1. Blog
 2. Životopisy
 3. Jak napsat představení uchazeče
Autor Rolf BaxRolf Bax

Jak napsat představení uchazeče

10 min. čtení
Jak napsat představení uchazeče
Naučte se správně napsat představení uchazeče, shrnutí profesních předpokladů nebo kariérní cíl. Nabízíme také tipy a ukázky týkající se představení uchazeče a navíc šablony zdarma.

Co je představení uchazeče

Představení uchazeče v životopise patří na samotný začátek a je sebevědomým prohlášením o tom, kdo jste, kde jste byli dosud a co hodláte dělat dál.

Představením máte zaujmout příjemce a přimět jej k tomu, aby si přečetl i ostatní části životopisu. Jak v životopisu napsat představení uchazeče, aby působilo přirozeně a upoutalo pozornost zaměstnavatele?

Tento návod obsahuje:

 • Základní formátování týkající se představení uchazeče Jak uzpůsobit představení uchazeče tak, aby vám poskytlo konkurenční výhodu
 • Ukázky představení uchazeče, které byste měli (a neměli) použít
 • Praktické kroky, jak začít s představením uchazeče ve vašem životopisu

Formát představení uchazeče

Představení uchazeče je krátký odstavec umístěný hned po vašich kontaktních údajích na začátku životopisu. Shrnuje vaše zkušenosti, cíle a dovednosti a vyzařuje sebedůvěru. Považujte představení uchazeče v životopisu za rozšířený slogan týkající se vaší kariéry. Představení uchazeče v životopisu by mělo obsahovat:

 • 50 až 200 slov ve 3 až 4 větách
 • Vaši funkci, například „juniorní vývojář“ nebo „nadšený manažer ubytovacích služeb“
 • Úvodní frázi, která zaujme
 • Měkké a tvrdé dovednosti
 • Působivá fakta a statistiky
 • Vaše krátkodobé a případné dlouhodobé cíle
 • Zaměření z hlediska pozice, o kterou se ucházíte

Může se zdát, že vtěsnat tolik informací do 200 slov nebude snadné, ale zvládnete-li své rychlé představení na výbornou, dáte tím najevo, že máte jasno v tom, proč z vás vaše zkušenosti, cíle a dovednosti dělají dokonalého uchazeče o danou pozici.

Uzpůsobte představení uchazeče v životopisu podle popisu pracovní pozice

Náborový manažer velmi pečlivě volil každé slovo popisu nabízené pracovní pozice. Vodítkem vám bude tón textu, dovednosti, na které klade důraz, a náznaky svědčící o tom, koho považuje za zaměstnance snů. K nejlepším tipům personalistů patří používat relevantní klíčová slova vztahující se k popisu nabízené pracovní pozice i přesné znění názvu pracovní pozice.

Jak by popis této pracovní pozice vypadal ve 3 až 4 větách? Jaká klíčová slova, dovednosti a tón by obsahovalo stručné shrnutí tohoto popisu?

Představení uchazeče ve vašem životopise by se sice mělo držet faktů týkajících se toho, kdo jste a jaké máte zkušenosti, zároveň by ale mělo vyzdvihnout co nejvíce aspektů, ve kterých odpovídáte popisu dané pracovní pozice. Náborový manažer si při čtení prvních několika řádků vašeho životopisu řekne, že jste přesně ta osoba, kterou měl na mysli v popisu pracovní pozice.

Představení uchazeče si nechte až na konec

Abyste ve snaze sepsat dokonalé představení uchazeče nezůstali hned zkraje bezradně přešlapovat na místě, přeskočte tento oddíl a přejděte rovnou k části věnované dosavadní kariéře. Až popíšete své relevantní pracovní zkušenosti, podívejte se na klíčová slova, fráze a dovednosti z dřívějších pracovních pozic.

Úplná historie předchozích zaměstnání a popis pracovní pozice, o kterou usilujete, tvoří základ pro představení uchazeče. Budete-li představení uchazeče psát až na závěr, budete mít z čeho čerpat inspiraci a bude snazší začít.

