1. Vzory
 2. Pečovatel/ka
Autor Anna MuckermanAnna Muckerman

Příklad motivačního dopisu Pečovatel/ka

Použijte tento Pečovatel/ka vzor motivačního dopisu pro úplnost uchazečského procesu a získejte svou práci snů - bez frustrací, bez omylů. Tento vzor motivačního dopisu je speciálně navržen na Pečovatel/ka funkce v roce 2024. Profitujte z našich vzorových vět a profesionálního rozvržení a napište si během několika minut dokonalý motivační dopis ke stažení.
4.9
Průměrné hodnocení
46 lidí už ho ohodnotilo
Příklad motivačního dopisu Pečovatel/ka
Upravit tento motivační dopis

Vzhledem k tomu, že lidé žijí šťastný a zdravý život až do pozdního věku, očekává se exponenciální nárůst poptávky po zkušených a empatických pečovatelích. Pečovatelé se starají o to, aby senioři a lidé se zdravotním postižením nebo nemocí vedli pohodlný a plnohodnotný život. Zajišťují jejich hygienu, podávání potravy a domácí potřeby. Nepracujete jen pro svého pacienta, poskytujete klid na duši také jeho rodině a blízkým. Jen málokterá práce přináší větší uspokojení, ale stejně tak málokterá je tak náročná.

Chcete-li získat jedno z četných volných míst pečovatele, budete muset rodině nebo vedoucímu náboru dokázat, že máte skvělé organizační schopnosti, věnujete pozornost detailům a především, že vám záleží na tom, abyste lidem, o které pečujete, pomáhali žít spokojeným životem. Jak všechny tyto informace rychle a efektivně předat?

Samozřejmě pomocí promyšleného a profesionálního motivačního dopisu! Tento dokument je jedním z nejlepších způsobů, jak vyniknout a ukázat rodině, že berete pozici vážně. Umožňuje vám rozvést informace v životopise, navázat osobní kontakt a ukázat, proč se na tuto pozici hodíte právě vy.

V tomto průvodci spolu s naším bezplatným vzorem motivačního dopisu pečovatele se zaměříme na následující:

 • Části a účel kvalitního motivačního dopisu
 • Nejčastější chyby, kterým je třeba se v motivačním dopisu vyhnout
 • Jak napsat motivační dopis pečovatele bez zkušeností
 • Nejlepší formát motivačního dopisu pečovatele (včetně ukázky)
Statistická analýza

Vyhlídky na zaměstnání pečovatelů v příštím desetiletí vypadají skvěle – opravdu skvěle. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí sektoru chybějí lidé a očekává se, že potřeba pečovatelů výrazně vzroste. Řada volných míst bude v péči o seniory, ale roste také poptávka po pečovatelích specializovaných na pomoc dospělým se zdravotním postižením.

Nejlepší formát motivačního dopisu pečovatele

Nejlepší formát usnadňuje rodině nebo personalistovi sledovat tok vašich myšlenek od prvního slova po poslední odstavec. Vzhledem k tomu, že každý řádek motivačního dopisu by měl přidávat další důvody, proč jste pro danou práci vhodní právě vy, pomůže vám dodržování této osvědčené struktury zvýšit šance na získání pozice.

Formát motivačního dopisu pečovatele by měl obsahovat tyto prvky:

 • Záhlaví motivačního dopisu
 • Pozdrav/oslovení
 • Úvod motivačního dopisu
 • Hlavní část
 • Závěrečný odstavec motivačního dopisu (závěr a výzva k akci)

Každá část tohoto formátu by měla plynule přecházet do další a vytvářet hladký přechod mezi jednotlivými prvky. Motivační dopis by měl zdůraznit klíčové části vašich zkušeností a ukázat dovednosti důležité pro konkrétní pozici, o kterou se ucházíte.

Podívejte se na náš bezplatný vzor motivačního dopisu pečovatele, kde najdete další tipy na psaní toho vašeho. Tento vzor lze také upravovat v našem snadno použitelném editoru motivačních dopisů.

Přizpůsobitelný vzor motivačního dopisu

Vážená paní Demlová,

jsem odborná pečovatelka s devítiletou praxí v domácí péči o starší pacienty s poruchami učení a duševního zdraví.

