1. Vzory životopisů
 2. Výživového specialisty
Autor Susan ShorSusan Shor

Vzor životopisu Výživového specialisty

Příklad prověřeného životopisu, který vám získá vaši příští práci v roce 2024. Tento příklad životopisu Výživového specialisty můžete upravit a vytvořit si vlastní životopis za pár minut. Stačí vyplnit podrobnosti, nový životopis si pak stáhnout a začít rozesílat přihlášky ještě dnes!
4.1
Průměrné hodnocení
67 lidí už ho ohodnotilo
Vzor životopisu Výživového specialisty
Upravit tento životopis

Vyvážený životopis výživového specialisty personalistům ukáže, jak zdravá vaše kariéra je. Výživové specialisty hledají soukromá zařízení, nejrůznější poradny i zdravotnická zařízení.

Cílem výživového specialisty je poskytovat klientům kvalitní a inovativní výživové poradenství. Cílem vašeho životopisu je jasně a stručně prezentovat vaše zkušenosti a dovednosti personalistům. 

Jak toho dosáhnout? Srozumitelností, pečlivostí a nepřekonatelným designem! Náš průvodce vám pomůže napsat životopis, který:

 • se vyhne nejčastějším chybám,
 • se zaměří na nejdůležitější dovednosti,
 • vás předvede jako schopného a spolehlivého nutričního terapeuta,
 • optimálně využije vaše pracovní zkušenosti.

Naše vzory životopisů a průvodce psaním jsou spolehlivým zdrojem pro profesionály ve všech oborech a fázích kariéry.

Jak napsat životopis výživového specialisty

Než začnete psát životopis výživového specialisty, měli byste si ujasnit, které odstavce je třeba uvést. Váš životopis by měl obsahovat:

 • Záhlaví
 • Shrnutí čili profil
 • Profesní zkušenosti neboli předchozí zaměstnání
 • (Odborné) dovednosti
 • Vzdělání

Výživový specialista neboli nutriční terapeut poskytuje klientům poradenství a instrukce týkající se výživy a jejího vlivu na organismus. Vyhodnocuje specifické výživové potřeby klientů, ať už jsou to vrcholoví sportovci nebo naopak pacienti v rekonvalescenci, a vypracovává individuální plány, které jim pomohou dosáhnout jejich cílů. Ať už jste zaměření na profesionální sport, redukci nadváhy, výživovou problematiku dorostu či nutriční potřeby v oblasti geriatrie, váš životopis by vás měl ukázat jako kvalifikovaného odborníka i jako člověka.

Nejlépe je postupovat následujícím způsobem:

 • Zdůrazněte spíše své úspěchy v terapeutické praxi, než abyste se zaměřovali na obecné povinnosti.
 • Přizpůsobte svůj životopis každému konkrétnímu zařízení, jeho specializaci a počtu klientů.
 • Zvolte profesionální šablonu životopisu, která bude v rovnováze mezi elegantním designem a atraktivním uspořádáním a bude odrážet serióznost povolání nutričního terapeuta.
 • Váš životopis by vás měl prezentovat jako svědomitého člověka se zájmem o klienta.
 • Klíčová bude empatie a vstřícný přístup.

Výběr správného formátu životopisu výživového specialisty

Pro většinu uchazečů o pozici výživového specialisty je nejlepší zvolit obrácený chronologický formát životopisu. Tato struktura se totiž soustředí na část týkající se pracovní historie, kde budete moct uvést svá předchozí zaměstnání počínaje tím nejnovějším. Tento formát životopisu upřednostňují jak personalisté, tak automatické skenery životopisů. Umožní vám také vyzdvihnout vaše současné úspěchy a ukázat váš kariérní postup. 

Bez ohledu na zvolený formát je důležité zdůraznit vaše znalosti nutričního terapeuta, úspěchy v péči o pacienty a konkrétní dovednosti.

Uveďte své kontaktní informace

V záhlaví životopisu výživového specialisty nesmí chybět informace obsahující vaše jméno, povolání, e-mailovou adresu a telefon tak, aby byly po ruce, bude-li vás potencionální zaměstnavatel chtít kontaktovat. 

Naopak sem nedávejte datum narození (váš věk stejně půjde odhadnout z oddílu vzdělání či předchozí zaměstnání) a vynechte i osobní údaje, jako je rodinný stav či počet dětí.

