1. Vzory životopisů
 2. pečovatelky
Autor Anna MuckermanAnna Muckerman

Vzor životopisu pečovatelky

Příklad prověřeného životopisu, který vám získá vaši příští práci v roce 2024. Tento příklad životopisu pečovatelky můžete upravit a vytvořit si vlastní životopis za pár minut. Stačí vyplnit podrobnosti, nový životopis si pak stáhnout a začít rozesílat přihlášky ještě dnes!
4.8
Průměrné hodnocení
41 lidí už ho ohodnotilo
Vzor životopisu pečovatelky
Upravit tento životopis

Pečovatelé jsou jednou z nejžádanějších pracovních sil v České republice – sociální služby usilovně hledají další zaměstnance. Většinu pečovatelských pracovních míst nabízejí domovy pro seniory, denní stacionáře a či služby poskytující péči přímo v domácnostech klientů.

Tento průvodce životopisem se věnuje následujícím tématům:

 • Jak napsat životopis pečovatele
 • Nejlepší formát životopisu pečovatele
 • Rady ke každé části vašeho životopisu (profil, předchozí zaměstnání, vzdělání, dovednosti)
 • Profesionální rozvržení a design životopisu

Pečovatelé vykonávají pro své klienty širokou škálu úkolů. V současné době je skvělá příležitost vstoupit do tohoto rychle rostoucího odvětví. Jak tedy napsat životopis, abyste se dostali mezi nejlepší uchazeče? Vzory životopisů a průvodci psaním na cvapp.cz vám s tím pomohou.

Jak napsat životopis pečovatelky

Prvním krokem při psaní životopisu pečovatele je vědět, jaké části zahrnout. Váš životopis by měl obsahovat tyto prvky:

 • Záhlaví životopisu
 • Shrnutí životopisu (též zvané profil)
 • Oddíl pracovní historie
 • Oddíl dovedností
 • Oddíl vzdělání

Při psaní životopisu je důležité abyste uvedli, jakým způsobem jste připraveni na přínosy i výzvy pečovatelství. V této pozici budete mít příležitost navázat kontakt s lidmi z různých prostředí a stát se oporou a důvěrníkem lidem s omezenou mobilitou, ale také se budete muset vypořádat s neukázněnými a nemocnými pacienty a mít fyzickou zdatnost na dlouhé pracovní dny a zvedání těžkých břemen. Kvůli náročné povaze této práce je fluktuace v pečovatelských zařízeních velmi vysoká. Tato zařízení investují hodně času a peněz na zaškolení zaměstnanců. Vysoká míra fluktuace je sice pro zaměstnavatele nepříjemná, ale zároveň znamená, že čekají, až jim na stole přistane váš dokonalý životopis. Takže jak na to? Pojďme se na to podrobně podívat.

Statistická analýza

Pečovatelé mohou působit také jako zdravotní nebo osobní asistenti a pracovní příležitosti v tomto oboru rostou ohromujícím tempem – v odvětví sociálních služeb pracovalo v ČR v uplynulém roce zhruba 100 000 lidí, z toho 65 000 v tzv. přímé péči.

Výběr nejlepšího formátu životopisu pečovatelky

Pro uchazeče s praxí je pravděpodobně nejlepší volbou tradiční formát životopisu v chronologicky obráceném pořadí. V tomto formátu se v oddílu předchozích zaměstnání uvádí pracovní zkušenosti za posledních deset let.

Pokud teprve začínáte jako pečovatel nebo máte neformální zkušenosti s péčí o přátele a příbuzné, zvolte alternativní strukturu životopisu, například funkční nebo hybridní. Tyto varianty kladou důraz na dovednosti místo na pracovní historii.

Uveďte své kontaktní informace

V záhlaví životopisu prezentujete své kontaktní údaje, aby byly pro personalisty snadno dohledatelné. Záhlaví životopisu pečovatelky by mělo být čisté a upravené, nikoli výstřední. Nezapomeňte používat profesionální e-mailovou adresu neutrálního znění, nejlépe ve formátu jmeno.prijmeni@provider. Telefonní číslo poskytujte jen takové, na kterém jste dostupní pouze vy, nikdo jiný. Namluvte střízlivé, neutrální přivítání do voicemailu. V záhlaví standardně uvádíme:

 • Jméno a příjmení, případně tituly
 • Profesi
 • Adresu
 • Telefonní číslo a e-mail

Použijte profil

Z vašeho profilu by měla vyzařovat vlídnost a vstřícnost, díky nimž se hodíte na pečovatelskou práci. 

