1. Vzory
 2. Lékárníka
Autor Karl KahlerKarl Kahler

Příklad motivačního dopisu Lékárníka

Použijte tento Lékárníka vzor motivačního dopisu pro úplnost uchazečského procesu a získejte svou práci snů - bez frustrací, bez omylů. Tento vzor motivačního dopisu je speciálně navržen na Lékárníka funkce v roce 2024. Profitujte z našich vzorových vět a profesionálního rozvržení a napište si během několika minut dokonalý motivační dopis ke stažení.
4.9
Průměrné hodnocení
25 lidí už ho ohodnotilo
Příklad motivačního dopisu Lékárníka
Upravit tento motivační dopis

Zatímco v životopise můžete uvést pracovní historii, vzdělání a dovednosti, které vás kvalifikují pro práci lékárníka, motivační dopis pomáhá navázání osobního kontaktu. Lékárníci vydávají předepsané léky, doporučují volně prodejné, radí zákazníkům. Kromě toho ověřují, zda lékařský předpis a dávkování dávají smysl, zjišťují, zda pacient není na lék alergický, a varují před nežádoucími reakcemi z kombinací různých léků. Tato profese vyžaduje pečlivost a preciznost, zároveň také komunikativnost a vstřícnost. Motivační dopis je místo, kde můžete ukázat, že těmito vlastnostmi disponujete. Náš průvodce vám ukáže, jak napsat motivační dopis lékárníka.

Vzor motivačního dopisu lékárníka

Přizpůsobitelný vzor motivačního dopisu lékárníka

Vážený pane magistře Veverko,

Po pětadvaceti letech práce ve farmaceutických společnostech se blížím ke konci své kariéry a chci se vrátit k práci lékárníka, abych byl co nejblíže zákazníkům a mohl využít své bohaté zkušenosti.

Jste malá, soukromá lékárna, která upřednostňuje farmaceutickou péči před obchodním ziskem. Svou vstřícností bych rád přispěl k vytvoření příjemného, rodinného prostředí, kam se pacienti vždy rádi vrací.

Pracoval jsem s mnoha předními provozními a maloobchodními systémy, výrobci léků a poskytovateli logistických služeb. Mám vynikající výsledky v oblasti dodržování předpisů.

Během svého posledního působení pracoval na zlepšování přístupu k zákazníkům a zvyšování spokojenosti pacientů.

Většinu pacientů v lékárnách, jako je ta vaše, tvoří senioři. Za léta praxe jsem absolvoval semináře orientované na specifické lékové problémy geriatrických pacientů, zlepšení komunikace a poradenskou činnost pro geriatrické pacienty, jejich rodinné příslušníky i ošetřující osoby.

Vedl jsem a mentoroval řadu zaměstnanců a pro pracovníky vaší malé soukromé lékárny bych byl kompetentním a nápomocným kolegou. Lékárníci musí mít pocit jistoty při poskytování rad a předepisování léků. Mít po boku přívětivého kolegu, který umí naslouchat, je vždy užitečné.

Jsem si vědom toho, že možná působím překvalifikovaně, ale možnost návratu do první linie v kontaktu s pacienty mě láká víc než práce ve farmaceutickém managementu. Rozumím vaší firemní filozofii a uvítám příležitost promluvit si o tom, jak bych se mohl uplatnit.

Budu se těšit na setkání,

s pozdravem,

PharmDr. Petr Hora

Zkopírováno!