Kontaktní informace uvádějte v tomto pořadí:

 • Titul, jméno a příjmení
 • Profese (specializace)
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo
 • Lokalita (obec, případně okres)

Použijte profil

Profil v životopise výživového specialisty je nejlepší příležitostí, jak vlastními slovy vysvětlit, proč jste ideálním kandidátem. Ve 2-3 větách zdůrazněte své výjimečné dovednosti a přidanou hodnotu tím, že se zaměříte na konkrétní úspěchy, nikoliv pouze na úkoly. Nechte si ale otevřená vrátka pro další otázky, které lze položit během pohovoru.

Inspiraci pro své shrnutí najdete v příbuzných vzorech životopisů z oblasti zdravotnictví, například v životopisu lékaře nebo zdravotní sestry.

Další nápady naleznete v naší šabloně životopisu výživového specialisty, která obsahuje relevantní informace pro začínající i zkušené nutriční terapeuty.

Přizpůsobitelný vzor profilu životopisu na vstupní úrovni praxe

„Spolehlivá a svědomitá absolventka oboru nutriční terapie na VOŠZ Ostrava. Po absolvování stáže v lázních Luhačovice bych se ráda věnovala výživovému poradenství v lázeňském prostředí. Jsem pečlivá a pracovitá a ráda se zapracuji pod vedením zkušenějších kolegů.“

Zkopírováno!
Přizpůsobitelný vzor profilu životopisu na střední úrovni praxe

Schopná výživová poradkyně v oblasti redukce nadváhy. Denně doprovázím klienty na jejich cestě za tím, co chtějí a potřebují. Neumím dělat zázraky. Někdy se daří výborně, někdy je cesta trnitá. Za tu dobu vím, že nejde jen o jídlo a pohyb. Především je důležité, jak se cítíte, co prožíváte a za jakou cenu změny děláte. Příběh klienta/pacienta je pro mě důležitý

Zkopírováno!
Přizpůsobitelný vzor profilu životopisu na vyšší úrovni praxe

„Zkušená poradkyně pro výživu a suplementaci. Pomáhám lidem nastavit zdravý stravovací režim, směřující k rovnováze, harmonii a udržitelné kondici. Bez stresu, bez hladovění, s citem a trpělivostí pro dlouhodobou změnu. Pracuji nejčastěji se sportovci, dál s lidmi, kteří chtějí získat lepší formu, se ženami připravujícími se na těhotenství a mateřství. Poskytuji komplexní analýzu jídelníčku včetně analýzy složení těla, online konzultace a dlouhodobý výživový koučing pro dosažení lepších výsledků.“

Zkopírováno!

Zmiňte své profesní zkušenosti výživového specialisty

Vylíčení pracovní historie výživového specialisty nezabere příliš času. Nejedná se však o pouhý výčet vašich pracovních povinností. Tento oddíl by měl zdůraznit vaše schopnosti tím, že popíše vaše kariérní úspěchy.

Uspořádejte si životopis tak, aby na prvním místě bylo vaše současné zaměstnání a aby se nevracel o více než 10 až 15 let zpět. Prováděli jste odborný dohled nad dodržováním technologických postupů a hygienických zásad? Zodpovídali jste za správné dávkování všech druhů surovin pro přípravu léčebné a racionální výživy? Buďte konkrétní, když své úspěchy popisujete v odrážkách. 

Nebojte se předvést své znalosti v oboru s trochou žargonu, ale ujistěte se, že definice jsou obecně srozumitelné, aby vaše sdělení zůstalo jasné.

Přizpůsobitelný vzor profesních zkušeností:

Nutriční terapeutka v Lázně Luhačovice a.s. 
Leden 2018 — Duben 2024 

 • Nesla jsem zodpovědnost za správné dávkování všech druhů surovin pro přípravu léčebné a racionální výživy.
 • Prováděla jsempropočet biologické a energetické hodnoty diet
 • Vedla jsem odborný dohled nad dodržováním technologických postupů a hygienických zásad.
 • Prováděla jsem kontrolu denních stavů strávníků
 • Dohlížela jsem na uskladnění, přípravu a výdej surovin.
 • Úzce jsem spolupracovala se šéfkuchařem, lékařem a vrchní sestrou.

 

Nutriční terapeutka v Nemocnice Litomyšl – nutriční ambulance 
Květen 2010 — Prosinec 2017

 • Odborná činnost v oboru dietního stravování v rámci ošetřovatelského procesu.
 • Provádění vyšetření ke zjištění stavu pacienta.
 • Zpracování nutriční anamnézy.
 • Sestavování jídelního plánu včetně propočtu biologické a energetické hodnoty diet.
 • Kontrola úrovně stravování.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Úzká spolupráce s jinými zdravotnickými pracovníky a zaměstnanci stravovacího provozu
Zkopírováno!

