1. Vzory životopisů
 2. Bezpečnostního analytika
Autor Susan ShorSusan Shor

Vzor životopisu Bezpečnostního analytika

Příklad prověřeného životopisu, který vám získá vaši příští práci v roce 2024. Tento příklad životopisu Bezpečnostního analytika můžete upravit a vytvořit si vlastní životopis za pár minut. Stačí vyplnit podrobnosti, nový životopis si pak stáhnout a začít rozesílat přihlášky ještě dnes!
4.4
Průměrné hodnocení
75 lidí už ho ohodnotilo
Vzor životopisu Bezpečnostního analytika
Upravit tento životopis

Nárůst hackerských útoků na firmy i jednotlivce je zřejmý z množství malware, phishingových incidentů a série DDoS útoků, které postihují české společnosti. Majitelé firem si uvědomují naléhavost situace a aktivně se snaží řešit bezpečnostní problémy. Je nyní zcela zřejmé, že kyberbezpečnost je třeba brát velmi vážně. Rizika a potenciální ztráty jsou příliš velké. Některé společnosti zadávají řešení kyberbezpečnosti svému internímu IT oddělení. Nicméně stále více firem si uvědomuje, že kompetence a znalosti bezpečnostního analytika se od tradičních IT zaměstnanců výrazně liší.

Jako bezpečnostní analytik dobře víte, jaké hrozby v kyberprostoru existují. Víte, ale, co ohrožuje psaní kvalitního životopisu bezpečnostního analytika?

Náš průvodce vám pomůže napsat životopis, který:

 • se vyhne nejčastějším chybám,
 • se zaměří na nejdůležitější dovednosti,
 • vás předvede jako spolehlivého bezpečnostního analytika,
 • optimálně využije vaše pracovní zkušenosti.

Naše vzory životopisů a průvodce psaním jsou spolehlivým zdrojem pro profesionály ve všech oborech a fázích kariéry.

Jak napsat životopis bezpečnostního analytika

Prvním krokem při psaní životopisu bezpečnostního analytika je pochopit, jaké části do něj zařadit. Váš životopis by měl obsahovat následující prvky:

 • Záhlaví
 • Shrnutí čili profil
 • Profesní zkušenosti neboli předchozí zaměstnání
 • Dovednosti
 • Vzdělání

Bezpečnostní analytik se specializuje na kybernetickou bezpečnost, musí znát konfiguraci firemní sítě, zabezpečení používaných platforem a také rozumět počítačové kriminalistice. Musí mít zkušenosti s forenzní analýzou, řízením bezpečnostních incidentů, penetračním testováním i správou bezpečnostních systémů, jako je firewall, antivir či IDPS. 

Několik tipů do životopisu bezpečnostního analytika:

 • Váš životopis by vás měl prezentovat jako člověka s nadstandardním přehledem v oboru informačních technologií schopného spravovat více projektů najednou.
 • Klíčové bude koncepční a analytické myšlení.
 • Upravte svůj životopis na míru každé konkrétní firmě.
 • Vyberte si jednu z profesionálních šablon životopisů.
Tip od experta

Na inzeráty často přichází záplava životopisů, které nelze všechny přečíst. Proto dnes mnoho zaměstnavatelů k filtrování životopisů využívá elektronické systémy pro sledování uchazečů (ATS). Jak tyto systémy fungují: Zaměstnavatelé zadávají kvalifikaci ve formě klíčových slov do svého softwaru ATS. Proto je nutné tato klíčová slova zařadit do životopisu. U bezpečnostního analytika takovými slovy mohou být:

 • znalost skriptovacího jazyka
 • kybernetická bezpečnost
 • vyhledávání bezpečnostních slabin
 • analýza a indexování dat
 • zjišťování identity útočníka

Výběr správného formátu životopisu bezpečnostního analytika

Pro většinu uchazečů o pozici bezpečnostního analytika je nejlepší zvolit obrácený chronologický formát životopisu. Tato struktura se totiž soustředí na část týkající se pracovní historie, kde budete moct uvést svá předchozí zaměstnání počínaje tím nejnovějším. Tento formát životopisu upřednostňují jak personalisté, tak automatické skenery životopisů. Umožní vám také vyzdvihnout vaše současné úspěchy a ukázat váš kariérní postup. Pokud nemáte pádný důvod se od tohoto formátu odchýlit, držte se ho.

Uveďte své kontaktní informace

V záhlaví životopisu nesmí chybět informace obsahující vaše jméno, povolání, e-mailovou adresu a telefon tak, aby byly po ruce, bude-li vás náborový pracovník chtít kontaktovat. 

