1. Blog
  2. Životopisy
  3. 10 vůdčích schopností do vašeho životopisu + vzory
Autor Paul DruryPaul Drury

10 vůdčích schopností do vašeho životopisu + vzory

9 min. čtení
10 vůdčích schopností do vašeho životopisu + vzory
Grafická část:Tanya Vino
Chcete-li získat svoji vysněnou práci, je velmi důležité informovat potenciálního zaměstnavatele o tom, že disponujete celou škálou vůdčích schopností. Které z nich je tedy vhodné umístit do životopisu a jak o nich hovořit?

Bez ohledu na to, kolik máte zkušeností a v jaké pozici pracujete, ve většině případů je zásadní, abyste dokázali spolu s ostatními členy týmu plnit pracovní úkoly. Chcete-li uspět u pohovoru, je proto důležité dát v životopisu a v motivačním dopise najevo, že disponujete potřebnými vůdčími schopnostmi.

Co jsou vůdčí schopnosti?

Vynikající vůdčí osobnosti umožňují svým spolupracovníkům směřovat k osobnímu rozvoji a obchodnímu úspěchu. Úkoly i charakter týmu mohou být různé a mix vůdčích schopností, které bude vůdčí osobnost v dané chvíli muset uplatnit, bude různý v závislosti na tom, jaké nároky bude klást konkrétní situace.

Vůdčí schopnosti stejně jako jakékoli jiné charakteristiky mají spoustu odstínů a jejich úspěch do značné míry závisí na způsobu, jímž jsou uplatňovány. 

Zadáme-li úkol zdvořile, s vysvětlením důvodů a sdělením, co jeho splnění přinese samotnému pracovníkovi, patrně budeme úspěšní. Horší to bude, když jen stroze vydáme příkaz.

Technické dovednosti pro životopis (průvodce se vzory a tipy)
Související článek
Technické dovednosti pro životopis (průvodce se vzory a tipy)

Povolání v jednotlivých technických oborech (věda, technika, inženýrství, matematika) vyžadují velmi různorodé technické dovednosti a zkušenosti z oboru.

Jakých vůdčích schopností si zaměstnavatelé cení nejvíc? 

Každý zaměstnavatel si jednotlivých vůdčích schopností cení jinak. Některé kultury silně akcentují kreativitu a vizi, jiné se soustředí na plánování a řízení změn. Budete-li se řídit tím, co zde uvádíme, sestavíte životopis vůdčí osobnosti, z něhož bude zřejmé, že disponujete vlastnostmi, jichž si váš budoucí zaměstnavatel skutečně cení. Ty nejlepší životopisy počítají s každým detailem. 

10 vůdčích schopností se vzory pro váš životopis

Následujících 10 bodů patří do výbavy interpersonálních dovedností každé vůdčí osobnosti.

1. Kreativita

Stojíte-li v čele týmu a jste katalyzátorem inovací a kreativity, znamená to, že vykazujete jedny z nejhodnotnějších vůdčích vlastností. Jestliže bude vedoucí ochoten naslouchat nejrůznějším nápadům zaměstnanců a umožní jim prokázat životaschopnost navrhovaných projektů, budou pracovníci odvážní při rozhodování a společně toho pak dokážou víc než konkurence. Odvaha dívat se na věci z různých úhlů pohledu přináší neočekávaná řešení v kreativním týmu – nikdy nevíte, kdy se vynoří další skvělý nápad. 

Vzor

 „Vytvoření zcela nové metody přijímání pracovníků oddělení služeb zákazníkům formou inzerce u stálých klientů. Lidé mají ke značce důvěru – 45% nárůst počtu uchazečů.”

Zkopírováno!

2. Plánování

Stanovení cílů, plnění průběžných úkolů a dosahování výsledků, to jsou atributy výkonného týmu, který má úspěchy. Ambiciózní zaměstnanci se učí pouze tehdy, když se posouvají vpřed, k čemuž je nezbytné skvělé plánování. Vůdčí osobnosti uplatňují vynikající dovednosti spojené s usnadňováním činností a řešením problémů a udržují tak projekty v chodu, přičemž připravenost na nevyhnutelné nepředvídané překážky často vyžaduje kvalitní řízení rizik.