Jak napsat životopis výživového specialisty bez praxe

Řada zařízení ráda uvítá i právě vystudované nutriční terapeuty. Pokud jste čerstvý absolvent nebo stále studujete, oddíl profesních zkušeností buď úplně vynechte, nebo v něm vyjmenujte případné stáže nebo související zkušenosti. V některých případech může i pracovní zkušenost v naprosto nesouvisejícím oboru pomoci prokázat vaši spolehlivost, samostatnost, empatii v kontaktu s lidmi.

Přidejte klíčové dovednosti, které z vás dělají špičkového výživového specialistu

Oddíly věnované souhrnu a dovednostem rámují celý životopis a umožňují vám se trochu pochválit a říct, v čem jste dobří. Máte vynikající komunikační dovednosti, díky nimž dokážete klientům sdělit podstatu jejich zdravotních obtíží a účinně komunikovat s kolegy? Dokážete s pacienty zacházet přívětivě a s empatií? Jste disciplinovaní a k témuž vedete své klienty? Všechny tyto schopnosti vám poskytují výhodu, opět ve vztahu k požadavkům na konkrétní pracovní pozici.

Odborné neboli tvrdé dovednosti jsou dány z podstaty požadavků na obor nutričního terapeuta.

Nepodceňujte měkké dovednosti, tedy vlastnosti nezbytné pro fungování na pracovišti, jako je kolegialita, týmová práce, empatie.

Mezi tvrdými dovednostmi budou jistě:

 • Odborné atestace
 • Specializace
 • Metabolická diagnostika

V měkkých dovednostech můžete zmínit:

 • kladný vztah k pacientům/klientům
 • empatii
 • spolehlivost
 • svědomitost
 • komunikativnost

Uveďte vzdělání a další atestace

Nutriční terapeut je nelékařská zdravotnická profese podle zákona č. 96/2004 Sb. a jako taková má předepsané vzdělání v oboru. Toto vzdělání může zájemce získat kvalifikačním a dále specializačním studiem. Buď absolvujte vysokoškolské bakalářské studium na některé z lékařských fakult, nebo vyšší odborné studium v oboru diplomovaný nutriční terapeut. 

Podobně, jako fungují atestace u lékařů, existují rovněž specializační obory u nelékařských zdravotnických pracovníků. Tyto obory jsou stanoveny nařízením vlády č. 31/2010 Sb., které od 1. 9. 2018 stanovuje pro nutriční terapeuty obor jediný – Výživa dospělých a dětí.

V tomto oddíle stačí uvést školu, kterou jste vystudovali a dobu studia.

Přizpůsobitelný vzor vzdělání:

Diplomovaný nutriční terapeut, Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o. 
Září 2007 — Květen 2010 

 

Maturita, Střední zdravotnická škola , Kroměříž 
Září 2003 — Červen 2007 

 • obor: praktická sestra
Zkopírováno!

Zvolte správné rozvržení a design životopisu výživového specialisty

Kromě struktury je při výběru optimálního formátování životopisu výživového specialisty důležitý také design a rozvržení. Jak již bylo zmíněno, vytvářejí profesionální celkový dojem, usnadňují čtení, zdůrazňují klíčové informace a zajišťují jednotný vzhled. V online světě hraje roli i atraktivní design, protože váš životopis by měl být v konečném důsledku dobře prezentován na různých platformách a zařízeních.

Samozřejmě, pokud je obsah vašeho životopisu nedostatečný, design vám nepomůže, ale na druhou stranu, pokud je váš design nedostatečný, může se stát, že vás odmítnou. 

Pro vaši profesi bude vhodná jedna z našich profesionálních šablon. Naše knihovna odborně navržených šablon vám pomůže nejen začít skvělým designem, zbaví vás také starostí s formátováním.