Jistě vám ne musíme zdůrazňovat, že je třeba použít neutrálně znějící emailovou adresu, ne tu, kterou máte pro kamarády.

Kontaktní informace uvádějte v tomto pořadí:

 • Jméno a příjmení, případně titul
 • Profese (může to být i název pozice, o kterou se ucházíte)
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo
 • Lokalita (obec, případně okres)

Použijte profil

Zajišťování kybernetické bezpečnosti lze přirovnat k práci detektiva. Bezpečnostní analytik musí být ve střehu, vždy připravený a dedukce je jeho silnou stránkou. S nadsázkou by se dalo říci, že připomíná novodobého Sherlocka Holmese, což by se mělo odrážet v jeho profilu. 

Profil neboli profesní shrnutí je místem, kde můžete do svého životopisu vnést trochu osobnosti. Máte asi 3-4 řádky na to, abyste vysvětlili svou filozofii kybernetické bezpečnosti, shrnuli svou kariéru a představili se jako vhodní uchazeči. Nasaďte profesionální tón, ale nepodceňujte své schopnosti a dovednosti. Používejte silná akční slova a pozitivní přívlastky.

Váš profil může zahrnovat například věty typu:

 • Vysoce kvalifikovaný bezpečnostní analytik, který umí chránit a zabezpečit data a počítačové systémy.
 • Zasazuji se o zajištění bezpečnosti a podpory včetně hloubkové analýzy, plánování a přípravy.
 • Vyhledávám bezpečnostní slabiny, navrhuji rozvojové aktivity a vyhodnocuji kybernetické bezpečnostní události a incidenty.
 • Vaší společnosti nabízím své koncepční a analytické myšlení k zajištění kybernetické bezpečnosti.

Další inspiraci pro své shrnutí najdete v příbuzných vzorech životopisů z oblasti IT, například v životopisu IT manažera, informatika a vývojáře.

Podívejte se na profil z našeho přizpůsobitelného vzoru životopisu bezpečnostního analytika:

Přizpůsobitelný vzor profilu životopisu

Vysoce kvalifikovaný bezpečnostní analytik. Zasazuji se o zajištění bezpečnosti a podpory včetně hloubkové analýzy, plánování a přípravy. Vyhledávám bezpečnostní slabiny, navrhuji rozvojové aktivity a vyhodnocuji kybernetické bezpečnostní události a incidenty. Vaší společnosti nabízím své koncepční a analytické myšlení k zajištění kybernetické bezpečnosti.

Zkopírováno!

Zmiňte své profesní zkušenosti bezpečnostního analytika

Vylíčení pracovní historie nezabere příliš času. Nejedná se však o pouhý výčet vašich pracovních povinností. Tento oddíl by měl zdůraznit vaše schopnosti tím, že popíše vaše kariérní úspěchy.

Objevili jste chyby dříve, než mohly být zneužity? Zajistili jste bezpečnost kritické infrastruktury? Prováděli jste rychle a efektivně činnosti spojené s obnovou? Vytvořili jste systém, který nikdy nebyl napaden hackery? Buďte konkrétní, když své úspěchy popisujete v odrážkách. 

Nebojte se předvést své znalosti v oboru s trochou žargonu, ale ujistěte se, že definice jsou obecně srozumitelné, aby vaše sdělení zůstalo jasné.

Můžete uvést například:

 • Dohlížel jsem na bezpečnostní podněty cloudové struktury a pracoval jsem na vyšetřování a řešení všech souvisejících problémů.
 • Řídil jsem všechny fáze komplexních projektů a koordinoval jsem členy týmu.
 • Poskytoval jsem včasné a přesné odpovědi na všechny incidenty a požadavky.
 • Simuloval jsem útoky na systémy s cílem najít zneužitelné slabiny a zavést účinná řešení.
 • Pomáhal jsem poskytovat krátkodobá a dlouhodobá řešení pro více než 8 000 koncových uživatelů.
Přizpůsobitelný vzor profesních zkušeností

Bezpečnostní analytik v O2 Security Expert Center, Praha 
Květen 2021 - Leden 2024 

 • Prováděl jsem monitoring provozu datových sítí, včetně jejich segmentů.
 • Vyhodnocoval jsem závažnost bezpečnosti incidentů.
 • Přijímal jsem opatření dle aktuálního vývoje v oblasti kybernetické bezpečnosti.
 • Komunikoval jsem se Security operation center (SOC)

 

Analytik kybernetické bezpečnosti v Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p., Praha 
Březen 2018 - Duben 2021 

 • Vyhledával jsem bezpečnostní slabiny (threat hunting)
 • Simuloval jsem kybernetické útoky v testovacím prostředí (Adversary emulation)
 • Věnoval jsem se utajovanému projektu aktivní kybernetické obrany
 • Konzultoval jsem připravované projekty z pohledu implementace bezpečnostního monitoringu
Zkopírováno!