U předchozího zaměstnavatele jsem poskytovala domácí péči až deseti pacientům týdně. Prováděla jsem základní medicínské úkony, sledovala psychický stav klientů, poskytovala základní terapie zaměřené na vývoj klientů a pomáhala se základními úkony. Mými klienty byli obvykle lidé ve věku 65 až 80 let a trpěli různými tělesnými a duševními obtížemi.

S přibývajícími zkušenostmi jsem dokázala rozpoznat, jaké příznaky ukazují, že někdo potřebuje další lékařský zákrok, podporu při učení nebo prostě někoho, s kým si bude moci promluvit. Starší klienti mohou v nemoci nebo ve stresu zapomenout základní úkony, takže se specializuji na vzdělávání klientů a pečujících osob v situacích, kdy si již sami nedokážou poradit.

Značná část mých předchozích klientů nebyli ambulantní pacienti, proto jsem si osvojila dovednosti (a sílu) potřebné k péči o jejich potřeby. Jsem kvalifikovaná fyzioterapeutka a pomáhala jsem lidem zotavit se z mnoha fyzických potíží, které byly způsobeny jejich duševní labilitou.

Druhou oblastí mojí odbornosti je práce s pacienty trpícími demencí a Alzheimerovou chorobou. Mám odborné vzdělání v oblasti ošetřovatelství a péče o duševní zdraví a velkou část svého volného času věnuji získávání finančních prostředků na dobročinné aktivity. Jako pečovatelka jsem svědkem toho, jak prostředky z těchto charitativních činností přímo ovlivňují životy mých klientů. 

Uvítala bych možnost navštívit vaši společnost a zúčastnit se pohovoru a možná také doprovodit některého z vašich ošetřovatelů na návštěvu klienta, abych se seznámila s vaším přístupem k této mimořádně důležité profesi.

S pozdravem

Jana Friedmanová

Zkopírováno!

Záhlaví motivačního dopisu

Záhlaví motivačního dopisu je důležité, aby se personalista nebo příjemce dopisu dozvěděl základní informace o tom, kdo jste a jak vás lze kontaktovat. Mělo by být umístěné v horní části dokumentu a mělo by obsahovat vaše jméno, kontaktní údaje a další relevantní podrobnosti. Dbejte na to, abyste záhlaví nezahltili příliš mnoha zbytečnými informacemi, protože nechcete zabírat cenný prostor všemu ostatnímu, co chcete sdělit ve zbytku motivačního dopisu.

Uveďte své místo bydliště, ale úplnou adresu vynechte až do fáze nabídky. Mohou zde nastat problémy s důvěrností a ochranou údajů. Také už se nevyžaduje uvádění "interní adresy zaměstnavatele", protože většina motivačních dopisů se posílá elektronicky. Vynechání těchto údajů šetří drahocenný prostor, který pak můžete věnovat profesním sdělením.

Kliknutím na přizpůsobitelný vzor motivačního dopisu pečovatele získáte další nápady na formátování záhlaví.

Cíl záhlaví motivačního dopisu: Předat důležité informace o tom, kdo jste a jak vás kontaktovat, vizuálně zaujmout, což náboráře povzbudí k dalšímu čtení.

Tip od experta

Záhlaví motivačního dopisu je jedním z mála míst, kde budete moct jinak obyčejnému listu papíru dodat trochu barvy nebo další vizuální prvky. Pro pečovatele může být vhodnější neutrální barevné schéma, ale to neznamená, že by váš motivační dopis neměl mít styl. Podívejte se na naše bezplatné šablony motivačních dopisů pro snadné možnosti formátování.

Pozdrav v motivačním dopise

Pozdrav v motivačním dopise je zkrátka způsob, jakým oslovíte osobu, která bude váš dopis číst. Pokud vedoucího náboru nebo příjemce dopisu neznáte, je "Vážený/á" následované správným oslovením a příjmením je všeobecně bezpečné a zdvořilé oslovení. Znáte-li rodinu, pro kterou hodláte pracovat, můžete zvolit neformálnější pozdrav "Dobrý den" následovaný křestním jménem, zejména pokud posíláte motivační dopis v textu e-mailu.

Pokuste se, pokud možno, zjistit konkrétní jméno. Může to být jméno personalisty pečovatelské služby nebo by to mohl být pacient nebo příbuzný, pokud se ucházíte přímo. Bez ohledu na zvolený pozdrav se vyhněte neosobnímu "Vážení".