Vzor životopisu výživového specialisty

Plné znění přizpůsobitelného vzoru životopisu

Profil

Schopná výživová poradkyně v oblasti redukce nadváhy. Denně doprovázím klienty na jejich cestě za tím, co chtějí a potřebují. Neumím dělat zázraky. Někdy se daří výborně, někdy je cesta trnitá. Za tu dobu vím, že nejde jen o jídlo a pohyb. Především je důležité, jak se cítíte, co prožíváte a za jakou cenu změny děláte. Příběh klienta/pacienta je pro mě důležitý

 

Předchozí zaměstnání

Nutriční terapeutka v Lázně Luhačovice a.s. 
Leden 2018 — Duben 2024 

 • Nesla jsem zodpovědnost za správné dávkování všech druhů surovin pro přípravu léčebné a racionální výživy.
 • Prováděla jsempropočet biologické a energetické hodnoty diet
 • Vedla jsem odborný dohled nad dodržováním technologických postupů a hygienických zásad.
 • Prováděla jsem kontrolu denních stavů strávníků
 • Dohlížela jsem na uskladnění, přípravu a výdej surovin.
 • Úzce jsem spolupracovala se šéfkuchařem, lékařem a vrchní sestrou.

 

Nutriční terapeutka v Nemocnice Litomyšl – nutriční ambulance 
Květen 2010 — Prosinec 2017

 • Odborná činnost v oboru dietního stravování v rámci ošetřovatelského procesu.
 • Provádění vyšetření ke zjištění stavu pacienta.
 • Zpracování nutriční anamnézy.
 • Sestavování jídelního plánu včetně propočtu biologické a energetické hodnoty diet.
 • Kontrola úrovně stravování.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Úzká spolupráce s jinými zdravotnickými pracovníky a zaměstnanci stravovacího provozu

 

Dovednosti

 • Pečlivost
 • Spolehlivost
 • Komunikační dovednosti
 • Přívětivý přístup
 • Empatie

 

Vzdělání

Diplomovaný nutriční terapeut, Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o. 
Září 2007 — Květen 2010 

 

Maturita, Střední zdravotnická škola , Kroměříž 
Září 2003 — Červen 2007 

 • obor: praktická sestra
Zkopírováno!
 • Životopis výživového specialisty musí mít čisté, úhledné a elegantní rozložení a vzhled.
 • Z vašeho životopisu by měla čišet stejná pečlivost jako z vaší praxe.
 • Schopnost empatie a vstřícný přístup ke klientům jsou přinejmenším stejně důležité jako odborné znalosti.

Podívejte se na náš přizpůsobitelný vzor životopisu výživového specialisty, kde najdete další nápady na vytvoření skvělého životopisu.

Napište životopis během 15 minut
Napište životopis během 15 minut
Použijte profesionální a vyzkoušené šablony životopisů, které splňují všechna „pravidla“, která zaměstnavatelé očekávají.
Napsat životopis

Originální šablony životopisů

Přesvědčte zaměstnavatele a náboráře jednou z našich 25+ elegantních, profesionálně navržených šablon životopisu.
4.5 z 5
založeno na 429 recenzích o Trustpilot
Použít tuto šablonuStockholm resume template
Stockholm
8.800.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuNew York resume template
New York
4.100.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuVienna resume template
Vienna
2.200.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSydney resume template
Sydney
1.900.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuLondýn resume template
Londýn
3.800.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuDublin resume template
Dublin
4.000.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMoskva resume template
Moskva
740.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuAmsterdam resume template
Amsterdam
1.800.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMadrid resume template
Madrid
1.500.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSantiago resume template
Santiago
1.300.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSingapur resume template
Singapur
730.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuOslo resume template
Oslo
590.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuKapské Město resume template
Kapské Město
59.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuPaříž resume template
Paříž
560.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBerlín resume template
Berlín
1.500.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŽeneva resume template
Ženeva
34.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuVancouver resume template
Vancouver
520.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuTokio resume template
Tokio
360.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMilán resume template
Milán
940.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuLisabon resume template
Lisabon
230.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBarcelona resume template
Barcelona
490.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuKodaň resume template
Kodaň
100.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuChicago resume template
Chicago
150.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuRio resume template
Rio
210.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŘím resume template
Řím
200.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBoston resume template
Boston
120.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuRirekisho resume template
Rirekisho
55.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuShokumukeirekisho resume template
Shokumukeirekisho
3.700 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuAthens resume template
Athens
130.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBrussels resume template
Brussels
76.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuPrague resume template
Prague
23.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŠanghaj resume template
Šanghaj
41.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuToronto resume template
Toronto
2.000.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Tato webová stránka používá soubory cookie ke zlepšení uživatelské zkušenosti a provádění analýz a marketingu. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi podmínkami Zásady používání souborů cookie and Zásady ochrany osobních údajů.
Souhlasím s používáním cookies