Podívejte se na ukázky představení uchazeče

Než se pustíte do psaní, podívejte se na tyto ukázky a udělejte si představu o různém rytmu a rozvržení:

Ukázka: Inovativní asistentka ředitele s více než 10 lety zkušeností z celosvětové finanční společnosti, poskytující podporu tříčlennému týmu nejvyššího vedení. Profesionální koordinace služebních cest, vedení detailních výkazů o výdajích a zajišťování efektivní komunikace a harmonogramů mezi odděleními. Ucházím se o pozici asistentky ředitele v týmu Resume.io, abych navázala na své profesní zkušenosti s vedením kanceláře a uplatnila se v prostředí, které vyžaduje schopnost nezávislého řešení problémů a soustředění při krátkých lhůtách.

Uvedený příklad se vyznačuje tím, že:

 • V první větě uvádí funkci
 • Uvádí konkrétní fakta jako jsou velikost týmu a povinnosti
 • Stručně shrnuje hlavní povinnosti a dovednosti
 • Zdůrazňuje tvrdé dovednosti – zkušenosti při zajišťování služebních cest a vedení výkazů o výdajích, stejně jako měkké dovednosti – schopnost obstát ve stresu, pečlivost a umění komunikovat.
 • Závěrečná formulace je přizpůsobena konkrétní společnosti a popisu pracovní pozice

Zde je několik dalších ukázek představení uchazeče v životopisu:

Ukázka: Zkušený manažer digitálního marketingu s pětiletou zkušeností ve vedení nadnárodní firmy. Zvýšil množství poptávek o 500 % a objem online prodeje ze 100 000 ročně na více než 2 miliony během tří let. Cílem v rámci dalšího kariérního růstu je uplatnit získané dovednosti v marketingovém týmu Resume.io.

Text jde přímo k věci a zaměřuje se na dosažené výsledky, aniž by použil zájmeno „já“. Podívejme se na méně povedenou ukázku:

Ukázka: Pět let jsem pracoval jako manažer digitálního marketingu. Během této doby jsem byl významným a usilovně pracujícím členem týmu a prokázal jsem schopnost pracovat ve stresu a plnit cíle společnosti. Jsem připraven uplatnit své dovednosti v nové pozici v digitálním marketingu.

Text je zaměnitelný a opomíjí dosažené úspěchy. Nadměrně opakuje slovo „jsem“.

Následuje ukázka představení uchazeče, která se více zaměřuje na kariérní cíle. Kariérní cíl může posloužit jako způsob, jak poskytnout informace o vašich dovednostech a zkušenostech, aniž byste sdělovali příliš osobní informace. Je to dobrá volba, pokud nemáte předchozí zaměstnání nebo jste čerství absolventi bez rozsáhlejších zkušeností v oboru, do kterého se hlásíte. Jde o to, že nemůžete-li hovořit o relevantních zkušenostech, vezmete dovednosti a zkušenosti z jiných částí životopisu, abyste ukázali, že disponujete tím, co je požadováno.

Kariérní cíl by měl být stručný – nanejvýš 2 až 3 věty podle stejných pravidel, jaká se vztahují na představení uchazeče.

Ukázka: Tvůrce obsahu s tříletou zkušeností z velké společnosti zabývající se online obchodováním. Vytvářel obsah prostřednictvím tří kanálů a dosáhl k rozšíření okruhu příjemců textů na více než 700 000 a zvýšení míry otevření o 48 %.  Cílem v rámci dalšího kariérního růstu je zapojit se do týmu Resume.io jako správce SEO.

Vidíte, jak text pracuje s přenositelnými dovednostmi? V kombinaci s čísly působí ještě působivěji.

Následuje ukázka méně zdařilého textu:

Ukázka: Jsem tvůrce obsahu, který hledá místo správce SEO. Nemám žádné zkušenosti z této oblasti, ale nechybí mi zaujetí pro práci a rád se učím novým věcem. Díky velkému zájmu o práci s vyhledávači se výborně uplatním ve vaší společnosti.

Není zde dost informací, které by upoutaly pozornost, a nenabízejí se žádné přenositelné dovednosti. Ať už zvolíte jakýkoli druh úvodní formulace, platí, že můžete-li uvést čísla, nechte je pracovat ve váš prospěch.

Jak napsat představení uchazeče v životopisu

Vždy si napište první koncept představení uchazeče a neupravujte jej. V tomto prvním náčrtu si nedělejte starosti s délkou nebo výběrem slov. Vychloubejte se, buďte hrdí na dosažené úspěchy a uveďte ty nejpůsobivější statistiky.

