1. Blog
  2. Motivační dopis
  3. Který font se nejvíce hodí pro životopis nebo motivační dopis?
Autor Karl KahlerKarl Kahler

Který font se nejvíce hodí pro životopis nebo motivační dopis?

27 min. čtení
Který font se nejvíce hodí pro životopis nebo motivační dopis?
V odpovědi na otázku, který font se nejvíce hodí pro životopis nebo motivační dopis, se různé zdroje rozcházejí. Seznámíme vás s výhodami a nevýhodami jednotlivých fontů, podíváme se společně na ty neznámější a projdeme si hlavní zásady

Který font se nejvíce hodí pro životopis nebo motivační dopis? Především je nutné si říct, že názor zasvěcených zdrojů na otázku, který font se nejvíce hodí pro životopis nebo motivační dopis, není jednotný. Vezměme si Times New Roman, který podle některých odborníků patří k nejhorším fontům, jaké můžete pro životopis zvolit. Jiní ale tvrdí, že je to mezi fonty pro životopis jednička!

A co Helvetica? Někteří ji zavrhují jako zastaralé a nadměrně používané písmo, které byste ze své knihovny fontů měli vyřadit. Podle jiných se tento font osvědčil jako nejlepší ze všech a je tedy zárukou úspěchu!

A co patková a bezpatková písma? Podle některých se bezpatková písma snáze čtou, jiní tvrdí pravý opak.

Jak se vyznat v tak rozporuplných radách, když jde o důležité rozhodnutí týkající se formátu vašeho životopisu?

Mějte na paměti, že znalci často dávají doporučení na základě vlastního názoru. I velmi vědecký článek na toto téma plný odkazů a citací se v důsledku nijak neliší od úvahy nad tím, jestli jsou chutnější jablka nebo banány. Existují však jisté nezpochybnitelné zásady, na které se nyní zaměříme. Podíváme se také na některé z nejčastěji uváděných fontů, jejich přednosti a nedostatky, na fonty doporučované pro psaní životopisu a na to, proč je výběr fontu důležitý.

(Pokud jde o používané pojmy, platí, že ačkoli existují určité rozdíly mezi životopisem a CV, hovoříme-li dále v textu o fontech pro životopis nebo CV, máme na mysli stále totéž – font, který zvolíte, abyste se představili potenciálnímu zaměstnavateli.)

Jaký druh písma zvolit pro životopis – patkové, nebo bezpatkové?

Tato otázka při výběru písma vyvstane často – které fonty jsou patkové, a hodí se takový druh písma pro životopis? Pojďme to probrat.

Patková písma jsou ta, která mají u jednotlivých písmen abecedy malé ozdobné tahy (serify). U většiny patkových variant má písmeno „l“, například ve slově „les“, v dolní části znaku malou vodorovnou čárku, která tvoří jakousi základnu, v horní části pak malý vodorovný tah směřující doleva. 

Bezpatková písma: Nazývají se také „sans serif“. Francouzské slovo „sans“ znamená „bez“, takže fonty „sans serif“ jsou takové, jejichž znaky nemají serif čili patku. Bezpatková písma obsahují písmena v té nejzákladnější podobě, beze všech kudrlinek. 

Výhody a nevýhody: Bezpatková písma jsou často považována za „čistší“ a úhlednější. Podle některých odborníků se bezpatková písma snáze čtou na obrazovce počítače, kdežto patková písma se čtou lépe v tištěném textu. Rozhodně se zde však nejedná o všeobecnou shodu. Obecně vzato ale patrně většina odborníků doporučí pro životopisy a motivační dopisy bezpatková písma.

Na druhou stranu existují i doklady o tom, že patková písma jsou považována za důvěryhodnější a autoritativnější, zatímco u méně formálních bezpatkových písem mohou příjemci textu vnímat jeho obsah s větší skepsí.

Nejvhodnější fonty pro životopis

Nejvhodnějšími fonty pro životopis jsou ty, které se nejsnáze čtou, bez ohledu na to, jaký formát jste pro životopis zvolili. Má se za to, že některé fonty se snadněji čtou v tištěné podobě (kdy na ně světlo dopadá shora), kdežto jiné na obrazovce (světlo zde vychází z pozadí). 