Struktura motivačního dopisu lékárníka

Jako lékárníkovi vám nikdo nemusí vysvětlovat nutnost zachování pořadí daných postupů, to je také základem struktury motivačního dopisu. Motivační dopisy by měly obsahovat následující klíčové součásti:

 • Záhlaví: zde uvedete své kontaktní informace. Záhlaví je také příležitostí pro originální design na stránce, která se jinak skládá z odstavců černého textu.
 • Oslovení: Pokuste se být adresní a oslovit konkrétní osobu.
 • Úvod: to je zahajovací věta či odstavec, v němž se krátce představíte a ukážete svůj zájem.
 • Hlavní část: je jádrem vašeho motivačního dopisu. Vysvětlete, proč se na danou pozici hodíte a jaké vlastnosti a úspěchy to dokazují.
 • Závěr: Zde proveďte stručné shrnutí své motivace a nezapomeňte na výzvu k akci.
 • Podpis: motivační dopis zakončete zdvořilým pozdravem a uvedením celého jména.

Nezapomeňte, že každá část motivačního dopisu je nedílnou součástí celku, jehož cílem je získat atraktivní a dobře placenou práci. Podrobné zamyšlení nad podobou a účelem motivačního dopisu naleznete v našem článku Jak naspat motivační dopis.

Snažte se nepřekračovat rozsah jedné stránky. Nepoužívejte pouhý výčet svých dovedností (ty už jste ostatně mohli uvést v životopise), ale pokuste se vyprávět příběh, jímž zaujmete a navážete kontakt se čtenářem.

Tip od experta

Potřebujete inspiraci? Podívejte se na vzory motivačních dopisů z příbuzných oborů:

Pro dosažení kvalitního vizuálního a emocionálního účinku by životopis a motivační dopis měly mít shodné fonty, velikosti písma a formátování. Tím ukážete svůj smysl pro detail a pečlivost. 

Jestliže je životopis a motivační dopis změtí nesourodých písem a stylů, naznačuje to neorganizovanost a nesoustředěnost, což pro lékárníka není dobrá vizitka.

Úvod motivačního dopisu lékárníka

Úvod motivačního dopisu je velice důležitý, protože dělá první dojem a udává tón. V jedné nebo dvou větách byste měli uvést cíl své práce a stručně představit své zkušenosti a kvalifikaci pro danou práci. Úvod by měl být profesionální a sebevědomý. Lékárny tvoří většinou malé kolektivy, je důležité, abyste dali najevo zájem o dané pracoviště i to, že mezi členy lékárnického kolektivu zapadnete.

Dělat

Vážený pane magistře Veverko,

Po pětadvaceti letech práce ve farmaceutických společnostech se blížím ke konci své kariéry a chci se vrátit k práci lékárníka, abych byl co nejblíže zákazníkům a mohl využít své bohaté zkušenosti.

Jste malá, soukromá lékárna, která upřednostňuje farmaceutickou péči před obchodním ziskem. Svou vstřícností bych rád přispěl k vytvoření příjemného, rodinného prostředí, kam se pacienti vždy rádi vrací.

Nedělat

Dobrý den,

obracím se na Vás, abych vyjádřil zájem o nabízené pracovní místo.

Nesnažte se vysvětlit, že místo potřebujete, raději ukažte, čím byste lékárně mohli prospět.

PŘIZPŮSOBITELNÝ VZOR ÚVODU MOTIVAČNÍHO DOPISU

Vážený pane magistře Veverko,

Po pětadvaceti letech práce ve farmaceutických společnostech se blížím ke konci své kariéry a chci se vrátit k práci lékárníka, abych byl co nejblíže zákazníkům a mohl využít své bohaté zkušenosti.

Zkopírováno!

Hlavní část motivačního dopisu lékárníka

Hlavní část dopisu by měla obsahovat vaše pracovní zkušenosti lékárníka – nestačí jen uvést, kde a jak dlouho jste pracovali, je třeba popsat konkrétní pracovní úspěchy.

Skvělým způsobem, jak zaujmout, mohou být také historky z minulosti – třeba o tom, jak jste jednou odhalili potenciálně katastrofální chybu při předepisování léků, nebo o dni, kdy tři kolegové volali, že jsou nemocní, a vy jste museli řídit celou lékárnu. Každý má rád dobré historky.

Kromě vyprávění o minulých milnících můžete v hlavní části dopisu zmínit také své vzdělání, licence a certifikace. 

