1. Vzory životopisů
 2. Pracovník úklidové služby
Autor Anna MuckermanAnna Muckerman

Vzor životopisu Pracovník úklidové služby

Příklad prověřeného životopisu, který vám získá vaši příští práci v roce 2024. Tento příklad životopisu Pracovník úklidové služby můžete upravit a vytvořit si vlastní životopis za pár minut. Stačí vyplnit podrobnosti, nový životopis si pak stáhnout a začít rozesílat přihlášky ještě dnes!
4.6
Průměrné hodnocení
76 lidí už ho ohodnotilo
Vzor životopisu Pracovník úklidové služby
Upravit tento životopis

Nic se nedá přirovnat k pocitu, jaký zažíváme, když po dlouhém dni na cestách vejdeme do dokonale čistého hotelového pokoje a uložíme se na dokonale ustlanou postel. Za každým ručníkem složeným do labutě je však pracovitá pokojská, jíž za tento zážitek vděčíme. Strážní andělé hotelového zážitku – pokojské se starají o to, aby se nepořádek jednoho hosta nestal nemilým překvapením pro dalšího.

Úklid může být skvělou prací na plný úvazek, která je snadno dostupná lidem bez maturity a vyššího vzdělání. I když může být fyzicky náročný, je to práce, která poskytuje prostor pro týmového ducha a pracovnice úklidu jsou hrdé na čistotu a reprezentativnost míst, která uklízejí. Pracovníci v úklidu jsou nejčastěji spojováni s hotely, ale někdy pracují v nemocnicích, soukromých domácnostech a dalších budovách. Úklidový personál v těchto rolích někdy bývá zařazován mezi správce budov. Ve skutečnosti tyto pozice spíš spadají do kategorie údržby a oprav.

Jak napsat životopis pracovníka úklidu

Abyste se vydali na cestu k získání práce v úklidu, musíte začít skvělým životopisem. Tento průvodce spolu s naším nástrojem pro tvorbu životopisů a ověřenými šablonami vám umožní:

 • Zdůraznit vaši vytrvalost a osobní vlastnosti, díky nimž se na tuto práci skvěle hodíte
 • Vytvořit čistý a přehledný životopis, který upoutá pozornost manažera hotelu či jiného podniku, v němž se ucházíte o zaměstnání
 • Informovat o vaší důvěryhodnosti a schopnosti pracovat v týmu
 • Vytvořit životopis, který splňuje požadavky dnešních hotelů a kanceláří

Co dělá pracovník úklidu?

Práce v úklidu vyžaduje různé dovednosti v oblasti úklidu a organizace a vynikající time management. Pokud se 40 hostů v 11 h odhlásí na recepci, znamená to, že na ubytování v 15.00 h možná čeká 40 nových hostů. To představuje poměrně velkou časovou tíseň, a to ještě nesmějí nastat obtíže v podobě velkého nepořádku. Při sestavování životopisu zdůrazněte svou schopnost pracovat vždy systematicky a efektivně.

Nové pokojské si často měří čas, aby zjistily, jak dlouho jim v průměru trvá úklid a příprava jednoho hotelového pokoje na dalšího hosta, a následně se snaží tento čas zkrátit. Po odjezdu hosta je zpravidla nutné, aby pokojská odestlala a znovu ustala postel, umyla toaletu, umyvadlo, podlahu a sprchu, vysála koberec a doplnila minibar, toaletní potřeby, ručníky a další vybavení.

Tip od experta

Fluktuace zaměstnanců v oblasti úklidu se obvykle odehrává v prvních 90 dnech pracovního poměru. Hotely, zejména ty v turistických resortech, zaznamenaly v posledních 5 letech nedostatek úklidového personálu. Z toho vyplývá, že zaměstnavatelé nesmírně oceňují spolehlivé a zodpovědné pracovníky. Pokud dokážete v životopise zdůraznit tyto kvality, budete mít náskok před konkurencí.