Přidejte relevantní klíčové dovednosti, které z vás dělají prvotřídního bezpečnostního analytika

Vaše technologické dovednosti jsou nesmírně důležité, a proto si musíte pečlivě vybrat, které z nich ve svém životopise bezpečnostního analytika zdůrazníte. Opět platí, že pokud máte velmi specializované znalosti, zvažte formát funkčního životopisu. V opačném případě se vraťte k seznamu pracovních pozic a zaměřte svou část na dovednosti, které váš potenciální zaměstnavatel požaduje.

Odborné neboli tvrdé dovednosti uveďte přímo v tomto oddíle. Těchto několik bodů slouží také jako poutavý designový prvek, proto ho využijte a zdůrazněte své nejlepší schopnosti.

Nepodceňujte měkké dovednosti, tedy vlastnosti nezbytné pro fungování na pracovišti, jako je dochvilnost, organizovanost a komunikace. Ty je vhodné rozprostřít i po ostatních částech životopisu.

Tip od experta

Mezi tvrdými dovednostmi budou jistě:

 • Znalost skriptovacího jazyka
 • Znalost použití cloudových technologií
 • Znalost použití nástrojů MS Sentinel či nástrojů Google Cloud – Chronicle

V měkkých dovednostech můžete zmínit:

 • Schopnost samostatného řešení a rozhodování
 • Schopnost týmové spolupráce
 • Umění plánovat
 • Flexibilita
 • Smysl pro detail
 • Pečlivost
 • Zodpovědnost
Přizpůsobitelný vzor dovedností
 • Zodpovědnost
 • Flexibilita
 • Spolupráce a týmová práce
 • Strategické plánování
 • Samostatnost
 • CISSP
 • Znalost skriptovacích jazyků Python, PowerShell, BASH
 • Znalost použití cloudových technologií
Zkopírováno!

Uveďte vzdělání a relevantní kurzy v oblasti kyberbezpečnosti

Pro většinu pozic bezpečnostního analytika se vyžaduje minimálně středoškolské vzdělání v oboru informačních technologií, vysokoškolské vzdělání je samozřejmě předností, ale pro vaši práci jsou stejně rozhodující zkušenosti. V části o vzdělání jednoduše uveďte své tituly, certifikáty, ale i případné stáže a místa, kde jste získali praxi. Pokud máte vyšší než bakalářský titul, můžete vynechat střední školu.

Odborné kurzy kybernetické bezpečnosti pořádá Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost:

 • Kurz pro manažery kybernetické bezpečnosti
 • Základy kybernetické bezpečnosti
 • Specializované kurzy pro kybernetickou bezpečnost ve zdravotnictví, školství, průmyslu

Ačkoli jste technicky orientovaní, v tomto oboru se cení znalost cizích jazyků. Kromě angličtiny, která je samozřejmostí, je velice žádaná také ruština a čínština.

Přizpůsobitelný vzor vzdělání

Mgr., VUT - Fakulta informačních technologií , Brno 
Září 2010 - Červen 2015


Technické liceum - SPŠ Purkyňova, Brno 
Září 2006 - Červen 2010

Zkopírováno!

Zvolte správné rozvržení a design životopisu odborníka na kyberbezpečnost

Možná, že váš design není tím tajným klíčem, ale rozhodně otevírá dveře. Jako profesionál v oblasti kybernetické bezpečnosti musíte mít smysl pro detail. Rozvržení vašeho životopisu by mělo tento dojem umocnit.

Samozřejmě, pokud je obsah vašeho životopisu nedostatečný, design vám nepomůže, ale na druhou stranu, pokud je váš design nedostatečný, může se stát, že vás odmítnou. 

Pro vaši profesi bude vhodná jedna z našich profesionálních šablon. Naše knihovna odborně navržených šablon vám pomůže nejen začít skvělým designem, zbaví vás také starostí s formátováním. A nezapomeňte před odesláním provést korekturu pravopisu a gramatiky.