Neexistuje žádný univerzálně nejvhodnější font pro životopis, při výběru fontu pro své CV byste však měli zvážit několik faktorů. Měli byste se řídit především tím, jak chcete, aby personalisté četli obsah vašeho životopisu, aniž by je při tom rozptylovala neobvyklá znaková sada, kterou jste zvolili.

Nejlepší proto bude začít obecnými zásadami, které je vhodné dodržet.

Jak zvolit font pro životopis: obecná pravidla

Čistý a dobře čitelný: Měli byste dbát na to, aby zvolený font nepůsobil příliš křiklavě, jakmile stránku životopisu zaplníte textem. Patkové fonty (ale nejen ony) mohou životopis se zajímavou kariérou opticky zatěžovat, ale neplatí to absolutně. Nejlepší je se přesvědčit, zda vaše oči při čtení dlouhého odstavce nebo seznamu odrážek příliš netrpí. Pokud se kvůli grafické výraznosti písma obtížně soustředíte na obsah textu, lze předpokládat, že personalista na tom nebude jinak.

Vhodnost z hlediska nosiče: Ověřte si, jak zvolený font působí na obrazovce elektronického zařízení a jak na listu papíru. Předání dokumentu v tištěné podobě je v současnosti stále vzácnější, ale máte-li v plánu přinést s sebou životopis na pohovor nebo jej rozdávat během akce zaměřené na navazování pracovních kontaktů, ujistěte se, že působí dobře také v tištěné podobě.

Vhodnost z hlediska oboru a profese: Posíláte-li svůj životopis progresivní společnosti působící v oblasti IT nebo vývoje softwaru, může být na místě zvážit fonty od předních firem v oboru – například oblíbený font firmy Google zvaný Roboto nebo fonty, které mají v oblibě vývojáři, tedy Open Sans či Ubuntu. Míří-li váš životopis do tradičnějšího oboru, zvažte spíše obecně přijímané fonty, s nimiž se lze často setkat ve znakových sadách operačních systémů Windows nebo iOS, například Arial, Calibri nebo Georgia. V některých případech mohou dobře posloužit i kreativní fonty typu Futura nebo Montserrat, neboť je upřednostňují grafičtí návrháři, ale musíte vybírat racionálně a uvážlivě.

Které fonty se pro životopis NEHODÍ

• Fonty, které zkrátka působí podivně: Pro životopis se nehodí neobvyklé, avantgardní a vyumělkované fonty. 

Fonty, které vypadají jako psací písmo: Jediným psacím písmem ve vaší žádosti o zaměstnání by měl být případný vlastnoruční podpis; vyhněte se proto fontům, které napodobují psací písmo, nebo fontům, u nichž běžný text vypadá jako kurzíva. 

Fonty, u nichž jsou všechna písmena velká nebo malá: Fonty, u nichž jsou všechna písmena velká, se pro hlavní text životopisu v žádném případě nehodí.

Toto pravidlo platí pro hlavní text, u formátu nadpisu však máte o něco větší volnost. Například první a největší text na stránce bude zpravidla vaše jméno, u něhož může být na místě zvolit poněkud výraznější font.

O tom, jak by si měl tvůrce životopisu vybrat správný font, si řekneme později, nyní se podívejme, jakou velikost písma zvolit.

Nejvhodnější velikost písma pro životopis

Nejvhodnější velikost písma pro životopis je zpravidla 10 až 12 bodů. 

Mějte na paměti, že cílem při výběru fontu a velikosti písma pro životopis je dosáhnout textu CV, který se bude co nejsnáze číst. Většina personalistů stráví zběžným pročtením životopisu jen pár vteřin, takže dobrý první dojem ze vzhledu životopisu může být stejně důležitý jako samotný obsah. Jestliže personalisté ostatní životopisy snadno přečtou, kdežto u vašeho musí sáhnout pro brýle, aby jej rozluštili, může se snáze stát, že jej odloží jako neperspektivní.

Pokud máte naopak písmo příliš velké, může to působit dojmem, že píšete pro děti nebo pro seniory se slábnoucím zrakem. K nejdůležitějším věcem z hlediska velikosti písma patří nutnost vejít se s životopisem na jednu stranu textu. (V ojedinělých případech může být považován za vhodný i životopis na více stránkách, ale je riskantní předpokládat, že se vás to bude týkat.)

