protože...“ Moment! Příjemce již ví, proč se na něj obracíte. Kdybyste mu nepsali, neměl by váš dopis před sebou. Frázi „Obracím se na Vás“ z motivačního dopisu vyřaďte. Úvod vašeho motivačního dopisu je naprosto zásadní – musíte ovládnout situaci jedinou nebojácně a upřímně znějící větou, která uvádí pracovní pozici, o niž se ucházíte, a hned zkraje podává základní informaci o vašich profesních předpokladech. Cíl úvodu motivačního dopisu: zdůraznit hned zkraje, jaký přínos byste jako zkušená a motivovaná zdravotní sestra pro tohoto zaměstnavatele znamenala.

Vzor úvodu motivačního dopisu k úpravám podle potřeby

Vážená paní Hrdá,
 

dozvěděla jsem se, že váš hospic hledá zdravotní sestry. Jako zkušená zdravotní sestra, která pracovala v intenzivní i paliativní péči, bych se ráda připojila k vašemu týmu.

Zkopírováno!

Hlavní část motivačního dopisu 

V této části motivačního dopisu přecházíte k jádru věci. Představili jste se, řekli jste, co děláte, a nyní máte dva až tři odstavce na to, abyste vysvětlili, proč to děláte skvěle. A musíte předložit fakta, jimiž to doložíte. Jedna z užitečných metod je známá pod zkratkou „STAR“, což znamená „situace, úkol, akce, výsledek“ (Situation, Task, Action, Result). Jednodušší varianta je „CAR“, tedy „kontext, akce, výsledek“ (Context, Action, Result). 

Popište situace či okolnosti, které jste na pozici zdravotní sestry zažili v minulosti, a použijte dějová slova, jimiž popíšete své činnosti a pozitivní výsledky, jichž jste dosáhli. Kdykoli je to možné, uvádějte fakta a čísla, jimiž lze kvantitativně vyjádřit vaše výsledky – například kolik dětí jste pomohli přivést na svět, když jste pracovali na gynekologicko-porodnickém oddělení, nebo kolik pacientů jste celkově měli v péči během svého působení na pohotovosti.

Cíl hlavní části motivačního dopisu: zdůraznit své úspěchy a schopnosti na pozici zdravotní sestry a ukázat tak, že jste ideálním uchazečem o tuto pozici.

Vzor hlavní části motivačního dopisu k úpravám podle potřeby

Po dokončení vyšší odborné zdravotnické školy jsem nastoupila na své první místo na jednotce intenzivní péče v nemocnici v Berouně. Zde jsem získala zpětnou vazbu od zkušenějších sester i od rodin pacientů, podle nichž bych se díky svému přístupu k pacientům a schopnosti rychle se rozhodovat mohla ucházet o práci v paliativní péči. Na vyžádání mohu předložit reference ze své klinické praxe.

Poslední dva roky jsem pracovala v soukromé agentuře, která poskytovala domácí odbornou paliativní a odlehčovací péči. Na této pozici jsem měla na starost sestavování plánů péče pro všechny pacienty v přiděleném regionu. Mám proto zkušenosti s vedením seznamů pacientů a sledováním plnění léčebných plánů. Součástí práce je vše od mentoringu mladších členů týmu až po edukaci příbuzných v technikách péče a podávání léků.

Rodiny, se kterými jsem v této roli pracovala, vám ochotně poskytnou reference. Zvýšila jsem efektivitu svého týmu zkrácením času věnovaného administrativním úkolům, díky čemuž jsem mohla věnovat více prostoru budování vztahů s rodinami, kterým jsem pomáhala.

Zkopírováno!

Závěr motivačního dopisu, rozloučení

Závěr vašeho motivačního dopisu by měl vybízet k akci – velmi stojíte o to, aby se vám ozvali, velmi rádi byste si domluvili termín pohovoru nebo chcete navrhnout, že sami zavoláte příští týden. Zde musíte vystupovat jako odhodlaný, sebevědomý a rozhodný člověk, který však nepůsobí příliš suverénně nebo troufale. Zakončete text silným sdělením, které nenechá příjemce textu na pochybách, že o tuto práci skutečně stojíte a že vás má jako uchazeče o pozici zdravotní sestry brát vážně.

Cíl závěru motivačního dopisu: ukončit text výzvou k akci, z níž vyplývá, že od personalistů očekáváte odpověď.

Vzor závěru a podpisu motivačního dopisu k úpravám podle potřeby

Mám radost, když mohu zlepšovat kvalitu života pacientů a jejich blízkých, a věřím, že díky svým dovednostem budu pro tým hospicu Elno velkým přínosem. Jsem členkou České asociace sester. Na novou pozici mohu nastoupit ihned. Těším se na Vaši odpověď.
 

S pozdravem

Dita Malá

Zkopírováno!
Napište motivační dopis během několika minut
Napište motivační dopis během několika minut
Upozorněte na sebe a získejte si rychleji práci s naší sbírkou bezplatných šablon motivačních dopisů, které jsou odborně navrženy tak, abyste dosáhli na perfektní pozice.
Napsat motivační dopis

Profesionálně navržené šablony zdarma

S více než 10 miliony životopisů a motivačních dopisů je Cvapp.cz vedoucí on-line editor kariéry, který zajistí, abyste skončili na straně přijatých uchazečů.
4.5 z 5
založeno na 429 recenzích o Trustpilot
Použít tuto šablonuStockholm cover_letter template
Stockholm
1.400.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuNew York cover_letter template
New York
440.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuVienna cover_letter template
Vienna
120.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSydney cover_letter template
Sydney
160.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuLondýn cover_letter template
Londýn
280.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuDublin cover_letter template
Dublin
240.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMoskva cover_letter template
Moskva
62.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuAmsterdam cover_letter template
Amsterdam
150.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMadrid cover_letter template
Madrid
150.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSantiago cover_letter template
Santiago
140.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSingapur cover_letter template
Singapur
52.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuOslo cover_letter template
Oslo
56.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuKapské Město cover_letter template
Kapské Město
7.700 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuPaříž cover_letter template
Paříž
35.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBerlín cover_letter template
Berlín
92.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŽeneva cover_letter template
Ženeva
3.300 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuVancouver cover_letter template
Vancouver
45.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuTokio cover_letter template
Tokio
61.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMilán cover_letter template
Milán
51.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuLisabon cover_letter template
Lisabon
29.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBarcelona cover_letter template
Barcelona
29.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuKodaň cover_letter template
Kodaň
22.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuChicago cover_letter template
Chicago
19.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuRio cover_letter template
Rio
29.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŘím cover_letter template
Řím
5.500 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBoston cover_letter template
Boston
17.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuToronto cover_letter template
Toronto
100.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Tato webová stránka používá soubory cookie ke zlepšení uživatelské zkušenosti a provádění analýz a marketingu. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi podmínkami Zásady používání souborů cookie and Zásady ochrany osobních údajů.
Souhlasím s používáním cookies