Cíl pozdravu v motivačním dopise: Navodit přátelský a zdvořilý tón použitím vhodného pozdravu a oslovením adresáta dopisu jménem, pokud je to možné.

Tip od experta

Kdykoli je to možné, oslovte adresáta dopisu jménem, abyste navázali osobnější kontakt. Pokud z nějakého důvodu neznáte jméno konkrétní osoby, která bude váš dopis číst, a není spolehlivý způsob, jak to zjistit, lze použít také obecné oslovení. "Vážený pane/paní vedoucí náboru" nebo "Vážená rodino" jsou dobré možnosti pro motivační dopisy pečovatele.

Úvod motivačního dopisu

Úvod motivačního dopisu je okamžik, kdy čtenáře dopisu zaujmete a povzbudíte ho, aby se v následujících odstavcích dozvěděl více o vašich silných stránkách. Pokud je to možné, se vyhněte obecným nebo zastaralým úvodům. Místo toho řekněte něco o své motivaci, o důvodech, proč vás tato pozice zaujala, nebo jinou zajímavou informaci. Dbejte na energický a pozitivní tón, aby čtenář vycítil vaše nadšení už od první věty.

První slova by měla vzbudit důvěru ve vaše schopnosti. Bude vám svěřena ta nejvyšší zodpovědnost, tak zvolte uklidňující příklad vaší kompetence a sebedůvěry.

Více inspirace najdete v úvodu našeho vzoru motivačního dopisu pečovatele:

Přizpůsobitelný vzor úvodu motivačního dopisu

Vážená paní Demlová,

jsem odborná pečovatelka s devítiletou praxí v domácí péči o starší pacienty s poruchami učení a duševního zdraví.

Zkopírováno!

Hlavní část motivačního dopisu 

Hlavní část vašeho motivačního dopisu, je místem, kde můžete rozvést všechny své relevantní pracovní zkušenosti a dovednosti, které jste během nich získali. Čtenář by měl mít dojem, že se s ním dělíte o svůj profesní příběh, nejen o seznam kvalifikací. Přestože je důležité zmínit úspěchy a výsledky, nezapomeňte také ukázat svou lidskou stránku a to, jak své pacienty respektujete a jak o ně pečujete. Můžete také probrat dovednosti, které máte a které jsou výslovně zmíněny v popisu práce, abyste ukázali, jaké výhody máte oproti ostatním kandidátům.

Každý pečovatel by se měl zaměřit na tu část svých zkušeností, která je relevantní pro jeho budoucí pečovatelskou pozici. Některé stavy a choroby mají velmi specifické požadavky na péči, proto je uveďte, pokud možno, na začátku motivačního dopisu. Podělte se o souvislosti svých úspěchů a buďte co nejkonkrétnější, aniž byste prozradili důvěrné informace o pacientovi.

Cíl hlavní části motivačního dopisu: Poskytnout co nejpřesvědčivější informace o tom, proč se na pozici pečovatele hodíte, a zároveň vyjádřit svou osobnost a vlastnosti, díky kterým je s vámi radost pracovat.

Zde je hlavní část našeho vzoru motivačního dopisu pečovatele:

Přizpůsobitelný vzor hlavní části motivačního dopisu

U předchozího zaměstnavatele jsem poskytovala domácí péči až deseti pacientům týdně. Prováděla jsem základní medicínské úkony, sledovala psychický stav klientů, poskytovala základní terapie zaměřené na vývoj klientů a pomáhala se základními úkony. Mými klienty byli obvykle lidé ve věku 65 až 80 let a trpěli různými tělesnými a duševními obtížemi.

S přibývajícími zkušenostmi jsem dokázala rozpoznat, jaké příznaky ukazují, že někdo potřebuje další lékařský zákrok, podporu při učení nebo prostě někoho, s kým si bude moci promluvit. Starší klienti mohou v nemoci nebo ve stresu zapomenout základní úkony, takže se specializuji na vzdělávání klientů a pečujících osob v situacích, kdy si již sami nedokážou poradit.

Značná část mých předchozích klientů nebyli ambulantní pacienti, proto jsem si osvojila dovednosti (a sílu) potřebné k péči o jejich potřeby. Jsem kvalifikovaná fyzioterapeutka a pomáhala jsem lidem zotavit se z mnoha fyzických potíží, které byly způsobeny jejich duševní labilitou.

