1. Vzory životopisů
 2. Lékař
Autor Karl KahlerKarl Kahler

Vzor životopisu Lékař

Příklad prověřeného životopisu, který vám získá vaši příští práci v roce 2024. Tento příklad životopisu Lékař můžete upravit a vytvořit si vlastní životopis za pár minut. Stačí vyplnit podrobnosti, nový životopis si pak stáhnout a začít rozesílat přihlášky ještě dnes!
4.5
Průměrné hodnocení
48 lidí už ho ohodnotilo
Vzor životopisu Lékař
Upravit tento životopis

Jak napsat životopis lékaře

Anatomie životopisu lékaře je prakticky totožná jako u všech ostatních povolání a zahrnuje tyto základní součásti:

 • Záhlaví
 • Souhrn
 • Oddíl věnovaný dosavadní kariéře
 • Oddíl vzdělání
 • Oddíl věnovaný dovednostem

Záhlaví životopisu: odlište se od ostatních

Výrazně poutavé záhlaví na první pohled odliší váš životopis od všech ostatních. Uvedete-li na výrazném místě své jméno, povolání a kontaktní údaje, personalisté si vás snadněji vyhledají, až o vás začnou vážně uvažovat pro nabízenou pracovní pozici.

Jistě také nebudete litovat, když si přidáte trochu práce a vytvoříte vizuálně jednotnou dvojici dokumentů žádosti o zaměstnání, která bude přímo vyzývat k přečtení. Použijete-li stejné vizuální prvky u motivačního dopisu i životopisu, bude to patrné hned v záhlaví na samotném na začátku textu.

Vzor souhrnu životopisu lékaře: přiměřená propagace vlastní osoby

Souhrn životopisu, někdy také nazývaný profil nebo osobní představení uchazeče, je pro vás skvělou příležitostí k tomu, abyste se vlastními slovy představili jako vynikající akvizice pro danou společnost. Je to první věc, kterou zaměstnavatelé ve vašem životopise uvidí – výstižný souhrn týkající se vaší osoby, vašich předpokladů pro danou pracovní pozici a vašich profesních zájmů. Je to místo, kde můžete vylíčit své nejlepší vlastnosti a uvést hlavní argumenty, proč by právě vás měli přijmout do nabízené pozice ve zdravotnictví. 

Vzor souhrnu k úpravám podle potřeby

Příklad

Spolehlivý lékař s bohatými zkušenostmi v oblasti vnitřního lékařství a nemocniční péče. Schopnost správně určovat diagnózu a stanovovat strategii léčby pacienta. Empatický a profesionální přístup, snaha poskytovat pacientům nejlepší možnou péči. Zkušenost s poskytováním poradenství pacientům v oblasti preventivní péče a žádoucích změn životního stylu. Pracovník manažerského typu podávající dobrý výkon při stresu, schopnost kvalitně spolupracovat s ostatními medicínskými profesemi.

Zkopírováno!

Vzor dosavadní kariéry: Vaše zkušenosti získané v praxi

Charakteristickým znakem souhrnu pracovních zkušeností je dynamický jazyk, zejména silná akční slova. Jsou to slova, jimiž sdělujete dosavadní pracovní zkušenosti, které nejvíce svědčí o vaší způsobilosti a zkušenostech. 

Co v této části životopisu uvedete (v odrážkách pod záhlavím s názvem organizace zaměstnavatele), samozřejmě záleží na tom, v jaké fázi kariéry se právě nacházíte. Ať jste zavedeným praktickým lékařem nebo jste teprve nedávno absolvovali postgraduální studium, musíte zde postupovat selektivně. Podstatné je vždy totéž – uvádějte pracovní zkušenosti, které mají největší vztah k pracovní pozici, o kterou se ucházíte.

Níže uvádíme vzor dosavadní kariéry lékaře, který si můžete upravit podle vlastní potřeby.

Příklad

Lékař interního oddělení v  Krajská nemocnice v Olomouci, Olomouc
září 2013 — září 2019

 • Dosaženo 18% poklesu počtu chirurgických výkonů díky navržené alternativní léčbě po poradě s kolegy-specialisty.
 • Uznání pacientů za personalizovanou péči – průměrně 92% spokojenost v dotaznících zjišťujících zpětnou vazbu pacientů
 • Vzájemná důvěra ve vztahu s pacienty a jejich příbuznými přispěla k vyšší úspěšnosti léčby.
 • Vedení týmu pro implementaci elektronických lékařských záznamů a fakturačního softwaru – digitalizace oddělení realizována před termínem a s úsporou oproti plánovaným nákladům

Internista v  Soukromé lékařské zařízení MTD, Olomouc
září 2008 — srpen 2013

 • Péče o největší skupinu dospělých a dětských pacientů interního oddělení v době dlouhodobého nedostatku lékařských pracovníků
 • Spolupráce se sestrami a administrativními pracovníky při snižování výdajů na dodávky o 18 %.
 • Dohled nad projekty pro usnadnění komunikace s pracovníky laboratoří, snížení čekací doby na výsledky testů o 8 %. Pozitivní vztahy s kolegy-lékaři v blízkých zdravotnických zařízeních – zlepšení hodnocení ze strany pacientů o 21 %.
Zkopírováno!