Pracovníci v úklidových službách jsou placeni hodinově, zároveň někdy tvoří část jejich příjmu spropitné od hostů. Luxusnější hotel může vyžadovat větší pečlivost, pokojské si zde však obecně vydělají více. Správně napsaný životopis vám může pomoci získat lépe placenou pozici v hotelu.

Fluktuace zaměstnanců

Stejně jako v mnoha oborech zahrnujících úklid nebo obsluhu je fluktuace zaměstnanců na pozici pokojské velmi vysoká a může činit až 30 %! To znamená, že mnoho nových pracovníků odchází ze zaměstnání téměř ihned po nástupu. To je velká komplikace pro provozovatele hotelů, kteří musí platit všechny náklady spojené s přijímáním a zaškolováním nových uchazečů. Proto je při psaní životopisu na pozici pokojské zásadní zdůraznit motivovanost a vytrvalost. Někteří manažeři hotelů dokonce raději zaměstnávají lidi, kteří mají méně profesních zkušeností, ale vykazují požadované osobnostní rysy. Vědí, že dobré pracovní prostředí spolu se silnou pracovní morálkou tvoří ten správný recept na snížení fluktuace.

Růst počtu pracovních míst

Podle americké databáze pracovních statistik ONET poptávka po pokojských v příštím desetiletí klesne asi o 2 %. I když se to může zdát jako špatná zpráva, skutečnost je taková, že dobré a schopné pokojské jsou vždy žádané. Vysoká fluktuace hotelového personálu bude i nadále představovat problém, z čehož vyplývá, že místo pro vás bude vždy k dispozici – budete-li moci předložit odpovídající životopis, který vám umožní práci získat. Podívejme se, jak takový životopis sestavit:

Příklad souhrnu životopisu: nechte konkurenci za sebou

Pracujete-li v úklidu, všechno se točí kolem umění věci dobře prezentovat. Je důležité, aby také váš životopis vyjadřoval odhodlání k profesionalitě a systematičnosti. Začněte s tím již v oddílu souhrnu zvaném též profil uchazeče. V souhrnu se poprvé představujete hotelovému manažerovi, který hledá toho správného uchazeče, u něhož existuje naděje, že neodejde hned v prvním týdnu po nástupu. Právě tady můžete zaměstnavateli výborně předvést, že jste perspektivní uchazeč s odhodláním a pozitivním přístupem.

Vynikající souhrn můžete napsat tak, že se zamyslíte nad svými nejsilnějšími atributy a s jejich pomocí se popíšete. Následně přidáte několik řádků, v nichž shrnete své předchozí zkušenosti a dovednosti. Je to také skvělé místo pro zdůraznění jakýchkoli mimořádných kvalit, jimiž disponujete. Možná jste byli na předchozím místě oceněni za vedení ostatních pracovníků nebo mimořádnou výkonnost. Možná máte zkušenosti s objednáváním zásob nebo jinými speciálními úkoly. Jedná se o skvělý způsob, jak potenciálnímu zaměstnavateli dokázat svou hodnotu.

Vzor souhrnu v životopise

Spolehlivá a zkušená pracovnice úklidové služby s více než pětiletou zkušeností v oblasti údržby, úklidu a organizace obytných a kancelářských budov. Schopnost provádět základní úklidové práce a hloubkovou sanitaci, uspořádat prostor a efektivně zajišťovat běžné úklidové a udržovací práce. Snaha poskytovat klientům vynikající služby k jejich maximální spokojenosti.

Zkopírováno!

