1. Vzory
 2. Sestra ve stomatologické ordinaci
Autor Anna MuckermanAnna Muckerman

Příklad motivačního dopisu Sestra ve stomatologické ordinaci

Použijte tento Sestra ve stomatologické ordinaci vzor motivačního dopisu pro úplnost uchazečského procesu a získejte svou práci snů - bez frustrací, bez omylů. Tento vzor motivačního dopisu je speciálně navržen na Sestra ve stomatologické ordinaci funkce v roce 2024. Profitujte z našich vzorových vět a profesionálního rozvržení a napište si během několika minut dokonalý motivační dopis ke stažení.
4.8
Průměrné hodnocení
75 lidí už ho ohodnotilo
Příklad motivačního dopisu Sestra ve stomatologické ordinaci
Upravit tento motivační dopis

Nejlepší formát motivačního dopisu sestry ve stomatologické ordinaci

Někteří uchazeči se psaní motivačního dopisu obávají, protože si myslí, že nemá žádnou strukturu. Vy se naštěstí bát nemusíte. V tomto oddíle probereme, jak by měl dobře strukturovaný motivační dopis vypadat, a nabídneme tipy pro jeho sestavení v několika poměrně jednoduchých krocích.

Zde jsou hlavní části textu:

 • Záhlaví motivačního dopisu
 • Oslovení
 • Úvod
 • Hlavní část dopisu
 • Závěr
 • Podpis.

Struktura motivačního dopisu je vždy přibližně stejná bez ohledu na to, o jakou práci nebo pozici se ucházíte. 

Záhlaví motivačního dopisu

Hlavní funkcí záhlaví je dát na vědomí, že jste to právě vy, kdo psal tento motivační dopis, v němž se ucházíte o práci sestry ve stomatologické ordinaci. Ve velkých společnostech, které sdružují více zdravotnických zařízení, může mít nábor pracovníků na starost tým personalistů a je pravděpodobné, že váš motivační dopis bude číst více lidí. Díky záhlaví bude mít příjemce vaše jméno a kontaktní údaje hned po ruce, což je praktické i v případě menších firem.

Cíl záhlaví motivačního dopisu: Identifikovat váš motivační dopis tak, aby každý, kdo jej bude číst, měl snadný přístup k vašim kontaktním údajům, a dát dopisu atraktivní vnější podobu.

Oslovení v motivačním dopise

Oslovení či pozdrav tvoří jen pár slov, ale je to jedna z nejdůležitějších částí motivačního dopisu, v němž se ucházíte o pozici zdravotní sestry ve stomatologické ordinaci. Cílem je vytvořit osobní vazbu se stomatologem či personalistou a navodit zdvořilou a přátelskou atmosféru pro celý další text. Existuje řada možností, jak příjemce oslovit, ale „Vážená paní/pane...“ následované příjmením je ta nejuniverzálnější a nejzdvořilejší.

Oslovení v motivačním dopise

Vážený pane Novotný,

Zkopírováno!

Úvod motivačního dopisu

Pro úspěch vašeho motivačního dopisu, jímž se ucházíte o pozici sestry ve stomatologické ordinaci, je rozhodující první odstavec. Úvod vašeho textu by měl upoutat pozornost příjemce a přimět jej ke čtení další části dopisu. Nezačínejte slovy, která by vyzněla nudně nebo zaměnitelně. Nebojte se energické perspektivy, zajímavého faktu nebo smělé formulace, jimiž příjemce zaujmete, jestliže budou znít dostatečně profesionálně.

Cíl úvodu motivačního dopisu: Nadšeným a zajímavým úvodem přimět příjemce, aby pokračoval ve čtení vašeho dopisu.

Vzor úvodu k úpravám podle potřeby

stomatologická ordinace vyžaduje sehranost lékaře a sestry, kteří pracují precizně a se zaujetím. Před pěti lety jsem dokončila střední zdravotnickou školu a kromě praxe ve zdravotnických zařízeních jsem absolvovala kurzy týkající se ergonomie a efektivity práce a trendů v oblasti zdravotnické techniky. V dotaznících, které jsme rozesílali pacientům, vyjádřilo 98 % z nich spokojenost s mojí prací, což je cíl, jehož se ve své práci usilovně snažím dosáhnout.

Zkopírováno!

Hlavní část motivačního dopisu 

V hlavní části motivačního dopisu, jímž žádáte o pozici sestry ve stomatologické ordinaci, se můžete podrobněji rozepsat o tom, proč se na toto místo skvěle hodíte. 

Abyste si psaní hlavní části textu zjednodušili, rozdělte ji na dva pododdíly.

 1. Použijte metodu STAR (Situation, Task, Action, Result) a sdělte zajímavá fakta. Popište situaci a úkol, který jste měli splnit, a poté uveďte, co jste konkrétně udělali a jaký to mělo pozitivní výsledek. Každý takový fakt ale sdělte stručně, abyste příjemce nenudili. 
   
 2. Získáváte zde příležitost popsat všechny kladné vlastnosti a relevantní dovednosti, jimiž můžete prospět dané ordinaci i pracovní pozici. Uveďte, čím můžete být na novém pracovišti užiteční. Buďte vždy zdvořilí a ne přehnaně sebevědomí.

Cíl hlavní části motivačního dopisu: Popsat své předchozí úspěchy a významné okamžiky kariéry, uvést své dovednosti a to, čím můžete prospět tomuto potenciálnímu zaměstnavateli.