Tyto osobnostní rysy jsou důležité, ale profil obsahuje také ukázku vašich zkušeností, vzdělání a dovedností. Zamyslete se na chvilku nad tím, v čem jako pečovatel/ka vynikáte. Možná je to mnohaletá praxe nebo možná máte vystudovanou zdravotní školu. Třeba jste mimořádně oblíbení u pacientů. Nebo jste dokonce za svou práci získali ocenění. Ať je vaše význačná vlastnost jakákoli, použijte ji jako silný začátek vašeho profilu. Níže naleznete přizpůsobitelný profil z našeho vzorového životopisu.

Přizpůsobitelný vzor profilu pečovatelky

Pečovatelka s více než desetiletou praxí, která bere tuto práci jako své poslání, odměnou ji je spokojenost, úcta a vděčnost klientů. Mám dostatek empatie, trpělivosti a bohaté zkušenosti s náročnými klienty. Díky svému odbornému vzdělání, výborné fyzické kondici a stabilní psychice jsme se osvědčila v domově seniorů, ale i v soukromém zařízení.

Zkopírováno!

Podívejte se také na:

Příklad životopisu zdravotní sestry

Příklad životopisu fyzioterapeuta

Zmiňte své profesní zkušenosti pečovatelky

Pokud se hlásíte na organizovanější pečovatelskou pozici, například v domově pro seniory nebo domě s pečovatelskou službou, v oddíle pracovní historie vašeho životopisu prokážete, že máte pro výkon práce potřebné zkušenosti. Máte-li za sebou alespoň tři pečovatelské pozice v délce 6 měsíců nebo více, můžete vynechat předchozí zaměstnání, která nezdůrazňují ty správné dovednosti, nebo byla tak krátká, že by si budoucí zaměstnavatel mohl klást otázku, proč jste se v práci neosvědčili.

Nezapomeňte stručně v několika odrážkách uvést náplň práce, případně zvláštní kompetence, které jste dostali. Práce pečovatelky je velmi rozmanitá. Ať už jde o pomoc s hygienou, s přípravou a podáním jídla, s údržbou i úklidem domácnosti či s nákupem, nebo docházku za klienty, kteří si potřebují s někým popovídat nebo potřebují doprovod na úřad či k lékaři.

Přizpůsobitelný vzor pracovní historie pečovatelky

Chůva v Babičky na hlídání s.r.o., Praha
Září 2015 — Září 2019

 • Pracovala jsem jako chůva na plný úvazek v rodině se čtyřmi dětmi ve věku od 1 do 8 let.
 • Vozila jsem děti do školy a ze školy a na mimoškolních zájmové kroužky.
 • Zvládala jsem základní domácí práce.
 • Vařila jsem večeře a pomáhala ukládat děti ke spánku.

 

Hlídání dětí v OSVČ, Praha
Duben 2007 — Srpen 2015

 • V průběhu 11 let jsem hlídala děti ve více než 10 rodinách.
 • Pracovala jsem se třemi rodinami více než 8 let a stala se důležitou součástí jejich života.
 • Starala jsem se o děti, pomáhala s domácími úkoly, vařila jídlo, zajišťovala praní prádla a vozila a vyzvedávala děti.
Zkopírováno!

Když jste v oboru nováčkem

Pokud jste dosud jako pečovatel nepracovali, pak bude nejlepší zvolit tři pozice související se službami. Nezapomeňte zdůraznit, jak se dovednosti, které jste využili v těchto zaměstnáních, přenesou do pečovatelství. Je také důležité přizpůsobit životopis typu péče, kterou budete poskytovat. Pokud budete pracovat v domově pro seniory, lze předpokládat, že nebudete chodit na nákupy nebo vysávat podlahy. Ale tyto úkoly pravděpodobně budou zásadní, když budete pracovat pouze s jedním klientem v soukromé domácnosti. Pak se ujistěte, že ve svých zkušenostech zdůrazníte všechny relevantní úkoly zmíněné v popisu práce. 

Uveďte relevantní dovednosti, které z vás dělají dokonalou pečovatelku

Vaše dovednosti jsou základem vaší práce pečovatele. Očekává se, že je budete pro pohodlí a spokojenost pacientů používat každý den. Oddíl dovedností životopisu lze rozdělit do dvou kategorií: tvrdé dovednosti a měkké dovednosti. Měkkými dovednostmi jsou vaše osobnostní rysy a vrozené vlastnosti, které z vás dělají dobrého pečovatele – například rozhodnost, soucit, dobré komunikační schopnosti a smysl pro detail. Vaše tvrdé dovednosti vyžadují výcvik a znalosti konkrétního oboru, ve kterém pracujete. V této pozici od vás může být požadováno jednoduché ošetřování, úklid a/nebo koupání, oblékání a přeprava pacientů. 

V měkkých dovednostech můžete zmínit:

 • trpělivost
 • vlídnost
 • vyrovnanost
 • pečlivost
 • důkladnost

V tvrdých dovednostech je dobré zmínit:

 • řidičské oprávnění
 • základy ošetřovatelství
 • průpravu v poskytování první pomoci
 • znalosti práce v sociálních službách
Přizpůsobitelný vzor relevantní dovednosti
 • Spolehlivost
 • Organizační schopnosti
 • Zodpovědnost
 • Komunikativnost
 • Schopnost multitaskingu
 • čeština
 • angličtina
 • nizozemština
Zkopírováno!