Vzor

„Zajištění plánovací schůzky projektu s více než 30 interními a 10 externími účastníky. Řízení ‚kritické cesty‘, zkrácení doby realizace o 15 %.”

Zkopírováno!

3. Řízení lidí

Podstatou řízení lidí je zvládání různých osobnostních typů mezi spolupracovníky a budování soudržného týmu, který míří správným směrem. Existuje celá řada vůdčích dovedností, které jsou nutné k tomu, aby všichni v týmu měli prostor a příležitost se společně rozvíjet. Získání pracovníků s těmi správnými schopnostmi a jejich udržení je klíčovým předpokladem úspěchu, přitom často musíte přihlížet tomu, jak tito lidé odcházejí na vyšší pozice.

Vzor

„Vytvoření nejúspěšnějšího týmu prodejců v historii společnosti ze skupiny mladých absolventů. 70 % z nich bylo povýšeno a nahrazeno novými pracovníky.”

Zkopírováno!

4. Přizpůsobivost

Klíčovou schopností vůdčí osobnosti je umění pružně reagovat na situaci a přizpůsobovat se, jakmile je to nezbytné (nebo i v předstihu). Má-li váš tým určitou setrvačnost, není snadné měnit směr, kterým se ubírá, ale čím přizpůsobivější vedoucí, tím snáze jeho lidé budou přecházet od jednoho cíle k druhému. Reagujte na změny zodpovědně, průběžně ověřujte, zda jste na správné cestě, a vždy se snažte čerpat poučení z toho, co vás potkalo. 

Vzor

„Po zjištění, že náš projekt neplní vytyčené cíle, jsme přehodnotili své ambice, změnili rozsah a navázali spolupráci s novým partnerem, v důsledku čehož se podařilo dodržet rozpočtový plán.”

Zkopírováno!

5. Komunikace

Předáváte-li své myšlenky a myšlenky týmu širšímu okruhu příjemců, jsou všichni v obraze a směřují stejným směrem. Vztahy se zlepšují, vzniká méně konfliktů a podnětné myšlenky mají šanci se šířit dál. K výbavě vůdčí osobnosti patří také psaný projev: umění ovlivnit druhé psaným slovem patří ke klíčovým schopnostem. Platí také, že skutečný vůdce musí umět skvěle naslouchat. Jedná se o důležitou měkkou dovednost každého vedoucího pracovníka.

Příklad

 „Sepisování nabídek do výběrových řízení pro naše obchodní oddělení s 60% úspěšností. Správná volba slov může rozhodnout o úspěchu.”

Zkopírováno!

6. Vize

Chcete-li se rozhodovat tři kroky dopředu a předvídat, co přijde, budete někdy potřebovat strategické myšlení. Schopnost uvažovat v širším rámci znamená neustále se ptát, jestli jste na správné cestě k cíli, který může ležet ve vzdálené budoucnosti. Pro takové nahlížení do budoucnosti potřebujete špičkové analytické schopnosti a musíte stále vnímat, co se děje na trhu, abyste zaznamenali jakékoli změny, které by vás mohly vychýlit z kurzu. 

Příklad

„Detekování nového trendu řízení klientů v oblasti finančních technologií, který nám umožnil zvýšit počet kontaktních bodů (touchpoints) s klienty o 75 %.“

Zkopírováno!

7. Rozhodnost

Jedním z úkolů vůdčí osobnosti je schvalovat obtížná rozhodnutí, která nezaručují úspěch. V málokterém týmu dospějete k úplné shodě, klíčovou vůdčí schopností je proto rozhodnost. Lidé následují vedoucího pracovníka, protože věří jeho úsudku, a váhavý vůdce, který si nikdy není ničím jistý, nebude pro nikoho inspirací. Buďte stateční, neváhejte a rozhodujte se, ovšem vždy na základě maximálně ověřených faktů a názorů, které jsou v dané chvíli k dispozici. 