A v širším kontextu můžete hovořit o svých zájmech, aspiracích, zvláštních dovednostech a o čemkoli dalším, co je relevantní pro danou lékárnu a pozici.

Cíl hlavní části motivačního dopisu: zdůraznit to z vaší pracovní historie, co prokazuje vaši kvalifikaci, spolehlivost, vstřícný a komunikativní přístup.

První odstavec hlavní části: vhodnost na pozici (dovednost a zkušenosti)

Začněte prezentací svých tvrdých i měkkých dovedností. Nezapomeňte na svou profesní minulost. Praxe a zkušenosti jsou vždy nejlepší vizitkou. Do tohoto odstavce můžete zahrnout:

 • Dosažené vzdělání, významné pracovní úspěchy.
 • Měkké dovednosti, které se budou v dané pozici hodit. Lékárníci jsou celý den v kontaktu s lidmi, proto bude klíčové vstřícné a přátelské vystupování, komunikativnost, ale zajisté také schopnost zvládat zátěžové situace.
 • Tvrdé dovednosti, jimiž disponujete. Kromě samozřejmého farmaceutického vzdělání a odborné způsobilosti půjde zejména o schopnost pracovat s farmaceutickým informačním systémem, a ve velkých městech určitě pomůže i znalost cizích jazyků.
 • Klidně můžete zmínit i volnočasové aktivity, pokud mají nějaký vztah k dané pozici.
Tip od experta

Vžijte se do situace člověka, kterému píšete: Vnímal by váš tón jako přiměřeně nadšený nebo přehnaně sebevědomý? Kdybyste byli vedoucím nebo majitelem lékárny a obdrželi tento dopis, chtěli byste se setkat s tím, kdo ho psal?

Druhý odstavec hlavní části: soulad s organizací

Druhý odstavec věnujte své motivaci, proč hledáte místo právě v této lékárně a proč se do ní hodíte. Prostudujte si důkladně firemní kulturu. Zakomponujte její specifika do svého motivačního dopisu. Prokážete tím nejen svůj upřímný zájem, ale také soulad s hodnotami budoucího pracoviště.

Tento odstavec by měl obsahovat zejména důvody, proč jste si vybrali právě tu nebo onu lékárnu, jakým směrem se chcete profesně rozvíjet, ale i co očekáváte a co naopak můžete nabídnout vy.

PŘIZPŮSOBITELNÝ VZOR HLAVNÍ ČÁSTI MOTIVAČNÍHO DOPISU

Jste malá, soukromá lékárna, která upřednostňuje farmaceutickou péči před obchodním ziskem. Svou vstřícností bych rád přispěl k vytvoření příjemného, rodinného prostředí, kam se pacienti vždy rádi vrací.

Pracoval jsem s mnoha předními provozními a maloobchodními systémy, výrobci léků a poskytovateli logistických služeb. Mám vynikající výsledky v oblasti dodržování předpisů.

Během svého posledního působení pracoval na zlepšování přístupu k zákazníkům a zvyšování spokojenosti pacientů.

Většinu pacientů v lékárnách, jako je ta vaše, tvoří senioři. Za léta praxe jsem absolvoval semináře orientované na specifické lékové problémy geriatrických pacientů, zlepšení komunikace a poradenskou činnost pro geriatrické pacienty, jejich rodinné příslušníky i ošetřující osoby.

Vedl jsem a mentoroval řadu zaměstnanců a pro pracovníky vaší malé soukromé lékárny bych byl kompetentním a nápomocným kolegou. Lékárníci musí mít pocit jistoty při poskytování rad a předepisování léků. Mít po boku přívětivého kolegu, který umí naslouchat, je vždy užitečné.

Zkopírováno!