Existují fonty, u nichž se drobné písmo čte snáze než u jiných. Při výběru fontu pro svůj životopis proto s velikostí písma trochu experimentujte, ať zjistíte, jaký má vliv na snadnost čtení. 

Pokud se váš životopis psaný fontem o velikosti 12 bodů nevejde na jednu stránku, zkuste jít níž až na 10 bodů, což by ale měla být spodní hranice. Než se uchýlíte k formátovacím řešením jako je zmenšování velikosti písma či redukování okrajů nebo místa mezi odstavci, pokuste se redukovat text. Vždy přitom na stránce ponechávejte i přiměřený podíl prázdných bílých ploch bez textu, aby text životopisu nebyl příliš hustý. 

Pokud se ani tak nedokážete s životopisem vejít do jedné stránky, MŮŽETE zkusit přejít na font s poněkud větší hustotou písma, pokud ovšem vyhovuje standardům, které zde popisujeme. Možná zjistíte, že jste změnou fontu problém vyřešili. NEPOUŽÍVEJTE však fonty, které jsou tak zhuštěné, že je lze jen obtížně číst. 

Výhody a nevýhody fontů pro životopis

Podívejme se na některé z fontů, které lze použít pro životopis (jsou uvedeny v abecedním pořadí), a na jejich výhody a nevýhody. Rozdělíme je na zelené (vhodné), žluté (používat s obezřetností) a červené (vyhněte se jim). 

Fonty běžně používané v životopisech

Tyto fonty jsou obecně považovány za vhodné pro psaní životopisů.

Arial: Arial je oblíbené a bezpečné moderní bezpatkové písmo, které je oceňováno pro čisté linie a dobrou čitelnost. Zaznívá však i názor, že je to pouze varianta písma Helvetica a brzy se může stát obětí vlastního úspěchu, neboť je příliš rozšířené.

Tohle je Arial
Tohle je Arial

Calibri: Calibri je výchozí font aplikace Microsoft Word; toto bezpatkové písmo se velmi dobře čte a hodí se pro životopis – má jen málo nedostatků a není tak rozšířené jako Arial, ale těší se rostoucí oblibě a váš životopis tak nebude působit jedinečně.

Tohle je Calibri
Tohle je Calibri

Cambria: Patkové písmo Cambria, které nechala vytvořit společnost Microsoft pro monitory počítačů, funguje dobře i při malé velikosti písma. Ačkoli vzniklo teprve v roce 2004, je někdy považováno za poněkud „tradiční“. 

Tohle je Cambria
Tohle je Cambria

Garamond: Ať mu budete říkat „nadčasové“ nebo prostě „staré“, písmo Garamond je klasické patkové písmo vycházející z 500 let starých vzorů, které stále působí výrazně a zajímavě.

Tohle je Garamond
Tohle je Garamond

Georgia: Toto atraktivní patkové písmo je alternativou k písmu Times New Roman; velmi dobře se čte i zmenšené, je ovšem značně rozšířené a váš životopis s ním nebude příliš vyčnívat.

Tohle je Georgia
Tohle je Georgia

Lato: Lato je moderní font vytvořený společností Google pro internetové prostředí jako „seriózní, ale přívětivé“ bezpatkové písmo. Font je obsažen v knihovně fontů Google, avšak nejedná se o standardní typ písma aplikace Microsoft Word.

Tohle je Lato
Tohle je Lato

Trebuchet MS: Toto elegantní bezpatkové písmo nechala vytvořit společnost Microsoft jako vhodné řešení pro obrazovky počítačů, avšak je třeba mít na paměti, že chcete-li je využívat v celém rozsahu, musíte si pořídit Trebuchet Pro.

Tohle je Trebuchet MS
Tohle je Trebuchet MS

• Verdana: Verdana je oblíbené bezpatkové písmo od firmy Microsoft pro počítačové obrazovky a hodí se pro psaní životopisů, ovšem někteří mají za to, že se příliš neliší od písem Arial nebo Helvetica.

Tohle je Verdana
Tohle je Verdana

Fonty, které jsou z hlediska psaní životopisu přijatelné

Následující tradiční fonty některé zdroje doporučují, zatímco jiné je zavrhují, takže jejich případné použití důkladně zvažte.