Druhou oblastí mojí odbornosti je práce s pacienty trpícími demencí a Alzheimerovou chorobou. Mám odborné vzdělání v oblasti ošetřovatelství a péče o duševní zdraví a velkou část svého volného času věnuji získávání finančních prostředků na dobročinné aktivity. Jako pečovatelka jsem svědkem toho, jak prostředky z těchto charitativních činností přímo ovlivňují životy mých klientů.

Zkopírováno!
Tip od experta

Pokud máte jako pečovatel praxi, metoda SÚČV vám může pomoct formulovat ji ve stručných anekdotách. Začněte Situací, pak popište Úkol, který byl na vás kladen, vaši Činnost a pozitivní Výsledek, kterého jste dosáhli. Nezapomeňte, že vyprávění musí být stručné a zaměřené pouze na zkušenosti nejrelevantnější pro pozici, o níž se ucházíte.

Jak zakončit motivační dopis pečovatele

Blahopřejeme, že jste se dostali k závěru svého motivačního dopisu pečovatele. To nejtěžší máte za sebou a nyní musíte personalistu přesvědčit, aby vás kontaktoval, a to pomocí výzvy k akci. Tato věta vyjadřuje váš zájem o pozici a výslovně vybízí příjemce, aby vás kontaktoval ohledně pohovoru, aniž by zněla vlezle.

Rozlučte profesionálním zakončením, které se nese v tónu, jaký jste použili v pozdravu. Dobře fungují "S pozdravem", "S přátelským pozdravem". 

Cíl závěru motivačního dopisu: Vytvořit účinnou výzvu k akci, která zvýší pravděpodobnost, že se vám ozvou, a rozloučit se přátelským a uctivým pozdravem.

Podívejte se na závěr z našeho vzoru motivačního dopisu pečovatele:

Přizpůsobitelný vzor závěru a rozloučení motivačního dopisu

Uvítala bych možnost navštívit vaši společnost a zúčastnit se pohovoru a možná také doprovodit některého z vašich ošetřovatelů na návštěvu klienta, abych se seznámila s vaším přístupem k této mimořádně důležité profesi.

S pozdravem

Jana Friedmanová

Zkopírováno!

Motivační dopis pečovatele bez zkušeností

Práci pečovatele můžete získat i bez praxe. Stačí věnovat pozornost tomu, aby váš motivační dopis ukázal, že máte všechny potřebné dovednosti, i když jste v této pozici nikdy předtím nepracovali.

Naštěstí u pečovatelů platí, že mnohé základní úkony se dají naučit za pochodu. Mezi běžné povinnosti pečovatele patří:

 • Koupání a oblékání pacientů
 • Vaření a podávání jídel podle dietních potřeb
 • Pomoc s lehkými domácími pracemi, jako je vysávání nebo mytí nádobí
 • Odvoz pacientů na schůzky a pomoc s plánováním jejich rozvrhu

Pokud nemáte žádné zkušenosti jako pečovatel, je sepsání motivačního dopisu k životopisu obzvlášť důležité, protože je to nejlepší místo, kde ukážete vlastnosti, díky nimž se na tuto pozici hodíte. Lze zmínit různé měkké dovednosti jako třeba:

 • Trpělivost
 • Organizovanost
 • Smysl pro detail
 • Motivace
 • Přátelské vystupování
 • Flexibilita

Možná máte i tyto "tvrdé dovednosti", které se v péči hodí:

 • Školení první pomoci a resuscitace
 • Řidičský průkaz a žádné registrované přestupky
 • Znalost lékařské terminologie
 • Vaření zdravé stravy
 • Schopnost provádět základní zdravotnické kontroly, jako je měření krevního tlaku nebo hladiny glukózy

Tím, že se zaměříte na kvality, které máte (namísto těch, které vám chybí), můžete rodině ukázat, že jejich milovaný prarodič nebo dítě budou ve vaší péči v bezpečí.

Jak se vyhnout nejčastějším chybám v žádosti pečovatele

Abyste se ujistili, že si váš motivační dopis přečtou celý a veškeré vaše úsilí nepřijde vniveč, je důležité se vyhnout několika základním chybám. Když budete věnovat pozornost těmto detailům, můžete předběhnout mnoho začínajících uchazečů, kteří nemají zkušenosti s psaním motivačních dopisů. Nač si dát pozor?