Vzor hlavní části k úpravám podle potřeby

Pracovala jsem ve veřejných i soukromých zařízeních (velkých i menších, specializovaných na určitou klientelu), kde jsem se setkala se všemi typy pacientů a osvojila si širokou škálu klinických postupů. Na posledním pracovišti, kde působilo 11 stomatologů a 15 sester a instrumentářek, jsem měla mezi sestrami největší počet výkonů. Kromě péče o pacienty jsem měla na starost i administrativní činnosti a měla jsem za úkol uvést do praxe nový postup přípravy na zákrok, díky němuž jsme zkrátili dobu mezi dvěma výkony o 20 %, a podílela jsem se na zavádění centralizovaného nákupu.

Mám četné zkušenosti s extrakcemi a zpracováním rentgenových snímků, asistovala jsem při provádění protetických výkonů a chirurgickém šití a při dalších činnostech v rámci operační a pooperační péče. Pacienti se často zmiňují o tom, jak šetrně si počínám při čištění a leštění zubů a otiskování. Vím, jak vysvětlovat výhody správné hygieny ústní dutiny, a často mě zvali do škol, abych děti poučila o tom, jak pečovat o zuby. Osvěta je prevence. Nikdo nechodí rád k zubaři, ale ne každý ví, co může zanedbaná péče způsobit jeho chrupu, ať se jedná o dospělého nebo o dítě.

Ke každému pacientovi přistupuji flexibilně a s náležitou péčí a umím se přizpůsobit individuálnímu stylu stomatologa, jemuž asistuji. Lékař a sestra tvoří tým a práce se daří pouze v případě, že mezi nimi panuje shoda. Není pochyb o tom, že pokud týmová práce funguje, pacienti to poznají.

Zkopírováno!

Závěr motivačního dopisu, podpis

Závěr je cílová rovinka vašeho motivačního dopisu, jímž se ucházíte o pozici sestry ve stomatologické ordinaci! Závěr by měl být energický a měl by obsahovat účinnou výzvu k akci. Jedná se o větu, která vyjadřuje vaše nadšení pro danou pozici a vyzývá personalistu nebo zubního lékaře, aby se s vámi spojil. Můžete zde ještě jednou uvést své telefonní číslo a kontaktní údaje. 

Poté přejděte ke zdvořilému závěru typu „S pozdravem“ nebo „Srdečně zdravím“.

Cíl závěru motivačního dopisu: Zakončit dopis pozitivně a výzvou k akci přimět personalistu k tomu, aby vás kontaktoval.

Pokud to bude vaše první zaměstnání na této pozici, bude pro vás nejspíš všechno zcela nové. Budete si muset osvojit jednotlivé postupy a terminologii a naučit se například, jak správně postupovat při sterilizaci nástrojů.

Lze říci, že nejdůležitější vlastnosti, které stomatologové od svých sester očekávají, jsou pečlivost, schopnost dodržovat pokyny a učenlivost. Dokážete-li v motivačním dopise přesvědčivě sdělit, že těmito charakteristikami oplýváte, může to rozhodnout o vašem úspěchu. 

Práci ve stomatologické ordinaci tvoří velmi praktické činnosti spojené s péčí o pacienta a znalostí postupů. Zdůraznit svoji schopnost asistovat lékaři v nejrůznějších situacích a rychle si osvojovat nové dovednosti je jeden z nejlepších způsobů, jak se při hledání práce odlišit od ostatních uchazečů.

Závěr motivačního dopisu, podpis

Mám 60 doporučení od pacientů a vynikající reference od předchozího zaměstnavatele. Jediným důvodem, proč jsem v předchozím zaměstnání nezůstala mnohem déle, je manželova nová práce, kvůli níž jsme se museli přestěhovat. Doufám, že nyní získám novou příležitost stát se hodnotnou členkou týmu ve Vaší stomatologické ordinaci.

S pozdravem

Eva Vesecká

Zkopírováno!
Napište motivační dopis během několika minut
Napište motivační dopis během několika minut
Upozorněte na sebe a získejte si rychleji práci s naší sbírkou bezplatných šablon motivačních dopisů, které jsou odborně navrženy tak, abyste dosáhli na perfektní pozice.
Napsat motivační dopis

Profesionálně navržené šablony zdarma

S více než 10 miliony životopisů a motivačních dopisů je Cvapp.cz vedoucí on-line editor kariéry, který zajistí, abyste skončili na straně přijatých uchazečů.
4.5 z 5
založeno na 429 recenzích o Trustpilot
Použít tuto šablonuStockholm cover_letter template
Stockholm
1.400.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuNew York cover_letter template
New York
440.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuVienna cover_letter template
Vienna
120.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSydney cover_letter template
Sydney
160.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuLondýn cover_letter template
Londýn
280.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuDublin cover_letter template
Dublin
240.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMoskva cover_letter template
Moskva
62.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuAmsterdam cover_letter template
Amsterdam
150.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMadrid cover_letter template
Madrid
150.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSantiago cover_letter template
Santiago
140.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSingapur cover_letter template
Singapur
52.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuOslo cover_letter template
Oslo
56.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuKapské Město cover_letter template
Kapské Město
7.700 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuPaříž cover_letter template
Paříž
35.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBerlín cover_letter template
Berlín
92.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŽeneva cover_letter template
Ženeva
3.300 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuVancouver cover_letter template
Vancouver
45.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuTokio cover_letter template
Tokio
61.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMilán cover_letter template
Milán
51.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuLisabon cover_letter template
Lisabon
29.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBarcelona cover_letter template
Barcelona
29.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuKodaň cover_letter template
Kodaň
22.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuChicago cover_letter template
Chicago
19.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuRio cover_letter template
Rio
29.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŘím cover_letter template
Řím
5.500 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBoston cover_letter template
Boston
17.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuToronto cover_letter template
Toronto
100.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Tato webová stránka používá soubory cookie ke zlepšení uživatelské zkušenosti a provádění analýz a marketingu. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi podmínkami Zásady používání souborů cookie and Zásady ochrany osobních údajů.
Souhlasím s používáním cookies