Výzva k akci a závěr

Váš závěrečný odstavec by měl být shrnutím toho, co jste již řekli, a zároveň nadšenou výzvou k akci. Taková výzva k dalšímu jednání dokazuje, že to s touto prací myslíte vážně a že jste připraveni podniknout další krok. Můžete se například zeptat, zda nebude vadit, když zavoláte příští týden ohledně domluvení pohovoru, nebo můžete alespoň vyjádřit, že nadšeně očekáváte odpověď.

Cílem této části je: Řekněte budoucímu zaměstnavateli, proč jste pro danou práci vhodnou osobou, a zdůvodněte svou žádost o pohovor.

PŘIZPŮSOBITELNÝ VZOR ZÁVĚRU A ROZLOUČENÍ MOTIVAČNÍHO DOPISU

Jsem si vědom toho, že možná působím překvalifikovaně, ale možnost návratu do první linie v kontaktu s pacienty mě láká víc než práce ve farmaceutickém managementu. Rozumím vaší firemní filozofii a uvítám příležitost promluvit si o tom, jak bych se mohl uplatnit.

Budu se těšit na setkání,

s pozdravem,

PharmDr. Petr Hora

Zkopírováno!

Jak napsat motivační dopis lékárníka bez praxe

Řada lékáren ráda přijme i čerstvé absolventy. Nemáte sice praxi, zato jste mladí a flexibilní. Časová flexibilita a učenlivost budou vlastnosti, které je třeba zdůraznit. Určitě jste také absolvovali nějaké kurzy, školení či brigády, díky nimž jste si zlepšili dovednosti potřebné pro práci lékárníka, jako je preciznost, pečlivost, ale i vstřícný přístup k zákazníkům. Neváhejte je v motivačním dopise rozvést.

Tip od experta

Přečtěte si náš článek o tom, jak napsat životopis bez praxe.

Podívejte se na náš vzor motivačního dopisu absolventa.

Napište motivační dopis během několika minut
Napište motivační dopis během několika minut
Upozorněte na sebe a získejte si rychleji práci s naší sbírkou bezplatných šablon motivačních dopisů, které jsou odborně navrženy tak, abyste dosáhli na perfektní pozice.
Napsat motivační dopis

Profesionálně navržené šablony zdarma

S více než 10 miliony životopisů a motivačních dopisů je Cvapp.cz vedoucí on-line editor kariéry, který zajistí, abyste skončili na straně přijatých uchazečů.
4.5 z 5
založeno na 423 recenzích o Trustpilot
Použít tuto šablonuStockholm cover_letter template
Stockholm
1.400.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuNew York cover_letter template
New York
430.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuVienna cover_letter template
Vienna
110.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSydney cover_letter template
Sydney
150.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuLondýn cover_letter template
Londýn
270.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuDublin cover_letter template
Dublin
240.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMoskva cover_letter template
Moskva
60.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuAmsterdam cover_letter template
Amsterdam
150.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMadrid cover_letter template
Madrid
140.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSantiago cover_letter template
Santiago
130.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSingapur cover_letter template
Singapur
50.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuOslo cover_letter template
Oslo
54.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuKapské Město cover_letter template
Kapské Město
7.500 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuPaříž cover_letter template
Paříž
34.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBerlín cover_letter template
Berlín
90.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŽeneva cover_letter template
Ženeva
3.200 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuVancouver cover_letter template
Vancouver
44.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuTokio cover_letter template
Tokio
60.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMilán cover_letter template
Milán
50.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuLisabon cover_letter template
Lisabon
28.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBarcelona cover_letter template
Barcelona
28.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuKodaň cover_letter template
Kodaň
22.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuChicago cover_letter template
Chicago
19.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuRio cover_letter template
Rio
28.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŘím cover_letter template
Řím
5.400 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBoston cover_letter template
Boston
17.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuToronto cover_letter template
Toronto
100.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Tato webová stránka používá soubory cookie ke zlepšení uživatelské zkušenosti a provádění analýz a marketingu. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi podmínkami Zásady používání souborů cookie and Zásady ochrany osobních údajů.
Souhlasím s používáním cookies