Helvetica: Tento klasický a hojně používaný typ bezpatkového písma představuje patrně nejznámější font na světě (a je protagonistou stejnojmenného dokumentárního filmu). Jedná se však o písmo natolik běžné, že je podle názoru některých až příliš běžné. 

Tohle je Helvetica
Tohle je Helvetica

Times New Roman: Patkové písmo ze staré školy. Jedná se o někdejší výchozí font programové sady Microsoft Office, který pro jeho všeobecnou známost někteří vyzdvihují a jiní z téhož důvodu zavrhují, neboť je podle nich zastaralý a nudný.

Tohle je Times New Roman
Tohle je Times New Roman

Roboto, Open Sans, Ubuntu:  Jak jsme již uvedli, jedná se o běžné fonty z prostředí informačních technologií, které zpopularizovaly firma Google a další technologičtí obři. Jsou zpravidla čisté a dobře se čtou, ale pro tradičnější zaměstnavatele mohou působit příliš „technicistně“.

Tohle je Roboto
Tohle je Roboto
Tohle je Open Sans
Tohle je Open Sans
Tohle je Ubuntu
Tohle je Ubuntu

Které fonty v životopise nepoužívat

Prakticky všechny zdroje varují před používáním následujících fontů jak v životopisech, tak v motivačních dopisech.

Brush Script: Toto a další písma, která mají působit jako psací písmo, mohou skvěle posloužit pro pozvánku na svatbu, ale při psaní životopisu je nepoužívejte.

Tohle je Brush Script
Tohle je Brush Script

Century Gothic: Tento font s čarami tenkými jako vlas může vypadat na pohled zajímavě, ale zcela jistě není nejvhodnější pro CV.

Tohle je Century Gothic
Tohle je Century Gothic

Comic Sans: U písma, které bylo vytvořeno tak, aby působilo jako písmena v komiksech, se odborníci na fonty vzácně shodnou: v životopise nemá co dělat.

Tohle je Comic Sans
Tohle je Comic Sans

Courier: Písmo Courier vypadá jako psané starým psacím strojem a vyvolá ve vás nostalgii, ale má vícero nedostatků, mimo jiné nepraktickou horizontální rozteč, kvůli níž zabírají úzká písmena jako „i“ a široká písmena typu „w“ stejné množství místa na šířku. 

Tohle je Courier
Tohle je Courier

Impact: Toto a jakékoli jiné nadměrně tučné, silně zhuštěné písmo ušetří personalistovi spoustu času, neboť jakmile je spatří, ihned je vyřadí.

Tohle je Impact
Tohle je Impact

Papyrus: Pokud zrovna nenavrhujete plakát k filmu o starověkém Egyptě, pošlete toto písmo na smetiště dějin.

Tohle je Papyrus

Profesionální fonty ve Wordu či jiném programu

V populární aplikaci Microsoft Word a některých dalších aplikacích společnosti Google a na platformách společnosti Apple jsou k dispozici i další běžně užívané profesionální fonty.

Variabilní aplikace Word vám dává při výběru fontu pro životopis velkou svobodu, ale široká paleta možností může také vést k určité bezradnosti. 

Výběr vhodného fontu pro CV komplikuje skutečnost, že formátování dokumentů ve Wordu může ve vašem zařízení vypadat jinak než v zařízení jiného uživatele. Písmo Arial o velikosti 10 bodů, které působí dobře ve vašem počítači, může na iPhonu druhého člověka vypadat zcela zoufale. 

Proto je pro uchování vzhledu, jehož chcete s pomocí fontů dosáhnout, obvykle nejvhodnější formát souboru PDF, v němž zůstane dokument po grafické stránce nezměněný bez ohledu na to, v jakém zařízení si jej otevřete.

U některých způsobů vytváření životopisů, k nimž patří online nástroje, obvykle profesionální grafici fonty vhodné pro životopis spárovali s těmi šablonami životopisů, u kterých budou nejúčinnější. 

S předem vytvořenými šablonami nebudete tápat, neboť profesionální grafik již vybral font, který se hodí pro vaši šablonu. Vy si již jen zvolíte vhodnou kategorii šablony podle svého povolání, projdete si příslušný návod se vzory a vytvoříte podle něj vlastní obsah.