Plné znění přizpůsobitelného vzoru životopisu

Profil

Vysoce kvalifikovaný bezpečnostní analytik. Zasazuji se o zajištění bezpečnosti a podpory včetně hloubkové analýzy, plánování a přípravy. Vyhledávám bezpečnostní slabiny, navrhuji rozvojové aktivity a vyhodnocuji kybernetické bezpečnostní události a incidenty. Vaší společnosti nabízím své koncepční a analytické myšlení k zajištění kybernetické bezpečnosti.


Předchozí zaměstnání

Bezpečnostní analytik v O2 Security Expert Center, Praha 
Květen 2021 - Leden 2024 

 • Prováděl jsem monitoring provozu datových sítí, včetně jejich segmentů.
 • Vyhodnocoval jsem závažnost bezpečnosti incidentů.
 • Přijímal jsem opatření dle aktuálního vývoje v oblasti kybernetické bezpečnosti.
 • Komunikoval jsem se Security operation center (SOC)

 

Analytik kybernetické bezpečnosti v Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p., Praha 
Březen 2018 - Duben 2021 

 • Vyhledával jsem bezpečnostní slabiny (threat hunting)
 • Simuloval jsem kybernetické útoky v testovacím prostředí (Adversary emulation)
 • Věnoval jsem se utajovanému projektu aktivní kybernetické obrany
 • Konzultoval jsem připravované projekty z pohledu implementace bezpečnostního monitoringu


Dovednosti

 • Zodpovědnost
 • Flexibilita
 • Spolupráce a týmová práce
 • Strategické plánování
 • Samostatnost
 • CISSP
 • Znalost skriptovacích jazyků Python, PowerShell, BASH
 • Znalost použití cloudových technologií


Vzdělání

Mgr., VUT - Fakulta informačních technologií , Brno 
Září 2010 - Červen 2015


Technické liceum - SPŠ Purkyňova, Brno 
Září 2006 - Červen 2010

Zkopírováno!

Vzor životopisu bezpečnostního analytika 

 • Jste v oboru, který nabízí spoustu příležitostí, a tak berte svůj životopis bezpečnostního analytika jako vstupenku do vysněné práce.
 • S rozvojem kybernetické bezpečnosti roste i počet pracovních pozic a specializací.
 • Schopnost týmové spolupráce a samostatného rozhodování jsou přinejmenším stejně důležité jako koncepční a analytické myšlení.
 • Podívejte se na náš přizpůsobitelný vzor životopisu bezpečnostního analytika, kde najdete další nápady na vytvoření skvělého životopisu.
Napište životopis během 15 minut
Napište životopis během 15 minut
Použijte profesionální a vyzkoušené šablony životopisů, které splňují všechna „pravidla“, která zaměstnavatelé očekávají.
Napsat životopis

Originální šablony životopisů

Přesvědčte zaměstnavatele a náboráře jednou z našich 25+ elegantních, profesionálně navržených šablon životopisu.
4.5 z 5
založeno na 423 recenzích o Trustpilot
Použít tuto šablonuStockholm resume template
Stockholm
8.700.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuNew York resume template
New York
4.000.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuVienna resume template
Vienna
2.200.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSydney resume template
Sydney
1.900.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuLondýn resume template
Londýn
3.700.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuDublin resume template
Dublin
3.900.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMoskva resume template
Moskva
740.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuAmsterdam resume template
Amsterdam
1.700.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMadrid resume template
Madrid
1.500.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSantiago resume template
Santiago
1.300.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSingapur resume template
Singapur
720.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuOslo resume template
Oslo
580.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuKapské Město resume template
Kapské Město
57.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuPaříž resume template
Paříž
550.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBerlín resume template
Berlín
1.500.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŽeneva resume template
Ženeva
34.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuVancouver resume template
Vancouver
510.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuTokio resume template
Tokio
350.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMilán resume template
Milán
930.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuLisabon resume template
Lisabon
230.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBarcelona resume template
Barcelona
490.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuKodaň resume template
Kodaň
100.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuChicago resume template
Chicago
150.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuRio resume template
Rio
200.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŘím resume template
Řím
200.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBoston resume template
Boston
120.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuRirekisho resume template
Rirekisho
52.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuShokumukeirekisho resume template
Shokumukeirekisho
3.400 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuAthens resume template
Athens
110.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBrussels resume template
Brussels
70.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuPrague resume template
Prague
19.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŠanghaj resume template
Šanghaj
32.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuToronto resume template
Toronto
2.000.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Tato webová stránka používá soubory cookie ke zlepšení uživatelské zkušenosti a provádění analýz a marketingu. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi podmínkami Zásady používání souborů cookie and Zásady ochrany osobních údajů.
Souhlasím s používáním cookies