Uveďte vzdělání a relevantní osvědčení pro pečovatele

Pečovatelství je skvělá startovní pozice, protože umožňuje práci na plný úvazek a smysluplné propojení s ostatními, aniž by vyžadovalo rozsáhlé vzdělání. Většina států totiž u pečovatelů nevyžaduje žádný oficiální výcvik nebo licenci, zejména ne u těch, kteří pracují přímo v domácnostech klientů. Některé domovy pro seniory nebo domy s pečovatelskou službou však hledají pečovatele s určitými zdravotnickými znalostmi a praxí, aby mohli provádět úkony jako aplikace injekcí, převazování ran a kontrola léků. 

Mnoho škol nabízí certifikované zdravotnické kurzy bez akademického titulu, které mohou vašemu životopisu prospět, pokud dosud nemáte praxi pečovatele. Můžete také absolvovat rekvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách. Doporučujeme uvést jeden z těchto kurzů, kde je na prvním místě uveden rok, dále název školy, studijní program a místo.

Přizpůsobitelný vzor vzdělání v životopisu

Diplomovaná dětská sestra, VOŠ zdravotnická, Praha
Září 2012 — Červen 2014

 

Praktická sestra, Střední zdravotnická škola, Praha
Září 2007 — Červen 2011

Zkopírováno!

Zvolte vhodné rozvržení a design životopisu pečovatelky

Veškeré vaše zkušenosti, dovednosti a vzdělání budou k ničemu, pokud se personalista ve vašem životopisu nevyzná. Vzhledu životopisu je třeba věnovat patřičnou péči a pozornost. Jedním z nejjednodušších, ale nejdůležitějších kroků je korektura a oprava gramatických nebo pravopisných chyb. Další klíčovou součástí je rozvržení. Pro pozici pečovatele je vhodné mít životopis střízlivý, čistý a přehledný. 

Je důležité, aby si váš životopis zachoval formátování bez ohledu na to, kde je zobrazen. PDF je vyzkoušený a osvědčený formát souboru pro životopis, který se nezmění z počítače na počítač, a naše profesionálně navržené šablony životopisů usnadňují stažení PDF jen v několika kliknutích.

Napište životopis během 15 minut
Napište životopis během 15 minut
Použijte profesionální a vyzkoušené šablony životopisů, které splňují všechna „pravidla“, která zaměstnavatelé očekávají.
Napsat životopis
Napište životopis během 15 minut
Napište životopis během 15 minut
Použijte profesionální a vyzkoušené šablony životopisů, které splňují všechna „pravidla“, která zaměstnavatelé očekávají.
Napsat životopis

Originální šablony životopisů

Přesvědčte zaměstnavatele a náboráře jednou z našich 25+ elegantních, profesionálně navržených šablon životopisu.
4.5 z 5
založeno na 419 recenzích o Trustpilot
Použít tuto šablonuStockholm resume template
Stockholm
8.400.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuNew York resume template
New York
3.900.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuVienna resume template
Vienna
2.100.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSydney resume template
Sydney
1.900.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuLondýn resume template
Londýn
3.600.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuDublin resume template
Dublin
3.800.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMoskva resume template
Moskva
720.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuAmsterdam resume template
Amsterdam
1.700.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMadrid resume template
Madrid
1.500.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSantiago resume template
Santiago
1.200.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSingapur resume template
Singapur
700.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuOslo resume template
Oslo
570.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuKapské Město resume template
Kapské Město
55.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuPaříž resume template
Paříž
530.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBerlín resume template
Berlín
1.400.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŽeneva resume template
Ženeva
32.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuVancouver resume template
Vancouver
510.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuTokio resume template
Tokio
340.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMilán resume template
Milán
920.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuLisabon resume template
Lisabon
220.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBarcelona resume template
Barcelona
480.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuKodaň resume template
Kodaň
100.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuChicago resume template
Chicago
150.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuRio resume template
Rio
200.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŘím resume template
Řím
190.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBoston resume template
Boston
110.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuRirekisho resume template
Rirekisho
48.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuShokumukeirekisho resume template
Shokumukeirekisho
3.100 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuAthens resume template
Athens
87.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBrussels resume template
Brussels
60.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuPrague resume template
Prague
12.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuShanghai resume template
Shanghai
15.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuToronto resume template
Toronto
1.800.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Tato webová stránka používá soubory cookie ke zlepšení uživatelské zkušenosti a provádění analýz a marketingu. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi podmínkami Zásady používání souborů cookie and Zásady ochrany osobních údajů.
Souhlasím s používáním cookies