Nejvhodnější fonty pro motivační dopis

Životopis bez motivačního dopisu je jako figurína bez šatů – vypadá zajímavě, ale moc toho neprodá.

Jakmile tedy přivedete k dokonalosti typografickou podobu svého životopisu, začnete uvažovat také o nejvhodnějším fontu pro motivační dopis. 

Ústřední pravidlo zní, že životopisy a motivační dopisy by měly ladit, být navrženy jeden k druhému a dávat vaší žádosti o zaměstnání „vizuální značku“, z níž je patrné, že si uvědomujete význam uceleného řešení. 

Obecně vzato to znamená, že by životopis a motivační dopis měly být napsané stejným fontem, velikostí, stylem a barvou písma, aby bylo zřejmé, že oba dokumenty vyhotovil tentýž uchazeč a jsou předkládány společně.

Motivační dopis se od životopisu poněkud odlišuje tím, že obsahuje řadu odstavců souvislého textu v černé barvě, kdežto v životopise je spousta seznamů – dřívější zaměstnavatelé, vzdělávací instituce, dovednosti atd., často s odrážkami. 

Motivační dopisy obsahují hustší text, jejich font se proto musí dobře číst v textu členěném do odstavců. 

Vzhledem k nutnosti sladit styl obou dokumentů byste měli experimentovat s takovými fonty motivačního dopisu, které budou fungovat i v životopise a dosáhnete s nimi v obou případech optimálního vzhledu. 

Nejvhodnější velikost písma pro motivační dopis

Velikost písma u motivačního dopisu by měla odpovídat velikosti fontu u životopisu, tedy 10 až 12 bodů. 

Drobná odchylka u velikosti písma může být v pořádku, pokud prospěje vzhledu daného dokumentu, ale samotný font by měl být v obou dokumentech totožný.

Nejlepší je obvykle zvolit profesionálně vytvořené šablony životopisu a motivačního dopisu, které jsou navrženy tak, aby spolu ladily. Takto sladěné šablony vám ušetří nejistotu týkající se grafické podoby a umožní vám soustředit se pouze na samotný obsah.

Výhody a nevýhody fontů pro motivační dopis

Při úvahách o výhodách a nevýhodách fontů pro motivační dopis je vhodné se řídit stejnými pravidly jako u výše uvedených fontů pro životopis. 

Snažte se, aby se text dobře četl, a použijte typ písma, který sám o sobě není příliš nápadný a který odpovídá vašemu životopisu.

Při výběru nejvhodnějšího fontu pro motivační dopis mějte vždy na paměti, že usilujete o to, aby se příjemce textu soustředil na obsah a nerozptyloval jej nestandardní font. 

Potřebujete-li pomoci, podívejte se na stránky služby cvapp.cz, které obsahují profesionálně naformátované šablony životopisů a motivačních dopisů s předem vybranými fonty a velikostmi písma, jež můžete použít ve svých dokumentech. Vy se můžete soustředit již jen na psaní (s nímž vám pomůžeme také, neboť nabízíme předem vytvořený obsah)!

Napište životopis během 15 minut
Napište životopis během 15 minut
Použijte profesionální a vyzkoušené šablony životopisů, které splňují všechna „pravidla“, která zaměstnavatelé očekávají.
Napsat životopis
Sdílet článek
Čtěte dále
Životopisy5 min. čtení
Musím v životopisu uvádět všechna předchozí zaměstnání?
Musím v životopisu uvádět všechna předchozí zaměstnání?
Životopisy10 min. čtení
Napsat životopis v angličtině: jak na to
Napsat životopis v angličtině: jak na to
Životopisy10 min. čtení
Optimalizace životopisu pro ATS: jak napsat dokonalé CV
Optimalizace životopisu pro ATS: jak napsat dokonalé CV
Kariérní prostředky21 min. čtení
Projevení zájmu: návrh, vzor a tipy
Projevení zájmu: návrh, vzor a tipy
Procházet vše
Tato webová stránka používá soubory cookie ke zlepšení uživatelské zkušenosti a provádění analýz a marketingu. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi podmínkami Zásady používání souborů cookie and Zásady ochrany osobních údajů.
Souhlasím s používáním cookies