Nejlepší texty někdy vznikají na první pokus, takže si nelámejte hlavu s tím, že přeháníte nebo působíte příliš sebestředně, od toho je další úprava textu. Pokud je cílem mít 3 až 4 dokonalé věty, první koncept jich může mít 6 až 8 a někdy i více.

Vylaďte představení uchazeče a experimentujte

Jakmile si ujasníte, na co se budete soustředit, položte si následující otázky, které vám pomohou zkontrolovat napsaný text a upravit jej:

Je první věta stručná a jasná? První řádek by měl uvádět pozici, o kterou se ucházíte, a působit silným a nadšeným dojmem, aby zaujal příjemce. Často se zde také uvádí počet let vašich zkušeností.

Je text přímočarý a nikoli pasivní? Představení uchazeče musí působit sebevědomým dojmem. Nepoužívejte věty „Domnívám se, že jsem...“ nebo „Rád se zabývám...“ – buďte odvážní. Jděte přímo k věci a přihlaste se ke svým dovednostem.

Uvádí se zde cíl? Pokud jde o představení uchazeče, snažte se vcítit do myšlení náborového manažera, který bude text číst. Pokud byste byli na jeho místě, jaké položky byste si chtěli odškrtnout? Druhá a třetí věta často uvádějí konkrétní dovednosti, fakta nebo čísla, z nichž získá odpovědi na to, co potřebuje vědět.

Působí text přirozeně? Přes všechna konkrétní fakta by představení mělo být snadno pochopitelné a při čtení nahlas by mělo mít přirozený rytmus. Vynechte fráze, které působí jako vata nebo mění tón textu. Různé společnosti upřednostňují větší či menší míru formálnosti, avšak představení uchazeče by vždy mělo odrážet typ zaměstnance nebo osobnosti, který představujete.

Představení uchazeče v životopisu – rekapitulace

Dívejte se na představení uchazeče v životopisu jako na první dvě minuty pohovoru, ať telefonického nebo osobního. Personalista vás vyzve, abyste řekli něco o sobě, a vy máte jen velmi krátký čas na to, abyste udali tón celému dalšímu rozhovoru. Představení uchazeče by analogicky mělo:

 • Používat přirozený, avšak profesionální tón, který odráží vaši osobnost
 • Hlavní důvody, proč z vás vaše zkušenosti činí jedinečného uchazeče o tuto pozici
 • Proč daná pozice odpovídá vašim kariérním plánům
 • Fakta a údaje na potvrzení toho, co jste uvedli dříve

Následuje ukázka zdařilého textu tohoto druhu.

Ukázka: Zkušený tvůrce SEO textů s desetiletou praxí v B2C a zkušenostmi z B2B ve třech oborech. Všestranné dovednosti v oblasti psaní textů pro sociální média a internetové stránky a delších textů nesoucích jedinečný tón a poselství značky. Během dvou let jsem získal 15 nových klientů a rozšířil okruh příjemců textů o více než 200 %. Nyní chci dosáhnout ještě větší odbornosti v oblasti editace textů a vytváření obsahu v pozici marketingového manažera.

Naučíte-li se, jak napsat představení uchazeče v životopisu, ujasníte si tím, kdo jste a co chcete a připravíte se tak na své vystoupení u pohovoru.

Napište životopis během 15 minut
Napište životopis během 15 minut
Použijte profesionální a vyzkoušené šablony životopisů, které splňují všechna „pravidla“, která zaměstnavatelé očekávají.
Napsat životopis
Sdílet článek
Čtěte dále
Životopisy6 min. čtení
Jak nahrát životopis na LinkedIn (3 způsoby)
Jak nahrát životopis na LinkedIn (3 způsoby)
Kariérní prostředky29 min. čtení
Je čas na kariérní změnu? Co dělat, pokud ano?
Je čas na kariérní změnu? Co dělat, pokud ano?
Životopisy5 min. čtení
Musím v životopisu uvádět všechna předchozí zaměstnání?
Musím v životopisu uvádět všechna předchozí zaměstnání?
Životopisy4 min. čtení
Kdy do životopisu fotografii
Kdy do životopisu přiožit fotografii
Procházet vše
Tato webová stránka používá soubory cookie ke zlepšení uživatelské zkušenosti a provádění analýz a marketingu. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi podmínkami Zásady používání souborů cookie and Zásady ochrany osobních údajů.
Souhlasím s používáním cookies