Vzor dosavadní kariéry v životopise pracovníka úklidu: rovnou na věc

Pracovní zkušenosti je nejvhodnější uvádět v obráceném chronologickém pořadí, přičemž začínáte tou nejnovější a postupujete zpět do minulosti, dokud nemáte alespoň tři relevantní příklady. Pokud jste dosud v úklidu nepracovali, máte zde možnost prokázat také svoji orientaci na zákazníka a fyzickou zdatnost. Mějte na paměti, že byste neměli pouze vyjmenovávat svá dosavadní zaměstnání, ale také uvádět podrobnosti a kontext, kdykoli je k tomu příležitost. K tomu slouží několik odrážek pod každou dřívější pozicí. Je také důležité používat konkrétní dějová slova, která vystihují druh práce, kterou jste vykonávali, ať už na pozici pokojské nebo v související roli.

Dělat
 • Úklid pokojů
 • Péče o koupelny
 • Sběr odpadků
 • Kontrola zařízení pokoje
Nedělat
 • Vysávání a umývání podlah
 • Vytírání a dezinfikování koupelen
 • Sběr a vynášení odpadků
 • Objednávání a doplňování zásob

Čísla jsou také skvělým způsobem, jak vašim slovům dodat váhu. Třeba takto: kolik pokojů jste běžně uklidili za směnu? Jak velký byl hotel? Jak velký tým jste vedli? Kolik hvězdiček měl hotel? Všechna tato čísla dávají zaměstnavatelům pocit, že se nebojíte náročných úkolů a chcete v práci podávat vynikající výkony.

Vzor dosavadní kariéry v životopise pracovníka úklidu

Pracovnice úklidové služby, PCB Offices, Olomouc
Listopad 2012 - září 2019

 • Zajišťování základního úklidu a hloubkové sanitace pro klienty.
 • Individuální práce pro klienty, v případě potřeby výkon povinností nad rámec základní smlouvy.
 • Zajišťování bezvadného pracovního prostředí v interiéru i okolí kancelářské budovy.
 • Čištění a dezinfekce pracovních nástrojů před jejich dalším použitím.
 • Pět let v řadě 100% pozitivní zpětná vazba ze strany klientů.

 

Pracovnice úklidu v úklidové agentuře Repond, Olomouc
říjen 2007 – říjen 2012

 • Poskytování špičkových úklidových služeb klientům.
 • Likvidace uniklých kapalin a nepořádku.
 • Sanitace podlah a povrchů.
 • Odvoz odpadu a výměna odpadkových pytlů za nové.
 • Vysávání a leštění podlah.
 • Úspěšná spolupráce s ostatními pracovníky úklidu.
 • Opatrné nakládání s nebezpečnými materiály.
Zkopírováno!

Vzdělání v životopise: stručně a jasně

Práce v úklidu je skvělou vstupní prací pro lidi bez vyššího vzdělání nebo formální kvalifikace, protože se většinou odehrává v denních hodinách a pod střechou. Navíc pokojské zvyšují své příjmy díky spropitnému od hostů, které roste s kvalitou hotelu. I když není vyžadováno žádné konkrétní formální vzdělání, většina hotelů dává přednost pracovníkům, kteří dokončili střední školu. U střední školy můžete uvést dobu školní docházky, název školy a její umístění, a to v uvedeném pořadí. Pracovníci v úklidových službách se většinu svých dovedností naučí formou zaškolení na pracovišti pod vedením vedoucí nebo vedoucího směny. Vzhledem k tomu, že tato část není pro životopis pracovníka v úklidu ta nejdůležitější, je vhodné ji koncipovat stručně, nedisponujete-li ovšem zvláštní odbornou způsobilostí v oboru.

Vzor oddílu vzdělání v životopise pracovníka v úklidových službách

Střední škola řemesel a služeb, OIomouc
Září 2001 – květen 2005

Zkopírováno!

Získaná osvědčení

Větší a luxusnější hotely znamenají vyšší mzdy a lepší spropitné. Přinášejí také více práce a odpovědnosti, pokud jde o dokonale uklizené pokoje. Snažíte-li se dosáhnout kariérního postupu, rozhodně neuškodí, když se budete v životopise moci prokázat získanými osvědčeními. Některé společnosti nabízejí práci v zahraničí s možností získat certifikát v oblasti úklidu, finančního řízení, vedení týmu a lidských zdrojů. K jeho obdržení může být nezbytné splnit zadaný úkol ve stanoveném čase. Doplníte-li si vzdělání o podobné osvědčení, zvýšíte svoji šanci na získání atraktivní práce v oblasti úklidu.