 • Obecné motivační dopisy: Motivační dopisy psané formou copy-paste říkají manažerovi náboru, že jste si nedali ani tu práci žádost přizpůsobit. Tím, že přizpůsobíte svůj motivační dopis každé pracovní nabídce a zahrnete pouze nejrelevantnější zkušenosti a dovednosti, rychle prokážete, že to jako uchazeč myslíte vážně.
 • Pravopisné a gramatické chyby: Překlepy mohou motivační dopis záhy znehodnotit a zmařit vaše šance na pohovor. Naštěstí se tyto chyby dají snadno opravit pomocí automatické kontroly pravopisu, jako je ta v našem editoru motivačních dopisů.
 • Špatné formátování: Vaše formátování nemusí být komplikované, ale mělo by být vždy profesionální a přitažlivé. Nezapomeňte reflektovat tón zaměstnavatele a v případě potřeby použijete vhodnou šablonu.

Klíčové postřehy

 1. Motivační dopis je zásadní součástí žádosti, protože o vás sděluje informace, které nelze vyčíst ze životopisu, proto věnujte psaní tohoto dokumentu čas a pozornost.
 2. Nejlepší formát motivačního dopisu obsahuje všechny očekávané části včetně záhlaví, které jasně uvádí vaše jméno a kontaktní údaje.
 3. Pokud je to možné, oslovujte adresáta dopisu jménem, abyste navodili osobní tón a ukázali, že jste věnovali pozornost detailům dané pozice.
 4. Při podávání žádosti o pozici pečovatele bez zkušeností se zaměřte na své osobní vlastnosti a další dovednosti, které jste získali v jiných pozicích.
 5. Nepokazte si motivační dopis pravopisnými a gramatickými chybami – požádejte kamaráda o korekturu a před odesláním použijte kontrolu pravopisu. Výborným online zdrojem je také Internetová jazyková příručka.
Napište motivační dopis během několika minut
Napište motivační dopis během několika minut
Upozorněte na sebe a získejte si rychleji práci s naší sbírkou bezplatných šablon motivačních dopisů, které jsou odborně navrženy tak, abyste dosáhli na perfektní pozice.
Napsat motivační dopis

Profesionálně navržené šablony zdarma

S více než 10 miliony životopisů a motivačních dopisů je Cvapp.cz vedoucí on-line editor kariéry, který zajistí, abyste skončili na straně přijatých uchazečů.
4.5 z 5
založeno na 429 recenzích o Trustpilot
Použít tuto šablonuStockholm cover_letter template
Stockholm
1.400.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuNew York cover_letter template
New York
440.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuVienna cover_letter template
Vienna
120.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSydney cover_letter template
Sydney
160.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuLondýn cover_letter template
Londýn
280.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuDublin cover_letter template
Dublin
240.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMoskva cover_letter template
Moskva
62.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuAmsterdam cover_letter template
Amsterdam
150.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMadrid cover_letter template
Madrid
150.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSantiago cover_letter template
Santiago
140.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSingapur cover_letter template
Singapur
52.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuOslo cover_letter template
Oslo
56.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuKapské Město cover_letter template
Kapské Město
7.700 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuPaříž cover_letter template
Paříž
35.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBerlín cover_letter template
Berlín
92.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŽeneva cover_letter template
Ženeva
3.300 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuVancouver cover_letter template
Vancouver
45.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuTokio cover_letter template
Tokio
61.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMilán cover_letter template
Milán
51.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuLisabon cover_letter template
Lisabon
29.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBarcelona cover_letter template
Barcelona
29.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuKodaň cover_letter template
Kodaň
22.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuChicago cover_letter template
Chicago
19.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuRio cover_letter template
Rio
29.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŘím cover_letter template
Řím
5.500 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBoston cover_letter template
Boston
17.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuToronto cover_letter template
Toronto
100.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Tato webová stránka používá soubory cookie ke zlepšení uživatelské zkušenosti a provádění analýz a marketingu. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi podmínkami Zásady používání souborů cookie and Zásady ochrany osobních údajů.
Souhlasím s používáním cookies