Vzor

„V týdenní lhůtě učiněno rozhodnutí o konečném směřování značky, nejlepší možné řešení přijato na základě velmi intenzivní přípravy s mnoha přesčasy.“

Zkopírováno!

8. Řízení změn

Znalost mechanismu změn, překonávání odporu ke změnám a realizace změn je stále se opakující cyklus obnovy a přehodnocování, jímž musí procházet každý vedoucí pracovník. Řízení změn je vůdčí schopnost, která vyžaduje silnou orientaci na proces a schopnost porozumět vzájemným vztahům mezi jednotlivými kolečky složitého mechanismu. Vůdčí osobnost musí změnami obratně proplouvat a komunikovat svoji vizi, neboť tento proces se jen zřídka objede bez překážek. Manažeři specializovaní na obchodní rozvoj tuto schopnost často uvádějí v životopisu.

Vzor

„Obměna 60 % týmu po fúzi společnosti nebyla jednoduchá, ale zkonsolidovali jsme se a po uplynutí 4 měsíců snížili výdaje oproti rozpočtovému plánu.“

Zkopírováno!

9. Delegování

Žádný nadřízený nemůže dělat všechno sám a ti, kdo se o něco takového pokoušejí, nejsou dobří vedoucí. Máte-li spoustu práce, musíte vědět, kdo se na ni nejlépe hodí (a také komu její vykonání prospěje). Chcete-li dosáhnout svých cílů, je nejlepší obtížný úkol delegovat a poskytovat cenné rady těm, kdo jej plní. Nemusíte lidem říkat, co přesně mají dělat, stačí je správně nasměrovat a v případě potřeby trochu postrčit. 

Vzor

„Potřebovali jsme do konce rozpočtového období dosáhnout úspor ve výši 4 milionů korun, přijali jsme proto do týmu odborníka na nákup, který nám pomohl ušetřit 5 milionů.“

Zkopírováno!

10. Schopnost ovlivnit druhé

Chcete-li účinně ovlivňovat ostatní, musíte jim rozumět, umět se vžít do jejich motivace a využít těchto znalostí pro naplňování vlastních potřeb. Nejlépe lidi přesvědčíte, když se na věci budete dívat z jejich perspektivy – nejlepší vedoucí pracovníci většinu času uvažují o věcech z hlediska lidí ve svém okolí. Budete-li budovat blízké vztahy s lidmi a projevíte-li vděk vůči těm, kdo vám pomohli naplňovat váš sen, dojdete na své cestě daleko.

Vzor 

„Oddělení odbytu a marketingu k sobě v minulosti nikdy neměly blízko, rozhodli jsme proto, že si na několik měsíců vymění zaměstnance, aby tito pracovníci pochopili stanovisko druhé strany.“

Zkopírováno!
Napište životopis během 15 minut
Napište životopis během 15 minut
Použijte profesionální a vyzkoušené šablony životopisů, které splňují všechna „pravidla“, která zaměstnavatelé očekávají.
Napsat životopis
Sdílet článek
Čtěte dále
Pracovní pohovor11 min. čtení
Definice a příklady koncepčních dovedností
Definice a příklady koncepčních dovedností
Životopisy6 min. čtení
Jak nahrát životopis na LinkedIn (3 způsoby)
Jak nahrát životopis na LinkedIn (3 způsoby)
Životopisy10 min. čtení
Jak napsat představení uchazeče
Jak napsat představení uchazeče
Motivační dopis5 min. čtení
Výzkum: Jak se liší motivační dopisy ve světě?
Výzkum: Jak se liší motivační dopisy ve světě?
Procházet vše
Tato webová stránka používá soubory cookie ke zlepšení uživatelské zkušenosti a provádění analýz a marketingu. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi podmínkami Zásady používání souborů cookie and Zásady ochrany osobních údajů.
Souhlasím s používáním cookies