Vzor dovedností v životopise pracovníka úklidu: trocha osobitosti

Pokud víte, jak ustlat lůžko nebo uklidit obývací pokoj, disponujete již některými dovednostmi potřebnými k práci v úklidu. Ve skutečnosti nemusíte mít s touto prací žádné předchozí zkušenosti – se správnou kombinací tvrdých a měkkých dovedností se zvládnete zaučit a práci si osvojíte velmi rychle. V životopise je důležité zdůraznit oba druhy dovedností, aby si zaměstnavatelé mohli udělat úplnou představu o vás a o vašem pracovním stylu.

Tvrdé dovednosti

Tvrdé dovednosti jsou takové, které vyžadují používání předmětů nebo nástrojů a exaktní znalosti nebo umění zacházet s materiály. V každodenní realitě budete k úklidu pokojů a dalších prostor potřebovat poměrně velké množství tvrdých dovedností. Zamyslete se nad tím, jaké kategorie práce vykonáváte, a také nad tím, s jakými nástroji umíte zacházet. Poté si sepište všechny své tvrdé dovednosti. Později můžete odstranit případné příliš specifické dovednosti, pokud si ovšem nemyslíte, že by zaměstnavatel danou dovednost u jiných uchazečů hledal jen obtížně.

Vzor dovedností v životopise pracovníka úklidu
 • Pečlivost při úklidu
 • Organizační schopnosti
 • Provádění hloubkové sanitace
 • Řešení problémů
Zkopírováno!

Měkké dovednosti

Měkké dovednosti jsou pro pracovníky v oblasti úklidových služeb téměř stejně důležité jako ty tvrdé. Budete muset umět dobře pracovat v týmu a mít vynikající organizační schopnosti a time management. Musíte také být dobří v oblasti poskytování zákaznických služeb a správně a operativně řešit problémy, pokud na ně hosté upozorní. Pokojská, která disponuje všemi tvrdými dovednostmi, avšak postrádá ty měkké, v žádném hotelu dlouho nevydrží.

Mějte na paměti, že oddíl věnovaný dovednostem obecně nebývá příliš rozsáhlý, dejte si proto pozor, aby vám životopis příliš nenabyl na objemu. Zvažte, kolik volného místa na stránce vám ještě zbývá, jak důležité jsou jednotlivé dovednosti a jak mohou být důležité pro zaměstnavatele nebo personalistu.

Jazyky

Není nijak neobvyklé, když pracovníci v úklidových službách pocházejí ze zahraničí a ovládají tak cizí jazyk. Hotely předpokládají, že máte základní znalosti z oboru, ve kterém chcete pracovat, další jazykové dovednosti však mohou být výhodou při jednání s ostatními pracovníky a hosty. 

Vzor jazykových dovedností v životopise
 • Angličtina
Zkopírováno!

Rozvržení životopisu/CV: čistá práce

Nezapomeňte, že jako pracovník v úklidu nebo pokojská musíte všechno udržovat v čistotě a pořádku. Tyto standardy by se měly vztahovat i na rozvržení vašeho životopisu. Zaneprázdněný hotelový manažer potřebuje rychle posoudit vaše dovednosti a zkušenosti a při chaotickém rozvržení dokumentu to nebude možné. Pro pozici v úklidových službách je nejlepším řešením přehledné rozvržení životopisu a je vhodné se vyhnout nadměrné barevnosti nebo obrázkům. S osvědčenými šablonami od služby Resume.io si můžete ušetřit starosti s vytvářením životopisu a dosáhnout pozvání k pohovoru v nejkratším možném čase. Pro pracovní pozice v úklidových službách doporučujeme životopisy v kategorii Jednoduché, které nabízejí čistý styl bez zbytečných doplňků.