Vzor vzdělání v životopisu lékaře: co uvést kromě školy

Hledáte-li zaměstnání, je rozhodující vaše vzdělání, které musíte představit způsobem, jejž personalista v této části životopisu očekává. V oblasti technologií se můžete stát miliardářem, aniž byste měli vysokou školu, ale abyste mohli být lékařem, musíte absolvovat odpovídající vzdělání. Vzdělání je klíčovou složkou profilu lékaře a patří sem i postgraduální a další související vzdělání. 

Abyste se stali lékařem, musíte zvládnout šestileté studium na univerzitě, po němž následuje atestace. Většina lékařů se takto připravuje další tři roky až pět let. 

Naproti tomu k získání magisterského nebo inženýrského titulu je zapotřebí pěti let studia. Absolventi mohou své povolání na rozdíl od lékařů vykonávat hned po studiu. Není snadné stát se lékařem a existují pro to dobré důvody. Lékař také musí mít příslušná osvědčení. Kromě toho se na něj vztahují pravidla profesních organizací. 

Vzor vzdělání k úpravám podle potřeby

Příklad

MUDr., Lékařská fakulta UP Olomouc, Olomouc
říjen 1998 — květen 2006MUDr., Lékařská fakulta UP Olomouc, Olomouc

 

Zkopírováno!

Vzor oddílu CV určeného pro dovednosti: v čem se lišíte od ostatních?

Díky čemu jste mezi několika zájemci se stejnými profesními předpoklady tím nejlepším uchazečem? Velkou výhodu do začátku znamená poutavý souhrn životopisu a působivý oddíl věnovaný dosavadním zaměstnáním a vzdělání. Co když je ale některý jiný uchazeč v těchto oblastech stejně dobrý?

Oddíly věnované souhrnu a dovednostem rámují celý životopis a umožňují vám se trochu pochválit a říct, v čem jste dobří. Máte mimořádné lékařské znalosti v určité oblasti medicíny? Hovoříte cizím jazykem a umíte se proto dorozumět s pacienty ze zahraničí? Máte vynikající komunikační dovednosti, díky nimž dokážete pacientům sdělit podstatu jejich zdravotních obtíží a účinně komunikovat s kolegy? Všechny tyto schopnosti vám poskytují výhodu, opět ve vztahu k požadavkům na konkrétní pracovní pozici.

Podívejte se na vzor oddílu CV lékaře věnovaného dovednostem.

Vzor oddílu určeného pro dovednosti k úpravám podle potřeby

Příklad
 • Velmi dobré komunikační schopnosti
 • Nejlepší medicínská praxe
 • Preventivní péče
 • Zajištění kvality
 • Diagnostika a léčba
Zkopírováno!

Rozložení a vzhled životopisu: musí dobře vypadat

Životopis lékaře musí mít čisté, úhledné a elegantní rozložení a vzhled. Stěží byste chtěli vodit pacienty do chaotické a špinavé ordinace. Z vašeho životopisu by měla čišet stejná pečlivost jako z vaší praxe. Uspořádaný, vyvážený a vyzývající k přečtení. Čistý, logický, jasný, srozumitelný. Atraktivní, ale jednoduchý. Elegantní, ale ne přezdobený.

Napište životopis během 15 minut
Napište životopis během 15 minut
Použijte profesionální a vyzkoušené šablony životopisů, které splňují všechna „pravidla“, která zaměstnavatelé očekávají.
Napsat životopis
Napište životopis během 15 minut
Napište životopis během 15 minut
Použijte profesionální a vyzkoušené šablony životopisů, které splňují všechna „pravidla“, která zaměstnavatelé očekávají.
Napsat životopis

Originální šablony životopisů

Přesvědčte zaměstnavatele a náboráře jednou z našich 25+ elegantních, profesionálně navržených šablon životopisu.
4.5 z 5
založeno na 419 recenzích o Trustpilot
Použít tuto šablonuStockholm resume template
Stockholm
8.400.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuNew York resume template
New York
3.900.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuVienna resume template
Vienna
2.100.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSydney resume template
Sydney
1.900.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuLondýn resume template
Londýn
3.600.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuDublin resume template
Dublin
3.800.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMoskva resume template
Moskva
720.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuAmsterdam resume template
Amsterdam
1.700.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMadrid resume template
Madrid
1.500.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSantiago resume template
Santiago
1.200.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSingapur resume template
Singapur
700.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuOslo resume template
Oslo
570.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuKapské Město resume template
Kapské Město
55.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuPaříž resume template
Paříž
530.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBerlín resume template
Berlín
1.400.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŽeneva resume template
Ženeva
32.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuVancouver resume template
Vancouver
510.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuTokio resume template
Tokio
340.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMilán resume template
Milán
920.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuLisabon resume template
Lisabon
220.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBarcelona resume template
Barcelona
480.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuKodaň resume template
Kodaň
100.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuChicago resume template
Chicago
150.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuRio resume template
Rio
200.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŘím resume template
Řím
190.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBoston resume template
Boston
110.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuRirekisho resume template
Rirekisho
48.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuShokumukeirekisho resume template
Shokumukeirekisho
3.100 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuAthens resume template
Athens
87.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBrussels resume template
Brussels
60.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuPrague resume template
Prague
12.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuShanghai resume template
Shanghai
15.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuToronto resume template
Toronto
1.800.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Tato webová stránka používá soubory cookie ke zlepšení uživatelské zkušenosti a provádění analýz a marketingu. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi podmínkami Zásady používání souborů cookie and Zásady ochrany osobních údajů.
Souhlasím s používáním cookies