Životopis můžete doručit osobně v tištěné podobě nebo ho předem poslat hotelovému manažerovi e-mailem. V obou případech je nejlepším formátem souboru PDF, abyste zajistili konzistentní formátování mezi počítači nebo v tištěné podobě. Tvorba životopisu prostřednictvím služby Resume.io je snadná – stačí přidat vaše údaje, upravit šablonu a stáhnout ji v několika krocích jako PDF. Pokud chcete editovatelnou verzi souboru Word, je k dispozici také. Služba Resume.io nabízí funkce pro ukládání životopisů ve více formátech!

Co si zapamatovat

 1. I když poptávka po personálu v úklidových službách celkově klesá, pro pokojské s velkým odhodláním a výkonností je pracovních nabídek stále dost.
 2. Nezapomeňte na měkké dovednosti, jako je time management a systematičnost, protože jsou stejně důležité jako vaše znalosti úklidu.
 3. Spolehlivost je klíčovou vlastností, kterou je třeba v životopise zdůraznit a zaujmout tak zaměstnavatele v oboru zatíženém vysokou fluktuací pracovníků.
 4. Práce v hotelu vyšší třídy nebo na pozici vedoucí pokojské může přinést zvýšení mzdy, ale abyste takovou pozici získali, budete muset v životopise ukázat skutečné zaujetí pro svoji práci.

Nastal čas, abyste vytvořili dokonalý životopis! Pokud potřebujete zkraje trochu pomoci, podívejte se na osvědčené vzory CV od služby Resume.io a nástroj pro tvorbu životopisu. Umožní vám v nejkratším možném čase získat práci v úklidových službách, o kterou usilujete.

Napište životopis během 15 minut
Napište životopis během 15 minut
Použijte profesionální a vyzkoušené šablony životopisů, které splňují všechna „pravidla“, která zaměstnavatelé očekávají.
Napsat životopis

Originální šablony životopisů

Přesvědčte zaměstnavatele a náboráře jednou z našich 25+ elegantních, profesionálně navržených šablon životopisu.
4.5 z 5
založeno na 423 recenzích o Trustpilot
Použít tuto šablonuStockholm resume template
Stockholm
8.700.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuNew York resume template
New York
4.000.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuVienna resume template
Vienna
2.200.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSydney resume template
Sydney
1.900.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuLondýn resume template
Londýn
3.700.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuDublin resume template
Dublin
3.900.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMoskva resume template
Moskva
740.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuAmsterdam resume template
Amsterdam
1.700.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMadrid resume template
Madrid
1.500.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSantiago resume template
Santiago
1.300.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSingapur resume template
Singapur
720.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuOslo resume template
Oslo
580.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuKapské Město resume template
Kapské Město
57.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuPaříž resume template
Paříž
550.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBerlín resume template
Berlín
1.500.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŽeneva resume template
Ženeva
34.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuVancouver resume template
Vancouver
510.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuTokio resume template
Tokio
350.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMilán resume template
Milán
930.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuLisabon resume template
Lisabon
230.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBarcelona resume template
Barcelona
490.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuKodaň resume template
Kodaň
100.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuChicago resume template
Chicago
150.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuRio resume template
Rio
200.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŘím resume template
Řím
200.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBoston resume template
Boston
120.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuRirekisho resume template
Rirekisho
52.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuShokumukeirekisho resume template
Shokumukeirekisho
3.400 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuAthens resume template
Athens
110.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBrussels resume template
Brussels
70.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuPrague resume template
Prague
19.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŠanghaj resume template
Šanghaj
32.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuToronto resume template
Toronto
2.000.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Tato webová stránka používá soubory cookie ke zlepšení uživatelské zkušenosti a provádění analýz a marketingu. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi podmínkami Zásady používání souborů cookie and Zásady ochrany osobních údajů.
Souhlasím s používáním cookies